Indeks:Niemiecki - Szkoła

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Szkoła - Schule[edytuj]

Szkoły[edytuj]

polski niemiecki
gimnazjum wieczorowe n Abendgymnasium n
szkoła wieczorowa ż Abendschule ż
akademia ż,

szkoła wyższa[1] ż,
technikum[1]

Akademie ż
gimnazjum akademickie n akademisches Gymnasium n
ogólnokształcąca szkoła ponadpodstawowa ż allgemeinbildende höhere Schule ż
ogólnokształcąca szkoła ponadpodstawowa, stopień I ż AHS Unterstufe ż
ogólnokształcąca szkoła ponadpodstawowa, stopień II ż,

liceum ogólnokształcące[1] n

AHS Oberstufe ż
szkoła ogólnokształcąca ż allgemeinbildende Schule ż
Architekturhochschule ż
szkoła dla ubogich[2] ż Armenschule ż hist.
gimnazjum uzupełniające n Aufbaugymnasium n
kurs uzupełniający m Aufbaulehrgang m
Bauernuniversität ż
Bauschule ż
szkoła wyznaniowa ż Bekenntnisschule ż
Beischule ż
Bergakademie ż
gimnazjum zawodowe n,

gimnazjum zawodowe n

berufliches Gymnasium n
szkoła zawodowa średniego stopnia ż,

zasadnicza szkoła zawodowa[1] ż

berufsbildende mittlere Schule ż
szkoła zawodowa wyższego stopnia ż,

technikum[1] ż

berufsbildende höhere Schule ż
podstawowa szkoła zawodowa[1] berufsbildende Pflichtschule ż
szkoła kształcenia zawodowego ż berufsbildende Schule ż
specjalistyczna szkoła zawodowa ż Berufsfachschule ż
gimnazjum zawodowe n Berufsgymnasium n
rok podstawowego kształcenia zawodowego m Berufsgrundbildungsjahr n
Berufskolleg n
szkoła zawodowa ż Berufsschule ż
rok przygotowania zawodowego m Berufsvorbereitungsjahr n
szkoła okręgowa ż Bezirksschule ż szwajc. niem.
technikum pedagogiki przedszkolnej[1] n Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik ż hist.
gimnazjum związkowe n austr. Bundesgymnasium n
szkoła obywatelska ż Bürgerschule ż hist.
szkoła tumska ż,

