Przejdź do zawartości

Pomoc:Skróty używane w Wikisłowniku

Skrót: WS:SKR
Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

W Wikisłowniku, w przeciwieństwie do wydawnictw papierowych, miejsce nie jest ograniczone. Mimo tego niektóre skróty warto stosować – ze względu na szybkość czytania i pisania. A jeśli stosować, to konsekwentnie.

Skrótów o nieoczywistych rozwinięciach proponujemy nie stosować; a jeśli już, to linkować je do niniejszego spisu (na stronie szablonu {{skrót}} opisano, jak to zrobić).

Zobacz też: Kategoria:Szablony skrótów.

* → słowo rekonstruowane – w etymologii; szablon: {{*}}
abaz. → język abazyński (szablon: {{abaz}})
abch. → język abchaski (szablon: {{abch}})
abl. → ablativus, ablatyw (szablon: {{abl}})
adm. → administracja (państwowa, rządowa itd.) (szablon: {{adm}}); zob. też zarz.
afg. → zob. paszto
afr. → język afrykanerski (szablon: {{afr}})
agrot. → agrotechnika, agrotechniczny (szablon: {{agrot}})
akad. → język akadyjski (szablon: {{akad}})
akad. franc. → język francuski używany w kanadyjskich prowincjach atlantyckich (Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Wyspa Księcia Edwarda) (szablon: {{akadfranc}})
akust. → akustyka, akustyczny (szablon: {{akust}})
alb. → język albański (szablon: {{alb}})
alg. → dialekt alguerès języka katalońskiego (szablon: {{alg}})
algier. arab. → algierski arabski, język arabski używany w Algierii (szablon: {{algierarab}})
amer. → amerykański angielski (szablon: {{amer}})
anat. → anatomia, anatomiczny (szablon: {{anat}})
ang. → język angielski (szablon: {{ang}})
angol. port. → język portugalski używany w Angoli (szablon: {{angolport}})
antrop. → antropologia, antropologiczny (szablon: {{antrop}})
aor. → aoryst (szablon: {{aor}})
arab. → język arabski (szablon: {{arab}})
arab. Hiszp. → język arabski używany w Hiszpanii (szablon: {{arabhiszp}})
arachn. → arachnologia, arachnologiczny (szablon: {{arachn}})
aram. → język aramejski (szablon: {{aram}})
archit. → architektura, architektoniczny (szablon: {{archit}})
archeol. → archeologia, archeologiczny (szablon: {{archeol}})
arum. → język arumuński (szablon: {{arum}})
astr. → astronomia, astronomiczny (szablon: {{astr}})
astrol. → astrologia, astrologiczny (szablon: {{astrol}})
astronaut. → astronautyka, astronautyczny (szablon: {{astronaut}})
austr. → austriacki; język niemiecki używany w Austrii (szablon: {{austr}})
austral. → australijski; język angielski używany w Australii (szablon: {{austral}})
azer. → język azerski (szablon: {{azer}})

    (do góry strony)

bal. → dialekt baleàric języka katalońskiego (szablon: {{bal}})
bank. → bankowość, bankowy (szablon: {{bank}})
bask. → język baskijski (szablon: {{bask}})
belg. franc. → język francuski używany w Belgii (szablon: {{belgfranc}})
belg. hol. → język holenderski używany w Belgii (szablon: {{belghol}})
bezok. → bezokolicznik (szablon: {{bezok}})
bezosob. → bezosobowy (szablon: {{bezosob}})
białor. → język białoruski (szablon: {{białor}})
białost. → regionalizm białostocki (szablon: {{białystok}})
bibl. → biblijny (szablon: {{bibl}})
bibliot. → bibliotekoznawstwo, bibliotekoznawczy (szablon: {{bibliot}})
biochem. → biochemia, biochemiczny (szablon: {{biochem}})
biol. → biologia, biologiczny (szablon: {{biol}})
biur. → biurowość, biurowy (szablon: {{biur}})
bizk. → dialekt biskajski języka baskijskiego (szablon: {{bizk}})
blm → bez liczby mnogiej (szablon: {{blm}})
blp → bez liczby pojedynczej (szablon: {{blp}})
Bm → zob. nbk.
bośn. → język bośniacki (szablon: {{bośn}})
bot. → botanika, botaniczny (szablon: {{bot}})
braz. port. → język portugalski, używany w Brazylii (szablon: {{brazport}})
bret. → język bretoński (szablon: {{bret}})
bryt. → brytyjski angielski (szablon: {{bryt}})
brytań. → brytański (szablon: {{brytań}})
bud. → budownictwo (szablon: {{bud}})
bułg. → język bułgarski (szablon: {{bułg}})
bwr. → bawarski (szablon: {{bwr}})

    (do góry strony)

celt. → etymologia celtycka (szablon: {{celt}})
centr. → dialekt centralny języka katalońskiego (szablon: {{centr}})
ceram. → ceramika, przemysł ceramiczny (szablon: {{ceram}})
chak. → język chakaski (szablon: {{chak}})
char. → forma charakterystyczna (szablon: {{char}})
chem. → chemia, chemiczny (szablon: {{chem}})
chiń. → chiński (szablon: {{chiń}})
choreogr. → choreografia, choreograficzny (szablon: {{choreogr}})
chorw. → język chorwacki (szablon: {{chorw}})
cs. → język cerkiewnosłowiański (szablon: {{cs}})
cuk. → cukiernictwo (szablon: {{cuk}})
cybern. → cybernetyka, cybernetyczny (szablon: {{cybern}})
czag. → język czagatajski (szablon: {{czag}})
czas. → czasownik (szablon: {{czas}})
czes. → język czeski (szablon: {{czes}})
częst. → regionalizm częstochowski (szablon: {{częstochowa}})
czuw. → język czuwaski (szablon: {{czuw}})

