Wikisłownik:Dodawanie przykładów/dane/012

Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
Skocz do: nawigacja, szukaj

[

  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni dokonany\n: (1.1) daw. rzad. wziąć",
    "fetch_time": "2017-04-27T07:29:58Z",
    "title": "wziąść",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Trzeba jednak wziąść pod uwagę, że PGK istnieje na razie wyłącznie na papierze i nie została jeszcze nigdzie zarejestrowana, a jej status prawny pozostaje nieznany.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Ruch jak Thomson",
          "id": "1bA2Nqg",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Paweł Wrabec",
          "date": "21/03/1997"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Mnie się zdaje, że jest bardzo źle pod każdym względem i że panowie powinniście ogromnie wziąść się do pracy i nad ziemią, i nad ludem, aby...",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Nad Niemnem, t. I",
          "id": "YxAdE91",
          "domain": "#typ_lit_proza",
          "authors": "Eliza Orzeszkowa",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni niedokonany (dk. przeprawić)\n: (1.1) przechodzić, przenosić na przeciwną stronę przez rzekę, jezioro lub morze\n: (1.2) poprawiając zmieniać coś na coś innego\nczasownik zwrotny niedokonany przeprawiać się (dk. przeprawić się)\n: (2.1) przechodzić samemu przez rzekę, jezioro lub morze",
    "fetch_time": "2016-05-19T19:43:55Z",
    "title": "przeprawiać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Trzeci oddział przeprawiał się przez fosę na łódkach i tratwach, cumujących zwykle w zakolu rzeki.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Krew i kamień",
          "id": "5QlaOn5",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Tomasz Kołodziejczak",
          "date": "2003"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Rankiem spostrzegli wioślarza, który ich był w dół Wisły do Gdańska przeprawiał.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Wiatr od morza",
          "id": "E62VJkz",
          "domain": "#typ_lit_proza",
          "authors": "Stefan Żeromski",
          "date": "1957"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) wynoszący tyle, ile średnia z poszczególnych lat\n: (1.2) będący średnią z danego roku",
    "fetch_time": "2013-07-28T13:06:12Z",
    "title": "średnioroczny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Inflacja średnioroczna wyniesie zatem ok. 27 proc., przy zakładanych w budżecie 22,7 proc. - prognozuje Tadeusz Chrościcki.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "W powodzi marek i dolarów",
          "id": "DAw0Xzy",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Bogdan Kowalski",
          "date": "24/03/1995"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Potem jednak inflacja wzrośnie do 7,5 proc. (w grudniu), a średnioroczna wyniesie 8 proc.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "RCSS",
          "id": "11gvwNN",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Wacław Radziwinowicz",
          "date": "06/03/1999"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) wywołujący nieprzyjemne uczucie\n: (1.2) niesympatyczny, wredny, zachowujący się wobec innych w odpychający sposób",
    "fetch_time": "2017-04-26T15:45:14Z",
    "title": "niemiły",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Motywy tej sekwestracji, opublikowane w gazecie, musiały być dla księcia specjalnie niemiłe:",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Nieznany Książę Poniatowski",
          "id": "ZZoVJDZ",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Marian Brandys",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Dopiero gdy z dworu dobiegł świergot ptactwa, a słońce jęło majestatycznie wypływać na firmament, wydał z siebie dziwaczny, budzący niemiły dreszcz, syk.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Strzyga",
          "id": "7Dw86Zq",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Andrzej Sarwa",
          "date": "2006"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nzwiązek frazeologiczny, liczebnik nieokreślony\n: (1.1) ile ktoś może dać, ile uważa za stosowne wręczyć lub wpłacić (najczęściej jako zapłatę, datek lub jałmużnę)\n: (1.2) pot. kwota należna księdzu za posługę",
    "fetch_time": "2015-02-21T16:41:02Z",
    "title": "co łaska",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W całej Polsce płacimy jednakowo \"co łaska\", ale dobrze jest dać na ofiarę ok. 200- 300 .",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Tygodnik Podhalański",
          "channel": "#kanal_prasa_tygodnik",
          "article_title": "Ile musimy zapłacić za ślub naszego dziecka na Podhalu, ile w Chicago, a ile, gdy przyszła żona naszego syna mieszka w Chrzanowie i tam odbędzie się ceremonia zaślubin.",
          "id": "NqDyamN",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Jurek Jurecki",
