Wikisłownik:Dodawanie przykładów/dane/010

Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
Skocz do: nawigacja, szukaj

[

  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni dokonany (ndk. poddawać)\n: (1.1) uznać kogoś lub coś za pokonanego\n: (1.2) podpowiedzieć, zaproponować, podsunąć\n: (1.3) zrealizować na czymś jakiś proces\nczasownik zwrotny dokonany poddać się (ndk. poddawać się)\n: (2.1) uznać swoją porażkę wobec drugiej strony\n: (2.2) podporządkować się czemuś, pozwolić dokonać coś na sobie",
    "fetch_time": "2016-08-25T09:47:50Z",
    "title": "poddać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Kiedy Jezus wypowiada słynne słowa \"poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli\", słyszy w odpowiedzi od swych oponentów: \"jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niewolę.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Ziarno samotności",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "0XjkAro",
          "date": "1997",
          "authors": "Życiński Józef"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Edukacja, której poddany zostaje Kaspar Hauser ma także wymiar moralny.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Dekada filmu",
          "domain": "#typ_nd",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "R0BbX0E",
          "date": "1997",
          "authors": "Werner Andrzej"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) archit. taki, który ma wąski front",
    "fetch_time": "2014-11-26T05:31:54Z",
    "title": "wąskofrontowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Szałas wąskofrontowy z wypustem, z jatami i z dachem jednospadowym na Polanie Niżniej Kominiarskiej.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Hala Kominy Tylkowe",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_tygodnik",
          "id": "g0eA62e",
          "date": "1996",
          "journal_title": "Tygodnik Podhalański",
          "authors": "Jolanta Flach"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Szałas nr 1, to budynek wysokozrębowy, wąskofrontowy z dobudowaną sienią.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Na Polanie Olczyskiej",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_tygodnik",
          "id": "pX5xxpX",
          "date": "1996",
          "journal_title": "Tygodnik Podhalański",
          "authors": "Jolanta Flach"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nzaimek przymiotny przeczący\n: (1.1) nie należący do nikogo/żadnej osoby, nie pochodzący od nikogo",
    "fetch_time": "2017-03-10T15:34:15Z",
    "title": "niczyj",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Niech sobie odłogiem zostanie, niech perz zeżre, chwasty obsrają, niech sobie niczyja zostanie, bezpańska.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Przyszłość… przeszłości",
          "domain": "#typ_nd",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "936A6Ld",
          "date": "1996",
          "authors": "Bieńkowski Zbigniew"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Trzeba było dopiero sprowadzić ambasadora rosyjskiego, który zapewnił króla, że treść mego listu nie dojdzie do niczyjej wiadomości \".",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Nieznany Książę Poniatowski",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "j7NDJw0",
          "date": "1996",
          "authors": "Marian Brandys"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni dokonany\n: (1.1) aspekt dokonany od: zbierać",
    "fetch_time": "2017-04-27T07:56:42Z",
    "title": "zebrać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Dane zebrano za pomocą kompleksowego, wieloźródłowego zespołu wskaźników o dzieciach z rodzin dysfunkcjonalnych oraz na podstawie wylosowanej próby badawczej reprezentatywnej dla wszystkich uczniów.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Samobójstwa : ucieczka przegranych",
          "domain": "#typ_nd",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "ONZ4yXV",
          "date": "1997",
          "authors": "Maria Jarosz"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Jedna osoba potrafi zebrać półtora kilograma dziennie, a więc ilość dostateczną, by zaspokoić głód.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Opowieści biblijne",
          "domain": "#typ_nklas",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "7DwXvao",
          "date": "1996",
          "authors": "Zenon Kosidowski"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik\n: (1.1) kynol. usuwać martwą sierść psa w celach estetycznych i pielęgnacyjnych",
    "fetch_time": "2015-05-15T19:12:28Z",
    "title": "trymować",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Przykładem sznaucery, które trymuje się na 7 tygodni przed wystawą (wyskubywanie sierści z grzbietu).",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Piękności na czterech łapach",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "id": "5wZ4RBD",
          "date": "11/08/2000",
          "journal_title": "Dziennik Bałtycki",
