Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/1

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Deklinacja typu 1.[edytuj]

Rzeczowniki z wygłosowym -o/-u//-y; możliwa wymiana stóp.

Bez wymiany[edytuj]

-o/-ö[edytuj]

zakończone na -o zakończone na -ö
przypadki lp lm
mianownik val‧o val‧ot
dopełniacz val‧on val‧ojen
val‧oin1
partitivus val‧oa val‧oja
inessivus val‧ossa val‧oissa
elativus val‧osta val‧oista
illativus val‧oon val‧oihin
adessivus val‧olla val‧oilla
ablativus val‧olta val‧oilta
allativus val‧olle val‧oille
essivus val‧ona val‧oina
translativus val‧oksi val‧oiksi
instructivus - val‧oin
abessivus val‧otta val‧oitta
comitativus - val‧oine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik sär‧ö sär‧öt
dopełniacz sär‧ön sär‧öjen
sär‧öin1
partitivus sär‧öä sär‧öjä
inessivus sär‧össä sär‧öissä
elativus sär‧östä sär‧öistä
illativus sär‧öön sär‧öihin
adessivus sär‧öllä sär‧öillä
ablativus sär‧öltä sär‧öiltä
allativus sär‧ölle sär‧öille
essivus sär‧önä sär‧öinä
translativus sär‧öksi sär‧öiksi
instructivus - sär‧öin
abessivus sär‧öttä sär‧öittä
comitativus - sär‧öine-
1) przestarzałe

-u/-y[edytuj]

zakończone na -u zakończone na -y
przypadki lp lm
mianownik sol‧u sol‧ut
dopełniacz sol‧un sol‧ujen
sol‧uin1
partitivus sol‧ua sol‧uja
inessivus sol‧ussa sol‧uissa
elativus sol‧usta sol‧uista
illativus sol‧uun sol‧uihin
adessivus sol‧ulla sol‧uilla
ablativus sol‧ulta sol‧uilta
allativus sol‧ulle sol‧uille
essivus sol‧una sol‧uina
translativus sol‧uksi sol‧uiksi
instructivus sol‧uin
abessivus sol‧utta sol‧uitta
comitativus sol‧uine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik hyll‧y hyll‧yt
dopełniacz hyll‧yn hyll‧yjen
hyll‧yin1
partitivus hyll‧yä hyll‧yjä
inessivus hyll‧yssä hyll‧yissä
elativus hyll‧ystä hyll‧yistä
illativus hyll‧yyn hyll‧yihin
adessivus hyll‧yllä hyll‧yillä
ablativus hyll‧yltä hyll‧yiltä
allativus hyll‧ylle hyll‧yille
essivus hyll‧ynä hyll‧yinä
translativus hyll‧yksi hyll‧yiksi
instructivus - hyll‧yin
abessivus hyll‧yttä hyll‧yittä
comitativus - hyll‧yine-
1) przestarzałe

A[edytuj]

-kko/-kkö[edytuj]

zakończone na -kko zakończone na -kkö
przypadki lp lm
mianownik riek‧ko riek‧ot
dopełniacz riek‧on riek‧kojen
riek‧koin1
partitivus riek‧koa riek‧koja
inessivus riek‧ossa riek‧oissa
elativus riek‧osta riek‧oista
illativus riek‧koon riek‧koihin
adessivus riek‧olla riek‧oilla
ablativus riek‧olta riek‧oilta
allativus riek‧olle riek‧oille
essivus riek‧kona riek‧koina
translativus riek‧oksi riek‧oiksi
instructivus - riek‧oin
abessivus riek‧otta riek‧oitta
comitativus riek‧koine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik yök‧kö yök‧öt
dopełniacz yök‧on yök‧köjen
yök‧köin1
partitivus yök‧köä yök‧köjä
inessivus yök‧össä yök‧öissä
elativus yök‧östä yök‧öistä
illativus yök‧köön yök‧köihin
adessivus yök‧öllä yök‧öillä
ablativus yök‧öltä yök‧öiltä
allativus yök‧ölle yök‧öille
essivus yök‧könä yök‧köinä
translativus yök‧öksi yök‧öiksi
instructivus - yök‧öin
abessivus yök‧öttä yök‧öittä
comitativus - yök‧köine-
1) przestarzałe

