Indeks:Polski - Przedrostki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pisownia i wymowa przedrostków[edytuj]

Przedrostki w języku polskim piszemy zawsze razem z danym słowem. Jedynie w przypadku dodawania przedrostka do nazwy własnej pisanej wielką literą, stosuje się dla ich oddzielenia łącznik, np. eks-Fin. Przedrostki mają pewien wpływ na pisownię i wymowę:

  • Przy przenoszeniu słowa do następnego wiersza nie można dzielić na pół przedrostka.
  • Jeśli słowo posiada przedrostek zawierający samogłoskę, zalecany jest podział wiersza na granicy przedrostka.
  • Jeśli przedrostek zawiera samogłoskę, zwykle jego granica rozdziela też sylaby.
  • Niekiedy słyszalna jest pauza, oddzielająca przedrostek od reszty słowa.
  • Jeśli granica przedrostka rozdziela zbitki, tworzące na ogół dwuznak, np. rz, ch, zi, wówczas każda z nich czytana jest oddzielnie. Przykłady: tysiąchektarowy, hiperzespolony, bezinteresowny. Więcej na ten temat w haśle Aneks:Język polski - wymowa - dwuznaki‎.

Niektóre przedrostki spotykane w języku polskim[edytuj]

Patrz automatycznie tworzona lista kategorii przedrostków.

Poniższa tabela podaje „liczbę znalezionych słów”, która jest liczbą form podstawowych słów o danym przedrostku, znalezionych przez program w tym słowniku (na licencji GPL lub CC ShareAlike).

Przedrostek Liczba znalezionych słów Przykłady Etymologia
a- 423 atopowy, agama, agnostyczny, atrapa, apage gr.
ab- 119 ablacyjny, abdomen
abdomino- 1 abdominoplastyka
aberro- 1 aberroskop
abolicjo- 4 abolicjonistyczny, abolicjonistka, abolicjonista, abolicjonizm
abs- 16 abstrakcjonista, abstrakt, abstrakcja, abstrakcjonistka, abstrahować, abstynentka
acetylo- 14 acetylooctowy, acetyloceluloza, acetylosalicylowy, acetyloceluloid, acetylofosforan
achondro- 1 achondroplazja
achter- 4 achterpik, achtersztag, achterdek, achterluk
acylo- 5 acyloglicerol, acylokoenzym, acylowanie, acylotransferaza
adenozyno- 10 adenozynodifosforan, adenozynodifosforowy, adenozynotrójfosfataza, adenozynotrifosforan, adenozynomonofosforan
administracyjno- 1 administracyjnoprawny
adreso- 5 adresografia, adresomania, adresować, adresograf, adresowalność
aeolo- 4 aeolomelodikon, aeolodion, aeolopantaleon, aeolodikon
aero- 86 aerostat, aerotriangulacja, aerokinetyczny, aeronomia, aeroelastyczność
afro- 12 afrodyzjakalny, afrokubański, afrodyzjak, Afrodyta, afroazjatycki
after- 3 afterpik, afterbeat, aftersztag
agora- 1 agorafobia
agro- 62 agrorafineria, agrokompleks, agronomiczny, agronomówka, agroekolog
ajchmo- 1 ajchmofobia
akanto- 2 akantoliza, akantocefaloza
akcelero- 2 akcelerograf, akcelerometr
akro- 28 akroterium, akrobacja, akrobatka, akronim, akrostych
akso- 8 aksolema, aksopodia, aksonema, aksopodium, aksometr
aktino- 1 aktinotrocha
aktyno- 16 aktynologia, aktynomycyna, aktynolit, aktynomiozyna, aktynomikoza
akwa- 38 akwarystyczny, akwaforcistka, akwariarstwo, akwarelistka, akwarela
al- 42 albumina, albański, Albert, albinos, Albertus
alfa- 9 alfabet, alfaaktywny, alfatron, alfabetyzm, alfanumeryczny
algo- 11 algolagnia, algorytmizacja, algolog, algorytmiczny
alkilo- 5 alkiloaromatyczny, alkilować, alkilosiarczan, alkilosulfonian, alkiloarylosulfonian
allanto- 4 allantoinowy, allantoina, allantoamnion, allantochorion
allo- 37 allomnezja, allopatryczny, allochtoniczny, allopoliploidalność, allotropia
alo- 64 alofan, alodynować, alopatryczność, alotropijny, alochton
alto- 8 altocumulusowy, altostratusowy, altostratus, altowiolinista, altocumulus
alumino- 4 aluminografia, aluminotermiczny, aluminograficzny, aluminotermia
ambi- 25 ambilogia, ambiofoniczny, ambiwertyk, ambiwersja łac.
amfi- 38 amfiktionia, amfiploidalny, amfibolit, amfibolitowy, amfibrachiczny; Uwaga: amfilada nie ma greckiego przedrostka amfi- gr.
amino- 21 aminofenol, aminoplast, aminopuryna, aminofilina, aminobenzoesowy
ampelo- 4 ampelografia, ampelologia, ampelograficzny, ampelologiczny
ampero- 8 amperowoltomierz, amperozwój, amperosekunda, amperometryczny, amperometr
an- 258 andezyn, antananarywka
andro- 32 androginiczność, androgen, androdiecja, androfag, androsteron gr.
anemo- 17 anemochor, anemoskop, anemoskopowy, anemogam gr.
angio- 15 angiostenoza, angiogeneza, angiograficzny, angiologia, angiotonina
anglo- 18 anglofob, anglosaski, anglojęzyczny, anglofilka, anglofilstwo
ante- 19 antedatować, anterydium, antenatka, antenacki, antecedentny
anto- 20 antocyjanidyn, antocyjan, antocyjaninowy, antologistka
antropo- 52 antropomorfizm, antropologizm, antropologiczny, antropofagia, antropologia gr.
anty- 554 antymonowy, antycypować, antyfeminizacja, antyfeministyczny, antykominternowski
antybiotyko- 2 antybiotykogram, antybiotykowrażliwość
aorto- 2 aortograficzny, aortografia
apo- 110 apoptotyczny, apostata, apokrynowy, apochromatyczny, apodyktyczność
arachno- 4 arachnolog, arachnologiczny, arachnofobia, arachnologia
archeo- 14 archeocjat, archeolog, archeologia, archeoteczny, archeopteryczny
archi- 43 archiwalia, archidiecezjalny, architektoniczny, archigonia
arcy- 62 arcydowcipny, arcykapłan, arcybogaty, arcytrudny, arcybibosz
arseno- 5 arsenolit, arsenoorganiczny, arsenopiryt, arsenosiarczek, arsenopirytowy
arson- 1 arsonwalizacja
arterio- 4 arteriosklerotyczny, arterioskleroza, arteriografia, arteriograficzny
artro- 7 artropatia, artrologiczny, artroskop, artrologia, artrotomia
arysto- 12 arystokratyczny, arystokratyzm, arystokratyczność
arytmo- 5 arytmogryf, arytmometr, arytmograf, arytmograficzny, arytmomania
asteno- 6 astenopia, astenosfera, astenospermia, astenotymik, astenotymiczka
astro- 47 astrograf, astrobiologiczny, astrofizyczny, astrobalistyka, astronom
atmo- 11 atmometr, atmosferka, atmoliza, atmofil, atmoradiograf
atto- 2 attosekunda, attometr
audio- 26 audiotelediota, audiotelowicz, audioskop, audiotele, audiowizualność
auto- 292 autokratka, autosalon, autorotacja, autorstwo, autoekologia
awio- 7 awionetka, awiotechniczny, awiomarina, awiomatka, awiotechnika
awizo- 2 awizowiec, awizować
azeo- 3 azeotrop, azeotropowy, azeotropia
azoto- 7 azotowiec, azotogen, azotobakteryna, azotobakter, azotowce
bakterio- 19 bakteriologia, bakterioskopia, bakteriograf, bakterioliza, bakteriostatyczny
baldacho- 6 baldachogrono, baldachokwiatowy, baldachokwiat, baldachokwiatowe, baldachokwiatowiec
balneo- 10 balneotechniczny, balneologia, balneoklimatyczny, balneoterapeutyczny, balneotechnik
baro- 13 barogram, barotermograf, barostat, baroreceptor, barocyklonometr
bary- 10 barysfera, barytowy, baryczny, barycentryczny
basi- 5 basileus, basiora, basilissa
bato- 13 batometria
baty- 16 batybiont, batypelagiczny, batymetryczny, batytermometr, batyskaf
benzo- 13 benzopiren, benzochinon, benzokaina, benzoesowy
berylo- 3 berylokrzemian, berylowiec, berylowce
beta- 9 betaina, betabloker, betabion, betatron, betaaktywny
bez- 606 bezkonkurencyjność, beztytułowy, bezsiła, bezwstydny, beznakładowy
beżowo- 3 beżowoszary, beżowobrązowy, beżowomiodowy
białawo- 1 białawoszary
białko- 6 białkochłonny, białkopodobny, białkować, białkochłonność, białkomocz
biało- 69 białobłocki, białoskóry, białoskórniczy, białostocczanka, białogłówka
bibli- 4 biblistka, biblistyczny, biblista, biblistyka
biblio- 35 bibliografia, biblioterapeutka, bibliognozja, bibliotekarstwo, bibliofilstwo
biblioteko- 4 bibliotekoznawca, bibliotekoznawstwo, bibliotekoznawczy, bibliotekoznawczyni
bio- 250 biobójczy, bionik, biofiltracja, bioproteza, biometeorologiczny gr.