          "authors": "Monika Błaszkowska"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Paczenowie opowiadają, żefryzjerskie” przygotowanie do wystawy zaczyna się już dwa miesiące wcześniej, kiedy pies jest dokładnie trymowany.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Pies na ambonie",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "id": "gjbk16V",
          "date": "14/09/2001",
          "journal_title": "Trybuna Śląska",
          "authors": "Anna Ładuniuk"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) istniejący/dziejący się po nastaniu epoki lodowcowej lub pochodzący z tego okresu",
    "fetch_time": "2013-07-23T00:30:26Z",
    "title": "polodowcowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Obejmuje on obszar morenowo - jeziorny o urozmaiconej polodowcowej rzeźbie terenu (morena czołowa, morena denna i spiętrzona, ozy i inne formy rzeźby polodowcowej).",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Warmia, Mazury, Suwalszczyzna",
          "domain": "#typ_inf-por",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "lxrxPvd",
          "date": "1997",
          "authors": "Jan Bałdowski"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Obejmuje on obszar morenowo - jeziorny o urozmaiconej polodowcowej rzeźbie terenu (morena czołowa, morena denna i spiętrzona, ozy i inne formy rzeźby polodowcowej).",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Warmia, Mazury, Suwalszczyzna",
          "domain": "#typ_inf-por",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "lxrxPvd",
          "date": "1997",
          "authors": "Jan Bałdowski"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) przym. od kąpielisko",
    "fetch_time": "2014-02-16T19:30:06Z",
    "title": "kąpieliskowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Przyjacielskie kontakty Brzesko utrzymuje także z Sovatą, niewielką miejscowością kąpieliskową w Rumunii, którą zamieszkuje około dziewięciu tysięcy mieszkańców.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Wymiana doświadczeń",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "id": "6q4o2jN",
          "date": "07/08/2001",
          "journal_title": "Gazeta Krakowska",
          "authors": "(apol)"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Odradzamy oba jazy w Myślenicach na Rabie i miejsca kąpieliskowe w Lubniu, Pcimiu i Stróży.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "34 razy zakaz",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "id": "R0zneBy",
          "date": "27/05/2004",
          "journal_title": "Gazeta Krakowska",
          "authors": "(rtk)"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) bardzo surowo lub negatywnie oceniający\n: (1.2) dotyczący krytyki literackiej, filmowej itp.\n: (1.3) przełomowy, trudny, ciężki\n: (1.4) oparty na sumiennej, rzeczowej ocenie",
    "fetch_time": "2017-07-05T00:25:45Z",
    "title": "krytyczny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Najistotniejsze i najciekawsze jest jednak operowanie na pograniczu dwóch systemów językowych, ów żart literacki, który jest sygnałem krytycznej żywotności smaku literackiego.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Renesans",
          "domain": "#typ_nd",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "Blj7bvZ",
          "date": "1995",
          "authors": "Jerzy Ziomek"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Czujność Kościoła oraz inkwizycji sprawiła, że dopiero w XVIII wieku spojrzano znowu okiem krytycznym na Pieśń nad pieśniami.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Opowieści biblijne",
          "domain": "#typ_nklas",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "lx4rReq",
          "date": "1996",
          "authors": "Zenon Kosidowski"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nfraza przysłówkowa miejsca\n: (1.1) na prawej lub lewej stronie ciała\n: (1.2) przen. nieoficjalnie lub nielegalnie\n: (1.3) z prawej lub z lewej strony\n: (1.4) z dala od czegoś",
    "fetch_time": "2017-08-24T14:18:22Z",
    "title": "na boku",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "„Najlepiej się mają bałwany”– to tytuł najnowszego programu bolesławieckiego kabaretu Na Boku.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Zrób kabaret",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "id": "ooZnz1g",
          "date": "27/02/2006",
          "journal_title": "Słowo Polskie Gazeta Wrocławska",
          "authors": "Bernard Łętowski"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik nieprzechodni dokonany (ndk. wypadać)\n: (1.1) zob. wypadać\nczasownik przechodni dokonany (ndk. wypasać / wypasywać)\n: (2.1) zob. wypasać\nczasownik zwrotny dokonany wypaść się (ndk. wypasać się / wypasywać się)\n: (3.1) zob. wypasać się",
    "fetch_time": "2014-04-18T11:00:30Z",
    "title": "wypaść",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Z pieniędzy od pana naczelnika wypadnie szesnaście rubli miesięcznie...",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Gdy owoc dojrzewa",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "weREdg0",
          "date": "",
          "authors": "Jan Brzechwa"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Potem zawlókł mnie, bezwolną już kukłę ludzką, na stację kolejki wąskotorowej i do Nowojelni baczył, żebym nie wypadł z wąskiego wagonika.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Przymknięte oko opaczności",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "6q6oVeD",