-kku/-kky[edytuj]

zakończone na -kku zakończone na -kky
przypadki lp lm
mianownik laik‧ku laik‧ut
dopełniacz laik‧un laik‧kujen
laik‧kuin1
partitivus laik‧kua laik‧kuja
inessivus laik‧ussa laik‧uissa
elativus laik‧usta laik‧uista
illativus laik‧kuun laik‧kuihin
adessivus laik‧ulla laik‧uilla
ablativus laik‧ulta laik‧uilta
allativus laik‧ulle laik‧uille
essivus laik‧kuna laik‧kuina
translativus laik‧uksi laik‧uiksi
instructivus - laik‧uin
abessivus laik‧utta laik‧uitta
comitativus - laik‧kuine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik säik‧ky säik‧yt
dopełniacz säik‧yn säik‧kyjen
säik‧kyin1
partitivus säik‧kyä säik‧kyjä
inessivus säik‧yssä säik‧yissä
elativus säik‧ystä säik‧yistä
illativus säik‧kyyn säik‧kyihin
adessivus säik‧yllä säik‧yillä
ablativus säik‧yltä säik‧yiltä
allativus säik‧ylle säik‧yille
essivus säik‧kynä säik‧kyinä
translativus säik‧yksi säik‧yiksi
instructivus - säik‧yin
abessivus säik‧yttä säik‧yittä
comitativus - säik‧kyine-
1) przestarzałe


B[edytuj]

-ppo/-ppö[edytuj]

zakończone na -ppo zakończone na -ppö
przypadki lp lm
mianownik kip‧po kip‧ot
dopełniacz kip‧on kip‧pojen
kip‧poin1
partitivus kip‧poa kip‧poja
inessivus kip‧ossa kip‧oissa
elativus kip‧osta kip‧oista
illativus kip‧poon kip‧poihin
adessivus kip‧olla kip‧oilla
ablativus kip‧olta kip‧oilta
allativus kip‧olle kip‧oille
essivus kip‧pona kip‧poina
translativus kip‧oksi kip‧oiksi
instructivus - kip‧oin
abessivus kip‧otta kip‧oitta
comitativus - kip‧poine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik syöp‧pö syöp‧öt
dopełniacz syöp‧ön syöp‧pöjen
syöp‧pöin1
partitivus syöp‧pöä syöp‧pöjä
inessivus syöp‧össä syöp‧öissä
elativus syöp‧östä syöp‧öistä
illativus syöp‧pöön syöp‧pöihin
adessivus syöp‧öllä syöp‧öillä
ablativus syöp‧öltä syöp‧öiltä
allativus syöp‧ölle syöp‧öille
essivus syöp‧pönä syöp‧pöinä
translativus syöp‧öksi syöp‧öiksi
instructivus - syöp‧öin
abessivus syöp‧öttä syöp‧öittä
comitativus - syöp‧pöine-
1) przestarzałe

-ppu/-ppy[edytuj]

zakończone na -ppu zakończone na -ppy
przypadki lp lm
mianownik hup‧pu hup‧ut
dopełniacz hup‧un hup‧pujen
hup‧puin1
partitivus hup‧pua hup‧puja
inessivus hup‧ussa hup‧uissa
elativus hup‧usta hup‧uista
illativus hup‧puun hup‧puihin
adessivus hup‧ulla hup‧uilla
ablativus hup‧ulta hup‧uilta
allativus hup‧ulle hup‧uille
essivus hup‧puna hup‧puina
translativus hup‧uksi hup‧uiksi
instructivus - hup‧uin
abessivus hup‧utta hup‧uitta
comitativus - hup‧puine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik hyp‧py hyp‧yt
dopełniacz hyp‧yn hyp‧pyjen
hyp‧pyin1
partitivus hyp‧pyä hyp‧pyjä
inessivus hyp‧yssä hyp‧yissä
elativus hyp‧ystä hyp‧yistä
illativus hyp‧pyyn hyp‧pyihin
adessivus hyp‧yllä hyp‧yillä
ablativus hyp‧yltä hyp‧yiltä
allativus hyp‧ylle hyp‧yille
essivus hyp‧pynä hyp‧pyinä
translativus hyp‧yksi hyp‧yiksi
instructivus - hyp‧yin
abessivus hyp‧yttä hyp‧yittä
comitativus - hyp‧pyine-
1) przestarzałe