    (do góry strony)

daw. → dawniej, dawny (szablon: {{daw}})
demogr. → demografia (szablon: {{demogr}})
dendr. → dendrologia, drzewoznawstwo, dendrologiczny, drzewoznawczy (szablon: {{dendr}})
depr. → deprecjatywny, forma deprecjatywna (szablon: {{depr}})
dial. → dialekt (szablon: {{dial}})
dk → aspekt dokonany (szablon: {{dk}})
dłuż. → język dolnołużycki (szablon: {{dłuż}})
dolnoniem. → język dolnoniemiecki (szablon: {{dolnoniem}})
dosł. → dosłownie (szablon: {{dosł}})
drewn. → drewno i obróbka drewna (szablon: {{drewn}})
druk. → drukarstwo (szablon: {{druk}})
du → liczba podwójna (szablon: {{du}})
duń. → język duński (szablon: {{duń}})
dypl. → dyplomacja (szablon: {{dypl}})
dysfem. → dysfemizm (szablon: {{dysfem}})
dysk. → dyskursywny (szablon: {{dysk}})
dźwięk. → wyraz dźwiękonaśladowczy, onomatopeja (szablon: {{dźwięk}})

    (do góry strony)

eduk. → edukacja, edukacyjny (szablon: {{eduk}})
egip. arab. → język arabski używany w Egipcie (szablon: {{egiparab}})
ekol. → ekologia, ekologiczny (szablon: {{ekol}})
ekon. → ekonomia, ekonomiczny (szablon: {{ekon}})
ekspr. → ekspresywnie, ekspresywny (szablon: {{ekspr}})
el. → zob. n.gr.
elektr. → elektryczność, elektryczny (szablon: {{elektr}})
elektron. → elektronika, elektroniczny (szablon: {{elektron}})
enol. → enologia, winoznawstwo, enologiczny, winoznawczy (szablon: {{enol}})
ent. → entomologia, owadoznawstwo, entomologiczny, owadoznawczy (szablon: {{ent}})
erud. → erudycyjnie (szablon: {{erud}})
etc. → et cetera (szablon: {{etc}})
etn. → etnografia, etnograficzny (szablon: {{etn}})
etw. → etwas (niem. „coś”) (szablon: {{etw}})
etym. → etymologia (szablon: {{etym}})
eufem. → eufemistycznie (szablon: {{eufem}})
eur. port. → język portugalski używany w Portugalii (szablon: {{eurport}})
ew. → ewentualnie (szablon: {{ew}})
ezot. → ezoteryka (szablon: {{ezot}})

    (do góry strony)

f → rodzaj żeński (szablon: {{f}}) → zob. ż
fant. → fantastyka (szablon: {{fant}})
far. → język farerski (szablon: {{far}})
farm. → farmacja, lekoznawstwo, farmakologia, farmaceutyczny, farmakologiczny (szablon: {{farm}})
felinol. → felinologia, felinologiczny (szablon: {{felinol}})
fidż. → język fidżyjski (szablon: {{fidż}})
filatel. → filatelistyka (szablon: {{filatel}})
film. → filmologia, filmoznawstwo, filmologiczny, filmoznawczy, filmowy (szablon: {{film}})
filoz. → filozofia, filozoficzny (szablon: {{filoz}})
finans. → finanse, finansowy (szablon: {{finans}})
fiń. → język fiński (szablon: {{fiń}})
fitopatol. → fitopatologia, fitopatologiczny (szablon: {{fitopatol}})
fiz. → fizyka, fizyczny (szablon: {{fiz}})
fizj. → fizjologia, fizjologiczny (szablon: {{fizj}})
flis. → flisactwo (szablon: {{flis}})
folk. → folklor (szablon: {{folk}})
fonet. → fonetyka, fonetyczny (szablon: {{fonet}})
form. słow. → formant słowotwórczy (szablon: {{formsłow}})
fot. → fotografia (szablon: {{fot}})
franc. → język francuski (szablon: {{franc}})
friu. → język friulski (szablon: {{friu}})
fryz. → język fryzyjski (szablon: {{fryz}})
fryzj. → fryzjerstwo, fryzjerski (szablon: {{fryzj}})

    (do góry strony)

amer. (GA) → General American (szablon: {{GA}})
gag. → język gagauski (szablon: {{gag}})
gal. → język galijski (szablon: {{gal}})
galic. → język galicyjski (szablon: {{galic}})
garb. → garbarstwo (szablon: {{garb}})
gastr. → gastronomia, gastronomiczny (szablon: {{gastr}})
genet. → genetyka (szablon: {{genet}})
geod. → geodezja, geodezyjny (szablon: {{geod}})
geofiz. → geofizyka, geofizyczny (szablon: {{geofiz}})
geogr. → geografia, geograficzny (szablon: {{geogr}})
geol. → geologia, geologiczny (szablon: {{geol}})
geom. → geometria (szablon: {{geom}})
gend. st. → gender studies (szablon: {{gendst}})
germ. → germański (szablon: {{germ}})
ginek. → ginekologia, ginekologiczny (szablon: {{gin}})
gip. → dialekt gipuzkoański języka baskijskiego (szablon: {{gip}})
głuż. → język górnołużycki (szablon: {{głuż}})
gn. → język guarani (szablon: {{gn}})
goc. → język gocki (szablon: {{goc}})
gór. → gwara góralska (szablon: {{góry}})
górn. → górnictwo, górniczy (szablon: {{górn}})
górnol. → górnolotny (szablon: {{górnol}}) → zob. podn.
gr. → język starogrecki (szablon: {{gr}})
gram. → gramatyka, gramatyczny (szablon: {{gram}})
grec. → zob. gr.
grub. → grubiański (szablon: {{grub}})
gry komp. → gry komputerowe (szablon: {{grykomp}})
grzecz. → zwrot grzecznościowy (szablon: {{grzecz}})
gw. → gwarowe (szablon: {{gwara}})