          "date": "1995",
          "authors": "Jeremi Przybora"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) od Ciechanów",
    "fetch_time": "2014-02-01T19:39:46Z",
    "title": "ciechanowski",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "O szczególnie ostrych niedoborach informują wojewodowie: łódzki, krakowski, katowicki, gdański, zamojski, kaliski, ciechanowski, a także władze Warszawy \";",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Pod prąd : refleksje rocznicowe",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "D6yy74y",
          "date": "2005",
          "authors": "Wojciech Jaruzelski"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Dopiero około 20 października Jan Ciechanowski zdołał uzyskać w Foreign Office konkretną odpowiedź w powyższej kwestii.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Historia dyplomacji polskiej",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "aEr0Avr",
          "date": "1995",
          "authors": "Michowicz Waldemar"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik relacyjny\n: (1.1) złożony z dwóch pięter, mający dwa piętra\n: (1.2) archit. bud. złożony z parteru i dwóch pięter, mający trzy kondygnacje ponad poziom gruntu",
    "fetch_time": "2016-12-26T16:35:41Z",
    "title": "dwupiętrowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "(Szeląg zbudował dom dwupiętrowy, podpiwniczony - z tarasem i garażem.)",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Cudowna melina",
          "domain": "#typ_lit",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "X7Qbrjo",
          "date": "1989",
          "authors": "Kazimierz Orłoś"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Ten dwupiętrowy obiekt wewnątrz wyłożony został ściankami gipsowymi.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Przestroga na Stylchenie",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_tygodnik",
          "id": "0Xzmppy",
          "date": "1999",
          "journal_title": "Tygodnik Podhalański",
          "authors": "JJ"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzysłówek\n: (1.1) łagodnie, grzecznie",
    "fetch_time": "2016-01-02T00:03:32Z",
    "title": "potulnie",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- Oddział Selbstschutzu rozstrzelał grupę Polaków - Stroop cedzi słowa potulnie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Rozmowy z katem",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "we0J7xA",
          "date": "1996",
          "authors": "Kazimierz Moczarski"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "\"Robimy biznesy\" - oświadczyła stanowczo Dominika, sypiąc na stół zawartość dwu portmonetek i chudego portfela, a mama potulnie kiwnęła głową.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Dominika znaczy niedziela",
          "domain": "#typ_lit",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "3q5b8mY",
          "date": "1993",
          "authors": "Maria Borowa"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) odnoszący się do miasta Tokio",
    "fetch_time": "2017-04-27T03:56:59Z",
    "title": "tokijski",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Druga na świecie po nowojorskiej giełda tokijska przeżywa trudne dni.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Kwitnąca wiśnia w przymrozku",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "id": "bYlY899",
          "date": "04/02/1993",
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "authors": "Krzysztof A. Kowalczyk"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Mam wspaniałe wypieki z trzech kontynentów: warszawski piernik, kalifornijski makowiec od Krystyny i tokijski tort czekoladowy, przyniesiony przez sympatyczkę „Nord” z niemieckiej piekarni.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Dziękuję ci, Pacyfiku",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "3q5QNEw",
          "date": "1997",
          "authors": "Andrzej Urbańczyk"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik zwrotny niedokonany\n: (1.1) o roślinach: rozrastać się pędami poziomo, po gruncie",
    "fetch_time": "2014-08-29T18:34:48Z",
    "title": "płożyć się",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Opisywane kampinoskie sosny początkowopłożą siępo ziemi i dopiero po kilkudziesięciu centymetrachwstają”.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Brakarz na wakacjach",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_inne",
          "id": "we3OmwZ",
          "date": "01/08/2009",
          "journal_title": "Las Polski",
          "authors": "Robert Kimbar"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Dyskretnie płoży się tworząc śliczne różowe dywaniki kwiatków...",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Szczególnie ważne dla kobiet",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_tygodnik",
          "id": "pX3A7rA",
          "date": "1999",
          "journal_title": "Życie na gorąco",
          "authors": ""
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni\n: (1.1) aspekt dokonany od: przemycać",
