Indeks:Czeski - Podstawowe rzeczowniki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
 • abeceda → alfabet, abecadło
 • absolutismus → absolutyzm, samowładztwo
 • akce → 1. akcja, czynność, działanie; 2. promocja (w sklepie); 3. impreza, wydarzenie towarzyskie
 • akciefinans. akcja (papier wartościowy)
 • aktovka → teczka; teatr. sztuka w jednym akcie, jednoaktówka
 • alibismus → asekuranctwo
 • alkohol → alkohol
 • Bible → Biblia
 • bouřka → burza
 • cena → 1. cena; 2. nagroda
 • cesta → droga; podróż
 • čeština → język czeski, spisovná čeština → czeski język literacki; hovorová čeština → mniej staranna, potoczna warstwa czeskiego języka literackiego, używana w komunikacji ustnej; obecná čeština → interdialekt używany w nieformalnej komunikacji ustnej na terenie całych Czech i zachodnich Moraw
 • cigareta → papieros
 • dějiny → historia
 • dílo → dzieło
 • doba → okres, epoka, czas, pora
 • dopis → list
 • droga → narkotyk
 • historie → historia
 • hodina → godzina
 • hora → góra
 • hospoda → knajpa, bar, restauracja
 • Hospodin → Bóg, Pan
 • host → gość
 • houba → 1. grzyb; 2. gąbka
 • hovado → bydlę, bydlak
 • hovno → gówno
 • hovor → rozmowa
 • jih → południe
 • kilometr → kilometr
 • kniha → książka
 • korunovace → koronacja
 • kruh → krąg
 • latina → łacina
 • les → las
 • lístek → 1. bot. listek; 2. (papíru) kartka; 3. bilet, karta, kartka; 4. (pohlednice) widokówka; 5. jídelní ~ jadłospis
 • listina → 1. dokument; 2. lista
 • litr → litr
 • manžel → mąż, małżonek
 • manželka → żona, małżonka
 • měsíc → miesiąc, księżyc
 • město → miasto
 • metr → metr
 • mince → moneta
 • místo → miejsce
 • mluvnice → gramatyka
 • muž → mężczyzna; mąż
 • náboženství → religia; nauka religii, katechizacja
 • nářečí → narzecze
 • národ → naród
 • němčina → język niemiecki
 • období → epoka, okres
 • obor → dziedzina, specjalność
 • obrození → odrodzenie
 • odbor → związek
 • odborník → specjalista, fachowiec
 • oheň → ogień
 • osobnost → osobowość; osobistość
 • otázka → pytanie; problem
 • pán → pan
 • paní → pani
 • píseň → pieśń
 • pohlednice → widokówka
 • pojednání → rozprawa, traktat
 • policie → policja
 • polovina → połowa
 • potřeba → potrzeba
 • pravopis → ortografia
 • překlad → tłumaczenie, przekład
 • příklad → przykład
 • ráj → raj
 • reformace → Reformacja
 • rozvoj → rozwój
 • rukopis → rękopis
 • sbírka → zbiór, kolekcja; zbiórka
 • sloh → styl
 • slovenština → język słowacki
 • slovník → słownik
 • Slunce → Słońce
 • srdce → serce
 • stát → państwo; stan
 • statek → posiadłość ziemska, majątek ziemski
 • státnice → egzamin państwowy
 • státnik → mąż stanu, polityk
 • státnost → państwowość
 • stěžej → zawias; hak
 • století → stulecie, wiek
 • svět → świat
 • tisk → druk; denní ~ prasa codzienna
 • tiskař → drukarz
 • tiskárna → drukarnia; drukarka (komputerowa)
 • úkol→ zadanie
 • úroveň → poziom
 • ves → wieś
 • vesnice → wioska
 • větev→ gałąź; odgałęzienie
 • vítr → wiatr
 • vlak → pociąg
 • vstup → wejście
 • vstupenka → bilet
 • východ → wschód
 • výstup → wyjście
 • vzor → wzór
 • základ → fundament; podstawa
 • západ → zachód
 • zásoba → zapas; zasób
 • zavazadlo → bagaż
 • žena → kobieta; żona
 • život → życie
 • známka → 1. znaczek; 2. ocena (w szkole)