    (do góry strony)

hand. → handel, handlowy (szablon: {{hand}})
harc. → harcerstwo, harcerski (szablon: {{harc}})
has. → arabski hasanja, hassanijja, język arabski używany głównie w Mauretanii i Saharze Zachodniej (szablon: {{hasarab}})
hau. → język hausa (szablon: {{hau}})
hebr. → język hebrajski (szablon: {{hebr}})
herald. → heraldyka, heraldyczny (szablon: {{herald}})
herp. → herpetologia, herpetologiczny (szablon: {{herp}})
hig. → higiena, higieniczny (szablon: {{hig}})
hin. → język hindi (szablon: {{hin}})
hipol. → hipologia, hipologiczny (szablon: {{hipol}})
hist. → historia, historyczny, historycznie (szablon: {{hist}})
hiszp. → język hiszpański (szablon: {{hiszp}})
hiszp. am. → język hiszpański w Ameryce (szablon: {{hiszpam}})
honor. → honoryfikatywny (szablon: {{honor}})
hotel. → hotelarstwo (szablon: {{hotel}})
hup. → język hupa (szablon: {{hup}})
hutn. → hutnictwo, hutniczy (szablon: {{hutn}})
hydraul. → hydraulika, hydrauliczny (szablon: {{hydraul}})
hydrol. → hydrologia, hydrologiczny (szablon: {{hydrol}})

    (do góry strony)

ia → interlingua (szablon: {{ia}})
icht. → ichtiologia, ichtiologiczny (szablon: {{icht}})
ikonogr. → ikonografia, ikonograficzny (szablon: {{ikonogr}})
ims. → imiesłów (szablon: {{ims}})
infant. → infantylnie (szablon: {{infant}})
inform. → informatyka, informatyczny (szablon: {{inform}})
inu.inuktun (avanersuarmiutut), dialekt północny języka grenlandzkiego (szablon: {{inu}})
irl. → język irlandzki (szablon: {{irl}})
iron. → ironicznie (szablon: {{iron}})
isl. → język islandzki (szablon: {{isl}})
itd. → i tak dalej (szablon: {{itd}})
iterat. → iteratiwum, czasownik czynności wielokrotnej (szablon: {{iterat}})
itp. → i tym podobne, i temu podobne (szablon: {{itp}})

    (do góry strony)

jak. → język jakucki (szablon: {{jak}})
jap. → język japoński (szablon: {{jap}})
jdm. → jemandem (niem. kimś, komuś) (szablon: {{jdm}})
jdn. → jemanden (niem. kogoś) (szablon: {{jdn}})
jedn. miar. → jednostka miary (szablon: {{miar}})
jedn. monet. → jednostka monetarna (szablon: {{monet}})
jeźdz. → jeździectwo, jeździecki (szablon: {{jeźdz}})
jęz. → językoznawstwo, językoznawczy (szablon: {{jęz}})
jid. → jidysz (szablon: {{jid}})
jmd. → jemand (niem. ktoś) (szablon: {{jmd}})
jubil. → jubilerstwo, jubilerski (szablon: {{jubil}})

    (do góry strony)

kakof. → kakofonicznie, kakofoniczny
kal.kalaallisut, język grenlandzki zachodni (dialekt standardowy) (szablon: {{kal}})
kanad. → kanadyjski, język angielski używany w Kanadzie (szablon: {{kanadang}})
kanad. franc. → język francuski używany w Kanadzie (poza prowincjami atlantyckimi) (szablon: {{kanadfranc}})
kant. → język kantoński (szablon: {{kant}})
karaim. → język karaimski (szablon: {{karaim}})
karc. → termin karciany (szablon: {{karc}})
kartogr. → kartografia, kartograficzny (szablon: {{kartogr}})
katal. → język kataloński (szablon: {{katal}})
kathar. → katharewusa, nowożytny, sztuczny język grecki (szablon: {{kathar}})
kaz. → język kazachski (szablon: {{kaz}})
kib. → kibicowskie (szablon: {{kib}})
kiel. → regionalizm kielecki (szablon: {{kielce}}) → w zależności od przypadku {{gw-pl|Kielce}} lub {{reg-pl|Kielce}}
koi. → język komi-permiacki (szablon: {{koi}})
kolej. → kolejnictwo (szablon: {{kolej}})
kom. → język komi-jaźwiński (szablon: {{kom}})
komp. → komputer, komputerowy (szablon: {{komp}}) → zob. inform.
konserwat. → konserwatorstwo, konserwacja zabytków (szablon: {{konserwat}})
kor. → język koreański (szablon: {{kor}})
kor. płd. → język koreański w wersji południowej (szablon: {{korpłd}})
kor. płn. → język koreański w wersji północnej (szablon: {{korpłn}})
korn. → język kornijski (szablon: {{korn}})
kosmet. → kosmetyka, kosmetyczny, kosmetologia (szablon: {{kosmet}})
kośc. → kościelny (szablon: {{kośc}})
kpv. → język komi-zyriański (szablon: {{kpv}})
krak. → regionalizm krakowski (szablon: {{kraków}})
kraw. → krawiectwo (szablon: {{kraw}})
kres. → słownictwo kresowe (szablon: {{kresy}})
krłc. → język karakałpacki (szablon: {{krłc}})
krym. → kryminologia, kryminologiczny (szablon: {{krym}})
kryptogr. → kryptografia, kryptograficzny (szablon: {{kryptogr}})
krystal. → krystalografia, krystalograficzny (szablon: {{krystal}})
książk. → książkowy styl (szablon: {{książk}})
księg. → księgowość, księgowy (szablon: {{księg}})
kuj. → regionalizm kujawski (szablon: {{kujawy}})
kulin. → kulinaria, kulinarny (szablon: {{kulin}})
kult. → kulturoznawstwo, wiedza o kulturze, kulturoznawczy (szablon: {{kult}})
kynol. → kynologia, kynologiczny (szablon: {{kynol}})