          "date": "1999"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- Już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem pukają do drzwi oferując opłatki za zwyczajowe \"co łaska\".",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Lewy opłatek też się opłaca",
          "id": "QjjxzNr",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "",
          "date": "23/12/1994"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni dokonany (ndk. zatrzymywać)\n: (1.1) zob. zatrzymywać\nczasownik zwrotny dokonany zatrzymać się (ndk. zatrzymywać się)\n: (2.1) zob. zatrzymywać się",
    "fetch_time": "2017-04-27T07:53:18Z",
    "title": "zatrzymać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W Warszawie kilkutysięczny pochód SDKPiL, kierowany przez Dzierżyńskiego, został zatrzymany przez wojsko w Alejach Jerozolimskich, padło od salwy 32 ludzi.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Historia Polski 1795-1918",
          "id": "BlbaDnQ",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Stefan Kieniewicz",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W czasie jednej z takich wypraw, w grudniu 1945 roku, zostaje przypadkowo zatrzymany przez patrol wojsk ochrony pogranicza.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "O obrotach losów i ciał",
          "id": "5QD1vJD",
          "domain": "#typ_nklas",
          "authors": "Komar Michał",
          "date": "1998"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik dokonany\n: (1.1) przeprowadzić rozmowę",
    "fetch_time": "2017-04-26T19:46:51Z",
    "title": "porozmawiać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Koło 4-ej byłem w Ministerstwie Pracy porozmawiać z kierownikiem wydziału \"etranżerów\".",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Szkice piórkiem : (Francja 1940-1944)",
          "id": "j7BqZ73",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Andrzej Bobkowski",
          "date": "1957"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Pod wieczór chłopcy zaczęli ściągać do komnatki mojej i Nocnego Śpiewaka, by jeszcze raz wyrazić swe uznanie dla mej odwagi, a także by porozmawiać z innymi.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Tkacz iluzji",
          "id": "7Dww43o",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Ewa Białołęcka",
          "date": "2004"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzysłówek\n: (1.1) w sposób przykry",
    "fetch_time": "2017-04-26T20:46:40Z",
    "title": "przykro",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Było nam ogromnie przykro i uważaliśmy, że potraktowano nas bardzo niesprawiedliwie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Z panem Biegankiem w Abisynii",
          "id": "7Dw7gQk",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Marian Brandys",
          "date": "1962"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Było jej przykro, że musiała sprawić zawód kobiecie od tylu lat zastępującej jej matkę, ale nie mogła inaczej.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Panny i wdowy: piołun",
          "id": "R04B09o",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Maria Nurowska",
          "date": "1993"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) posługujący się jedną ręką\n: (1.2) przystosowany do posługiwania się jedną ręką",
    "fetch_time": "2014-05-20T06:16:15Z",
    "title": "jednoręczny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "jak przy metodzie jednoręcznej, zawieś dłoń w powietrzu, kilkanaście centymetrów poniżej rękojeści.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "CKM",
          "channel": "#kanal_prasa_miesiecznik",
          "article_title": "BLASZANY BĘBENEK",
          "id": "YxN9jk3",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Andrzej Kołodziejski",
          "date": "1999"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Miecz jednoręczny, jak i półtoraręczny, był idealny dla jazdy (ok. 100cm).",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "forum.historia.org.pl",
          "channel": "#kanal_internet",
          "article_title": "Miecz jedno czy dwuręczny?",
          "id": "BO086bZ",
          "domain": "#typ_net_interakt",
          "authors": "Lu TzylesterBartekCFCJarpen ZigrinPancernyjochny13Amilkaremotikonekpiterzx",
          "date": ""
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) wypłacany lub płacony w pieniądzach\n: (1.2) wyrażony w pieniądzach\n: (1.3) w jakiś inny sposób związany z pieniędzmi",
    "fetch_time": "2017-04-26T18:53:12Z",
    "title": "pieniężny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Innymi słowy, istota funkcji pieniężnych polega na zapewnieniu płynności w gospodarce narodowej.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "System finansowy w Polsce",
          "id": "936V6zd",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański (red.)",
          "date": "1997"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa polega - najogólniej biorąc - na pozyskiwaniu funduszy pieniężnych z różnych źródeł, ich podziale i wykorzystaniu do osiągania celów przedsiębiorstwa.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "System finansowy w Polsce",