bis- 11 bismilla, bistorowy, biskup
biuro- 12 biurokratyzować, biurokratyczność, biurokrata, biurokratyczny, biurokratycznieć
bizmuto- 1 bizmutowodór
blasto- 9 blastostyl, blastospora, blastocysta, blastocel, blastomykoza
boro- 27 borowodór
brachy- 11 brachycefalia, brachykolon, brachycefalizacja, brachygraficzny, brachygrafia
brio- 4 briofag, briologia, briofil, briofilum
bromo- 14 bromoform, bromowodór, bromocyjan, bromożelatyna
broncho- 7 bronchografia, bronchoskopowy, bronchofiberoskopia, bronchoskop, bronchofiberoskop
bronto- 1 brontozaur
brunatno- 11 brunatnopopielaty, brunatnożółty, brunatnorudy, brunatnoszary, brunatnożółtozielony
brązowo- 14 brązowozłoty, brązowowłosy, brązowooki, brązoworudy, brązowożółty
błogo- 7 błogosławiony, błogosława, błogosławieństwo, błogostan, błogosławić
błękitno- 8 błękitnobiały, błękitnoszary, błękitnoskrzydły, błękitnozielony, błękitnopurpurowy
całkowito- 1 całkowitoliczbowy
cało- 31 całodobowy, całożyciowy, całomiesięczny, całorolny, całowagonowy
ceglasto- 4 ceglastobrązowy, ceglastoczerwony, ceglastoróżowy, ceglastopory
celulo- 5 celulozowniczy, celulozowy, celulozownictwo, celulozownia
cemento- 6 cementochłonność, cementonaczepa, cementochłonny, cementosamochód, cementooszczędny
ceno- 10 cenotyczny, cenotwórczy, cenocytyczny, cenopopulacja, cenocyt
centro- 19 centromerowy, centrolew, centrolewicowy, centrozaur, centroprawica
centy- 9 centygramowy, centylitrowy, centymetrówka, centygram, centyfolia
cero- 12 ceromancja, ceroplastyczny
chalko- 6 chalkofilny, chalkograf, chalkolit, chalkopiryt, chalkografia
charaktero- 8 charakteropatyczny, charakteropatka, charakterotwórczy, charakterologia, charakterolog
chemio- 7 chemioterapeutyk, chemioskopia, chemiochłonność, chemioterapeutyczny, chemioterapia
chemo- 31 chemosterylizacja, chemotaksonomia, chemosynteza, chemotaktyzm, chemotransdukcja
chino- 9 chinowiec, chinolinowy, chinolina, chinoiserie, chinolka
chiro- 16 chironomiczny, chiromantka, chiropterolog, chirotechnika, chirotonia
chloro- 59 chlorownik, chloroplastyna, chlorozłotowy
chondro- 8 chondromalacja, chondrocyt, chondrografia, chondrodystrofia, chondrologiczny
choreo- 9 choreoterapia, choreograf, choreograficzny, choreologiczny, choreografka
chorobo- 4 chorobodzień, chorobowość, chorobotwórczy, chorobotwórczość
chromato- 9 chromatograf, chromatoliza, chromatoforowy, chromatofor, chromatografia
chromo- 46 chromownik, chromoterapeutyczny, chromoniklowy, chromotropizm, chromoniklownia
chrono- 32 chronoterapia, chronogram, chronograficzny, chronozofia, chronogenetyka
chryzo- 12 chryzokracja, chryzofil, chryzotylowy, chryzolit, chryzolitowy
ciemno- 34 ciemnosiwy, ciemnolicy, ciemnożółty, ciemnokasztanowy, ciemnopopielaty
cienko- 11 cienkowłosy, cienkościenny, cienkolistny, cienkoprzędny, cienkorunny
ciepło- 24 ciepłochronny, ciepłochronność, ciepłolecznictwo, ciepłostały, ciepłochwiejny
ciężaro- 3 ciężarowiec, ciężarownia, ciężarowskaz
ciężko- 4 ciężkostrawny, ciężkozbrojny, ciężkostrawność
cis- 10 cistron, cisuranowy
cyber- 21 cyberświat, cyberreklama, cyberprzestrzeń, cybernetyczny, cybernauta
cyjano- 11 cyjanokwas, cyjanożelazin, cyjanooctowy, cyjanoptyche, cyjanowodorowy
cyklo- 42 cyklotron, cyklonit, cykloidalny, cyklotronowy, cykloheksan
cynko- 12 cynkograficzny, cynkografia, cynkować, cynkolit, cynkowiec
cyno- 7 cynownia, cynognatus, cynować, cynodont, cynoorganiczny
cysto- 9 cystogram, cystoskop, cystotomia, cystolit, cystograficzny
cyto- 44 cytoplazmatyczny, cytoautoradiogram, cytomembrana, cytostom, cytogenetyka
czarno- 52 czarnoseciniec, czarnopolowy, czarnofigurowy, czarnoksiężnik, czarnogiełdowy
czaso- 16 czasownikowość, czasownik, czasoprzestrzeń, czasochłonny, czasoster
czecho- 4 czechosłowacki
czerwonawo- 3 czerwonawobrunatny, czerwonawozłoty, czerwonawoliliowy
czerwono- 33 czerwonokrzyski, czerwonowłosy, czerwonoarmistka, czerwonoarmista, czerwonokrzew
czterdziesto- 28 czterdziestodwuletni, czterdziestoczterostopniowy, czterdziestolatek, czterdziestopięcioletni, czterdziestopięcioipółletni
czternasto- 16 czternastostopniowy, czternastolatka, czternastoipółletni, czternastolatek, czternastozgłoskowiec
cztero- 148 czterodrożny, czteroosobowy, czterokomorówka, czteroklapowy, czterobrygadówka
cztery- 2 czterykroć, czterysta
czterystu- 3 czterystumetrowiec, czterystumetrowy, czterystumetrówka
czworo- 17 czwororęki, czworokanciasty, czworokąt, czworobok, czworonożny
czwór- 14 czwórczłon, czwórszereg, czwórboistka, czwórporozumienie, czwórmecz
często- 14 częstotliwość, częstować, częstościomierz, częstokroć, częstokół
ćwierć- 29 ćwierćprzekrój, ćwierćwieczny, ćwierćfalówka, ćwierćfuntówka, ćwierćtusza
daktylo- 9 daktylogyroza, daktylograficzny, daktyloskopowy, daktylologia, daktylografia
dao- 2 daoistyczny, daoizm
de- 681 deferencyjny, dehermetyzacja, deprymogeniczny, degeneratka
decy- 25 decymalny, decybel, decymetrowy, decybelowy, decymalizacja
defekto- 10 defektolog, defektologiczny, defektologia, defektograf, defektowny
deka- 29 dekapolis, dekatyzować, dekatyzarka, dekadowy, dekatron
delmo- 3 delmoplastyka, delmoplastyk, delmoplastyczny
demo- 65 demolud, demograficzny, demoralizator
demono- 11 demonolatria, demonofobiczny, demonologia; Uwaga: demonopolizować ma dwa przedrostki de-mono-
dendro- 13 dendroekologia, dendrolog, dendrologiczny, dendrometryczny, dendrobium
dermato- 14 dermatomikoza, dermatograf, dermatofit, dermatologiczny, dermatofityd
dermo- 8 dermograf, dermoplastyczny, dermografizm, dermokonsultantka, dermoplastyka
desmo- 10 desmosomowy, desmosomalny, desmotropia, desmologiczny, desmoenzym
dez- 77 dezadaptacyjny, dezawuować, dezinwestycja, dezoksydacja
di- 52 diosmoza, diketonowy, dikarbonylowy, dihydroksylowy, dimetyloamina
dia- 206 diamondyt, dialogiczny, diakonikon, diatonika, diadoch
diafano- 3 diafanometr, diafanoskopia, diafanoskop
dino- 7 dinoterium, dinokarion, dinozaur, dinornis, dinofit
diplo- 10 diplokok, diploidalny, diploidalność, diplopia, diploskop
dłoniasto- 3 dłoniastozłożony, dłoniastodzielny, dłoniastowrębny
długo- 85 długopolski, długoogonkowy, długometrażowy, długowieczność
do- 863 dodatkowy, doturlać, dotruć, dopisać, dorobić
dodeka- 6 dodekafonia, dodekafonista, dodekaedr, dodekafoniczny, dodekafonizm
dokso- 5 doksologiczny, doksograf, doksograficzny, doksologia, doksografia
dolno- 18 dolnośląski, dolnopłuk, dolnobrzeski, dolnofrankoński, dolnołużycki
drobno- 46 drobnorowkowy, drobnoustrojowy, drobnozwojowy, drobnoplamisty, drobnowłościański
drogo- 6 drogokruszcowy, drogocenniejszy, drogocenny, drogomistrz, drogocenność
dromo- 2 dromofobia, dromomania
drzewo- 20 drzeworytnik, drzewotoczny, drzeworytniczy, drzewojad, drzewożerny
duodecy- 1 duodecylion
dwój- 12 dwójnik, dwójchwyt, dwójłomność, dwójłomny
dwu- 493 dwudniówka, dwuacetyl, dwujęzyczność, dwugłosowy, dwustopniowy
dwudziesto- 57 dwudziestoparoletni, dwudziestokilkoletni, dwudziestogroszówka, dwudziestopięciolatek, dwudziestominutowy
dwunasto- 22 dwunastomiesięczny, dwunastozgłoskowiec, dwunastozgłoskowy, dwunastokrotny, dwunastodźwiękowy
dwustu- 8 dwustukilogramowy, dwustuzłotowy, dwustumetrówka, dwustuzłotówka, dwustuletni
dynamo- 9 dynamoelektryczny, dynamometryczny, dynamostarter, dynamometria, dynamometr
dys- 219 dyskursik, dyspareunia, dystrybuować, dyspozycyjność, dyskryminacja
dyz- 1 dyzgust
dziesięcio- 61 dziesięciostopniowy, dziesięciorublowy, dziesięciogodzinny, dziesięciowersowy, dziesięcioramienny
dziewięcio- 24 dziewięciometrowy, dziewięciowersowy, dziewięcioliterowy, dziewięciouchowaty, dziewięcioletni
dziewięć- 8 dziewięćkroć, dziewięćdziesiąt, dziewięćset
dziewięćdziesięcio- 12 dziewięćdziesięciopięcioipółletni, dziewięćdziesięciolatek, dziewięćdziesięciodwuipółletni, dziewięćdziesięciogodzinny, dziewięćdziesięciokrotny
dziewięćset- 2 dziewięćsetletni, dziewięćsetlecie
dziewiętnasto- 10 dziewiętnastokrotny, dziewiętnastowieczny, dziewiętnastolatek, dziewiętnastolatka, dziewiętnastoosobowy
dźwięko- 12 dźwiękonaśladownictwo, dźwiękochłonny, dźwiękoszczelny, dźwiękoszczelność
ebulio- 6 ebuliometria, ebulioskopowy, ebulioskopia, ebuliometryczny, ebulioskop
echo- 19 echolaliczny, echolokator, echolot, echomierz, echogram
egzo- 45 egzotyk, egzogeniczny, egzotyczność, egzotyzować, egzogenny
eko- 61 ekoseza, ekonomiczniej, ekoklimatyczny, ekorolnictwo, ekonomia
ekrano- 5 ekranopis, ekranować, ekranoskop, ekranolot, ekranoplan
eks- 291 ekspresjonista, ekscentryczność, ekspansywny, ekscesarz, ekspander
eksa- 1 eksametr
ekstra- 38 ekstrazabawa, ekstrawertyczny, ekstrazonalny, ekstrawaganckość, ekstraspekcja
ekto- 18 ektomorficzny, ektokorpus, ektopasożyt, ektoderma, ektogeniczny
ekwi- 25 ekwiwokacja, ekwiwalentor, ekwidystanta, ekwilibrysta, ekwipunkowy
elasto- 9 elastoplastyczny, elastometr, elastooptyka, elastomer, elastoplast
elektro- 192 elektrofizjolog, elektrowstrząs, elektrochemia, elektromechanik, elektrokochleografia
elektrono- 5 elektronoluminofor, elektronowolt, elektronopromieniowy, elektronoluminescencja, elektronografia
embrio- 17 embrioblast, embriotransfer, embriogenetyczny, embriogenia, embriotrof
empirio- 4 empiriokrytyczny, empiriomonizm, empiriokrytyk, empiriokrytycyzm
en- 109 encyklopedyczny, endemiczny, endemizm, encorton, engram
encefalo- 9 encefalopata, encefalogram, encefalopatia, encefalospektrograf, encefalomalacja
endo- 63 endoblast, endodoncja, endoskopowy, endogeniczny, endopeptydaza
energio- 3 energiochłonność, energiochłonny, energiotwórczy
energo- 19 energotwórczy, energoterapeutyczny, energooszczędny, energochłonność, energoelektronizacja
entero- 18 enterodermalny, enterolit, enterotoksyna, enteroptoza, enteroskopia
ento- 6 entopasożyt, entoderma, entoblast, entodermalny, entoplazma
entomo- 10 entomologiczny, entomogam, entomofauna, entomolożka, entomofobia
eo- 19 eoliczny, eolowy, eozynocyt, eonotem, eozyna
epi- 166 epigramat, epikleza, epifenomen, epitalamium, episom
epidia- 2 epidiaskop, epidiaskopowy
epistolo- 4 epistolograficzny, epistolografka, epistolograf, epistolografia
ergo- 30 ergometryczny, ergodyczność, ergocentryczny, ergoreceptor, ergograf
eroto- 10 erotomanka, erotografomaństwo, erotomaństwo, erotografoman, erotografomanka
etno- 30 etnometodologia, etnosocjolog, etnolog, etnologiczny, etnolożka
eto- 11 etolog, etologiczny, etoksylowy, etoksylowanie
eu- 105 euforyczny, euancjum, eutanatyk, eutrof, eugenka
euro- 66 euroentuzjazm, euroczek, europejczyk, eurokorpus, euroczekowy
europo- 3 europocentryczny, europocentryk, europocentryzm
eury- 16 euryfot, eurytermizm, euryfag, eurybiotyzm, euryhigryczny
fakto- 7 faktologiczny, faktografia, faktomontaż, faktograficzny, faktologia
fantazjo- 3 fantazjotwórstwo, fantazjotwórczy, fantazjotwórca
farado- 1 faradomierz
farmako- 19 farmakopea, farmakogenetyczny, farmakologia, farmakolog, farmakognozja
feld- 10 feldspatyzacja, feldjegier, feldgrau, feldcech, feldszlanga
felo- 4 feloplastyka, felogen, feloplastyczny, feloderma
