Wikisłownik:Temat miesiąca/gramatyka i językoznawstwo

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
GRAMATYKA I JĘZYKOZNAWSTWO

polski[edytuj]

angielski[edytuj]

en pl
abstract noun rzeczownik abstrakcyjny
active voice strona czynna
adjective przymiotnik
adjectival noun rzeczownik przymiotnikowy
adjunct określenie
adverb przysłówek
adverbial przysłówkowy
agent
agreement uzgodnienie
animate noun
aspect aspekt
attributive adjective przymiotnik określający
auxiliary verb czasownik posiłkowy
base form forma podstawowa
causative verb
clause człon
complement dopełnienie
concrete noun rzeczownik określony
conditional zdanie warunkowe
conjunction spójnik, koniunkcja
copula verb
countable noun rzeczownik policzalny
declarative sentence zdanie oznajmujące
defining relative clause zdanie podrzędne określone
definite article rodzajnik określony
determiner określnik
direct object dopełnienie bliższe
disjunct
ditransitive verb
dynamic verb
exclamatory sentence zdanie wykrzyknikowe
finite verb czasownik odmienny
gender rodzaj
gerund rzeczownik odsłowny
Imperative tryb rozkazyjący
imperative sentence zdanie rozkazujące
inanimate noun
inchoative verb
indefinite article przedimek nieokreślony
indirect object dopełnienie dalsze
indirect speech mowa zależna
infinitive bezokolicznik
interjection wykrzyknik
interrogative pronoun zaimek pytający
interrogative sentence zdanie pytające
intransitive verb czasownik nieprzechodni
irregular verb czasownik nieregularny
measure word
modal modalny
mood tryb
negative
non-defining relative clause nie określone zdanie podrzędne
non-finite verb
noun rzeczownik
number liczba
object dopełnienie
onomatope
participle imiesłów
particle partykuła
passive voice strona bierna
perfect aspect aspekt dokonany
personal pronoun zaimek osobowy
phrasal verb czasownik złożony
possessive adjective przymiotnik dzierżawczy
possessive pronoun zaimek dzierżawczy
postmodifier
predicate orzecznik
predicative adjective orzecznik przymiotnikowy
preposition przyimek
progressive aspect ciągły aspekt
pronoun zaimek
proper noun rzeczownik własny
quantifier liczebnik
reciprocal pronoun zaimek zwrotny
reflexive pronoun zaimek zwrotny
reflexive voice strona zwrotna
relative clause zdanie podrzędne
relative pronoun zaimek względny
reported speech mowa zależna
resultative adjective
singular pojedynczy
stative verb
subject podmiot
subjunctive tryb łączący
substantive rzeczownik
superlative stopień najwyższy
tense czas
transitive verb czasownik przechodni
uncountable noun rzeczownik niepoliczalny
verb czasownik
voice strona (czasownika)
zero article bez przedimka

chiński[edytuj]

zh pl
语言 język
语系 rodzina języków, grupa językowa
语文 dosł. język w mowie i piśmie - język użytkowy
文法 gramatyka
办法 dosł. sposób, metoda - wzór tworzenia zdań, schemat zdania
名词 rzeczownik
动词 czasownik
形容词 przymiotnik
副词 przysłówek
代名词 zaimek
助词 partykuła
介词 przyimek
连接词 spójnik
量词 klasyfikator (?)
简略语 skrót
形声词 onomatopeja
数词 liczebnik
称呼 forma zwrotu (do osoby, np. pan/pani)
地名 nazwa miejsca, nazwa własna
人名 imię
nazwisko
词组 zwrot, wyrażenie
感叹词 wykrzyknik, wtrącenie
口语 język potoczny, wyrażenie potoczne
文言文 wyrażenie literackie (forma stosowana w języku pisanym)
昔日用词 archaizm
古文 forma starodawna
客套语 forma grzecznościowa
粗鄙 wulgaryzm
贬义 dosł. potępienie - zwrot wyrażający negatywne uczucia, wyrażenie pejoratywne, zgrubienie
语气 ton

chorwacki[edytuj]

pl hr

duński[edytuj]

grecki[edytuj]

pl el

hiszpański[edytuj]


islandzki[edytuj]