szkoła katedralna ż

Domschule ż hist.
Dorfschule ż
duale Oberschule ż
szkoła ogólna,

szkoła jednolita ż

Einheitsschule ż
szkoła elementarna ż Elementarschule ż hist.
Fachakademie ż
gimnazjum specjalistyczne n Fachgymnasium n hist.
wyższa szkoła zawodowa[1] ż Fachhochschule ż
technikum n Fachoberschule ż
Fachschule ż
Feiertagsschule ż
szkoła dokształcająca, szkoła uzupełniająca ż Fortbildungsschule ż
szkoła specjalna ż Förderschule ż
szkoła bezpłatna ż[2] Freischule ż hist.
szkoła książęca ż Fürstenschule ż hist.
szkoła całodzienna ż Ganztagsschule ż
szkoła podstawowa całodzienna ż Ganztagsvolksschule ż
Gelehrtenschule ż
zespół szkół wyższych m Gesamthochschule ż
szkoła rzemieślnicza ż Gewerbeschule ż
szkoła podstawowa ż Grundschule ż
gimnazjum (ośmioletnie)[1] Gymnasium n
zespół szkół ponadpodstawowych ż,
szkoła zbiorcza ż
Gesamtschule ż niem. RFN
szkół wspólna ż Gemeinschaftsschule ż
wspólna podstawowa ż Gemeinschaftsgrundschule ż
wspólna szkoła główna ż Gemeinschaftshauptschule ż
szkoła półdniowa ż Halbtagsschule ż
technikum handlowe n[1] Handelsakademie ż
szkoła handlowa ż Handelsschule ż
szkoła główna ż Hauptschule ż
szkoła domowa ż Hausschule ż
szkoła dla dzieci upośledzonych ż Hilfsschule ż hist.
uczelnia ż Hochschule ż
wyższa szkoła ż Hochschule ż
Hofschule ż
technikum rolnicze[1] n höhere Lehranstalt für Land- und Forstwirtschaft ż austr.
technikum turystyczne[1] n höhere Lehranstalt für Tourismus ż austr.
technikum ekonomiczne[1] n höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe ż austr.
wyższa szkoła dla dziewcząt ż[3] höhere Mädchenschule ż hist.
szkoła średnia ż höhere Schule ż
technikum[1] n höhere technische Lehranstalt ż austr.
instytut m Institut n
szkoła realna integracyjna ż integrative Realschule ż
szkoła z internatem ż Internatschule ż
korpus kadetów m Kadettenanstalt ż hist.
korpus kadetów m Kadettenschule ż hist.
szkoła kantonalna ż Kantonschule ż szwajc. niem.
szkoła katedralna ż Kathedralschule ż hist.
szkoła klasztorna ż, szkoła przyklasztorna ż Klosterschule ż hist.
szkoła dla chłopców ż Knabenschule n
kolegium pomaturalne[1] Kolleg n
Kollegialschule n
szkoła wyznaniowa ż Konfessionsschule ż
szkoła realna kooperacyjna ż kooperative Realschule ż
akademia sztuk pięknych[4] ż Kunsthochschule ż
Küsterschule ż
Landesberufsschule ż
Landesschule ż hist.
Landschule ż
szkoła łacińska ż Lateinschule ż hist.
instytucja oświatowa ż,
instytucja edukacyjna ż,
szkoła ż
Lehranstalt ż
kollegium nauczycielskie n Lehrerkolleg[1] n
liceum n Lyzeum n
Maturitätsschule n szwajc. niem.
szkoła dla dziewcząt ż Mädchenschule ż hist.
szkoła ponadpodstawowa ż Mittelschule ż
Montessorischule ż
konserwatorium muzyczne[4] ż Musikhochschule ż
szkoła muzyczna Musikschule ż
Nebenschule ż
nowa szkoła średnia ż neue Mittelschule ż
liceum wyższe n Oberlyzeum n
szkoła średnia ż Oberschule ż
gimnazjum wyższego stopnia n Oberstufengymnasium n
gimnazjum realne wyższego stopnia n Oberstufenrealgymnasium n austr.
szkoła średnia I stopnia ż Oberstufenschule ż szwajc. niem.
szkoła orientacjyna ż Orientierungsschule ż szwajc. niem.
uczelnia pedagogiczna ż pädagogische Hochschule ż
uniwersytet pedagogiczny m pädagogische Universität ż
Pestalozzischule ż
Pfarrerschule ż
Pfarrschule ż
szkoła podstawowa ż Primarschule ż
szkoła prywatna ż Privatschule ż
prywatna szkoła wyższa ż Privathochschule ż
Progymnasium n
ginmazjum realne n Realgymnasium n
szkoła realna ż Realschule ż
szkoła realna plus ż Realschule plus ż
szkoła regularna ż Regelschule ż
szkoła regionalna ż regionale Schule ż
szkoła regionalna ż Regionalschule ż
szkoła ponadpodstawowa ż Sekundarschule ż
szkoła symultanna[3] Simultanschule ż
szkoła specjalna ż Sonderschule ż
szkoła językowa ż Sprachenschule ż
szkoła językowa ż Sprachschule ż
akademia wychowania fizycznego ż Sporthochschule ż
szkoła państwowa ż Staatsschule ż
Stadtschule ż hist.
szkoła rejonowa ż Stadtteilschule ż
Statusschule ż
uczelnia finansowana przez fundację ż Stiftungshochschule ż
Studium generale n
uniwersytet techniczny m technische Universität ż
politechnika ż[1] technische Universität ż
uczelnia techniczna ż technische Hochschule ż hist.
Trivialschule ż
Untergymnasium n
uniwersytet m Universität ż
uniwerek m Uni ż
Unterymnasium n
szkoła podstawowa ż Volksschule ż
Volksschuloberstufe ż
Wahlschule ż
Waldorfschule ż
szkoła ponadpodstawowa ż weiterführende Schule ż
Weltanschauungsschule ż
szkoła świecka ż weltliche Schule ż
szkoła główna z warsztatami ż Werkhauptschule ż
szkoła realna z warsztatami ż Werkrealschule ż niem. RFN
szkoła pokątna ż Winkelschule ż hist.
szkoła klasztorna ż Zellenschule ż hist.

Etapy wykształcenia[edytuj]

polski niemiecki
matura ż Abi n
matura ż Abitur n
świadectwo maturalne n Abiturzeugnis n
egzamin końcowy m Abschlussexamen n
ogólny egzamin dojrzałości m allgemeine Hochschulreife ż
ogólnokształcąca szkoła obowiązkowa n allgemeinbildende Pflichtschule ż
egzamin wstępny m Aufnahmeprüfung ż
licencjat m Bachelor m
kwalifikacje zawodowe lm, wykształcenie zawodowe n Berufsabschluss m
wykształcenie zawodowe n Berufsausbildung ż
kształcenie zawodowe n Berufsbildung ż
wykształcenie uprawniające do podjęcia nauki na średnim poziomie zawodowym n Berufsbildungsreife ż
uprawnienie do nauki zawodu n Berufsschulreife ż
matura zawodowa ż Berufsmaturität ż szwajc. niem.
wykształcenie uprawniające do podjęcia nauki na średnim poziomie zawodowym n Berufsreife ż
Berufsreifeprüfung ż
Diplomprüfung ż
konfederacyjny certyfikat zawodowy m eidgenössisches Berufsattest m szwajc. niem.
Eignungstest m
Facharbeiterbrief m
kierunkowy egzamin dojrzałości m fachgebundene Hochschulreife ż
Fachhochschulreife ż
uprawnienie do nauki zawodu na poziomie średnim n Fachoberschulreife ż
Gesellenbrief m
egzamin czeladniczy m Gesellenprüfung ż
Gewerbeberechtigung ż
stopień licealny wyzszy ż gymnasiale Oberstufe n
ukończenie szkoły głównej n Hauptschulabschluss m
wykształcenie wyższe n Hochschulbildung ż
poziom szkoły wyższej m Hochschulniveau n
egzamin dojrzałości m Hochschulreife ż
końcowy egzamin czeladniczy[5] m Lehrabschlussprüfung ż austr.
matura ż Matura ż austr.
matura ż Maturität ż szwajc. niem.
egzamin maturalny m Maturitätsprüfung ż szwajc. niem.
egzamin mistrzowski m Meisterprüfung ż
stopień średni m Mittelstufe ż
stopień początkowy m Primarstufe ż
ukończenie szkoły realnej n Realschulabschluss m niem. RFN
egzamin dojrzałości m Reifeprüfung ż
(przedwczesne) przerwanie nauki n Schulabbruch m
ukończenie szkoły n Schulabschluss m
stopień ponadpodstawowy
szkoła ponadpodstawowa ż