femto- 4 femtosekunda, femtometr, femtofarad, femtometrowy
feno- 29 fenolog, fenotypowy, fenografia
ferro- 27 ferrogranat, ferrostopowy, ferrostop, ferrograf, ferrocen
feto- 4 fetografia, fetoproteina
filmo- 16 filmografia, filmoteka, filmoznawca, filmoznawczyni
filo- 43 filodendron, filotaksja, filoksera, filosemityzm, filologiczny
fin- 12 finkil, finlandzki, finbak, finlandyzować
fioletowo- 5 fioletowoczerwony, fioletoworóżowy, fioletowoczarny, fioletowoniebieski, fioletowoczerwono
fito- 57 fitoedafon, fitoplankton, fitochemia, fitocenoza, fitosfera
fizjo- 31 fizjolog, fizjognomika, fizjokratyzm, fizjonomijka, fizjopatologia
fizyko- 8 fizykoterapeuta, fizykoterapeutka, fizykochemiczny, fizykochemik, fizykoterapeutyczny
flekso- 3 fleksografia, fleksograficzny, fleksometr
fluoro- 23 fluororadiografia, fluoropochodny, fluoroskopia, fluoroforta
fluory- 6 fluoryzacja, fluoryzacyjny, fluorymetria, fluoryzować, fluorymetr
fluwio- 4 fluwioglacjał, fluwioglacjalny, fluwiometr, fluwiograf
folio- 2 foliograf, foliogram
fono- 37 fonoteka, fonotelistyka, fonokraniograf, fonotaktyczny, fonolog
formalno- 3 formalnoznaczeniowy, formalnoprawny, formalnosyntaktyczny
fosfo- 34 fosforescencja, fosfoproteid, fosforylacja, fosfoskop, fosfoglicerydy
fosforo- 8 fosforonośny, fosforoorganiczny, fosforobakteryna
foto- 215 fotonika, fototropijny, fotofilny, fototechnik, fotograficzka
franko- 12 frankofilski, frankolin, frankofil
ftyzjo- 9 ftyzjopneumonologia, ftyzjochirurg, ftyzjopneumonologiczny, ftyzjochirurgia, ftyzjologia
gado- 5 gadoptak, gadożer, gadokształtny
galakto- 14 galaktozyd, galaktozowy, galaktografia, galaktometr
gallo- 7 gallofob, gallomania, galloper, gallofobia, galloman
galo- 10 galocyjanina, galoflawina
galwano- 26 galwanopunktura, galwanokaustyka, galwanometalurgia, galwanotechnika, galwanoplastyka
gamo- 1 gamogenia
gastro- 25 gastrolog, gastroderma, gastronomik, gastronomia, gastroskopia
gazo- 44 gazogenerator, gazownictwo, gazoszczelny, gazonośność
geo- 123 geoekologia, geosfera, geostrategiczny, geoplastyk
germano- 7 germanofilstwo, germanofobia, germanofobski, germanofob, germanofil
geronto- 6 gerontologiczny, gerontologia, gerontolog, gerontokrata, gerontofilia
giga- 10 gigametr, gigakaloria, gigaflop, gigabajt, gigabit
giganto- 7 gigantomachia, gigantopitek, gigantomański, gigantomania, gigantofon
gineko- 5 ginekologiczny, ginekografia, ginekologia, ginekomastia, ginekolog
glebo- 10 gleboznawca, gleboznawczy, gleboznawstwo, gleboopryskiwacz, glebożerca
glicero- 3 glicerolowy, glicerofosfat, glicerofosforan
gliko- 24 glikogen, glikokortykoid, glikozowy, glikolowy, glikogenowy
gliniasto- 3 gliniastoczerwony, gliniastożółty, gliniastobrązowy
glino- 14 glinobitka, glinokrzem, glinoorganiczny, glinojecczanka
glipto- 3 gliptodont, gliptogeneza, gliptoteka
gloso- 7 glosograf, glosować, glosopterys, glosografia, glosopterydy
glotto- 9 glottologia, glottogeneza, glottogonia, glottodydaktyk, glottogenia
gono- 7 gonodukt, gonopodium, gonocyt, gonokok, gonochoryzm
gorzkawo- 3 gorzkawokwaśny, gorzkawosłonawy, gorzkawosłodki
gorzko- 3 gorzkosłony, gorzkokwaśny
goło- 12 gołożer, gołoszyjka, gołosłowie, gołowąs, gołoziarnisty
grafo- 13 grafomania, grafostatyka, grafoskop
gramo- 12 gramofon, gramorównoważnik, gramocząsteczka
granatowo- 6 granatowoczarny, granatowozielony, granatowoniebieski, granatowoszary, granatowooki
graniasto- 2 graniastosłupowy, graniastosłup
granulo- 5 granulofosfat, granulometria, granulocyt, granulometryczny
grawi- 12 grawimetryczny, grawitować, grawitacja, grawitacyjny, grawitacyjnie
grubo- 26 grubolistny, grubozarodniowy, grubowełnisty, grubomierz, grubodzioby
grunto- 6 gruntoszpachlówka, gruntofrezarka, gruntoznawstwo, gruntoznawczy, gruntogryzarka
grzbieto- 4 grzbietopławek, grzbietoród, grzbietopłat, grzbietobrzuszny
grzybo- 16 grzyboznawca, grzybobójczy, grzybożywność, grzyboodporny, grzybożerek
gwaro- 5 gwaroznawstwo, gwarowość, gwaroznawczy, gwaroznawca, gwaroznawczyni
gyne- 3 gynerium, gyneceum, gynemimeza
górno- 17 górnozaworowy, górnowoltański, górnojurajski, górnobrzmiący, górnołużycczyzna
hagio- 5 hagionim, hagiografia, hagiograf, hagiologia, hagiograficzny
hali- 12 halikryptus, halifaks, halibakteria, halityt, halifax
hallo- 2 hallotronowy, hallotron
halo- 23 halowaks, halogen, halotan, halogenowy, halofil
haplo- 9 haploidalność, haplografia, haplostela, haplolalia, haplofaza
hapto- 5 haptonastyczny, haptotaksja, haptonastia, haptotropizm, haptotropiczny
hard- 11 hardware, hardrockowiec, hardcorowy, hardwarowy
harmono- 4 harmonogram, harmonogramowy, harmonogramować, harmonogramowanie
heksa- 24 heksametylenotetraamina, heksagram, heksapodia, heksaedryt, heksalina
hekso- 4 heksogen, heksobarbital, heksolit, heksozan
hekto- 11 hektogram, hektografia, hektometr, hektopaskal, hektolitr
helio- 44 helioterapia, heliolecznica, helioplastyka, heliofizyka, heliograf
helo- 8 helofit, helowce, heloderma
hemato- 14 hematofag, hematogen, hematopsja, hematokrytowy, hematologiczny
hemi- 22 hemizygotyczny, hemiatrofia, hemimelia, hemizygotyczność, hemimetaboliczny
hemio- 2 hemiopia, hemiopsja
hemo- 49 hemostazja, hemosyderyna, hemometr, hemocytometr, hemocyjanina
hepta- 9 heptatonika, heptachordalny, heptagonalny, heptachord, heptanowy
hera- 8 herakletyczny, heraklejski, heraklitowy, heraklityzm, heraklit
heral- 3 heraldyk, heraldyczny, heraldyka
hetero- 81 heterochronia, heterobatmia, heterodynować, heteroauksyna, heteroatom
hiero- 16 hierodul, hierognozja, hierodula, hieroglificzny, hierogamiczny
higro- 22 higrofitowy, higrotropizm, higromorficzny, higrotyzm, higrofit
hilo- 7 hilozoizm, hiloteizm, hilofil, hilobiologia, hilopatologia
hiper- 126 hiperrealista, hiperglikemia, hiperdulia, hiperbola, hipertrofia
hipno- 23 hipnoterapeutka, hipnologia, hipnotyzer, hipnospora, hipnotyzerstwo
hipo- 92 hipochondria, hipotensja, hipotermia, hiponastia, hipokinetyczny
hipso- 8 hipsoskop, hipsometr, hipsotermometr, hipsograficzny, hipsograf
histo- 16 histologia, histologiczny, histogen, histopatologiczny, histonowy
historio- 8 historiograf, historiozof, historiotwórczy, historiozofia, historiodycea
hode- 2 hodegetyka, hodegetyczny
hodo- 6 hodonim, hodogetyka, hodometria, hodometr, hodograf
holo- 29 holotyp, hologamia, holobazydium, holoceński
homeo- 15 homeomorfizm, homeostatyczny, homeostaza, homeopatyczny, homeostat
homo- 72 homonimika, homogamia, homozygota, homogeniczny, homofonia
homojo- 3 homojoosmotyczny, homojotermia, homojotermiczny
horo- 4 horograficzny, horoskop, horoskopowy, horografia
hurra- 7 hurrareformy, hurrapatriota, hurraoptymizm, hurraoptymista, hurrapatriotyzm
hydro- 195 hydroskop, hydrożelowy, hydrofor, hydrofonowy, hydrosiłownia
hymno- 5 hymnologia, hymnograficzny, hymnologiczny, hymnografia, hymnolog
ichtio- 17 ichtiologiczny, ichtiologia, ichtiotoksyna, ichtiolokacja, ichtiografia
ideo- 14 ideografia, ideologizować, ideowiec, ideolog, ideologiczny
idio- 15 idiosynkrazja, idiotka, idiomowy, idioadaptacja, idiomat
ikono- 13 ikonolatria, ikonodul, ikonolog, ikonoburca, ikonodulia
ilo- 18 iloraz, iloprocentowy, ilodniowy, ilometrowy, iloraki
ilu- 10 iludniowy, ilumiesięczny, iluletni, ilustopniowy
im- 194 impedancja, impasowy, immoralizm, imperatywność
immuno- 26 immunostymulujący, immunobiologiczny, immunochemik, immunobiologia, immunoregulacyjny
importo- 2 importochłonny, importochłonność
impulso- 2 impulsograf, impulsogram
in- 762 instruktażowy, infułat, inscenizacja, inkrustacja
indo- 16 indochiński, indolog, indologia, indoaryjski, indoeuropeistka
info- 3 infostrada, infolinia, infografika
infra- 10 infrarefrakcja, infraczerwień, infratest, infralokacja, infradźwiękowy
inno- 15 innopancerny, innostylowy, innocywilizacyjny, innosłowiański, innoplemienny
ino- 4 inochód, inotropowy, inozyt
inter- 171 interkom, interfon, internautka, intercesja, internacjonalizacja
intra- 4 intramolekularny, intrakauzalny, intrakauzalizm, intrawenalny
intro- 4 intromisja, introwersja, intropatia, intropsychologia
ir- 29 irredenta, irkucki, irrealizm, irwingia, irritabis
irydo- 2 irydologia, irydolog
izo- 152 izooktan, izoinozytol, izotropia, izografia, izolacyjny
jadło- 5 jadłoszyn, jadłospisowy, jadłospis, jadłodajnia, jadłowstręt
jasno- 47 jasnolazurowy, jasnowąsy, jasnofioletowy, jasnopomarańczowy, jasnopłowy
jawno- 9 jawnokwiatowe, jawnogrzesznik, jawnostka, jawnogrzesznica, jawnopączkowy
jedenasto- 24 jedenastowersowy, jedenastopiętrowy, jedenastowieczny, jedenastolecie, jedenastolatka
jedno- 355 jednozwojny, jednokanałowy, jednopołaciowy, jednorodzajowy, jednokomórkowy
jedyno- 5 jedynowładca, jedynowładny, jedynowładztwo, jedynowładczy, jedynobóstwo
jodo- 14 jodochwytność, jodogorgon, jodometryczny, jodoform, jodoterapia
jono- 10 jonosonda, jonotron, jonosfera, jonowodór, jonosferyczny
judeo- 4 judeochrześcijanin, judeochrześcijański, judeochrześcijanka, judeoromański
języko- 7 językoznawstwo, językoznawczyni, językowaty, językoznawca, językoznawczy
kako- 7 kakodylowy, kakokracja, kakograf, kakofonia, kakodyl
kalcy- 12 kalcynowy, kalcynacyjny, kalcyfob, kalcyfil, kalcyfikacja
kalejdo- 4 kalejdoskop, kalejdoskopowy, kalejdofon, kalejdoskopowość
kalo- 14 kalobriowiec, kalokagathia, kalomel, kalotechnika
kalory- 12 kaloryzacja, kaloryzator, kalorymetr, kaloryczniejszy, kalorymetryczny
kancero- 7 kancerogenność, kancerogen, kancerofobia, kancerogenny
kapel- 5 kapelmistrz, kapelmistrzować, kapelmajster, kapelmistrzowski, kapelmistrzostwo
kapilaro- 3 kapilaroskop, kapilaroskopowy, kapilaroskopia
karbo- 51 karboryzator, karbolineum, karbolina, karbonit, karbolownia
karcino- 5 karcinofobia, karcinogeneza, karcinogenny, karcinotron, karcinogen
karcyno- 6 karcynogenny, karcynofobia, karcynologiczny, karcynologia, karcynogen
kardio- 28 kardiograf, kardiotachometr, kardiochirurg, kardiognozja, kardiomiopata
kario- 14 kariogamiczny, kariotyp, kariolog, kariologiczny, karioplazmatyczny
karno- 7 karnoprocesowy, karnotyt, karnozaur, karnotyzacja, karnoskarbowy
karto- 23 kartometryczny, kartografia, kartoznawca, kartometria, kartogramowy
kasztanowato- 2 kasztanowatoczerwony, kasztanowatordzawy
kasztanowo- 1 kasztanowordzawy
kata- 77 kataleptyk, katamita, katamaran, kataklazyt, katanka
każdo- 6 każdorazowy, każdodzienny, każdoczesny, każdodniowy, każdoroczny
keno- 7 kenozoik, kenotronowy, kenotron, kenozoiczny, kenotyczny
kerato- 6 keratoplastyka, keratotomia, keratometryczny, keratoplastyczny, keratofir
kero- 3 keroplastyka, kerosen, keroplastyczny
kilko- 37 kilkowioskowy, kilkoletni, kilkogroszowy, kilkominutowy, kilkotraktowy
kilku- 75 kilkumiesięczny, kilkustopniowy, kilkulecie, kilkuzgłoskowy
kilkudziesięcio- 23 kilkudziesięcioosobowy, kilkudziesięciostopniowy, kilkudziesięciogodzinny, kilkudziesięciopiętrowy, kilkudziesięciostronicowy
kilkunasto- 23 kilkunastoosobowy, kilkunastostopniowy, kilkunastogodzinny, kilkunastopiętrowy, kilkunastostronicowy
