Indeks:Francuski - Dokumenty

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

DokumentyLes documents[edytuj]

polski a-z › francuski a-z ›
akt m acte m
certyfikat m certificat m
dekret m décret m
dokumentacja ż
dowód osobisty m carte d'identité ż
dowód rejestracyjny m carte grise ż
dyplom m diplôme m
edykt m édit m
faktura ż, rachunek m facture ż
karta ż carte ż
kodeks pracy m code du travail m
kompromis m compromis m
konkordat m concordat m
konstytucja ż constitution ż
kontrakt m contract m
konwencja ż convention ż
licencja ż licence ż
mandat m contravention ż
norma ż norme ż
nota ż note ż, remarque ż
ogłoszenie n annonce ż, publication ż, proclamation ż
oświadczenie ż, deklaracja ż déclaration ż
pakt m pacte m
paszport m passeport m
pełnomocnictwo n plein pouvoir m, procuration ż
petycja ż pétition ż
podanie n requête ż
pokwitowanie n reçu m
porozumienie n entente ż
powiadomienie n annonce f, avis m
pozew m citation ż
prawo jazdy n permis de conduire m
projekt m projet m
protokół m procès-verbal m
referendum m référendum m
regulamin m règlement m
statut m organizacji statut m
świadectwo n, zaświadczenie n témoignage m, attestation ż
świadectwo pracy n
testament m testament m
traktat m traité m
uchwała ż, rezolucja ż résolution ż
umowa ż accord m
umowa dzierżawy ż contrat de bail m
umowa kupna ż contrat d'achat m
umowa najmu ż contrat de location m
umowa o pracę ż contrat de travail m
umowa ramowa ż contrat-cadre m
umowa sprzedaży ż contat de vente m
ustawa ż, reglamentacja ż loi ż
wiza ż visa m
wniosek m proposition ż
wypis m, wyciąg m extrait m
wypowiedzenie z pracy n licenciement m
zawiadomienie ż information ż, avis m, avertissement m, nouvelle ż
zezwolenie n consentement m, permission ż

   Gtk-go-up.svg (do góry strony)