    (do góry strony)

lab. → laboratoryjny, związany z laboratorium (szablon: {{lab}})
lekcew. → lekceważąco, lekceważący (szablon: {{lekcew}})
lewant. arab. → lewantyński arabski, język arabski używany w Lewancie (szablon: {{lewantarab}})
leśn. → leśnictwo (szablon: {{leśn}})
libij. arab. → libijski arabski, język arabski używany w Libanie (szablon: {{libijarab}})
licz. → liczebnik (szablon: {{licz}})
licz. gł. → liczebnik główny (szablon: {{liczgł}})
licz. porz. → liczebnik porządkowy (szablon: {{liczporz}})
litew. → język litewski (szablon: {{litew}})
lit. → literacko (szablon: {{lit}}) → zob. książk., liter. oraz litew.
liter. → literatura, literaturoznawstwo, literaturoznawczy (szablon: {{liter}})
lm → liczba mnoga (bez kropki) (szablon: {{lm}})
lm m → liczba mnoga, rodzaj męskoosobowy (szablon: {{lm m}})
lm nm → liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy (szablon: {{lm nm}})
log. → logika, logiczny (szablon: {{log}})
lomb. → język lombardzki (szablon: {{lomb}})
lotn. → lotnictwo, lotniczy (szablon: {{lotn}})
lp → liczba pojedyncza (bez kropki) (szablon: {{lp}})
lud. → ludowy (szablon: {{lud}})
luo → język luo (szablon: {{luo}})
lwow. → gwara lwowska (szablon: {{lwów}})

    (do góry strony)

Ł[edytuj]

łac. → język łaciński (szablon: {{łac}})
łac.kośc. → łacina kościelna (szablon: {{łackośc}})
łot. → język łotewski (szablon: {{łot}})
łow. → łowiectwo, łowiecki (szablon: {{łow}})
łódz. → regionalizm łódzki (szablon: {{łódź}})

    (do góry strony)

m → rodzaj męski (szablon: {{m}})
mac. → język macedoński (szablon: {{mac}})
malaj. → język malajski (szablon: {{malaj}})
mall. → dialekt mallorquí języka katalońskiego (szablon: {{mall}})
malt.→ język maltański (szablon: {{malt}})
mar. → marynistyczny, marynarski, morski (szablon: {{mar}})
marok. arab. → marokański arabski, język arabski używany w Maroku (szablon: {{marokarab}})
masz. → maszyny, maszynoznawstwo (szablon: {{masz}})
mat. → matematyka, matematyczny (szablon: {{mat}})
maz. → regionalizm mazowiecki (szablon: {{mazowsze}}) → w zależności od przypadku {{gw-pl|Mazowsze}} lub {{reg-pl|Mazowsze}}
mebl. → branża meblarska, meblarstwo, meble (szablon: {{mebl}})
mech. → mechanika (szablon: {{mech}})
med. → medycyna, medyczny (szablon: {{med}})
melior. → melioratywnie, melioratywny (szablon: {{melior}})
men. → dialekt menorquí języka katalońskiego (szablon: {{men}})
met. → metaloznawstwo, metalurgia (szablon: {{met}})
meteorol. → meteorologia, meteorologiczny (szablon: {{meteorol}})
metrol. → metrologia, metrologiczny (szablon: {{metrol}})
międzyr. → międzyrostek (szablon: {{międzyr}})
mil. → militarny, militaria (szablon: {{mil}}) → zob. wojsk.
mikol.mikologia, mikologiczny (szablon: {{mikol}})
mikrobiol. → mikrobiologiczny, mikrobiologia (szablon: {{mikrobiol}})
miner. → mineralogia, mineralogiczny (szablon: {{miner}})
mit. → mitologia, mitologiczny (szablon: {{mit}})
mit. arab. → mitologia arabska (szablon: {{mitarab}})
mit. bałt. → mitologia bałtyjska (szablon: {{mitbałt}})
mit. bask. → mitologia baskijska (szablon: {{mitbask}})
mit. celt. → mitologia celtycka (szablon: {{mitcelt}})
mit. chiń. → mitologia chińska (szablon: {{mitchiń}})
mit. egip. → mitologia egipska (szablon: {{mitegip}})
mit. germ. → mitologia germańska (szablon: {{mitgerm}})
mit. gr. → mitologia grecka (szablon: {{mitgr}})
mit. ind. → mitologia indyjska (szablon: {{mitind}})
mit. jap. → mitologia japońska (szablon: {{mitjap}})
mit. nord. → mitologia nordycka (szablon: {{mitnord}})
mit. polinez. → mitologia polinezyjska (szablon: {{mitpolinez}})
mit. rzym. → mitologia rzymska (szablon: {{mitrzym}})
mit. słow. → mitologia słowiańska (szablon: {{mitsłow}})
mit. sumer. → mitologia sumeryjska (szablon: {{mitsumer}})
młodz. → młodzieżowy (szablon: {{młodz}})
młyn. → młynarstwo, młynarski (szablon: {{młyn}})
monet. → jednostka monetarna (szablon: {{monet}})
mong. → język mongolski (szablon: {{mong}})
mong. klas. → język mongolski klasyczny (szablon: {{mongklas}})
mors. → morski (szablon: {{mors}})
mot. → motoryzacja (szablon: {{mot}})
moz. port. → język portugalski używany w Mozambiku (szablon: {{mozport}})
m.-os. → męskoosobowy (szablon: {{mos}})
mrz → męskorzeczowy (szablon: {{mrz}})
muz. → muzykologia, muzyka, muzykologiczny, muzyczny (szablon: {{muz}})
myśl. → zob. łow.
mzw → męskozwierzęcy (szablon: {{mzw}})