          "id": "P9NjN4b",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański (red.)",
          "date": "1997"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) ciężki do przewidzenia, niebezpieczny, ryzykowny; taki, który nie jest pewny, oczywisty, jasny\n: (1.2) taki, na którym nie można polegać, nie zaufany\n: (1.3) chwiejny, mający wątpliwości lub wzbudzający wątpliwości",
    "fetch_time": "2017-04-26T15:45:44Z",
    "title": "niepewny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- Dziękujemy! - zawołaliśmy chórem i ruszyliśmy w dalszą, niepewną drogę.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Piszczyk",
          "id": "ooy90P9",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Jerzy Stawiński",
          "date": "1997"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "A ona nikogo długo nie namawiając poprowadziła za sobą na niepewną przyszłość orszak dziesięciu milionów wielbicieli.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Duch Rzeczypospolitej",
          "id": "NqbOr7n",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Jerzy Surdykowski",
          "date": "2001"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik\n: (1.1) lit. przerabiać poważny utwór literacki na komiczny, satyryczny; przerabiać czyjąś wypowiedź na żartobliwą, dopasowując do innej, zabawnej sytuacji",
    "fetch_time": "2015-07-04T22:39:08Z",
    "title": "trawestować",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Czy odwrotnie - trawestując punkową maksymę - reanimacją młodzieżowej kultury zamordowanej przez totalną punkową negację?",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Rap wchodzi do Śródmieścia",
          "id": "jLEY94a",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Wojciech Staszewski",
          "date": "08/05/1996"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "\"Mądry człowiek po szkodzie\" - powiedzmy, trawestując przysłowie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Ozon",
          "channel": "#kanal_prasa_tygodnik",
          "article_title": "Życiodajne oleum",
          "id": "93yvpng",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Paweł Paliwoda",
          "date": "2005"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik relacyjny\n: (1.1) składający się z siedmiu tomów, zawarty w siedmiu tomach, wydany w siedmiu tomach",
    "fetch_time": "2016-12-04T16:53:06Z",
    "title": "siedmiotomowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Praca zapoczątkowała siedmiotomowy cykl o krakowskich śladach młodopolskich malarzy, którego swoistym uzupełnieniem jest wydana właśnie książka \"Krakowskim szlakiem rodu Bednarskich\".",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Dziennik Polski",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Rodzinne rozrachunki",
          "id": "29arQNj",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "(PS)",
          "date": "08/02/2008"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Później, wraz z kolegami, napisał siedmiotomowy plan działania i zmusił prezydenta, by uznał dokument za rządowy.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "FART LEAKEYÓW",
          "id": "77O4gne",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Wojciech Jagielski",
          "date": "01/12/1995"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzysłówek\n: (1.1) w sposób nierozsądny",
    "fetch_time": "2016-05-11T15:28:04Z",
    "title": "nierozsądnie",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Hagar po dawnemu uwielbiała jedynaka ślepo i nierozsądnie, on zaś traktował jak niewolnicę.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Przymierze",
          "id": "D622Bdd",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Zofia Kossak",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Gadżety dla pasażera Świadomość zagrożeń sprawia, że pasażerowie często skłonni dość nierozsądnie\"inwestować\" w zdrowie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Polityka",
          "channel": "#kanal_prasa_tygodnik",
          "article_title": "Na chorobę to latanie",
          "id": "g0dx5ge",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "MICHAŁ HENZLER",
          "date": "2005"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik dokonany (ndk. odtajniać)\n: (1.1) uczynić jawnym\nczasownik zwrotny dokonany odtajnić się (ndk. odtajniać się)\n: (2.1) wyjaśnić się",
    "fetch_time": "2017-04-26T16:40:53Z",
    "title": "odtajnić",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Zespół trenera Aldo Corno dopiero wtedy \"odtajnił\"kolejny atut - rzuty za 3 pkt.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "KOSZYKÓWKA: Puchar Europy kobiet",
          "id": "olRrL7Z",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Piotr Tenczyński",
          "date": "01/04/1994"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Z ulgą przyjąłem zapowiedź ministra Milczanowskiego, że odtajni archiwa UB.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Dzwonię do was z PRL-u. Obudziłam się tu po uchwale Sądu Najwyższego w sprawie prawa ...",
