Przejdź do zawartości

Aneks:Język islandzki - wykaz czasowników mocnych, mieszanych i nieregularnych

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Bezokolicznik (Nafnháttur) Czas teraźniejszy (Nútíð) 1.os.lp Czasu przeszłego (Þátíð) 1.os.lm Czasu przeszłego (Þátíð) Imiesłów czasu przeszłego (Lýsingarháttur þátíðar) Polski
aka ek ók ókum ekið prowadzić, jechać
ala el ól ólum alið rodzić
auka eyk jók jukum aukið powiększać
ausa eys jós jusum ausið czerpać, nabierać
bera ber bar bárum borið nosić
bíða bíð beið biðum beðið czekać
biðja bið bað báðum beðið prosić
binda bind batt bundum bundið wiązać
bíta bít beit bitum bitið gryźć
bjóða býð bauð buðum boðið oferować
blása blæs blés blésum blásið dmuchać
brenna brenn brann brunnum brunnið płonąć
bresta brest brast brustum brostið pękać, łamać się
brjóta brýt braut brutum brotið łamać
búa bjó bjuggum búið mieszkać
deyja dey dóum dáið umierać
draga dreg dró drógum dregið ciągnąć
drekka drekk drakk drukkum drukkið pić
drjúpa drýp draup drupum dropið kapać
eiga á átti áttum átt posiadać
éta ét át átum étið jeść
fékk féngum féngið dostawać, otrzymywać
falla fell féll féllum fallið spadać, upadać
fara fer fór fórum farið iść, udać się
finna finn fann fundum fundið znajdować
flá flæ fló flógum flegið obdzierać ze skóry
fljóta flýt flaut flutum flotið płynąć
fljúga flýg flaug flugum flogið lecieć
frjósa frýs fraus frusum frosið marznąć
ganga geng gekk gengum gengið iść, chodzić
gefa gef gaf gáfum gefið dawać
geta get gat gátum getið umieć, potrafić
gjalda geld galt guldum goldið płacić
gjósa gýs gaus gusum gjósið tryskać, wybuchać
grafa gref gróf grófum grafið grzebać, kopać
gráta græt grét grétum grátið płakać
grípa gríp greip gripum gripið łapać
hafa hef hafði höfðum haft mieć
halda held hélt héldum haldið trzymać
hanga hangi hékk héngum hangið wisieć
hefja hef hóf hófum hafið podnosić
hlaða hleð hlóð hlóðum hlaðið ładować
hlaupa hleyp hljóp hlupum hlaupið biec
hljóta hlýt hlaut hlutum hlotið musieć
hlæja hlæ hló hlógum hlegið śmiać się
hníga hníg hneig hnigum hnigið tonąć
hrökkva hrekk hrökk hrukkum hrokkið skakać
hverfa hverf hvarf hurfum horfið znikać
höggva hegg hjó hjuggum höggvið ciąć, ścinać
klípa klíp kleip klipum klipið szczypać
kljúfa klýf klauf klufum klofið rozłupać
koma kem kom komum komið przychodzić
krjúpa krýp kraup krupum kropið przyklęknąć
kunna kann kunni kunnum kunnað znać
láta læt lét létum látið zostawić, puścić
leika leik lék lékum leikið grać
leka lek lak lákum lekið cieknąć
lesa les las lásum lesið czytać
liggja ligg lágum legið leżeć
ljá ljæ léði léðum léð pożyczać
ljúga lýg laug lugum logið kłamać
ljúka lýk lauk lukum lokið zamykać
mega mátti máttum mátt musieć
muna man mundi mundum munað przypominać sobie
munu man brak brak brak czasownik posiłkowy
njóta nýt naut nutum notið delektować się, cieszyć się
núa neri/néri nerum/nérum núið trzeć, pocierać
ráða ræð réð réðum ráðið radzić, decydować
reka rek rak rákum rekið jechać
renna renn rann runnum runnið biec; sunąć
ríða ríð reið riðum riðið jechać
rísa rís reis risum risið rwać
róa reri/réri rerum/rérum róið wiosłować
sitja sit sat sátum setið siedzieć
sjá sáum séð widzieć
sjóða sýð sauð suðum soðið gotować się
sjúga sýg saug sugum sogið ssać
skaka skek skók skókum skekið trząść
skera sker skar skárum skorið ciąć
skína skín skein skinum sinið świecić
skjálfa skelf skalf skulfum skolfið trząść
skjóta skýt skaut skutum skotið strzelać
skrída skríd skreið skriðum skriðið pełzać
skulu skal brak brak brak być powinnym
slá slæ sló slógum slegið uderzać
slíta slít sleit slitum slitið rozłupać na dwoje
smjúga smýg smaug smugum smogið przemykać się
spinna spinn spann spunnum spunnið prząść
spretta sprett spratt spruttum sprottið rosnąć
springa spring sprakk sprungum sprungið pękać
standa stend stóð stóðum staðið stać
stökkva stekk stökk stukkum stokkið skakać
snúa sný sneri snerum snúið odwracać
stela stel stal stálum stolið kraść
stinga sting stakk stungum stungið dźgać, kłuć
stíga stíg steig stigum stigið stąpać
svelgja svelg svalg sulgum solgið pochłaniać
sverja sver sór sórum svarið kląć
svella svell svall sullum sollið puchnąć
svíða svíð sveið sviðum sviðið piec, palić
syngja syng söng sungum sungið śpiewać
sökkva sekk sökk sukkum sokkið tonąć
taka tek tók tókum tekið brać
troða treð tróð tróðum troðið deptać
unna ann unni unnum unnað/unnt kochać
vaða veð óð óðum vaðið brodzić
valda veld olli ollum valdið powodować
vaxa vex óx uxum vaxið rosnąć
vefa vef óf ófum ofið tkać
vega veg vógum vegið ważyć
vella vell vall ullum ollið tryskać
velta velt valt ultum oltið obracać się
vera er var vorum verið być
verða verð varð urðum orðið stawać się; musieć
vilja vil vildi vildum viljað chcieć
vinda vind vatt undum undið wykręcać
vinna vinn vann unnum unnið pracować, działać
vita veit vissi vissum vitað wiedzieć
víkja vík vék vikum vikið poruszać się
þiggja þigg þá/þáði þáðum þegið przyjąć, zaakceptować
þjóta þýt þaut þutum þotið pędzić
þrífa þríf þreif þrifum þrifið chwytać
þurfa þarf þurfti þurftum þurft potrzebować