C[edytuj]

-tto/-ttö[edytuj]

zakończone na -tto zakończone na -ttö
przypadki lp lm
mianownik kat‧to kat‧ot
dopełniacz kat‧on kat‧tojen
kat‧toin1
partitivus kat‧toa kat‧toja
inessivus kat‧ossa kat‧oissa
elativus kat‧osta kat‧oista
illativus kat‧toon kat‧toihin
adessivus kat‧olla kat‧oilla
ablativus kat‧olta kat‧oilta
allativus kat‧olle kat‧oille
essivus kat‧tona kat‧toina
translativus kat‧oksi kat‧oiksi
instructivus - kat‧oin
abessivus kat‧otta kat‧oitta
comitativus - kat‧toine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik jät‧tö jät‧öt
dopełniacz jät‧ön jät‧töjen
jät‧töin1
partitivus jät‧töä jät‧töjä
inessivus jät‧össä jät‧öissä
elativus jät‧östä jät‧öistä
illativus jät‧töön jät‧töihin
adessivus jät‧öllä jät‧öillä
ablativus jät‧öltä jät‧öiltä
allativus jät‧ölle jät‧öille
essivus jät‧tönä jät‧töinä
translativus jät‧öksi jät‧öiksi
instructivus - jät‧öin
abessivus jät‧öttä jät‧öittä
comitativus - jät‧töine-
1) przestarzałe

-ttu/-tty[edytuj]

zakończone na -ttu zakończone na -tty
przypadki lp lm
mianownik hat‧tu hat‧ut
dopełniacz hat‧un hat‧tujen
hat‧tuin1
partitivus hat‧tua hat‧tuja
inessivus hat‧ussa hat‧uissa
elativus hat‧usta hat‧uista
illativus hat‧tuun hat‧tuihin
adessivus hat‧ulla hat‧uilla
ablativus hat‧ulta hat‧uilta
allativus hat‧ulle hat‧uille
essivus hat‧tuna hat‧tuina
translativus hat‧uksi hat‧uiksi
instructivus - hat‧uin
abessivus hat‧utta hat‧uitta
comitativus - hat‧tuine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik tiet‧ty tiet‧yt
dopełniacz tiet‧yn tiet‧tyjen
tiet‧tyin1
partitivus tiet‧tyä tiet‧tyjä
inessivus tiet‧yssä tiet‧yissä
elativus tiet‧ystä tiet‧yistä
illativus tiet‧tyyn tiet‧tyihin
adessivus tiet‧yllä tiet‧yillä
ablativus tiet‧yltä tiet‧yiltä
allativus tiet‧ylle tiet‧yille
essivus tiet‧tynä tiet‧tyinä
translativus tiet‧yksi tiet‧yiksi
instructivus - tiet‧yin
abessivus tiet‧yttä tiet‧yittä
comitativus - tiet‧tyine-
1) przestarzałe

D[edytuj]

-ko/-kö[edytuj]

zakończone na -ko zakończone na -kö
przypadki lp lm
mianownik ja‧ko ja‧ot
dopełniacz ja‧on ja‧kojen
ja‧koin1
partitivus ja‧koa ja‧koja
inessivus ja‧ossa ja‧oissa
elativus ja‧osta ja‧oista
illativus ja‧koon ja‧koihin
adessivus ja‧olla ja‧oilla
ablativus ja‧olta ja‧oilta
allativus ja‧olle ja‧oille
essivus ja‧kona ja‧koina
translativus ja‧oksi ja‧oiksi
instructivus - ja‧oin
abessivus ja‧otta ja‧oitta
comitativus - ja‧koine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik mör‧kö mör‧öt
dopełniacz mör‧ön mör‧köjen
mör‧köin1
partitivus mör‧köä mör‧köjä
inessivus mör‧össä mör‧öissä
elativus mör‧östä mör‧öistä
illativus mör‧köön mör‧köihin
adessivus mör‧öllä mör‧öillä
ablativus mör‧öltä mör‧öiltä
allativus mör‧ölle mör‧öille
essivus mör‧könä mör‧köinä
translativus mör‧öksi mör‧öiksi
instructivus - mör‧öin
abessivus mör‧öttä mör‧öittä
comitativus - mör‧köine-
1) przestarzałe