kilkuset- 9 kilkusetmetrowy, kilkusetstronicowy, kilkusetkartkowy, kilkusethektarowy, kilkusetletni
kilo- 26 kiloamperomierz, kiloniuton, kilogram, kilokulomb, kiloherc
kimo- 4 kimograf, kimogram, kimograficzny, kimografia
kinemato- 4 kinematograficzny, kinematometr, kinematografia, kinematograf
kineto- 15 kinetograficzny, kinetografia, kinetoterapeutyczny, kinetochor, kinetoterapia
kino- 17 kinotechniczny, kinoteatr, kinoparking, kinooperator, kinopanorama
klaustro- 2 klaustrofobiczny, klaustrofobia
klepto- 4 kleptoman, kleptomania, kleptomanka, kleptomański
kliwer- 3 kliwerbom, kliwerfał, kliwerszot
ko- 62 koherentny, koasekuracja, koalescencja, koacerwacja
kobalto- 1 kobaltoterapia
kobaltowo- 1 kobaltowoniebieski
kokso- 13 koksochemia, koksotwórczy, koksownica, koksochemiczny, koksownia
kom- 228 kompartyment, kompleksik, kompanka, kompresorowy
komedio- 10 komediopisarski, komediowość, komediofarsowy, komediooperowy, komediodramat
kon- 732 konwersja, koncepcja, konserwarnia, konflikt, koncesjonować
kono- 8 konometr, konoida, konosament, konodont, konoidalny
kontr- 66 kontrkulturowy, kontrtorpedowiec, kontrofensywny, kontrpowództwo, kontrwywiadowca
kopro- 7 koprofagiczny, koprofagia, koprolit, koprolalia, koprolalny
korono- 7 koronowianka, koronografia, koronograf, koronograficzny
kortyko- 4 kortykosteroid, kortykotropina, kortykosteron, kortykosteryd
korzenio- 4 korzenioplastyczka, korzenionóżki, korzenioplastyk, korzenioplastyka
kosmo- 38 kosmocentryczny, kosmopolityzować, kosmopolityzm, kosmograf, kosmochemiczny
kostiumo- 8 kostiumolog, kostiumologiczny, kostiumologia
kostno- 5 kostnoszkieletowe, kostnołuskie, kostnotwórczy, kostnołuski, kostnoszkieletowy
koło- 22 kołodziejski, kołomęt, kołonotes, kołodziej, kołomyjka
kościo- 5 kościogubny, kościotwórczy, kościotrupi, kościotrup, kościozrost
kranio- 12 kraniologiczny, kranioskopia, kraniometr, kraniometryczny, kraniometria
krasno- 27 krasnopiórka, krasnostawski, krasnolicy, krasnosok, krasnojarski
krio- 50 kriologiczny, kriometria, kriohydrant, kriofor, kriostat
kruczo- 2 kruczoczarny, kruczowłosy
krwisto- 3 krwistordzawy, krwistobrunatny, krwistoczerwony
krymino- 5 kryminologiczny, kryminogenny, kryminologia, kryminogenność, kryminolog
krypto- 59 kryptomorficzny, kryptozoik, kryptolog, kryptolowy, kryptodepresja
krystalo- 18 krystalotechnika, krystaloluminescencja, krystalochemiczny, krystalograf, krystalofizyka
krzemo- 3 krzemowodorowy, krzemoorganiczny, krzemowodór
krzywo- 15 krzywoliniowy, krzywolinijny, krzywoprzysięgać, krzywozębny, krzywozęby
krótko- 55 krótkowzroczny, krótkowzroczność, krótkometrażowiec, krótkoskrzydły, krótkodystansowy
kseno- 20 ksenogamiczny, ksenolit, ksenonowy, ksenofob, ksenomorfizm
ksero- 27 kseromorfia, kserofoby, kseroterm, kserokopiarka, kseroform
księgo- 10 księgozbiór, księgowość, księgoznak, księgoznawca
kso- 4 ksografia, ksobny, ksoanon, ksograficzny
ksylo- 18 ksylolitowy, ksylofit, ksylometrować, ksylofag, ksylograficzny
kulombo- 2 kulombometr, kulombowski
kulturo- 9 kulturoznawca, kulturoznawczyni, kulturotwórczy, kulturoznawczy, kulturologiczny
kwadro- 2 kwadrofonia, kwadrofoniczny
kwaso- 17 kwasorytnictwo, kwasotwórczy, kwasochłonny, kwasomierz
kwazi- 6 kwazicząstka, kwazikryształ, kwazicząstkowy, kwazirównowagowy, kwazicząsteczka, kwaziwielomianowy
kwaśno- 2 kwaśnosłony, kwaśnosłodki
kwiato- 4 kwiatonośny, kwiatostan, kwiatostanowy, kwiatogłówka
kwinty- 3 kwintylionowy, kwintylion, kwintyliard
kyno- 4 kynoidalny, kynologiczny, kynolog, kynologia
lakto- 21 laktodensymetr, laktowegetarianizm, laktowegetarianka, laktobakcylina, laktonowy
lantano- 2 lantanowce, lantanowiec
laparo- 4 laparoskop, laparoskopowy, laparotomia, laparoskopia
laryngo- 9 laryngoskopowy, laryngologia, laryngoskop, laryngotomia, laryngologiczny
lato- 7 latopisarz, latopis, latoperz, latopisarstwo
lekko- 24 lekkoatleta, lekkopółśredni, lekkoatletyczny, lekkomyślniej, lekkokonny
leko- 10 lekooporność, lekospis, lekoznawstwo, lekoman, lekospisowy
leksyko- 8 leksykografia, leksykostatystyka, leksykolog, leksykonowy, leksykograficzny
lepido- 9 lepidolit, lepidopterolog, lepidofit, lepidodendron, lepidomelan
lepto- 10 leptosomatyk, leptospira, leptocefal, leptosomatyczka, leptosom
leuko- 16 leukocydyna, leukopenia, leukoplakia, leukocyt, leukotoksyna
lewo- 16 leworęczność, lewobrzeże, leworęczny, lewoskrzydłowy, leworęczna
lik- 2 likszpara, liklina
limfo- 10 limfocytoza, limfogranulomatoza, limfografia, limfoidalny, limfokina
limni- 3 limnigraf, limnimetr, limniczny
limno- 9 limnopitek, limnologiczny, limnocharysowaty, limnolog, limnoplankton
lino- 14 linotypownia, linotyp, linotypowy, linozwijacz, linomag
lipo- 23 liposom, lipowate, liposukcja, lipoproteid, lipochrom
literaturo- 4 literaturoznawczy, literaturoznawstwo, literaturoznawczyni, literaturoznawca
lito- 45 litowiec, litomancja, litograf, litofan, litografika
liścio- 9 liścionóg, liścionos, liściożerca, liściozwój, liściożerny
lodo- 8 lodożużlowiec, lodołam, lodołamacz, lododział, lodospad
logo- 21 logogryf, logorea, logopedyczny, logopatolog, logofobia
ludo- 24 ludomański, ludobójca, ludożerczy, ludobójstwo, ludomaństwo
lumeno- 4 lumenometr, lumenosekunda, lumenomierz, lumenogodzina
lumpen- 3 lumpenproletariat, lumpenproletariacki, lumpenproletariusz
luteo- 4 luteolina, luteotropina, luteotropowy, luteoliza
luźno- 3 luźnospadowy, luźnokępkowy, luźnospad
łami- 5 łamigłówkowy, łamigłówka, łamistrajk, łamistrajkowy, łamistrajkowski
łąko- 4 łąkoznawczy, łąkoznawstwo, łąkoznawczyni, łąkoznawca
magneto- 53 magnetomechaniczny, magnetogram, magnetostatystyka, magnetoelektryczny, magnetogramowy
magnezo- 2 magnezować, magnezoorganiczny
makro- 95 makrorozkaz, makrobiotyk, makroinstrukcja, makrowirus, makrosiedlisko
maksi- 9 maksisprawa, maksisukienka, maksimum, maksispódnica, maksisinglowy
malako- 5 malakolog, malakologia, malakologiczny, malakogamia, malakofit
mammo- 10 mammolog, mammogram, mammograficzny, mammografia, mammobus
mangano- 2 manganometryczny, manganometria
mano- 5 manograf, manograficzny, manometryczny, manometr, manometria
mareo- 3 mareograf, mareograficzny, mareogram
masto- 7 mastologiczny, mastolog, mastodontowy, mastocyt, mastodont
materiało- 7 materiałochłonny, materiałoznawca, materiałoznawstwo, materiałooszczędny, materiałooszczędność
matowo- 7 matowozielony, matowoczarny, matowojedwabisty, matowoczerwony, matowobiały
mało- 80 małomieszczanin, małoazjatycki, małolatka, małoobsadowy, małogoszczanka
mechano- 15 mechanotron, mechanoterapeutyczny, mechanochemiczny, mechanolamarkizm, mechanochemia
mega- 70 megabajt, megacykl, megaspektakl, megawoltoamper, megaomomierz
megalo- 13 megalomania, megalomanka, megalopolis, megaloman, megaloblast
melano- 9 melanotropowy, melanofor, melanokratyczny, melanotrofina, melanotrofowy
melo- 39 melomania, melopea, melodyjność, melomański, melodeklamacyjny
merkuro- 1 merkurometria
meta- 122 metameria, metajęzyk, metalurg, metametr, metafizyka
metalo- 27 metalograficzny, metalowiec, metaloceramika, metalowcowy, metalomania
meteo- 12 meteorytowy, meteoryt, meteorowy, meteorytyczny, meteosatelita
meteoro- 14 meteorolit, meteorologia, meteorotropowy, meteoropata, meteoropatologia
methemo- 5 methemoglobinotwórczy, methemoglobinuria, methemoglobina, methemoglobinowy, methemoglobinemia
metro- 21 metrolog, metroseksualista, metropolizacja, metronidazol, metropolia
mezo- 47 mezofilny, mezomorfia, mezokefalia, mezomeria, mezosferyczny
mezzo- 10 mezzosopran, mezzoforte, mezzopiano, mezzotynta, mezzosopranistka
midi- 3 midinetka, midispódnica, midipłaszczyk
miedziano- 7 miedzianogórski, miedzianobrody, miedzianozłoty, miedzianowłosy, miedzianoskóry
miedzio- 15 miedziorytniczy, miedzioniklowy, miedzioryt, miedziowiec, miedziorytowy
mielo- 7 mielocyt, mielofibroza, mielopatia, mielogram
miko- 13 mikoryzacja, mikoryza, mikotroficzność, mikotrofizm, mikolog
mikro- 287 mikrowolt, mikrologiczny, mikropokoik, mikroradiografia, mikrokomórka
mikso- 5 miksowirus, miksować, miksotroficzny, miksotrofizm, miksobakteria
mili- 37 miligramoprocent, milimol, miliom, milimetr, miliamper
mimo- 11 mimobieżny, mimośrodkowy, mimośrodowość, mimodram, mimochodem
mini- 115 minipowieść, miniciągnik, mininotebook, minizakład
mio- 31 miografia, miozyn, miocytowy, miopatia, mioglobina
miodo- 21 miodokwiatowy, miodowód, miodosytnictwo, miodopłynny, miodosytnia
miria- 4 mirialitr, miriadowy, miriametr, miriagram
mito- 26 mitomania, mitologiczność, mitomaństwo, mitoman, mitomycyna
mizo- 14 mizoginia, mizogin, mizofobia, mizogamiczny, mizoginistyczny
między- 197 międzygatunkowy, międzywersowy, międzyrzecze, międzydzielnicowy, międzyuczelniany
miękko- 12 miękkotematowy, miękkopodniebienny, miękkotematyczny, miękkopromienny, miękkopłetwy
mnemo- 9 mnemonowy, mnemotechnika, mnemometr, mnemoniczny, mnemonika
mono- 190 monokrystalizacja, monodietetyczny, monodrama, monogramistka, monologować
morfo- 17 morfogenetyczny, morfogen, morfochronologia, morfonolog, morfometryczny
moto- 61 motomaniak, motoryka, motorowozownia, motoreduktor, motolotnia
mowo- 2 mowotwórczy, mowoznawca
muko- 8 mukopeptyd, mukoproteid, mukorowiec, mukowiscydoza, mukopolisacharyd
multi- 46 multiwibrator, multimedialny, multinarodowy, multiinstrumentalny, multimiliarderka
muzeo- 7 muzeograf, muzeograficzny, muzeobus, muzeolog, muzeologiczny
muzyko- 12 muzykografia, muzykologia, muzykomania, muzykologiczny, muzykolog
myko- 7 mykotoksyna, mykologia, mykologiczny, mykogastronomia, mykostatyna
myrmeko- 6 myrmekofilny, myrmekochoria, myrmekolog, myrmekofil, myrmekofag
męczy- 4 męczybuła, męczydusza
męsko- 7 męskoosobowy, męskorzeczowy, męskożywotność, męskonieżywotny, męskozwierzęcy
młodo- 21 młodopolszczyzna, młodoheglizm, młodoliteracki, młodogramatyczny, młodoturecki
na- 1840 nawisnąć, napisać, nagłaśniać, namokły, nawilżacz
nad- 483 nadrealizm, nadrzeczny, nadgniwać, nadkwaśność, nadplastyczny
nade- 5 naderwanie, naderznąć, naderwać, naderżnąć, nadesłać
nago- 11 nagoziarnisty, nagozalążkowy, nagonić, nagozalążkowe, nagonasienny
naj- 1424 najgórzyściej, najwynioślejszy, najcienistszy, najrealniej, najśpieszniej
nano- 17 nanotechnika, nanorurka, nanoelektronika, nanowoltomierz, nanokrystalografia
naprzemian- 5 naprzemianzmienny, naprzemianręczny, naprzemianległy, naprzemianstronny, naprzemianskośny
narko- 21 narkomanka, narkotyzer, narkobiznes, narkotyczny, narkomański
narto- 4 nartosanki, nartowrotki, nartorolka, nartostrada
nauko- 5 naukometria, naukoznawstwo, naukoznawca, naukoznawczy, naukoznawczyni
nauto- 3 nautologiczny, nautofon, nautologia
nefelo- 3 nefelometria, nefelometryczny, nefelometr
nefro- 9 nefrolog, nefrocyt, nefrologia, nefrotomia, nefroskop
negro- 1 negroidalny
nekro- 24 nekrofobia, nekromania, nekropolia, nekrofilski, nekrobioza
neo- 236 neocenzura, neoekspresjonistka, neografia, neointegrysta, neoewolucjonistyczny gr.
