Indeks:Słoweński - Pierwiastki chemiczne

Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
Skocz do: nawigacja, szukaj


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I II III IV V VI VII VIII
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57-71 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89-103 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Fl
115
Uup
116
Lv
117
Uus
118
Uuo


57-71 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
89-103 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr


Legenda
metale alkaliczne metale ziem alkalicznych lantanowce aktynowce metale przejściowe
metale grup głównych metaloidy niemetale halogeny gazy szlachetne


liczba atomowa symbol pierwiastek
89 Ac (aktyn) aktinij
47 Ag (srebro) srebro
13 Al (glin) aluminij
95 Am (ameryk) americij
18 Ar (argon) argon
33 As (arsen) arzen
85 At (astat) astat
79 Au (złoto) zlato
5 B (bor) bor
56 Ba (bar) barij
4 Be (beryl) berilij
107 Bh (bohr)
83 Bi (bizmut) bizmut
97 Bk (berkel)
35 Br (brom) brom
6 C (węgiel) ogljik
20 Ca (wapń) kalcij
48 Cd (kadm)
58 Ce (cer)
98 Cf (kaliforn)
17 Cl (chlor) klor
96 Cm (kiur) kirij
112 Cn (kopernik)
27 Co (kobalt) kobalt
24 Cr (chrom) krom
55 Cs (cez) cezij
29 Cu (miedź) baker
105 Db (dubn) dubnij
110 Ds (darmsztadt) darmstadtij
66 Dy (dysproz) disprozij
68 Er (erb)
99 Es (einstein) einsteinij
63 Eu (europ)
9 F (fluor) fluor
26 Fe (żelazo) železo
114 Fl (flerow)
100 Fm (ferm)
87 Fr (frans) francij
31 Ga (gal)
64 Gd (gadolin) gadolinij
32 Ge (german) germanij
1 H (wodór) vodik
2 He (hel) helij
72 Hf (hafn) hafnij
80 Hg (rtęć)
67 Ho (holm) holmij
108 Hs (has)
53 I (jod) jod
49 In (ind) indij
77 Ir (iryd) iridij
19 K (potas) kalij
36 Kr (krypton) kripton
57 La (lantan) lantan
3 Li (lit) litij
103 Lr (lorens) lawrencij
71 Lu (lutet) lutecij
116 Lv (liwermor)
101 Md (mendelew) mendelevij
12 Mg (magnez) magnezij
25 Mn (mangan) mangan
42 Mo (molibden) molibden
109 Mt (meitner) meitnerij
7 N (azot) dušik
11 Na (sód) natrij
41 Nb (niob) niobij
60 Nd (neodym) neodimij
10 Ne (neon) neon
28 Ni (nikiel) nikelj
102 No (nobel) nobelij
93 Np (neptun) neptunij
8 O (tlen) kisik
76 Os (osm)
15 P (fosfor)
91 Pa (protaktyn)
82 Pb (ołów)
46 Pd (pallad) paladij
61 Pm (promet) prometij
84 Po (polon) polonij
59 Pr (prazeodym)
78 Pt (platyna)
94 Pu (pluton)
88 Ra (rad)
37 Rb (rubid)
75 Re (ren)
104 Rf (rutherford)
111 Rg (roentgen)
45 Rh (rod)
86 Rn (radon)
44 Ru (ruten)
16 S (siarka)
51 Sb (antymon)
21 Sc (skand)
34 Se (selen)
106 Sg (seaborg)
14 Si (krzem)
62 Sm (samar)
50 Sn (cyna)
38 Sr (stront)
73 Ta (tantal)
65 Tb (terb)
43 Tc (technet)
52 Te (tellur)
90 Th (tor)
22 Ti (tytan)
81 Tl (tal)
69 Tm (tul)
92 U (uran)
113 Uut (ununtrium)
115 Uup (ununpentium)
117 Uus (ununseptium)
118 Uuo (ununoctium)
23 V (wanad)
74 W (wolfram)
54 Xe (ksenon)
39 Y (itr)
70 Yb (iterb)
30 Zn (cynk)
40 Zr (cyrkon)