-ku/-ky[edytuj]

zakończone na -ku zakończone na -ky
przypadki lp lm
mianownik ma‧ku ma‧ut
dopełniacz ma‧un ma‧kujen
ma‧kuin1
partitivus ma‧kua ma‧kuja
inessivus ma‧ussa ma‧uissa
elativus ma‧usta ma‧uista
illativus ma‧kuun ma‧kuihin
adessivus ma‧ulla ma‧uilla
ablativus ma‧ulta ma‧uilta
allativus ma‧ulle ma‧uille
essivus ma‧kuna ma‧kuina
translativus ma‧uksi ma‧uiksi
instructivus - ma‧uin
abessivus ma‧utta ma‧uitta
comitativus - ma‧kuine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik nä‧ky nä‧yt
dopełniacz nä‧yn nä‧kyjen
nä‧kyin1
partitivus nä‧kyä nä‧kyjä
inessivus nä‧yssä nä‧yissä
elativus nä‧ystä nä‧yistä
illativus nä‧kyyn nä‧kyihin
adessivus nä‧yllä nä‧yillä
ablativus nä‧yltä nä‧yiltä
allativus nä‧ylle nä‧yille
essivus nä‧kynä nä‧kyinä
translativus nä‧yksi nä‧yiksi
instructivus - nä‧yin
abessivus nä‧yttä nä‧yittä
comitativus - nä‧kyine-
1) przestarzałe

E[edytuj]

-po[edytuj]

zakończone na -po
przypadki lp lm
mianownik or‧po or‧vot
dopełniacz or‧von or‧pojen
or‧poin1
partitivus or‧poa or‧poja
inessivus or‧vossa or‧voissa
elativus or‧vosta or‧voista
illativus or‧poon or‧poihin
adessivus or‧volla or‧voilla
ablativus or‧volta or‧voilta
allativus or‧volle or‧voille
essivus or‧pona or‧poina
translativus or‧voksi or‧voiksi
instructivus - or‧voin
abessivus or‧votta or‧voitta
comitativus - or‧poine-

1) przestarzałe

-pu/-py[edytuj]

zakończone na -pu zakończone na -py
przypadki lp lm
mianownik ra‧pu ra‧vut
dopełniacz ra‧vun ra‧pujen
ra‧puin1
partitivus ra‧pua ra‧puja
inessivus ra‧vussa ra‧vuissa
elativus ra‧vusta ra‧vuista
illativus ra‧puun ra‧puihin
adessivus ra‧vulla ra‧vuilla
ablativus ra‧vulta ra‧vuilta
allativus ra‧vulle ra‧vuille
essivus ra‧puna ra‧puina
translativus ra‧vuksi ra‧vuiksi
instructivus - ra‧vuin
abessivus ra‧vutta ra‧vuitta
comitativus - ra‧puine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik kä‧py kä‧vyt
dopełniacz kä‧vyn kä‧pyjen
kä‧pyin1
partitivus kä‧pyä kä‧pyjä
inessivus kä‧vyssä kä‧vyissä
elativus kä‧vystä kä‧vyistä
illativus kä‧pyyn kä‧pyihin
adessivus kä‧vyllä kä‧vyillä
ablativus kä‧vyltä kä‧vyiltä
allativus kä‧vylle kä‧vyille
essivus kä‧pynä kä‧pyinä
translativus kä‧vyksi kä‧vyiksi
instructivus - kä‧vyin
abessivus kä‧vyttä kä‧vyittä
comitativus - kä‧pyine-
1) przestarzałe

F[edytuj]

