Indeks:Kaszubski - Kraje Europy

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Kraje Europy w języku kaszubskim (kaszëbsczi)kraje Europy

polski a-z . kaszubski
Albania ż i Albańskô
Andora ż i Andorra
Austria ż i Aùstrëjackô
Belgia ż i Belgijskô
Białoruś ż i Biôłorëskô
Bośnia i Hercegowina ż i Bòsnijô ë Hercegòwina
Bułgaria ż i Bùlgarskô
Chorwacja ż i Chòrwackô
Cypr m i Cyper
Czarnogóra ż i
Czechy lm i Czeskô
Dania ż i Dëńskô
Estonia ż i Estóńskô
Finlandia ż i Fińskô
Francja ż i Francëjô
Grecja ż i Greckô
Hiszpania ż i Szpańskô
Holandia ż i Néderlandzkô
Irlandia ż i Irlandëjô
Islandia ż i Islandëjô
Liechtenstein m i Lichtenstein
Litwa ż i Lëtewskô
Luksemburg m i Luksembùrskô
Łotwa ż i Łotewskô
Macedonia ż i,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ż i
Macedońskô, Bëta Jugòsłowiańskô Repùblika Macedonji
Malta ż i Malta
Mołdawia ż i Mòłdawskô
Monako n i Mònakò
Niemcy lm i Miemieckô
Norwegia ż i Norweskô
Polska ż i Pòlskô
Portugalia ż i Pòrtugalskô
Rosja ż i Ruskô
Rumunia ż i Rumùńskô
San Marino n i San Marino
Serbia ż i
Słowacja ż i Słowackô
Słowenia ż i Sloweńskô
Szwajcaria ż i Szwajcarskô
Szwecja ż i Szwedzkô
Turcja ż i Tëreckô
Ukraina ż i Ùkrajina
Watykan m i Watikan
Węgry lm i Madżarskô
Wielka Brytania ż i Wiôlgô Britanijô
Włochy lm i Italskô

europejskie terytoria zamorskie i zależne oraz kraje Zjednoczonego Królestwa

polski a-z . kaszubski
Anglia ż i Anielskô, Anglëjô
Azory lm i Azorë
Gibraltar m Giblartar
Irlandia Północna ż i Nordowô Irlandëjô
Jan Mayen
Madera i Madéra
Svalbard m
Szkocja ż i Szkòckô, Szotlandzkô
Walia ż i Walijô
Wyspa Bouveta ż
Wyspa Man ż i
Wyspa Piotra I ż
Wyspy Alandzkie lm i
Wyspy Kanaryjskie lm i Kanarijné Òstrowë
Wyspy Normandzkie lm i
Wyspy Owcze lm i Òwczé Òstrowë
Ziemia Królowej Maud ż

kraje o niejasnym statusie

polski a-z . kaszubski
Abchazja ż i
Cypr Północny m Tëreckô Repùblika Nordowégò Cyperu
Kosowo i
Naddniestrze n i
Osetia Południowa ż i


historyczne państwa Europy istniejące w XX w.

polski a-z . kaszubski
Berlin Zachodni m i
Czechosłowacja ż i Czechosłowacëjô, Czechosłowackô
Jugosławia ż i Jugòsławijô
Niemiecka Republika Demokratyczna ż i Miemieckô Demòkratnô Repùblika
Serbia i Czarnogóra ż i Serbskô ë Czôrnô Góra
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich m i Zrzesz Socjalistnych Sowiecczich Repùblik


ważniejsze organizacje międzynarodowe

polski a-z . kaszubski
Unia Europejska ż i Eùropejskô Ùnijô
Organizacja Narodów Zjednoczonych ż i
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego ż i
Wspólnota Niepodległych Państw ż i