    (do góry strony)

n → rodzaj nijaki (szablon: {{n}})
nah → język nahuatl (szablon: {{nah}})
nauk. → naukoznawstwo, nauka, naukoznawczy, naukowy (szablon: {{nauk}})
nawig. → nawigacja (szablon: {{nawig}})
nbk. → bokmål (szablon: {{nbk}})
ndepr. → niedeprecjatywny, forma niedeprecjatywna (szablon: {{ndepr}})
ndk → aspekt niedokonany (szablon: {{ndk}})
neol. → neologizm (szablon: {{neol}})
neutr. → forma neutralna (szablon: {{neutr}})
ng → nogen (duń. ktoś) (szablon: {{ng}})
n.gr. → język nowogrecki (elliniká) (szablon: {{ngr}})
ngt → noget/något (duń./szw. coś) (szablon: {{ngt}})
nid. hol. → język holenderski używany w Holandii (Królestwie Niderlandów) (szablon: {{nidhol}})
niderl. → język niderlandzki (szablon: {{niderl}})
nieofic. → nieoficjalnie, nieoficjalny (szablon: {{nieofic}})
niem. → język niemiecki (szablon: {{niem}})
niem. RFN → standardowy język niemiecki używany w Niemczech (Bundesdeutsch) (szablon: {{niemrfn}})
nieodm. → nieodmienny (szablon: {{nieodm}})
nieos. → nieosobowy (szablon: {{nieos}})
niepopr. → niepoprawnie (szablon: {{niepopr}})
niestopn. → nie stopniuje się (szablon: {{niestopn}})
n.łac. → język nowołaciński (szablon: {{nłac}})
nm.-os. → niemęskoosobowy (szablon: {{nmos}})
nn → nynorsk (szablon: {{nn}})
n-occ. → català nord-occidental, dialekt północno-zachodni języka katalońskiego (szablon: {{n-occ}})
norw. → język norweski (szablon: {{norw}})
nowozel. → język angielski używany w Nowej Zelandii (szablon: {{nowozel}})
np. → na przykład (szablon: {{np}})
nprzech. → czasownik nieprzechodni (szablon: {{nprzech}})
numizm. → numizmatyka, numizmatyczny (szablon: {{numizm}})
nwh. → język nawaho (szablon: {{nwh}})
nżw → nieżywotny (szablon: {{nżw}})

    (do góry strony)

obraź. → obraźliwy (szablon: {{obraź}})
obuw. → obuwnictwo, obuwniczy (szablon: {{obuw}})
occ. → català occidental, dialekt zachodni języka katalońskiego (szablon: {{occ}})
oceanogr. → oceanografia, oceanograficzny (szablon: {{oceanogr}})
ochr. środ. → ochrona środowiska (szablon: {{ochrśrod}})
odczas. → odczasownikowy (szablon: {{odczas}})
odl. → odlewnictwo, przemysł odlewniczy (szablon: {{odl}})
odm. → odmienny, odmieniany (szablon: {{odm}})
odprzym. → odprzymiotnikowy (szablon: {{odprzym}})
odrzecz. → odrzeczownikowy (szablon: {{odrzecz}})
odzież. → odzieżownictwo (szablon: {{odzież}})
ofic. → oficjalnie (szablon: {{ofic}})
ogrod. → ogrodnictwo, ogrodniczy (szablon: {{ogrod}})
ogsłow. → ogólnosłowiańskie (szablon: {{ogsłow}})
określ. → określnik (szablon: {{określ}})
opt. → optyka, optyczny (szablon: {{opt}})
or. → català oriental, dialekt wschodni języka katalońskiego (szablon: {{or}})
ornit. → ornitologia, ornitologiczny (szablon: {{ornit}})
os. → osoba (szablon: {{os}})
oset. → język osetyjski (szablon: {{oset}})
osm. → język osmański (szablon: {{osm}})
oznajm. → tryb oznajmujący (szablon: {{oznajm}})

    (do góry strony)