-to/-tö[edytuj]

zakończone na -to zakończone na -tö
przypadki lp lm
mianownik ma‧to ma‧dot
dopełniacz ma‧don ma‧tojen
ma‧toin1
partitivus ma‧toa ma‧toja
inessivus ma‧dossa ma‧doissa
elativus ma‧dosta ma‧doista
illativus ma‧toon ma‧toihin
adessivus ma‧dolla ma‧doilla
ablativus ma‧dolta ma‧doilta
allativus ma‧dolle ma‧doille
essivus ma‧tona ma‧toina
translativus ma‧doksi ma‧doiksi
instructivus - ma‧doin
abessivus ma‧dotta ma‧doitta
comitativus - ma‧toine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik löy‧tö löy‧döt
dopełniacz löy‧dön löy‧töjen
löy‧töin1
partitivus löy‧töä löy‧töjä
inessivus löy‧dössä löy‧döissä
elativus löy‧döstä löy‧döistä
illativus löy‧töön löy‧töihin
adessivus löy‧döllä löy‧döillä
ablativus löy‧döltä löy‧döiltä
allativus löy‧dölle löy‧döille
essivus löy‧tönä löy‧töinä
translativus löy‧döksi löy‧döiksi
instructivus - löy‧döin
abessivus löy‧döttä löy‧döittä
comitativus - löy‧töine-
1) przestarzałe

-tu/-ty[edytuj]

zakończone na -tu zakończone na -ty
przypadki lp lm
mianownik ka‧tu ka‧dut
dopełniacz ka‧dun ka‧tujen
ka‧tuin1
partitivus ka‧tua ka‧tuja
inessivus ka‧dussa ka‧duissa
elativus ka‧dusta ka‧duista
illativus ka‧tuun ka‧tuihin
adessivus ka‧dulla ka‧duilla
ablativus ka‧dulta ka‧duilta
allativus ka‧dulle ka‧duille
essivus ka‧tuna ka‧tuina
translativus ka‧duksi ka‧duiksi
instructivus - ka‧duin
abessivus ka‧dutta ka‧duitta
comitativus - ka‧tuine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik lyh‧ty lyh‧dyt
dopełniacz lyh‧dyn lyh‧tyjen
lyh‧tyin1
partitivus lyh‧tyä lyh‧tyjä
inessivus lyh‧dyssä lyh‧dyissä
elativus lyh‧dystä lyh‧dyistä
illativus lyh‧tyyn lyh‧tyihin
adessivus lyh‧dyllä lyh‧dyillä
ablativus lyh‧dyltä lyh‧dyiltä
allativus lyh‧dylle lyh‧dyille
essivus lyh‧tynä lyh‧tyinä
translativus lyh‧dyksi lyh‧dyiksi
instructivus - lyh‧dyin
abessivus lyh‧dyttä lyh‧dyittä
comitativus - lyh‧tyine-
1) przestarzałe

G[edytuj]

-nko/-nkö[edytuj]

zakończone na -nko zakończone na -nkö
przypadki lp lm
mianownik san‧ko san‧got
dopełniacz san‧gon san‧kojen
san‧koin1
partitivus san‧koa san‧koja
inessivus san‧gossa san‧goissa
elativus san‧gosta san‧goista
illativus san‧koon san‧koihin
adessivus san‧golla san‧goilla
ablativus san‧golta san‧goilta
allativus san‧golle san‧goille
essivus san‧kona san‧koina
translativus san‧goksi san‧goiksi
instructivus - san‧goin
abessivus san‧gotta san‧goitta
comitativus - san‧koine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik ylän‧kö ylän‧göt
dopełniacz ylän‧gön ylän‧köjen
ylän‧köin1
partitivus ylän‧köä ylän‧köja
inessivus ylän‧gössa ylän‧göissa
elativus ylän‧gösta ylän‧göista
illativus ylän‧köön ylän‧köihin
adessivus ylän‧gölla ylän‧göilla
ablativus ylän‧gölta ylän‧göilta
allativus ylän‧gölle ylän‧göille
essivus ylän‧könä ylän‧köinä
translativus ylän‧göksi ylän‧göiksi
instructivus - ylän‧göin
abessivus ylän‧göttä ylän‧göittä
comitativus - ylän‧köine-
1) przestarzałe

