Przejdź do zawartości

частина

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

частина (język karpatorusiński)[edytuj]

transliteracja:
wymowa:
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) część
odmiana:
przykłady:
składnia:
kolokacje:
(1.1) частина планеты → część planety
synonimy:
(1.1) частка
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
rzecz. частка ż, часточка ż
przym. частковый, часточный
przysł. часточно
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
źródła:

частина (język ukraiński)[edytuj]

transliteracja:
častina
wymowa:
части́на?/i zobacz zasady wymowy ukraińskiej
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) część
odmiana:
(1.1) [1]
przykłady:
(1.1) Франція займає крайню західну частину європейського материка.Francja zajmuje skrajną zachodnią część kontynentu europejskiego.
(1.1) Чоботи є частиною українського національного вбрання.Botki częścią ukraińskiego stroju narodowego.
(1.1) Яйце складається з трьох частин: білка, жовтка і шкаралупи.Jajo składa się z trzech części: białka, żółtka i skorupy.
(1.1) Абревіату́ри використо́вується для позна́чення повто́рень части́ни п'є́си або́ окре́мих та́ктів, інструме́нтів у партиту́рі (…)[2]Abrewiatury służą do oznaczenia powtórzeń części utworu lub poszczególnych taktów, instrumentów w partyturze (…)
(1.1) Інциде́нт ста́вся в півде́нній части́ні Лос-А́нджелеса кі́лька днів тому́.[3]Incydent miał miejsce w południowej części Los Angeles kilka dni temu.
(1.1) Колива́ння ґру́нту були́ відчу́тні в півні́чній і центра́льній части́нах головно́го япо́нського о́строва Хонсю́, а та́ко́ж на о́строві Хокка́йдо.[4]Drgania gruntu były odczuwalne w północnej i centralnej części głównej japońskiej wyspy Honsiu, jak również na wyspie Hokkaido.
(1.1) Цей коро́ткий на́рис мину́лого середньові́чної По́льщі, як части́ни збі́рної істо́рії По́льщі, Білору́сі, Литви́ й Украї́ни, охо́плює ду́же важли́вий пері́одма́йже полови́ну тисячолі́тньої істо́рії, коли́ було́ закла́дено міцну́ осно́ву по́льського суспі́льства, держа́ви й культу́ри в ра́мках західноєвропе́йського, христия́нського цивілізаці́йного про́стору.[5]Ten krótki zarys przeszłości średniowiecznej Polski, będący częścią wspólnej historii Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy, obejmuje bardzo ważny okresprawie połowę tysiącletniej historii, kiedy to położono solidne fundamenty polskiego społeczeństwa, państwa i kultury w ramach zachodnioeuropejskiej, chrześcijańskiej przestrzeni cywilizacyjnej.
składnia:
kolokacje:
(1.1) части́на сві́ту → część świataвійсько́ва́ части́наjednostka wojskowaчасти́на ті́лаczęść ciała
synonimy:
(1.1) частка, компонент
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
rzecz. часть ż, частка ż, часточка ż, частковість ż
zdrobn. частинка ż, частиночка ż
przym. частинний, частковий, часточковий
przysł. частково
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
źródła:
  1. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło „части́на” w: Словники України online.
  2. Hasło „абревіату́ра” w: Юрій Євгенович Юцевич, Музика. Словник-довідник (wydanie drugie), Wydawnictwo «Навчальна книга — Богдан», Tarnopol 2009, ISBN 978-966-10-0445-9, s. 5.
  3. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać „У США п'яний водій в'їхав у стіну "будинку тверезості"” w: Корреспондент.net.
  4. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać „У Японії стався ще один сильний землетрус” w: Корреспондент.net.
  5. Вступ w: Jerzy Kłoczowski, Історія Польщі до кінця XV століття, tłum. Наталя Яковенко, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005, ISBN 83-85854-83-5, s. 11.