neuro- 89 neurotyk, neuroblast, neurotropowy, neurotransmitter, neurolingwistyka
niby- 18 nibygwiazda, nibykuliste, nibydzierzba, nibynóżka, nibyjagoda
nie- 922 niepożądanie, niegospodarność, niegładzica, nierównoczłonowość, niedorosłość
nisko- 40 niskobrzmieniowy, niskostopowy, niskoprodukcyjny, niskościenny, niskociśnieniowy
nitro- 42 nitrokultura, nitrozobakteria, nitrozamina, nitroleum, nitrobenzen
niutono- 2 niutonometr, niutonosekunda
nomo- 9 nomogeneza, nomogram, nomokanon, nomokracja, nomograficzny
nona- 4 nonapeptyd
noni- 2 nonilion, noniusz
nony- 1 nonylion
nowo- 166 nowogrodzianka, nowohucianka, nowowiśnicki, nowoperski, nowosybirszczanka
nozo- 3 nozologia, nozogeografia, nozofobia
nukleo- 18 nukleolus, nukleotydowy, nukleonika, nukleotyd, nukleozydaza
nykto- 1 nyktofobia
o- 956 oczar, obolały, obrzydły, opisać, opaść, osrebrzyć,
ob- 845 obłąkowaty, obtulać, obredlać, obliczać
obco- 13 obcogatunkowy, obcożywny, obcojęzyczny, obcokrajowiec, obcobrzmiący
obe- 20 oberżnąć, obedrzeć, oberznąć, oberwać, obeznany
oceano- 8 oceanolog, oceanograficzny, oceanologia, oceanotechniczny, oceanotechnika
ochlo- 2 ochlokracja, ochlokratyczny
od- 1407 odkonwencjonalizować, odpopielać, odwiedzić, odchylić, odplatać
odonto- 5 odontolit, odontolog, odontologiczny, odontologia, odontoblast
ofio- 6 ofiolatria, ofiolit, ofiologiczny, ofiolog, ofiolitowy
oftalmo- 9 oftalmoskopia, oftalmoplegia, oftalmologiczny, oftalmolog, oftalmologia
ognio- 9 ognioochronny, ognioszczelność, ogniomistrz, ogniotrwałość, ognioodporność
około- 13 okołostawowy, okołosłoneczny, okołogardzielowy, okołoporodowy, okołoksiężycowy
oksy- 31 oksymetr, oksyceluloza, oksygenaza, oksydaza, oksymoron
okta- 9 oktagon, oktagonalny, oktawowy, oktaedr, oktanowy
okto- 3 oktogon, oktostych, oktonar
oleo- 7 oleodrukowy, oleometr, oleomargaryna, oleodruk, oleografia
oligo- 29 oligotrofizm, oligotrof, oligoterm, oligofrenopedagogiczny, oligoklaz
oliwkowo- 6 oliwkowożółty, oliwkowoczarny, oliwkowobrązowy, oliwkowoszary, oliwkowobrunatny
ombro- 5 ombrofil, ombrograf, ombrofob, ombrofilny, ombrometr
omo- 10 omosekunda, omomiłek, omometr, omotka, omocznia
onko- 9 onkosfera, onkostatyczny, onkolog, onkologiczny, onkologia
onto- 8 ontologizm, ontogenetyczny, ontogeneza, ontogenia, ontolog
oo- 16 ooplazma, ooteka, oogamia, oospora, oogenetyczny
opinio- 5 opiniodawczy, opiniotwórca, opiniodawca, opiniować, opiniotwórczy
opto- 9 optoelektronika, optometria, optoakustyka, optoelektroniczny, optoizolator
opty- 20 optymalizacyjny, optyczny, optymalizator, optymista, optymizator
or- 235 organizm, organzyna, ornamencistka
organo- 17 organoskopia, organopreparat, organosfera, organoterapia, organologiczny
ornito- 12 ornitologia, ornitochor, ornitochoryczny, ornitologiczny, ornitogamia
oro- 18 orograficzny, orogen, oroński, orosieć, orografia
orto- 57 ortofosforan, ortoskopowy, ortognejs, ortofosforowy, ortogeneza
oscylo- 10 oscyloskopowy, oscylować, oscyloskop, oscylometryczny, oscylografia
osiem- 13 osiemset, osiemdziesiąt, osiemnaście, osiemdziesiątka, osiemkroć
osiemdziesięcio- 15 osiemdziesięcioosobowy, osiemdziesięciolatki, osiemdziesięciolecie, osiemdziesięciogodzinny, osiemdziesięciodziewięcioletni
osiemnasto- 12 osiemnastolatek, osiemnastokrotny, osiemnastolatka, osiemnastomiesięczny, osiemnastokrotnie
osiemset- 3 osiemsetletni, osiemsetlecie, osiemsetkilowy
osmo- 14 osmoiryd, osmolog, osmologia, osmometr
osteo- 31 osteotom, osteoskleroza, osteomyelitis, osteopatyczny, osteoliza
ostro- 72 ostrobok, ostrolistny
oto- 12 otologia, otoskopia, otoskop, otofon, otolaryngologiczny
owo- 17 owoglobulina, owomukoid, owodniowy, owowegetariański, owogeneza
owoco- 11 owocodajny, owocożerny, owocoznawstwo, owocować, owocorodny
ozono- 7 ozonosfera, ozonosferyczny, ozonowiec, ozonoterapia, ozonometryczny
ołowiano- 2 ołowianoszary, ołowianoniebieski
ośmio- 58 ośmioboczny, ośmiościan, ośmioklasowy, ośmiopiętrowy, ośmioliterowy
pajdo- 7 pajdokratyczny, pajdocentryzm, pajdocentryczny, pajdologia, pajdokratka
palato- 3 palatograficzny, palatogram, palatografia
paleo- 62 paleofitologiczny, paleotemperatura, paleozoik, paleomagnetyzm, paleoklimatolog gr.
palin- 3 palingeneza, palindrom, palingenetyczny
palino- 4 palinologiczny, palinolog, palinodia, palinologia
pan- 85 pantalonada, panfil, panbratowanie, pangen, panteistka
panto- 25 pantomima, pantomina
para- 199 paraliteratura, parapsychizm, paralotniarz, parazyt
paradokso- 2 paradoksografia, paradoksograf
parteno- 5 partenogenicznie, partenokarpia, partenokarpiczny, partenogeneza, partenogenetyczny
paru- 4 parutysięczny, paruwiekowy, parudniowy, parutygodniowy
paruset- 4 parusetmetrowy, parusetstronicowy, parusetletni, parusetkartkowy
parzysto- 7 parzystokopytny, parzystoczłonowość, parzystopierzasty, parzystoczłonowe, parzystokopytne
pato- 19 patogenia, patolog, patologiczny, patofizjolog, patomorfologiczny
państwo- 4 państwoznawczyni, państwoznawstwo, państwoznawca, państwotwórczy
państwowo- 4 państwowoadministracyjny, państwowoprawny, państwowotwórczy, państwowowychowawczy
peda- 7 pedagog, pedagogika, pedagogium, pedagogizacja, pedagogiczny
pede- 4 pederastia, pederastka, pederasta, pederastyczny
pedo- 22 pedologiczny, pedosfera, pedogenetyczny, pedolingwista, pedomasochizm
penta- 24 pentalog, pentarchia, pentagram, pentatlon, pentatlonowy
pery- 63 perypatetyka, perytecjum, peryderma, perystaza, perytektyka
perłowo- 3 perłowoszklisty, perłowoszary, perłoworóżowy
peta- 5 petaflop, petalit, petagram, petametr
petro- 23 petrograf, petrogenetyczny, petrokol
pełno- 51 pełnoobjawowy, pełnopokładowiec, pełnopłetwy, pełnoprawny, pełnokaloryczny
piano- 16 pianogazosilikat, pianotwórczy, pianograf, pianosilikat
piasko- 10 piaskołaz
pierwo- 25 pierwowzór, pierworys, pierworodny, pierwotniejszy, pierworódka
pierwszo- 17 pierwszoroczniaczka, pierwszoroczna, pierwszoligowiec, pierwszoplanowość, pierwszorzędny
pierzasto- 6 pierzastozłożony, pierzastodzielny, pierzastokłębowy, pierzastosieczny, pierzastowarstwowy
piezo- 8 piezoelektryczny, piezotronika, piezoelektryczność, piezoelement, piezokwarc
piko- 8 pikofarad, pikometr, pikosekunda, pikotyt
pikto- 5 piktorialny, piktograficzny, piktografia, piktorializm, piktogram
piro- 58 pirotechnika, piroman, piroelektryczny, pirozol, pirometr
pięcio- 110 pięciominutowy, pięcioboczny, pięcioksiąg, pięciowodny, pięciokąt
piętnasto- 15 piętnastoletni, piętnastolecie, piętnastominutowy, piętnastodniowy, piętnastolatka
pięć- 10 pięćkroć, pięćsetny, pięćdziesiątnica, pięćdziesiąt, pięćdziesiątak
pięćdziesięcio- 24 pięćdziesięciosiedmioletni, pięćdziesięcioosobowy, pięćdziesięciokilkoletni, pięćdziesięciotrzyletni, pięćdziesięcioletni
pięćset- 5 pięćsetzłotowy, pięćsetletni, pięćsettysięcznik, pięćsetlecie, pięćsetzłotówka
plagio- 5 plagiotropowy, plagionit, plagioklaz, plagiotropizm, plagiować
plani- 15 planifikacyjny, planigloby, planistyka, planimetrować, planimetr
plasto- 6 plastobeton, plastomer, plastografia, plastogram, plastometr
platyno- 3 platynorod, platynoiryd
platynowo- 1 platynowoblond
plazmo- 13 plazmoderma, plazmotron, plazmodiofora, plazmogen, plazmochina
pleo- 8 pleomorfizm, pleomorficzny, pleonastyczny, pleoptyka, pleonast
pletyzmo- 3 pletyzmograf, pletyzmograficzny, pletyzmografia
plio- 5 pliocen, plioceński, pliozaur, pliozaury, pliopitek
pluto- 11 plutokrata, plutonista, plutonik, plutokratyczny, plutoniczny
pluwio- 3 pluwiogram, pluwiograf, pluwiometr
pneumato- 5 pneumatoliza, pneumatolityczny, pneumatologia, pneumatofor, pneumatoterapia
pneumo- 20 pneumograf, pneumonika, pneumologiczny, pneumoterapia, pneumotomia
po- 3501 pozaznajamiać, potłuścieć, pochmurniejszy, poświdrować, podroczyć
pod- 1237 podszyć, podkolorowywać, podtrzymywacz, podgazować
pode- 30 podeszwówka, podetrzeć, podeszwica, podetknąć, podesłać
pogodo- 5 pogodoznawstwo, pogodoznawczyni, pogodotwórczy, pogodoznawca
polaro- 4 polarograficzny, polarograf, polarografia, polarogram
poli- 267 politereftalan, policykliczny, polisomnografia
polono- 8 polonocentryczny, polonofilski, polonocentrysta, polonofob, polonofil
pomarańczowo- 4 pomarańczowożółty, pomarańczowobrązowy, pomarańczowoczerwony, pomarańczowordzawy
ponad- 79 ponaddźwiękowiec, ponadklasowy, ponadpółgodzinny, ponadplanowy, ponadpaństwowy; Uwaga: popodpisywać ma dwa przedrostki: po-pod-
pood- 23 pooddawać, poodsłaniać, poodwalać, poodwracać, poodpadać
popielato- 7 popielatożółty, popielatowłosy, popielatoczarny, popielatoniebieski, popielatoszary
popularno- 1 popularnonaukowy
porno- 7 pornozdjęcie, pornograficzny, pornokaseta, pornografia, pornobiznes
post- 36 postzimnowojenny, postimpresjonista, postkolonialny, postwerbalny, postfuturystyczny
potaso- 2 potasować, potasowiec
południowo- 16 południowojemeński, południowoamerykański, południowoeuropejski, południowowietnamski, południoworównikowy
pra- 290 prareferendum, praprzodek, prakryształ
prawdo- 6 prawdopodobieństwo, prawdopodobny, prawdomówny, prawdopodobniej, prawdopodobniejszy
prawo- 48 prawomyślny, prawobrzeżny, prawomocniej, prawoflankowy, prawonożny
pre- 315 prefiks, preparatka, preszpan
pro- 817 proteuszowy, probiurokratyczny, profecja