paleoantrop. → paleoantropologia, paleoantropologiczny (szablon: {{paleoantrop}})
paleont. → paleontologia, paleontologiczny (szablon: {{paleont}})
papier. → papiernictwo, przemysł papierniczy (szablon: {{papier}})
partyk. → partykuła (szablon: {{partyk}})
paszto → język paszto (szablon: {{paszto}})
Prt. → partitivus (szablon: {{Prt}})
pedag. → pedagogika, pedagogiczny (szablon: {{pedag}})
pejor. → pejoratywne (szablon: {{pejor}})
pers. → język perski (szablon: {{pers}})
peryfr. → peryfrastyczny, forma peryfrastyczna (szablon: {{peryfr}})
p.gr → język późnogrecki (szablon: {{pgr}})
pieszcz. → pieszczotliwie, pieszczotliwy (szablon: {{pieszcz}})
plast. → plastyka (szablon: {{plast}})
p.łac. → język późnołaciński (szablon: {{płac}})
płd. → dialekt południowy (szablon: {{płd}})
płdbraz. port. → język portugalski używany w południowej Brazylii (szablon: {{płdbrazport}})
płdniem. → południowoniemiecki; język niemiecki używany w na południu Niemiec (szablon: {{płdniem}})
płn. → dialekt północny (szablon: {{płn}})
płnlap. → język północnolapoński (szablon: {{płnlap}})
płnniem. → północnoniemiecki; język niemiecki używany w na północy Niemiec (szablon: {{płnniem}})
poczt. → usługi pocztowe, kurierskie, poczta (szablon: {{poczt}})
podn. → podniośle, styl podniosły (szablon: {{podn}})
poet. → poetycki, poetycko (szablon: {{poet}})
pogard. → pogardliwie (szablon: {{pogard}})
pol. → język polski (szablon: {{pol}})
poligr. → poligrafia (szablon: {{poligr}})
polit. → politologia, polityka, politologiczny, polityczny (szablon: {{polit}})
poł. → język połabski (szablon: {{poł}})
popr. → poprawnościowo (szablon: {{popr}})
por. → porównaj (szablon: {{por|hasło}})
port. → język portugalski (szablon: {{port}})
posp. → pospolicie (szablon: {{posp}})
postp. → postpozycja (szablon: {{postp}})
pot. → potocznie, potoczny (szablon: {{pot}})
pozn. → regionalizm poznański (szablon: {{poznań}})
pragerm. → język pragermański (szablon: {{pragerm}})
praindoeur. → język praindoeuropejski (szablon: {{praindoeur}})
pranord. → język pranordycki (szablon: {{pranord}})
prarom. → język praromański (szablon: {{prarom}})
prasł. → język prasłowiański (szablon: {{prasł}})
praturk. → język praturkijski (szablon: {{praturk}})
praw. → prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy (szablon: {{praw}})
prawdop. → prawdopodobnie (szablon: {{prawdop}})
prazachgerm. → język prazachodniogermański (szablon: {{prazachgerm}})
prow. → język prowansalski (oksytański) (szablon: {{prow}})
przech. → czasownik przechodni (szablon: {{przech}})
przecz. → przeczenie (szablon: {{przecz}})
przedr. → przedrostek (szablon: {{przedr}})
przen. → przenośnia, przenośnie (szablon: {{przen}})
przest. → przestarzałe, przestarzały (szablon: {{przest}})
przestęp. → przestępcza, przestępczy (szablon: {{przestęp}})
przesz. → czas przeszły (szablon: {{przesz}})
przyim. → przyimek (szablon: {{przyim}})
przym. → przymiotnik (szablon: {{przym}})
przyp. → tryb przypuszczający (szablon: {{przyp}})
przypadki (niemiecki ma własne skróty, żeby uniknąć nieporozumień - skrót D. oznacza w języku polskim dopełniacz, jednak jest on powszechnie używany przez uczących się niemieckiego dla oznaczenia celownika - Dativ):
M. → mianownik (szablon: {{M}})
Nom. → Nominativ (mianownik w niemieckim) (szablon: {{Nom}})
D. → dopełniacz (szablon: {{D}})
Gen. → Genetiv (dopełniacz w niemieckim) (szablon: {{Gen}})
C. → celownik (szablon: {{C}})
Dat. → Dativ (celownik w niemieckim) (szablon: {{Dat}})
B. → biernik (szablon: {{B}})
Akk. → Akkusativ (biernik w niemieckim) (szablon: {{Akk}})
N. → narzędnik (szablon: {{N}})
Ms. → miejscownik (szablon: {{Ms}})
W. → wołacz (szablon: {{W}})
abl. → ablatyw (szablon: {{abl}})
adess. → adessivus (szablon: {{adess}})
all. → allativus (szablon: {{all}})
ess. → essivus (szablon: {{ess}})
part. → partitivus (szablon: {{part}})
przyr. → przyrostek (szablon: {{przyr}})
przysł. → przysłówek (szablon: {{przysł}})
przysz. → czas przyszły (szablon: {{przysz}})
psych. → psychologia, psychologiczny (szablon: {{psych}})
pszcz. → pszczelarstwo, pszczelarski (szablon: {{pszcz}})
publ. → publikatory, charakterystyczny dla środków masowego przekazu (szablon: {{publ}})
(p. uwsp.) → pisownia uwspółcześniona (szablon: {{uwsp}})

    (do góry strony)

qu. → język keczua (szablon: {{qu}})
quen. → quenya (szablon: {{quen}})

    (do góry strony)

rad. → radiofonia, radiokomunikacja, radiotechnika, radiofoniczny, radiokomunikacyjny, radiotechniczny, radiowy (szablon: {{rad}})
reg. → regionalizm, regionalny (szablon: {{reg}})
rel. → religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny (szablon: {{rel}})
ręk. → rękodzieło, rękodzielniczy (szablon: {{ręk}})
rodz. → rodzajnik (szablon: {{rodz}})
rodz. nieokr. → rodzajnik nieokreślony (szablon: {{rodznokr}})
rodz. okr. → rodzajnik określony (szablon: {{rodzokr}})
roln. → rolnictwo, rolniczy (szablon: {{roln}})
ros. → język rosyjski (szablon: {{ros}})
rozk. → tryb rozkazujący (szablon: {{rozk}})
bryt. (RP) → Received Pronunciation (standardowa wymowa angielska) (szablon: {{RP}})
rub. → rubasznie, rubaszny (szablon: {{rub}})
rum. → język rumuński (szablon: {{rum}})
run. → język rundi (szablon: {{run}})
ryb. → rybołówstwo, rybacki (szablon: {{ryb}})
rzad. → rzadki, rzadko używany (szablon: {{rzad}})
rzecz. → rzeczownik (szablon: {{rzecz}})
rzem. → rzemiosło, rzemieślniczy (szablon: {{rzem}})