    "fetch_time": "2015-03-26T23:35:01Z",
    "title": "przemycić",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Pytania wymyślone przez redakcję przemycił do aresztu adwokat Tymoszenko.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Pomarańczowy majdan",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "2N2v0PV",
          "date": "2006",
          "authors": "Marcin Wojciechowski"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Prosi aby przemycone do Polski pamiętniki dano do przeczytania \"w Warszawie\".",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Sprawa premiera Leona Kozłowskiego : zdrajca czy ofiara",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "5QX8Znb",
          "date": "2005",
          "authors": "Maciej Kozłowski"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik niedokonany\n: (1.1) kręcąc (np. śrubą, kranem), dociskać coś do końca\n: (1.2) o filmie: nagrywać dodatkowe fragmenty",
    "fetch_time": "2016-10-01T22:50:01Z",
    "title": "dokręcać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Wyciąga linkę z pancerza, smaruje wazeliną, reguluje, poprawia, dokręca, zbiera graty, układa.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Szkice piórkiem : (Francja 1940-1944)",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "D6yon8g",
          "authors": "Andrzej Bobkowski",
          "date": "1957"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Dopasowywał reflektor na kasku, scyzorykiem dokręcał jakąś śrubę.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Czeluść",
          "domain": "#typ_fakt",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "j7NEk4N",
          "authors": "Maciej Kuczyński",
          "date": "1997"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzysłówek\n: (1.1) w sposób przemądrzały",
    "fetch_time": "2013-07-24T13:18:05Z",
    "title": "przemądrzale",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Nieważne więc, jakim wyrazem zastąpisz \"wielofunkcyjną odbudowę\" - może być dowolna bzdura, musi tylko odpowiednio przemądrzale brzmieć.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "znaczenie slowa wielofunkcyjny",
          "domain": "#typ_net_interakt",
          "channel": "#kanal_internet",
          "id": "2N3mZwa",
          "authors": "Jan RudzińskiRadosław JakubiakJarosław SokołowskiRafal Ziobro\"Pawel Wimmer\"Stefan SokolowskiLudek Vasta\"Maciek\"\"AdamS\"Michal Jankowski\"Ela\"\"Jagoda\"",
          "journal_title": "Usenet -- pl.hum.polszczyzna",
          "date": "27/04/2005"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Śmierć cieszy się i kiwa niewidzialnym palcem, wyniośle, przemądrzale, a dziecinka siedzi jej na kolanach, tuli się niczym zwierzątko, nawet nie zerka w twoją stronę.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Żydówek nie obsługujemy",
          "domain": "#typ_lit",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "JDaE4rm",
          "authors": "Mariusz Sieniewicz",
          "date": "2005"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) mający wartość pięciu groszy, kosztujący pięć groszy",
    "fetch_time": "2014-10-21T04:20:31Z",
    "title": "pięciogroszowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W zbieraniu drobniaków (monety jedno -,dwu- i pięciogroszowe) konkurować ze sobą będą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta i powiatu.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Dorzuć własne pięć groszy",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "id": "3q0j685",
          "authors": "(eska)",
          "journal_title": "Dziennik Łódzki",
          "date": "10/03/2004"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Na prośbę Holendrów wiceprezydent Leszna, Jan Wojciechowski, podarował monetę pięciogroszową, która została wtopiona w jeden z dzwonów.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Dzwony na Ratuszu",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "id": "0OQ7dw8",
          "authors": "MICH",
          "journal_title": "Gazeta Poznańska",
          "date": "06/09/2001"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik nieprzechodni niedokonany (dk. wypluć)\n: (1.1) wyrzucać, wydalać coś z ust, najczęściej ślinę\n: (1.2) przen. gardzić czymś w sposób czynny",
    "fetch_time": "2017-04-26T19:19:16Z",
    "title": "pluć",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Gdy przywracał wzrok niewidomemu, nieefektownie pluł na ziemię, nakładał błoto na powieki, wnosił poprawki.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Ziarno samotności",
          "domain": "#typ_publ",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "m0QxRpe",
          "authors": "Życiński Józef",
          "date": "1997"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- A co, będziesz leżał i w sufit pluł? - pytał rzeczowo i obrazowo Rylec.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "pub_title": "Dominika znaczy niedziela",
          "domain": "#typ_lit",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "id": "qer27Q4",
          "authors": "Maria Borowa",
          "date": "1993"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  }

]