profilo- 6 profiloskop, profilogram, profilometr, profilograf
progno- 9 prognosta, prognozer, prognostyczny, prognostyka, prognozowy
proto- 71 prototyp, protonefrydialny, protoaktyn, protozoa, protogynia
prze- 1796 przetaina, przełożenie, przekształcalny, przeżynać, przeretuszować, przedziwny
przeciw- 235 przeciwdywersyjny, przeciwobraz, przeciwzmarszczkowy, przeciwwietrzny, przeciwśnieżny
przed- 392 przedkońcówkowy, przedbitewny, przedmiesiączkowy, przedborzanin, przedpowieściowy; Uwaga: przedziwny ma przedrostek prze- a nie przed-
przednio- 4 przedniojęzykowy, przedniopomostowy, przednioazjatycki, przednionapędowy
przy- 790 przyboczna, przyplątać, przyprzeć, przywalać, przylasek
przyrodo- 6 przyrodolecznictwo, przyrodoleczniczy, przyrodoznawczyni, przyrodoznawczy, przyrodoznawca
pseudo- 135 pseudoodwaga, pseudohumanistyczny, pseudonaukowy, pseudokomunistyczny, pseudointeligencja
psycha- 8 psychagog, psychastenotymik, psychagogiczny, psychastenia, psychasteniczny
psycho- 166 psychoseksualny, psychomachia, psychoterapeutka, psychometr, psychosomatyka, psychologia
psychro- 4 psychrometryczny, psychrometr, psychrofit, psychrometria
ptero- 5 pterozaur, pterofagia, pterokarpus, pteroiloglutaminowy, pterodaktyl
purpurowo- 3 purpurowofioletowy, purpurowobrunatny, purpurowoczarny
pusto- 13 pustokwiatowy, pustorogi, pustorożec, pustorogie, pustostan
pół- 685 półprodukt, półbóg, półtwardy, półwieczny
północno- 21 północnopacyficzny, północnosłowiański, północnoalbański, północnorównikowy, północnoosetyjski
późno- 18 późnojurajski, późnobarokowy, późnoromański, późnorenesansowy, późnoromantyczny
płasko- 15 płaskowzgórze, płaskoszczypy, płaskodachowy, płaskorzeźba, płaskodenka
płodo- 3 płodozmienny, płodozmianowy, płodozmian
płowo- 7 płowowłosy, płoworudy, płowożółty, płowoszary, płowobrązowy
pługo- 5 pługobrona, pługopiaskarka, pługosadzarka, pługofrezarka, pługosolarka
pływo- 3 pływomierz, pływotwórczy, pływowskaz
radio- 159 radioamatorski, radiomagnetyczny, radiopajęczarstwo, radiotaxi, radioterapeutyczny
rdzawo- 6 rdzawobrunatny, rdzawogłowy, rdzawoczerwony, rdzawozłoty, rdzawobrązowy
rdzenio- 2 rdzeniować, rdzeniomózgowie
rentgeno- 23 rentgenografia, rentgenokimograf, rentgenometria, rentgenospektralny, rentgenostrukturalny
reo- 13 reobaza, reokupacja, reofilny, reofilia, reologiczny
reumato- 4 reumatolog, reumatologia, reumatoidalny, reumatologiczny
rodo- 17 rodolia, rodowodowy, rodomontada, rodoplasty, rododendron
roz- 1569 rozgłosić, rozciągarka, rozkaszlać, rozkalibrować, rozflirtowany, rozegzaltować
rozdzielno- 2 rozdzielnopłciowość, rozdzielnopłciowy
roze- 50 rozeprzeć, rozerwalność, rozetrzeć, rozewski
rtęcio- 1 rtęcioorganiczny
ruso- 7 rusofobia, rusocentryczny, rusofilizm, rusofilski, rusofob
ryn- 13 rynniarz, rynchocefal, rynkowy, rynsztok, rynsztunek
ryno- 6 rynolaryngologia, rynoskop, rynoskopia, rynochirurgia, rynoplastyka
ryzo- 9 ryzomorf, ryzogeneza, ryzofora, ryzopus
różowo- 10 różowoniebieski, różowozłoty, różowożółty, różowofioletowy, różowobiały
s- 100 sprawdzić, sparować, spisać; jest to forma przedrostka z- występująca przed głoskami p, f, t, k, c, cz, ch
samo- 453 samorozwój, samorzutność, samowzmocnienie, samowar, samooskarżyć
sapro- 12 saprofityzm, sapropelowy, sapropelitowy, saprofit, saprofityczny
sceno- 10 scenografia, scenopisowy, scenopisanie, scenograf, scenopis
schizo- 14 schizogonia, schizofazja, schizoidia, schizofrenia, schizotymik
scynty- 7 scyntygram, scyntylator, scyntylacyjny, scyntygrafia, scyntylacja
scyntylo- 2 scyntylograf, scyntylografia
sejsmo- 14 sejsmoskop, sejsmometr, sejsmografia, sejsmoakustyczny, sejsmogram
seks- 17 sekstola, seksmania, sekstet, sekstelefoniczny, seksturystyka
sekso- 11 seksomania, seksoholizm
seksty- 2 sekstylion, sekstyliard
sekundo- 2 sekundomierz, sekundogenitura
seleno- 17 selenografia, selenodezja, selenochemik, selenowodorowy, selenosiegenit
semi- 10 semiwegetarianin, semigraficzny, semikontenerowiec, semikoloid, semilogarytmiczny
semio- 2 semiotyka, semiotyk
semito- 2 semitologia, semitolog
sensyto- 4 sensytometr, sensytograf, sensytogram, sensytometria
serbo- 1 serbołużycki
sero- 23 serolog, serologiczny, seroprofilaktyka
seskwi- 1 seskwiterpen
sfero- 9 sferolityczny, sferosyderyt, sferoida, sferolit, sferoplast
sfigmo- 3 sfigmografia, sfigmomanometr, sfigmograf
siarko- 12 siarkoantymonin, siarkownik, siarkowiec, siarkomierz, siarkodajny
siedem- 13 siedemnastka, siedemnaście, siedemnasty, siedemdziesiąty, siedemset
siedemdziesięcio- 22 siedemdziesięcioośmioipółletni, siedemdziesięciolatek, siedemdziesięciolatka, siedemdziesięciomilimetrowy, siedemdziesięcioletni
siedemnasto- 10 siedemnastowieczny, siedemnastolatki, siedemnastostopniowy, siedemnastoosobowy, siedemnastogodzinny
siedemset- 2 siedemsetletni, siedemsetlecie
siedmio- 60 siedmioliterowy, siedmioklasowy, siedmiopałecznik, siedmiozgłoskowiec, siedmiometrowy
silno- 2 silnoprądowy
sinuso- 2 sinusoida, sinusoidalny
skia- 4 skiaskopia, skiagrafia, skiatron, skiaskop
skio- 4 skiomancja, skiofilny, skiofit, skiofil
sklero- 13 skleroproteid, sklerotoma, sklerotom, sklerofil, sklerometr
skrzelo- 9 skrzelodyszce, skrzelowiec, skrzelonóg, skrzelodyszne, skrzelodyszec
skrzydło- 9 skrzydłowiec, skrzydłopięty, skrzydłoszpon, skrzydłokwiat, skrzydłopłetwa
soc- 5 socrealizm, socsakralizm
socjal- 22 socjalnobytowy, socjaldarwinista, socjaldemokracja, socjaldemokratka, socjaldarwinizm
socjo- 51 socjometria, socjolingwistyczny, socjopsychologiczny, socjogeografia, socjocentryczny
sodo- 9 sodomitka, sodoetyl, sodowiarnia, sodomita, sodowiarz
soft- 10 softformingowy, software, softballowy, softwarowy
somato- 10 somatometria, somatogenny, somatopsychiczny, somatotonik, somatoidalny
sono- 6 sonochemia, sonotroda, sonograf, sonometr, sonometryczny
spec- 1 specustawa
spektro- 15 spektrograficzny, spektroskopowy, spektropolarymetr, spektrobolometr, spektrometria
speleo- 5 speleoflora, speleologiczny, speleofauna, speleolog, speleologia
spermato- 7 spermatozoid, spermatogonium, spermatocyt, spermatozoa, spermatozoon
sporo- 13 sporocysta, sporogeneza, sporofit, sporomorf, sporogon
sprawo- 9 sprawować, sprawozdanko, sprawozdawać, sprawozdanie, sprawozdawczy
spół- 14 spółkowy, spółdzielnia, spółdzielca, spółkować, spółdzielczyni
srebrno- 15 srebrnoszary, srebrnołuski, srebrnobrody, srebrnopióry, srebrnojubileuszowy
srebrzysto- 10 srebrzystobiały, srebrzystoniebieski, srebrzystopurpurowy, srebrzystoróżowy, srebrzystoczarny
stalowo- 5 stalowosrebrny, stalowoczarny, stalowowolski, stalowoszary, stalowoniebieski
staro- 140 starorzymski, starosłowiański, staroirański, starożytności, starożytny
stegano- 2 steganograficzny, steganografia
steno- 24 stenotermizm, stenobiotyczny, stenotypistka, stenotypia, stenotypista
stereo- 43 stereognozja, stereochromia, stereometryczny, stereogram, stereofonia
strato- 8 stratostat, stratosfera, stratować, stratotankowiec, stratowizja
strepto- 5 streptolizyna, streptokok, streptomycyna, streptococcus, streptokaktus
strobo- 4 stroboskop, stroboskopowy, stroboskopia, strobokinematografia
strzało- 3 strzałochwytny, strzałokrzyżowiec
stu- 110 stuoczny, stumilionówka, stukotać, sturlać, studzianecki
stylo- 8 stylonowy, stylometryczny, stylotwórczy, stylobat, styloznawstwo
styro- 6 styropopiołobeton, styropianowiec, styropianowy, styroporowy, styropian
sub- 133 subtelność, substytut, submikroskopowy, subpopulacja
sucho- 23 suchościeralny, suchorostowy, suchokwiat, suchotraw, sucholaski
sulfo- 9 sulfotlenek, sulfochlorek, sulfonowy, sulfolipid, sulfokwas
super- 202 superkontrola, superwydarzenie, superluksusowy, superszybki, supermocarstwo
surowco- 3 surowcochłonny, surowcooszczędny, surowcochłonność
sydero- 3 syderożel, syderolit, syderofilny
syfilido- 1 syfilidologia
symfero- 3 symferopolski, symferopolka, symferopolczyk
symilo- 3 symilograficzny, symilograf, symilografia
syn- 104 synkratyczny, syntaktyka, syntetaza, synkracja, syntetyzm
szarawo- 2 szarawobiały, szarawozielony
szaro- 27 szaroczarny, szaroszeregowy, szaroróżowy, szarooki, szaroszpatacki
szarpi- 3 szarpidrut, szarpidructwo, szarpistruna
szczero- 3 szczerozłoty, szczeropolski, szczerosrebrny
szczęko- 10 szczękowiec, szczękonóżka, szczękoczułkowiec, szczękouste, szczękonóże
szeroko- 27 szerokopleczysty, szerokoekranowy, szerokokadłubowiec, szerokolistny, szerokonose
szesnasto- 15 szesnastobitowy, szesnastomiesięczny, szesnastodniowy, szesnastokrotnie, szesnastogodzinny
sześcio- 86 sześciobok, sześciozakresowy, sześciocylindrowy, sześciokanałowy, sześciosylabowy
sześć- 7 sześćdziesiąt, sześćkroć, sześćdziesięcioro, sześćset, sześćsetny
sześćdziesięcio- 13 sześćdziesięcioletni, sześćdziesięcioośmioipółletni, sześćdziesięciokrotny, sześćdziesięciogodzinny, sześćdziesięciolecie
sześćset- 2 sześćsetletni, sześćsetlecie
szkarłatno- 2 szkarłatnoczerwony, szkarłatnowłosy
sztorm- 5 sztormtrap, sztormreling, sztormlina, sztormszpigat, sztormfok
szybko- 19 szybkoschnący, szybkoobrotowy, szybkobieżny, szybkoudarowy, szybkotnący
słabo- 12 słabować, słaboduch, słabostka, słaboprocentowy, słabowity
słodko- 6 słodkogórz, słodkowodny, słodkomdły, słodkomdlący, słodkokwaśny
słono- 4 słonowodny, słonorośl, słonorośle, słonogorzki