-nku/-nky[edytuj]

zakończone na -nku zakończone na -nky
przypadki lp lm
mianownik hin‧ku hin‧gut
dopełniacz hin‧gun hin‧kujen
hin‧kuin1
partitivus hin‧kua hin‧kuja
inessivus hin‧gussa hin‧guissa
elativus hin‧gusta hin‧guista
illativus hin‧kuun hin‧kuihin
adessivus hin‧gulla hin‧guilla
ablativus hin‧gulta hin‧guilta
allativus hin‧gulle hin‧guille
essivus hin‧kuna hin‧kuina
translativus hin‧guksi hin‧guiksi
instructivus - hin‧guin
abessivus hin‧gutta hin‧guitta
comitativus - hin‧kuine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik sän‧ky sän‧gyt
dopełniacz sän‧gyn sän‧kyjen
sän‧kyin1
partitivus sän‧kyä sän‧kyjä
inessivus sän‧gyssä sän‧gyissä
elativus sän‧gystä sän‧gyistä
illativus sän‧kyyn sän‧kyihin
adessivus sän‧gyllä sän‧gyillä
ablativus sän‧gyltä sän‧gyiltä
allativus sän‧gylle sän‧gyille
essivus sän‧kynä sän‧kyinä
translativus sän‧gyksi sän‧gyiksi
instructivus - sän‧gyin
abessivus sän‧gyttä sän‧gyittä
comitativus - sän‧kyine-
1) przestarzałe

H[edytuj]

-mpo/mpö[edytuj]

zakończone na -mpo zakończone na -mpö
przypadki lp lm
mianownik sam‧po sam‧mot
dopełniacz sam‧mon sam‧pojen
sam‧poin1
partitivus sam‧poa sam‧poja
inessivus sam‧mossa sam‧moissa
elativus sam‧mosta sam‧moista
illativus sam‧poon sam‧poihin
adessivus sam‧molla sam‧moilla
ablativus sam‧molta sam‧moilta
allativus sam‧molle sam‧moille
essivus sam‧pona sam‧poina
translativus sam‧moksi sam‧moiksi
instructivus - sam‧moin
abessivus sam‧motta sam‧moitta
comitativus - sam‧poine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik läm‧pö läm‧möt
dopełniacz läm‧mön läm‧pöjen
läm‧pöin1
partitivus läm‧pöä läm‧pöjä
inessivus läm‧mössä läm‧möissä
elativus läm‧möstä läm‧möistä
illativus läm‧pöön läm‧pöihin
adessivus läm‧möllä läm‧möillä
ablativus läm‧möltä läm‧möiltä
allativus läm‧mölle läm‧möille
essivus läm‧pönä läm‧pöinä
translativus läm‧möksi läm‧möiksi
instructivus - läm‧möin
abessivus läm‧möttä läm‧möittä
comitativus - läm‧pöine
1) przestarzałe

-mpu[edytuj]

zakończone na -mpu
przypadki lp lm
mianownik kum‧pu kum‧mut
dopełniacz kum‧mun kum‧pujen
kum‧puin1
partitivus kum‧pua kum‧puja
inessivus kum‧mussa kum‧muissa
elativus kum‧musta kum‧muista
illativus kum‧puun kum‧puihin
adessivus kum‧mulla kum‧muilla
ablativus kum‧multa kum‧muilta
allativus kum‧mulle kum‧muille
essivus kum‧puna kum‧puina
translativus kum‧muksi kum‧muiksi
instructivus - kum‧muin
abessivus kum‧mutta kum‧muitta
comitativus - kum‧puine-

1) przestarzałe

I[edytuj]