stopień średni
szkoła średnia ż

Sekundarstufe ż
pierwszy stopień średni m
szkoła średnia pierwszego stopnia ż
Sekundarstufe I ż
drugi stopień średni m
szkoła średnia drugiego stopnia ż
Sekundarstufe II ż
szkolnictwo wyższe n Tertiärbereich m
stopień średni niższy m Unterstufe ż
Volksschulbildung ż
zerówka ż Vorschulklasse ż

Przedmioty[edytuj]

polski niemiecki
biola ż Bio n
biologia ż Biologie ż
niemiecki m Deutsch n
angielski m Englisch n
przedmiot m Fach n
francuski m Französisch n
francuski m pot. Franze ż
przedmiot m Gegenstand m austr.
historia ż Geschichte ż
hista ż Geschi ż
zdrowie i zagadnienia społeczne Gesundheit und Soziales
przedmiot nauczania m Lehrfach n
przedmiot maturalny m Maturafach n austr.
matematyka ż Mathematik ż
matematyka ż Mathe ż
przyroda i technika Natur und Technik ż
quadrivium n Quadrivium n hist.
polski m Polnisch n
przedmiot profilowy m Profilfach n
religia ż Religion ż
rela ż Reli ż
przedmiot szkolny m Schulfach n
gimnastyka ż Schulturnen n
sztuki wyzwolone lm sieben freie Künste lm hist.
wychowanie fizyczne n,

wf m

Sport m
trivium n Trivium n hist.
przedmiot nauczania m Unterrichtsfach n
przedmiot nauczania m Unterrichtsgegenstand m austr.
warsztaty lm Werken n austr.
warsztaty lm Werkunterricht m
ekonomia i informatyka Wirtschaft und Informationstechnik

Szkolna skala ocen - Schulnotenskala[edytuj]

polski niemiecki
celujący, szóstka, 6 sehr gut, Eins, 1
bardzo dobry, piątka, 5 gut, Zwei, 2
dobry, czwórka, 4 befriedigend, Drei, 3
dostateczny, trójka, 3 hinreichend[6], ausreichend, Vier, 4
dopuszczający, dwójka, 2 mangelhaft, Fünf, 5
niedostateczny, jedynka, 1 unzureichend[6], ungenügend, Sechs, 6

Inne pojęcia związane z oświatą[edytuj]

polski niemiecki
Unterricht m
Schulunterricht m
Abteilungsunterricht m
obowiązek szkolny m Schulpflicht ż
obowiązek uczęszczania do szkoły m Unterrichtspflicht ż
kształcenie, wykształcenie n Ausbildung ż
instytucja oświatowa ż Bildungseinrichtung ż
instytucja oświatowa ż Bildungsinstitution ż
Bildungsanstalt ż
placówka oświatowa ż Bildungsstätte ż
edukacja szkolna ż Schulbildung ż
kurs m Lehrgang m
uniwersytet dziecięcy m Kinderuniversität ż
uniwersytet letni m Sommeruniversität ż
uniwersytet trzeciego wieku m Seniorenstudium n
zalecenie nauczycielskie n Lehrerempfehlung ż
Elternwahlrecht n

Bibliografia[edytuj]

  • Trojanski, Ausführliches deutsch-polnisches Handwörterbuch, 1848[2]
  • E. Suwinski, Europejski wymiar polskiej edukacji[4]
  • D. Dziewulak, Ustroje szkole, [7]
  • OEAD, Das österreichische Bildungssystem[5]
  • Wikipedia.de, Liste der Schulformen in Österreich[8]
  • Uni Wien, Bildungssysteme in Polen und Österreich im Vergleich unter besonderer Berücksichtigung des Bologna – Prozesses[1]
  • Educa, Das schweizerische Bildungswesen, [9]
  • WSG Bydgoscz [3]
  • Schweiz