ś- 30 ścinać, ścierać, ścienieć, ścigać, ściszyć; jest to forma przedrostka z- występująca przed ci
średnio- 56 średniojęzykowy, średnioindoaryjski, średnioaryjski, średniogórze, średnioszlachecki
środkowo- 18 środkowoazjatycki, środkowowłoski, środkowowschodni, środkowosyberyjski, środkowochilijski
świato- 11 światoburczy, światopogląd, światowstręt, światowładny, światoburca
światło- 32 światłoodporny, światłokopiarka, światłolubność, światłocień, światłochronny
święto- 27 świętobliwość, świętobliwszy, świętopietrze, świętokupstwo
tacheo- 2 tacheometria, tacheometr
tachisto- 2 tachistoskopowy, tachistoskop
tacho- 5 tachografia, tachometria, tachometr, tachograf, tachometryczny
tachy- 12 tachykinina, tachymetryczny, tachymetria, tachykardia, tachyfreniczny
tachysto- 2 tachystoskopowy, tachystoskop
takso- 11 taksologiczny, taksonomiczny, taksomierz
talaso- 4 talasokratyczny, talasoida, talasoterapia, talasografia
tanato- 7 tanatolog, tanatopraksja, tanatoprakser, tanatologiczny, tanatologia
tangenso- 1 tangensoida
tao- 6 taoizm, taoistka, taoistyczny, taoista
tau- 14 taurowy, taumatrop, taurydzki, tauryna, taurus
tauto- 14 tautometryczny, tautonimiczny, tautomeryczny, tautologiczny, tautologizm
teatro- 13 teatrologiczny, teatrolog, teatroterapia, teatrofil, teatromanka
techno- 33 technomorficzny, technofobia, technokultura, technoparty, technometria, technologia, technologiczność, technologiczny, technologizm
tele- 241 telepracownik, telekontrola, teleranek, teleanalityczny, telepatia
telluro- 1 tellurometr
teo- 49 teodycea, teoryjka, teogonia, teocentryzm, teolog
tera- 19 terasowaty, teraflop, teraźniejszość, terapia, teralit
terato- 7 teratologia, teratogenetyczny, teratogenia, teratologiczny, teratogenny
termo- 166 termofosfat, termobetonowy, termotechnologia, termoelastoplast, termoobieg
tero- 5 terocefal, teromorf, terofit, teropod
teslo- 1 teslomierz
tetra- 47 tetraplegia, tetrafluoroetylen, tetracyklina, tetragram, tetraetyloołów
tio- 26 tioindygo, tiosiarkowy, tiokwas, tioplast, tiomocznik
tleno- 5 tlenochlorek, tlenomierz, tlenoterapia tlenowodorowy, tlenowodór
toko- 6 tokologia, tokologiczny, tokoferol
tokso- 2 toksoplazmoza, toksoplazma
toksyko- 7 toksykomanka, toksykomaniczny, toksykologiczny, toksykologia, toksykolog
tono- 11 tonoplast, tonokilometr, tonometrażowy, tonometryczny, tonometr
top- 20 topspin, topless, topmodelka
topo- 23 toponomasta, toponim, topocentryczny, topografia, topograficzny
torako- 9 torakoskop, torakochirurgiczny, torakoplastyka, torakochirurgia, torakoplastyczny
torfo- 8 torfoznawstwo, torfowisko, torfować, torfotwórczy, torfopochodny
towaro- 4 towaroznawczyni, towaroznawczy, towaroznawstwo
tracheo- 6 tracheostomijny, tracheoskopia, tracheoskopowy, tracheotomia, tracheostomia
tragi- 13 tragikomiczniejszy, tragifarsa, tragiczniej, tragigroteska, tragiczny
trans- 179 transbałtycki, translacja, transgresywny, transferowalny, translacja
traumato- 3 traumatologia, traumatolog, traumatologiczny
tri- 61 trinitrotoluen, trimonoecja, trimaran, tribologiczny
tris- 4 trismus, trisulfan, trisagion, tristia
triskaideka- 1 triskaidekafobia
trombo- 10 trombogen, trombokinaza, trombonista, trombosan, trombonistka
tropo- 8 tropofit, tropowiec, troposfera, troponinowy, tropokolagen
try- 107 trypanosoma, tryfan, trylon, tryhubica
tryba- 5 trybalista, trybalizm, trybalistka, trybadyzm, trybalistyczny
trybo- 15 trybochemia, trybometria, trybofizyka, trybownik, trybologiczny
trzecio- 16 trzeciorzędny, trzeciorzędność, trzecioklasista, trzecioligowiec, trzeciomajowy
trzynasto- 13 trzynastogodzinny, trzynastomiesięczny, trzynastoletni, trzynastozgłoskowy, trzynastoosobowy
trzystu- 2 trzystuletni, trzystukilometrowy
trój- 201 trójkrezol, trójtlenek, trójsojusz, trójżaglowy, trójlufka
turbo- 23 turbośmigłowy, turbodoładowywanie, turbopompa, turbosprężanie, turbokompresor
twardo- 14 twardoskóry, twardogórzanin, twardoziarnisty, twardopodniebienny, twardogłowiec
tysiąc- 20 tysiąclatka, tysiąckrotny, tysiąckilogramowy, tysiąctrzystuletni, tysiączłotówka
tytano- 2 tytanomagnetyt, tytanomachia
u- 773 ukłonić, umaczać, urznąć, umarszczyć, uwierzyć
ultra- 86 ultraradykalny, ultrakorten, ultrakrótki, ultrakonserwatystka, ultrafiszka, ultrademokrata, ultrademokratka, ultrademokratyczny
undecy- 1 undecylion
uni- 108 uniformowy, unilinearny
urano- 8 uranolit, uranowiec, uranometria, uranoskopia, uranotoryt
uro- 51 urorubrohematyna, urologiczny, uroglancyna, uroporfiryna
ustrojo- 2 ustrojoznawca, ustrojotwórczy
utero- 4 uteroskopia, uterodynia, uterowerdyna, uteroskop
wanado- 1 wanadonośny
wapnio- 1 wapniolubny
wato- 9 watosekunda, watolinowy, watogodzina, watoamper
wczesno- 28 wczesnopolski, wczesnofeudalny, wczesnohistoryczny, wczesnoporonny, wczesnobarokowy
wenero- 5 wenerolog, wenerodermatolog, wenerologia, wenerofobia
wes- 4 westchnąć, westchnienie
wewnątrz- 46 wewnątrzatomowy, wewnątrzrodzinny, wewnątrzmolekularny, wewnątrzosiedlowy, wewnątrzszkolny
wez- 5 wezwanie, wezgłowie, wezwać, wezgłówek, wezbrać
wice- 40 wicemarszałek, wicemiss, wiceszefowa, wiceprezydent
wideo- 48 wideoman, wideokamera, wideokompakt, wideoloteria
wielko- 83 wielkoobszarowy, wielkoduszność, wielkopiecownik, wielkouchy
wielo- 408 wieloskrzydłowy, wieloramienny, wielozgłoskowość, wielodźwięk, wieloznacznik
wierszo- 6 wierszopis, wierszopisarstwo, wierszomania, wierszorób
wino- 14 winogronowy, winogrodnik, winobranie
wiro- 10 wiroszybowiec, wiroton
wiruso- 5 wirusobójczy, wirusolog, wirusopodobny, wirusologia
wiscero- 3 wiscerotonik, wisceroreceptor, wiscerotonia
włoso- 8 włosogłówkowate, włosokwiat, włosowina, włosogłówka, włosogłówkowaty
wniebo- 5 wniebowstąpienie, wniebowstępować, wniebowzięcie, wniebogłosy
wobulo- 2 wobuloskopowy, wobuloskop
wodno- 17 wodnoszybowiec, wodnociśnieniowy, wodnopłatowiec, wodnościekowy, wodnotłuszczowy
wodo- 74 wodonieprzepuszczalny, wodociąg, wodowskaz, wodomierz
wodoro- 14 wodorowinian, wodorotlenek, wodorosiarczek, wodorokwas, wodorosiarczyn
wokoło- 4 wokołosłoneczny, wokołoksiężycowy, wokołomarsjański, wokołoziemski
wokół- 5 wokółsłoneczny, wokółmarsjański, wokółziemski, wokółksiężycowy, wokółteatralny
wolno- 33 wolnorynkowiec, wolnossący, wolnomyśliciel, wolnorynkowość, wolnoobrotowy
wolto- 7 woltolizacja, woltoamper, woltometr, woltoamperomierz, woltomierz
wpół- 33 wpółsurowy, wpółsenny, wpółświadomie, wpółukryty, wpółciepły
wrębo- 5 wrębowina, wrębopług, wrębowiertarka, wręboładowarka, wręboprzenośnik
wschodnio- 21 wschodniochiński, wschodniogermański, wschodniobizantyjski, wschodniosyberyjski, wschodniomałopolski
współ- 293 współsprawstwo, współmierność, współzawodnictwo, współuzależniony, współgospodarzyć
wszech- 60 wszechwaga, wszechmiłość, wszechwładniej, wszechrzecz, wszechstronniejszy
wy- 3050 wyręka, wyżywić, wyznawczy, wypisać, wyrobiskowy
węglo- 8 węglokoksowy, węglopochodny, węglonośny, węglociepłownia
z- 1143 zdeformować, zmatematyzować, zordynarniały, zgrabiarka, zorkiestrować; Uwaga: przed głoskami p, f, t, k, c, cz, ch przedrostek przyjmuje formę s-, a przed ci formę ś-
za- 3212 zakrapiać, zapić, zapisać, zagrzebać, zasłonka
zachodnio- 19 zachodniogrenlandzki, zachodniopomorski, zachodniosyberyjski, zachodniosuwalski, zachodniosudecki
zasado- 5 zasadotwórczy, zasadolubny, zasadowość, zasadochłonny
ze- 311 zetleć, ześrutować
zielonawo- 8 zielonawoblady, zielonawoniebieski, zielonawożółtawy, zielonawożółty, zielonawobury
zielonkawo- 10 zielonkawożółty, zielonkawobrunatny, zielonkawobiały, zielonkawobrązowy, zielonkawobłękitny
zielono- 23 zielonogroszkowy, zielonorudy, zielonobalonikowy, zielonogórski, zielonoczarny
ziemisto- 2 ziemistoblady, ziemistoszary
zimno- 6 zimnolubny, zimnowojenny, zimnokrwistość, zimnowodny, zimnokrwisty
zimo- 14 zimoziele, zimorodkowaty, zimoodporny, zimowisko, zimozielony
zmartwych- 6 zmartwychwstać, zmartwychpowstanie, zmartwychwstaniec, zmartwychwstawać, zmartwychwstały
zmienno- 16 zmiennomiarowy, zmiennoprądowy, zmiennopolowy, zmiennokierunkowy, zmiennoogniskowy
znie- 41 znieczulenie, znieruchomieć, zniechęcający
zoo- 61 zootomiczny, zoohigieniczny, zoolog, zoolatria, zoosocjologia
zrosło- 12 zrosłopręcikowe, zrosłogłówkowe, zrosłogłowy, zrosłopalczasty, zrosłopalczaste
złocisto- 11 złocistobrunatny, złocistozielony, złocistobrązowy, złocistośniady, złocistoczerwony
złotawo- 6 złotawożółty, złotawobrązowy, złotawobrunatny, złotawordzawy, złotawoszary
złoto- 51 złotopurpurowy, złotooki, złotowłos, złotolistny, złotolity
żelazo- 30 żelazowanad, żelazowanadowy, żelazoryt, żelazokoks, żelazorytnik
żyro- 12 żyromagnetyczny, żyrokompas, żyrobusola, żyrobus
żywo- 24 żyworodny, żyworodkowaty, żyworódka, żyworodek
żółtawo- 12 żółtawozielony, żółtawoszary, żółtawosrebrzysty, żółtawobrązowawy, żółtawordzawy
żółto- 35 żółtowoskowy, żółtooki, żółtozłoty, żółtozielonkawy, żółtorudawy

Przykłady zrostów z więcej niż jednego przedrostka[edytuj]

Przedrostki Liczba znalezionych słów Przykłady Etymologia
adreno-kortyko- 2 adrenokortykotropina, adrenokortykotropowy
aero-foto- 4 aerofotograficzny, aerofotogrametria, aerofotogrametryczny, aerofotografia
aero-termo- 3 aerotermodynamiczny, aerotermodynamika, aerotermochemia