-lto/-ltö[edytuj]

zakończone na -lto zakończone na -ltö
przypadki lp lm
mianownik aal‧to aal‧lot
dopełniacz aal‧lon aal‧tojen
aal‧toin1
partitivus aal‧toa aal‧toja
inessivus aal‧lossa aal‧loissa
elativus aal‧losta aal‧loista
illativus aal‧toon aal‧toihin
adessivus aal‧lolla aal‧loilla
ablativus aal‧lolta aal‧loilta
allativus aal‧lolle aal‧loille
essivus aal‧tona aal‧toina
translativus aal‧loksi aal‧loiksi
instructivus - aal‧loin
abessivus aal‧lotta aal‧loitta
comitativus - aal‧toine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik sisäl‧tö sisäl‧löt
dopełniacz sisäl‧lön sisäl‧töjen
sisäl‧töin1
partitivus sisäl‧töä sisäl‧töjä
inessivus sisäl‧lössä sisäl‧löissä
elativus sisäl‧löstä sisäl‧löistä
illativus sisäl‧töön sisäl‧töihin
adessivus sisäl‧löllä sisäl‧löillä
ablativus sisäl‧löltä sisäl‧löiltä
allativus sisäl‧lölle sisäl‧löille
essivus sisäl‧tönä sisäl‧töinä
translativus sisäl‧löksi sisäl‧löiksi
instructivus - sisäl‧löin
abessivus sisäl‧löttä sisäl‧löittä
comitativus - sisäl‧töine-
1) przestarzałe

-ltu/-lty[edytuj]

zakończone na -ltu zakończone na -lty
przypadki lp lm
mianownik kuul‧tu kuul‧lut
dopełniacz kuul‧lun kuul‧tujen
kuul‧tuin1
partitivus kuul‧tua kuul‧tuja
inessivus kuul‧lussa kuul‧luissa
elativus kuul‧lusta kuul‧luista
illativus kuul‧tuun kuul‧tuihin
adessivus kuul‧lulla kuul‧luilla
ablativus kuul‧lulta kuul‧luilta
allativus kuul‧lulle kuul‧luille
essivus kuul‧tuna kuul‧tuina
translativus kuul‧luksi kuul‧luiksi
instructivus - kuul‧luin
abessivus kuul‧lutta kuul‧luitta
comitativus - kuul‧tuine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik hyväil‧ty hyväil‧lyt
dopełniacz hyväil‧lyn hyväil‧tyjen
hyväil‧tyin1
partitivus hyväil‧tyä hyväil‧tyjä
inessivus hyväil‧lyssä hyväil‧lyissä
elativus hyväil‧lystä hyväil‧lyistä
illativus hyväil‧tyyn hyväil‧tyihin
adessivus hyväil‧lyllä hyväil‧lyillä
ablativus hyväil‧lyltä hyväil‧lyiltä
allativus hyväil‧lylle hyväil‧lyille
essivus hyväil‧tynä hyväil‧tyinä
translativus hyväil‧lyksi hyväil‧lyiksi
instructivus - hyväil‧lyin
abessivus hyväil‧lyttä hyväil‧lyittä
comitativus - hyväil‧tyine-
1) przestarzałe

J[edytuj]

-nto/-ntö[edytuj]

zakończone na -nto zakończone na -ntö
przypadki lp lm
mianownik len‧to len‧not
dopełniacz len‧non len‧tojen
len‧toin1
partitivus len‧toa len‧toja
inessivus len‧nossa len‧noissa
elativus len‧nosta len‧noista
illativus len‧toon len‧toihin
adessivus len‧nolla len‧noilla
ablativus len‧nolta len‧noilta
allativus len‧nolle len‧noille
essivus len‧tona len‧toina
translativus len‧noksi len‧noiksi
instructivus - len‧noin
abessivus len‧notta len‧noitta
comitativus - len‧toine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik sään‧tö sään‧nöt
dopełniacz sään‧nön sään‧töjen
sään‧töin1
partitivus sään‧töä sään‧töjä
inessivus sään‧nössä sään‧nöissä
elativus sään‧nöstä sään‧nöistä
illativus sään‧töön sään‧töihin
adessivus sään‧nöllä sään‧nöillä
ablativus sään‧nöltä sään‧nöiltä
allativus sään‧nölle sään‧nöille
essivus sään‧tönä sään‧töinä
translativus sään‧nöksi sään‧nöiksi
instructivus - sään‧nöin
abessivus sään‧nöttä sään‧nöittä
comitativus - sään‧töine-
1) przestarzałe