          "id": "771vPJZ",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "",
          "date": "25/01/1995"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) odznaczający się taktem, uprzejmy, kulturalny",
    "fetch_time": "2017-04-27T03:00:51Z",
    "title": "taktowny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Był grzeczny, taktowny wobec wyższych rangą, zdyscyplinowany, z wielkim darem przekonywania i talentem argumentacji.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Rozmowy z katem",
          "id": "5QDLBQb",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Kazimierz Moczarski",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Jesteś taktowny i bystry w załatwianiu wszelkich interesantów, często doskonały w takich dziedzinach jak menadżer, pilot wycieczek zagranicznych czy korespondent zagraniczny.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Interpretacja horoskopu - podstawy",
          "id": "0X6L47y",
          "domain": "#typ_inf-por",
          "authors": "Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz",
          "date": "1998"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik jakościowy\n: (1.1) koloru zielonego z brunatnym lub szarym odcieniem",
    "fetch_time": "2016-01-07T17:44:30Z",
    "title": "brudnozielony",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Garażowa lampa pod sufitem rzucała blask na drzwi, pomalowane brudnozieloną farbą.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Miejsca",
          "id": "936pJjL",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Joanna Rudniańska",
          "date": "1999"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Blaszka lekko pomarszczona, spodem jasnozielona, górą matowa, brudnozielona.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_internet",
          "article_title": "Wierzba szara",
          "pub_title": "Wikipedia.pl",
          "id": "XPL63PR",
          "domain": "#typ_net_nieinterakt",
          "authors": "Xqbot",
          "date": "31/05/2009"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik niedokonany\n: (1.1) pot. wykłócać się, dyskutować w ordynarny sposób",
    "fetch_time": "2017-04-26T21:10:35Z",
    "title": "pyskować",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Budzą się w nocy, sikają na okrągło, chorują, jak dorosną, pyskują.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Ile płacić za zjedzenie pasikonika",
          "id": "j730JJa",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Z Profxxdot Elliotem Aronsonem Rozmawiają Piotr Pacewicz I Sławomir Zagórski",
          "date": "23/12/1997"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Pyskujesz ojcu, co cię na ten piękny świat sprowadził, niewdzięczne stworzenie. \"",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Tkacz iluzji",
          "id": "1baa417",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Ewa Białołęcka",
          "date": "2004"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nliczebnik porządkowy\n: (1.1) od 250 000 (ćwierć miliona)",
    "fetch_time": "2013-09-17T04:13:53Z",
    "title": "ćwierćmilionowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Ludziom jednak udało się jeszcze pomiędzy góry i wodę wcisnąć ćwierćmilionowy Chodżent.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "ROWEREM PRZEZ AZJĘ 3",
          "id": "ONDkB1g",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Jacek Hugo-bader",
          "date": "13/11/1998"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Ćwierćmilionowy tłum zebrany w sobotę na mszy w nowojorskim Central Parku skandował: \"Janie Pawle, kochamy Cię\" i oklaskiwał Papieża śpiewającego po polsku kolędę \"Wśród nocnej ciszy\".",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Pielgrzymka Papieża do USA",
          "id": "2NzabQV",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Jacek Kalabiński",
          "date": "09/10/1995"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) odnoszący się do państwa Nikaragua",
    "fetch_time": "2017-04-26T15:49:17Z",
    "title": "nikaraguański",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Oficjalnie PRL dozbrajała komunistyczną Nikaraguę, a za pośrednictwem CIA - nikaraguańskich contras.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Nasza broń tania",
          "id": "dq8aaJw",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Kalabiński, Waszyngton; Bartosz Węglarczyk; Paweł Wroński",
          "date": "02/03/1994"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "North naruszył prawo zakazujące finansowania nikaraguańskich antykomunistycznych partyzantów contras.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Bohater afery Iran - contras senatorem?",
          "id": "DA6aLEn",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Jacek Kalabiński",
          "date": "06/06/1994"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  }

]