akro-mono- 2 akromonogram, akromonogramatyczny
akro-tomo- 1 akrotomofilia
alfa-promienio- 1 alfapromieniotwórczy
alo-trans- 2 alotransplant, alotransplantacja
angio-encefalo- 3 angioencefalograf, angioencefalografia, angioencefalograficzny
angio-kardio- 2 angiokardiograficzny, angiokardiografia
antropo-geo- 3 antropogeografia, antropogeograf, antropogeograficzny
anty-mono- 4 antymonopolistyczny, antymonopolowy, antymonowanie
archeo-zoo- 2 archeozoologia, archeozoologiczny
astro-spektro- 3 astrospektroskopia, astrospektrograf, astrospektroskop
auto-bio- 7 autobiografizować, autobiografia, autobiograf, autobiografista, autobiograficzność
auto-radio- 3 autoradiografia, autoradiomontaż, autoradiogram
balisto-kardio- 4 balistokardiografia, balistokardiograficzny, balistokardiograf, balistokardiogram
bez-od- 4 bezodpływowy, bezodpadowy, bezodrzutowy, bezodblaskowy
bez-pod- 4 bezpodstawny, bezpodmiotowy, bezpodsypkowy, bezpodstawność
bio-biblio- 2 biobibliograficzny, biobibliografia
chloro-wodoro- 1 chlorowodorokauczuk
chromato-polaro- 2 chromatopolarograficzny, chromatopolarografia
chromo-typo- 2 chromotypograficzny, chromotypografia
chrono-foto- 3 chronofotograf, chronofotografia, chronofotograficzny
di-chloro- 4 dichlorometan, dichlorodifenylotrichloroetan, dichloroetan, dichlorodifluorometan
echo-encefalo- 6 echoencefalograficzny, echoencefalogram, echoencefaloskop, echoencefalograf, echoencefalografia
echo-kardio- 4 echokardiogram, echokardiografia, echokardiograf, echokardiograficzny
echo-oftalmo- 3 echooftalmograf, echooftalmograficzny, echooftalmografia
elektro-foto- 3 elektrofotografia, elektrofotograficzny, elektrofototerapia
elektro-kardio- 7 elektrokardiografia, elektrokardioskopia, elektrokardiograficzny, elektrokardioskop, elektrokardiograf
elektro-neuro- 2 elektroneurografia, elektroneurograf
elektro-retino- 2 elektroretinograf, elektroretinografia
fono-kardio- 4 fonokardiograf, fonokardiografia, fonokardiogram, fonokardiograficzny
foto-chemi- 5 fotochemigraficzny, fotochemigrafik, fotochemiczny, fotochemigrafia, fotochemigrafika
foto-chemo- 1 fotochemoterapia
foto-galwano- 2 fotogalwanochemiczny, fotogalwanochemia
foto-mikro- 2 fotomikrografia, fotomikrograficzny
foto-tele- 4 fototelegram, fototelegrafia, fototelegraficzny, fototelegraf
hetero-trans- 2 heterotransplantacyjny, heterotransplantacja
hydro-fito- 3 hydrofitografia, hydrofitograficzny, hydrofitologia
hydr-oksy- 15 hydroksytoluen, hydroksylizyna, hydroksykwas, hydroksyketon, hydroksybenzen
ichtio-parazyto- 3 ichtioparazytologia, ichtioparazytologiczny, ichtioparazytolog
ichtio-pato- 2 ichtiopatolog, ichtiopatologia
kardio-ido- 2 kardioidograficzny, kardioidograf
kardio-toko- 5 kardiotokogramowy, kardiotokograficzny, kardiotokografia, kardiotokograf, kardiotokogram
kilo-gramo- 1 kilogramometr
kilo-wato- 4 kilowatomierzowy, kilowatogodzina, kilowatomierz, kilowatoamper
lakto-owo- 4 laktoowowegetariański, laktoowowegetarianka, laktoowowegetarianizm, laktoowowegetarianin
makro-foto- 2 makrofotografia, makrofotograficzny
makro-kinemato- 2 makrokinematografia, makrokinematograficzny
malako-zoo- 3 malakozoologiczny, malakozoolog, malakozoologia
mikro-foto- 5 mikrofotogrametria, mikrofotograficzny, mikrofotogram, mikrofotometr, mikrofotografia
naj-bez- 20 najbezpieczniej, najbezsensowniejszy, najbezczelniej, najbezwstydniejszy, najbezbarwniejszy
naj-do- 27 najdostatniejszy, najdosadniej, najdogłębniejszy
naj-nie- 133 najnieszczęśliwiej, najnierozumniej, najniepunktualniej
naj-nie-do- 2 najniedorzeczniejszy, najniedogodniej
naj-ob- 18 najobleśniejszy, najobszerniejszy, najobłudniej, najobłudniejszy, najobfitszy
naj-od- 9 najodpowiedzialniejszy, najodporniej, najodważniej, najodpowiedniejszy, najodleglejszy
naj-po- 86 najpodobniejszy, najpomocniej, najpoufniejszy, najpochopniejszy
naj-pod- 9 najpodnioślej, najpodrzędniejszy, najpodlej, najpodlejszy, najpodnioślejszy
naj-pro- 20 najproporcjonalniejszy, najprowizoryczniej, najprotekcjonalniej, najproduktywniejszy, najprofesjonalniej
naj-prze- 36 najprzebieglej, najprzelotniej, najprzenikliwszy, najprzeraźliwiej, najprzepiękniej
naj-roz- 28 najrozwleklejszy, najrozkoszniejszy, najrozmaitszy, najrozsądniejszy, najrozrzutniej
naj-u- 8 najuważniejszy, najusilniej, najusilniejszy, najuczynniej, najuważniej
naj-wy- 50 najwygodniej, najwystawniej, najwyrozumialszy, najwystępniej, najwytworniejszy
naj-za- 58 najzadziorniej, najzapalczywszy, najzamaszystszy, najzapamiętalszy, najzadziorniejszy
neuro-cyber- 3 neurocybernetyczka, neurocybernetyk, neurocybernetyka
nie-bez- 5 niebezpieczniej, niebezpieczniejszy, niebezpośredniość, niebezpieczeństwo, niebezpieczność
nie-do- 88 niedopłetwe, niedopatrzenie, niedokwaśność, niedopitek, niedowierzanie
nie-jedno- 8 niejednoznaczność, niejednolitość, niejednokrotność, niejednostajność, niejednostronność
nie-kon- 7 niekonsekwencja, niekonwencjonalność, niekontrastowość, niekonstytucyjność, niekonformistka
nie-na- 22 nienawidzić, nienawiść, nienapastliwość, nienatarczywość, nienasiąkliwość
nie-o- 13 nieopisanie, nieoceniony, nieomylność, nieokreślenie, nieokiełznanie
nie-od- 26 nieodzowność, nieodporność, nieodpłatność, nieodgadniony, nieodnawialność
nie-parzysto- 2 nieparzystokopytne, nieparzystokopytny
nie-pełno- 9 niepełnopoprawność, niepełnosprawny, niepełnoletniość, niepełnosprawność, niepełnowymiarowość
nie-po- 84 niepotknięcie, nieposłuszniejszy, niepowołany, niepokorność, niepowrót
nie-pod- 4 niepodważalność, niepodległościowiec, niepodległość, niepodległościowy
nie-prawo- 6 niepraworządność, nieprawowitość, nieprawomocność, nieprawowierność, nieprawowicie
nie-pro- 7 nieprofesjonalistka, nieprofesjonalista, nieproporcjonalność, nieprofesjonalność, nieproliferacja
nie-prze- 35 nieprzewodnik, nieprzezwyciężenie, nieprzeparcie, nieprzezroczysto, nieprzekonywalny
nie-roz- 30 nierozciągliwie, nierozległość, nierozsądniejszy, nierozdzielność, nierozciągliwość
nie-roze- 3 nierozegrana, nierozerwalność, nierozerwalnie
nie-samo- 8 niesamodzielność, niesamolubność, niesamowitość, niesamodzielny, niesamowity
nie-u- 15 nieurodzaj, nieustraszony, nieustraszenie, nieubłaganie, nieuchwytność
nie-współ- 5 niewspółczesność, niewspółmierność, niewspółrzędność, niewspółśrodkowość, niewspółosiowość
nie-wy- 55 niewykrywalność, niewymowne, niewygodniejszy, niewywłaszczalność, niewyraźniejszy
nie-z- 29 niezmierzony, niezmordowanie, niezmęczenie, niezbadanie
nie-za- 31 niezaprzeczenie, niezauważalność, niezatapialność, niezawodowiec, niezauważenie
paleo-bio- 3 paleobiologiczny, paleobiologia, paleobiolog
paleo-bio-geo- 2 paleobiogeograficzny, paleobiogeografia
paleo-demo- 2 paleodemograficzny, paleodemografia
paleo-geo- 5 paleogeomorfologia, paleogeomorfologiczny, paleogeograf, paleogeograficzny, paleogeografia
paleo-zoo- 3 paleozoologia, paleozoologiczny, paleozoolog
po-eks- 4 poekstrakcja, poeksploatacyjny, poeksperymentować, poekstrakcyjny
po-nad- 15 ponadjadać; Uwaga: porównaj ponad-: ponadczasowy
po-o- 15 poosiadać, pootaczać, poopędzać, poobiedni, poopuszczać
po-ob- 48 poobjadać, poobmawiać, poobracać, poobciosywać
po-po- 21 popoborowy, popodziwiać, popołudniowy, popojutrze, popolować
po-pod- 16 popodlewać, popodgryzać, popodginać, popodpierać, popoddzierać
po-prze- 67 poprzekomarzać, poprzekłuwać, poprzerywać, poprzewozić, poprzerabiać
po-przy- 39 poprzyrządzać, poprzysłaniać, poprzywiązywać, poprzywozić, poprzypasywać
po-roz- 97 porozbijać, porozwozić, porozcinać, porozpuszczać, porozkopywać
post-eks- 3 postekspresjonistyczny, postekspresjonizm, postekspresjonista
po-wy- 252 powyginać, powyszarpywać, powyrąbywać, powysychać, powypróbowywać
proto-zoo- 3 protozoolog, protozoologia, protozoologiczny
prze-naj- 4 przenajrozmaitszy, przenajdroższy, przenajłaskawszy, przenajświętszy
radio-foto- 2 radiofotografia, radiofotograficzny
radio-foto-tele- 2 radiofototelegrafia, radiofototelegraficzny
radio-spektro- 3 radiospektroskopia, radiospektrogram, radiospektrograf
radio-tele- 16 radiotelegrafistka, radiotelefoniczny, radiotelegrafia, radiotelegraf, radiotelemetria
s-foto- 1 sfotografować
spektro-foto- 5 spektrofotometr, spektrofotograficzny, spektrofotometryczny, spektrofotometria, spektrofotografia
spektro-helio- 3 spektroheliograf, spektrohelioskop, spektroheliogram
stereo-foto- 3 stereofotogrametria, stereofotografia, stereofotograficzny
stereo-kardio- 3 stereokardiograficzny, stereokardiografia, stereokardiograf
tele-fono- 7 telefonograf, telefonometr, telefonować, telefonografia, telefonozlecenie
tele-foto- 5 telefotokopia, telefotograficzny, telefotografia, telefotogram, telefotometryczny
ultra-meta- 3 ultrametamorficzny, ultrametageneza, ultrametamorfizm
ultra-mikro- 5 ultramikrometoda, ultramikroskopowy, ultramikropierwiastek, ultramikrospektrofotometria, ultramikroskop
ultra-sono- 5 ultrasonoterapia, ultrasonoterapeutyczny, ultrasonografia, ultrasonograficzny, ultrasonograf
ultra-sono-kardio- 3 ultrasonokardiografia, ultrasonokardiograf, ultrasonokardiograficzny
w-z- 53 wzbić, wzdęcie, wzniesienie, wzdłużny, wznos
z-in- 22 zinterioryzować, zinternalizować, zindeksować, zinstytucjonalizować, zindywidualizować