-ntu/-nty[edytuj]

zakończone na -ntu zakończone na -nty
przypadki lp lm
mianownik ran‧tu ran‧nut
dopełniacz ran‧nun ran‧tujen
ran‧tuin1
partitivus ran‧tua ran‧tuja
inessivus ran‧nussa ran‧nuissa
elativus ran‧nusta ran‧nuista
illativus ran‧tuun ran‧tuihin
adessivus ran‧nulla ran‧nuilla
ablativus ran‧nulta ran‧nuilta
allativus ran‧nulle ran‧nuille
essivus ran‧tuna ran‧tuina
translativus ran‧nuksi ran‧nuiksi
instructivus - ran‧nuin
abessivus ran‧nutta ran‧nuitta
comitativus - ran‧tuine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik syn‧ty syn‧nyt
dopełniacz syn‧nyn syn‧tyjen
syn‧tyin1
partitivus syn‧tyä syn‧tyjä
inessivus syn‧nyssä syn‧nyissä
elativus syn‧nystä syn‧nyistä
illativus syn‧tyyn syn‧tyihin
adessivus syn‧nyllä syn‧nyillä
ablativus syn‧nyltä syn‧nyiltä
allativus syn‧nylle syn‧nyille
essivus syn‧tynä syn‧tyinä
translativus syn‧nyksi syn‧nyiksi
instructivus - syn‧nyin
abessivus syn‧nyttä syn‧nyittä
comitativus - syn‧tyine-
1) przestarzałe

K[edytuj]

zakończone na -rto zakończone na -rtu
przypadki lp lm
mianownik saar‧to saar‧rot
dopełniacz saar‧ron saar‧tojen
saar‧toin1
partitivus saar‧toa saar‧toja
inessivus saar‧rossa saar‧roissa
elativus saar‧rosta saar‧roista
illativus saar‧toon saar‧toihin
adessivus saar‧rolla saar‧roilla
ablativus saar‧rolta saar‧roilta
allativus saar‧rolle saar‧roille
essivus saar‧tona saar‧toina
translativus saar‧roksi saar‧roiksi
instructivus - saar‧roin
abessivus saar‧rotta saar‧roitta
comitativus - saar‧toine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik pur‧tu pur‧rut
dopełniacz pur‧run pur‧tujen
pur‧tuin1
partitivus pur‧tua pur‧tuja
inessivus pur‧russa pur‧ruissa
elativus pur‧rusta pur‧ruista
illativus pur‧tuun pur‧tuihin
adessivus pur‧rulla pur‧ruilla
ablativus pur‧rulta pur‧ruilta
allativus pur‧rulle pur‧ruille
essivus pur‧tuna pur‧tuina
translativus pur‧ruksi pur‧ruiksi
instructivus - pur‧ruin
abessivus pur‧rutta pur‧ruitta
comitativus - pur‧tuine-
1) przestarzałe

M[edytuj]

zakończone na -ku zakończone na -ky
przypadki lp lm
mianownik lu‧ku lu‧vut
dopełniacz lu‧vun lu‧kujen
lu‧kuin1
partitivus lu‧kua lu‧kuja
inessivus lu‧vussa lu‧vuissa
elativus lu‧vusta lu‧vuista
illativus lu‧kuun lu‧kuihin
adessivus lu‧vulla lu‧vuilla
ablativus lu‧vulta lu‧vuilta
allativus lu‧vulle lu‧vuille
essivus lu‧kuna lu‧kuina
translativus lu‧vuksi lu‧vuiksi
instructivus - lu‧vuin
abessivus lu‧vutta lu‧vuitta
comitativus - lu‧kuine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik ky‧ky ky‧vyt
dopełniacz ky‧vyn ky‧kyjen
ky‧kyin1
partitivus ky‧kyä ky‧kyjä
inessivus ky‧vyssä ky‧vyissä
elativus ky‧vystä ky‧vyistä
illativus ky‧kyyn ky‧kyihin
adessivus ky‧vyllä ky‧vyillä
ablativus ky‧vyltä ky‧vyiltä
allativus ky‧vylle ky‧vyille
essivus ky‧kynä ky‧kyinä
translativus ky‧vyksi ky‧vyiksi
instructivus - ky‧vyin
abessivus ky‧vyttä ky‧vyittä
comitativus - ky‧kyine-
1) przestarzałe