    (do góry strony)

sanskr. → sanskryt (szablon: {{sanskr}})
sądec. → gwara sądecka (szablon: {{sącz}})
sb. → somebody (ang. ktoś) (szablon: {{sb}})
scs. → język staro-cerkiewno-słowiański (szablon: {{scs}})
seks. → seksuologia, seksuologiczny (szablon: {{seks}})
sept. → dialekt septentrional (rossellonès) języka katalońskiego (szablon: {{sept}})
serb. → język serbski (szablon: {{serb}})
s.f. → fantastyka naukowa, ang. „science fiction” (szablon: {{sf}})
(sic!) → pisownia oryginalna (szablon: {{sic}})
skr. → skrót, skrótowiec, skrótowo (szablon: {{skr}})
slang. → określenie slangowe (szablon: {{slang}})
słc. → język słowacki (szablon: {{słc}})
słń. → język słoweński (szablon: {{słń}})
słowiń. → słowiński (szablon: {{słowiń}})
socjol. → socjologia, socjologiczny (szablon: {{socjol}})
somal. → język somalijski (szablon: {{somal}})
sp. → spójnik (szablon: {{sp}})
spec. → termin specjalistyczny (szablon: {{spec}})
speleol. → speleologia, speleologiczny (szablon: {{speleol}})
społ. → społeczny (szablon: {{społ}})
sport. → termin sportowy (szablon: {{sport}})
spoż. → spożywczy (szablon: {{spoż}})
st.ang. → język staroangielski (szablon: {{stang}})
stat. → statystyka, statystyczny (szablon: {{stat}})
staroż. → starożytność, starożytny (szablon: {{staroż}})
st.cons. → status constructus (szablon: {{stcons}})
st.czes. → język staroczeski (szablon: {{stczes}})
st.duń. → język staroduński (szablon: {{stduń}})
st.egip. → język staroegipski (szablon: {{stegip}})
st.franc. → język starofrancuski (szablon: {{stfranc}})
st.fryz. → język starofryzyjski (szablon: {{stfryz}})
st.gr. → zob. gr.
sth. → something (ang. coś) (szablon: {{sth}})
st.ind. → język staroindyjski (szablon: {{stind}})
st.irl. → język staroirlandzki (szablon: {{stirl}})
st.łac.→ język starołaciński (szablon: {{stłac}})
st.nord. → język staronordyjski (szablon: {{stnord}})
stomat. → stomatologia (szablon: {{stomat}})
stopn → stopnie wyższy i najwyższy (szablon: {{stopn|raz|dwa}})
st.pers. → język staroperski (szablon: {{stpers}})
st.pol. → język staropolski (szablon: {{stpol}})
st.poł. → język staropołabski (szablon: {{stpoł}})
st.prus. → język staropruski (szablon: {{stprus}})
strbr → strona bierna (szablon: {{strbr}})
strcz → strona czynna (szablon: {{strcz}})
strzwr → strona zwrotna (szablon: {{strzwr}})
st.rus. → język staroruski (szablon: {{strus}})
st.saks. → jęsyk starosaksoński (starosaski, szablon: {{stsaks}})
st.szw. → język staroszwedzki (szablon: {{stszw}})
st.turk. → język staroturkijski (szablon: {{stturk}})
stud. → studencki (szablon: {{stud}})
surin. hol. → język holenderski (niderlandzki) używany w Surinamie (szablon: {{surinhol}})
sus. → język susu (szablon: {{sus}})
sw. → język suahili (szablon: {{sw}})
swh. → somewhere (ang. gdzieś) (szablon: {{swh}})
swn. → język staro-wysoko-niemiecki (szablon: {{swn}})
symbol. → symbolicznie (szablon: {{symbol}})
syn. → synonim - używane przy nazwach taksonomicznych (szablon: {{syn}})
syst. → systematyka (szablon: {{syst}})
szach. → szachy, pojęcie szachowe (szablon: {{szach}})
szkoc. → szkocki angielski (szablon: {{szkocang}})
szkoln. → szkolnictwo, szkolny (szablon: {{szkoln}}) → zob. eduk. oraz uczn.
szt. → sztuka (szablon: {{szt}})
szw. → język szwedzki (szablon: {{szw}})
szwajc. franc. → szwajcarski; język francuski używany w Szwajcarii (szablon: {{szwajcfranc}})
szwajc. niem. → szwajcarski; język niemiecki używany w Szwajcarii (szablon: {{szwajcniem}})
szwajc. wł. → szwajcarski; język włoski używany w Szwajcarii (szablon: {{szwajcwł}})
szwb. → szwabski (szablon: {{szwb}})

    (do góry strony)

Ś[edytuj]

śdn. → język średnio-dolno-niemiecki (szablon: {{śdn}})
śl. → regionalizm śląski (szablon: {{śląsk}})
średnioang. → język średnioangielski (szablon: {{średnioang}})
średniofranc. → średniofrancuski (szablon: {{średniofranc}})
śr.gr. → grecki średniowieczny, grecki bizantyjski (szablon: {{śrgr}})
śr.łac. → język średniowiecznołaciński (szablon: {{śrłac}})
śr.niderl. → język średnioniderlandzki (średnioholenderski, szablon: {{śrniderl}})
środ. → środowiskowy (szablon: {{środ}})
śr.pol. → język średniopolski (szablon: {{śrpol}})
śwn. → język średnio-wysoko-niemiecki (szablon: {{śwn}})