pl is skrót
aðaláhersla ż akcent główny
aðalsetning ż zdanie główne a.
aðalsögn ż czasownik główny
afturbeygður zwrotny
afturbeyging ż zwrotność
afturbeygt eignarfornafn n zaimek dzierżawczy zwrotny
afturbeygt fornafn n zaimek zwrotny afn.
andheiti n antonim andh.
andlag n dopełnienie andl.
atkvæði n sylaba
atviksliður m okolicznik al.
atviksorð n przysłówek ao.
aukafall n przypadek zależny aukaf.
aukasetning ż zdanie podrzędne au.
ábendingarfornafn n zaimek wskazujący áfn.
áhersla ż akcent
áherslulaus nieakcentowany
áhrifslaus sögn ż czasownik nieprzechodni áhrl.s.
áhrifssögn ż czasownik przechodni
ákveðinn określony ákv.
ákveðinn greinir m rodzajnik określony ákv.gr.
ákveðni n określoność
ávarpsfall n wołacz
bein ræða ż mowa niezależna
beint andlag n dopełnienie bliższe
beyging ż sagna koniugacja b.
beyging ż fallorða deklinacja
blönduð beyging ż odmiana mieszana b.b.
boðháttur m tryb rozkazujący bh.
brottfall n synkopa B
efsta stig n stopień najwyższy est.
eiginnafn n nazwa własna
eignarfall n dopełniacz ef.
eignarfornafn n zaimek dzierżawczy efn.
einkunn ż przydawka eink.
einkvæður jednosylabowy
eintala ż liczba pojedyncza et.
ending ż końcówka end.
fall n przypadek
fallbeyging ż deklinacja
fallorð n rzeczownik
fleirtala ż liczba mnoga ft.
fleirtölunafnorð n plurale tantum
fornafn n zaimek fn.
forsetning ż przyimek fs.
forsetningarliður m wyrażenie przyimkowe fl.
forskeyti n przedrostek fsk.
framsöguháttur m tryb oznajmujący fh.
framtíð ż czas przyszły
frumlag n podmiot fruml.
frumstig n stopień równy fst.
frumtala ż liczebnik główny
fullyrðingarsetning ż zdanie oznajmujące
gerandi m agens
germynd ż strona czynna germ., gm.
greinir m rodzajnik gr.
hálfsérhljóð n półsamogłoska
háttur m tryb
hjálparsögn ż czasownik posiłkowy
hljóðskipti m przegłos hljsk.
hljóðvarp n umlaut hljv.
hljóðavíxl n przestawka
horf n aspekt
hvorugkyn n rodzaj nijaki
i-hljóðvarp n i-umlaut I
karlkyn n rodzaj męski kk.
kvenkyn n rodzaj żeński kvk.
kyn n rodzaj k.
lenging ż wydłużenie (samogłoski)
lýsingarháttur m nútíðar imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy lh.nt.
lýsingarháttur m þátíðar imiesłów przymiotnikowy przeszły lh.þt.
lýsingarorð n przymiotnik lo.
merking znaczenie
miðmynd ż strona zwrotna miðm., mm.
miðmyndarsögn ż czasownik zwrotny mms.
miðstig n stopień wyższy mst.
nafnháttarmerki n znacznik bezokolicznika nhm.
nafnháttur m bezokolicznik nh.
nafnorð n rzeczownik no.
nefnifall n mianownik nf.
neitun ż zaprzeczenie, negacja
nútíð ż czas teraźniejszy nt.
orðaröð ż składnia
óákveðið fornafn n zaimek nieokreślony ófn.
óákveðinn nieokreślony
óbein ræða ż mowa zależna
óbeint andlag n dopełnienie dalsze
óbeygjanlegur nieodmienny ób.
ópersónulegur nieosobowy óp.
orðsifjafræði ż etymologia
óreglulegur nieregularny
persóna ż osoba p.
persónubeyging ż sagna koniugacja
persónufornafn n zaimek osobowy pfn.
persónulegur osobowy
raðtala ż liczebnik porządkowy
sagnfylling ż dopełnienie sf.
sagnorð n czasownik so.
samanburður m stopniowanie
samdráttur m kontrakcja B
samheiti n synonim samh.
samhljóð n spółgłoska samhlj.
samlögun ż asymilacja S
samsett orð n rzeczownik złożony
samtenging ż spójnik st.
setning ż zdanie
sérhljóð n samogłoska
sérhljóðavíxl n zmiana samogłoski
sérnafn n nazwa własna sérn.
skildagatíð tryb przypuszczający
smáorð n słowo funkcyjne
spurnaratviksorð n przysłówek pytający
spurnarfornafn n zaimek pytający sfn.
staðarfall n miejscownik
staðarforsetning ż wyrażenie przyimkowe
staðaratviksorð n przysłówek miejsca
sterk sögn ż czasownik mocny st.s.
sterk beyging ż odmiana mocna sb.
stigbreyting ż stopniowanie
stofn m rdzeń, temat
stofnsérhljóð n samogłoska rdzeniowa
sögn ż czasownik
tala liczba
tilvísunarfornafn n zaimek wskazujący tfn.
tíð ż czas
tíðarsetning ż zdanie czasowe
tímaatviksorð n przysłówek czasu
tímaforsetning ż przyimek czasu
tvíhljóð n dyftong tvíhlj.
tvíkvæður dwusylabowy
tvítala ż liczba podwójna tvt.
tækisfall n narzędnik
töluorð n liczebnik to.
umsögn ż orzeczenie us.
upphrópun wykrzyknik uh.
veik sögn ż czasownik słaby v.s.
veik beyging ż odmiana słaba v.b.
viðskeyti n przyrostek vsk.
viðtengingarháttur m tryb łączący vh.
þágufall n celownik þgf.
þáframtíð ż czas przyszły dokonany
þáskildagatíð ż tryb przypuszczający w czasie przeszłym
þátíð ż czas przeszły þt.
þolandi m pacjens
þolfall n biernik þf.
þolmynd ż strona bierna þm.

jidysz[edytuj]

Jidysz - Słownictwo gramatyczne

łacina[edytuj]

Indeks:Łaciński - Słownictwo gramatyczne

niemiecki[edytuj]

Indeks:Niemiecki - Słownictwo gramatyczne

rosyjski[edytuj]

pl ru

ukraiński[edytuj]

Indeks:Ukraiński - Słownictwo gramatyczne