    (do góry strony)

t. → także (szablon: {{także}})
taj. → język tajski (szablon: {{taj}})
tamil. → język tamilski (szablon: {{tamil}})
tatar. → język tatarski (szablon: {{tatar}})
taur. → tauromachia (szablon: {{taur}})
teatr. → teatrologia, teatr, teatrologiczny, teatralny (szablon: {{teatr}})
techn. → technologia, technika, techniczny (szablon: {{techn}})
telegr. → telegrafia, telegraficzny (szablon: {{telegr}})
telekom. → telekomunikacja, telekomunikacyjny (szablon: {{telekom}})
telew. → telewizja, telewizyjny (szablon: {{telew}})
tem. słow. → temat słowotwórczy (szablon: {{temsłow}})
teol. → teologia, teologiczny (szablon: {{teol}})
ter. → czas teraźniejszy (szablon: {{ter}})
tim. port. → język portugalski używany w Timorze Wschodnim (szablon: {{timport}})
tłum. → tłumaczenie (szablon: {{tłum}})
toksykol. → toksykologia (szablon: {{toksykol}})
topogr. → topografia, topograficzny (szablon: {{topogr}})
trad. → zapis tradycyjny (stosowany w j.chińskim standardowym) (szablon: {{ptrad}})
transp. → transport, transportowy (szablon: {{transp}})
ts. → to samo (szablon: {{ts}})
tun.tunumiit (tunumiusut), dialekt wschodni języka grenlandzkiego (szablon: {{tun}})
tur. → język turecki (szablon: {{tur}})
turkm. → język turkmeński (szablon: {{turkm}})
turyst. → turystyka, turystyczny (szablon: {{turyst}})
tuw. → język tuwiński (szablon: {{tuw}})
tyb. → język tybetański (szablon: {{tyb}})
typogr. → typografia (szablon: {{typogr}})
tzm. → język tamazight (szablon: {{tzm}})
tzn. → to znaczy (szablon: {{tzn}})

    (do góry strony)

uczn. → uczniowski (szablon: {{uczn}})
ugrofiń. → ugrofińskie (szablon: {{ugrofiń}})
UK → zob. bryt.
ukr. → język ukraiński (szablon: {{ukr}})
uproszcz. → zapis uproszczony (stosowany w j.chińskim standardowym) (szablon: {{pupr}})
urb. → urbanistyka, urbanistyczny (szablon: {{urb}})
urd. → język urdu (szablon: {{urd}})
urz. → urzędowy (szablon: {{urz}})
US → zob. amer.
(p. uwsp.) → pisownia uwspółcześniona (szablon: {{uwsp}})
uzb. → język uzbecki (szablon: {{uzb}})

    (do góry strony)

val → dialekt walencjański języka katalońskiego (szablon: {{val}})
vmiértvalamiért (szablon: {{vmiért}})
vmitvalamit (szablon: {{vmit}})
vo. → volapük (szablon: {{vo}})

    (do góry strony)

w → rodzaj wspólny (ogólny / nienijaki / męsko-żeński / realny / utrum) (szablon: {{w}})
wal. → język walijski (szablon: {{wal}})
war. → wariant (szablon: {{war}})
warsz. → gwara warszawska (szablon: {{warszawa}})
wed. → wedyjski (szablon: {{wed}})
wenec. → wenecki (szablon: {{wenec}})
wet. → weterynaria, weterynaryjny (szablon: {{wet}})
wędk. → wędkarstwo (szablon: {{wędk}})
węg. → język węgierski (szablon: {{węg}})
wiet. → język wietnamski (szablon: {{wiet}})
więz. → więzienny (szablon: {{więz}})
wilam. → język wilamowski (szablon: {{wilam}})
wiośl. → wioślarstwo (szablon: {{wiośl}})
wł. → język włoski (szablon: {{}})
właśc. → właściwie (szablon: {{właśc}})
włók. → włókiennictwo (szablon: {{włók}})
wojsk. → wojskowość, wojskowy (szablon: {{wojsk}})
wsch. → dialekt wschodni (szablon: {{wsch}})
współcz. → współcześnie (szablon: {{współcz}})
wulg. → wulgaryzm (szablon: {{wulg}})
wych. z uż. → wychodzące z użycia (szablon: {{wych}})
wykrz. → wykrzyknik (szablon: {{wykrz}})
wyr. przyim. → wyrażenie przyimkowe (szablon: {{wyrprzyim}})

    (do góry strony)

zach. → dialekt zachodni (szablon: {{zach}})
zaim. → zaimek (szablon: {{zaim}})
zarz. → zarządzanie (np. biznesowe) (szablon: {{zarz}}); zob. też adm.
zat. → arabski zatokowy, język arabski używany w rejonie Zatoki Perskiej (szablon: {{zat}})
zaw. → zawodowy (szablon: {{zaw}})
zaz. → język zazaki (szablon: {{zaz}})
zdrobn. → zdrobnienie, zdrobniale (szablon: {{zdrobn}})
zeg. → zegarmistrzostwo, zegarmistrzowski (szablon: {{zeg}})
zgrub. → zgrubienie (szablon: {{zgrub}})
zob. → zobacz (szablon: {{zob|hasło}})
zool. → zoologia, zoologiczny (szablon: {{zool}})
zootechn. → zootechnika, zootechniczny (szablon: {{zootechn}})
zw prz → związek przynależności (szablon: {{zw prz}})
zw rz → związek rządu (szablon: {{zw rz}})
zw zg → związek zgody (szablon: {{zw zg}})
zwł. → zwłaszcza (szablon: {{zwł}})
zub. → dialekt suletyjski języka baskijskiego (szablon: {{zub}})

    (do góry strony)

Ż[edytuj]

ż → rodzaj żeński (szablon: {{ż}})
żart. → żartobliwie (szablon: {{żart}})
żegl. → żeglarstwo, żegluga, żeglarski (szablon: {{żegl}})
żmd. → żmudzki (szablon: {{żmd}})
żw → żywotny (szablon: {{żw}})
żyd. → żydowski (szablon: {{żyd}})

    (do góry strony)