Indeks:Japoński - Słownictwo gramatyczne

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1[edytuj]

Język japoński nie należy do języków indoeuropejskich i różni się od nich znacząco, więc próba nadania pojęciom gramatycznym w nim występujących nazw, które pierwotnie stworzone były dla języków tej rodziny prowadzi do wielu nieporozumień.

Na wiele pojęć istnieje wiele angielskich (a w konsekwencji i polskich) nazw, niektóre zaś nazwy u różnych autorów mogą odpowiadać różnym pojęciom.

Części mowy[edytuj]

動詞[edytuj]

 • Wymowa: どうし (dōshi)
 • Nazwa angielska: verb
 • Nazwa polska: czasownik

一段動詞[edytuj]

 • Wymowa: いちだんどうし (ichidandōshi)
 • Stosowane nazwy angielskie: vowel-stem verb, type II verb, semiregular verb, ichidan verb, ru-verb, weak verb
 • Nazwa polska preferowana: czasownik o temacie samogłoskowym

五段動詞[edytuj]

 • Wymowa: ごだんどうし (godandōshi)
 • Stosowane nazwy angielskie: consonant-stem verb, type I verb, regular verb, godan verb, u-verb, strong verb
 • Nazwa polska preferowana: czasownik o temacie spółgłoskowym

不規則動詞[edytuj]

 • Wymowa: ふきそくどうし (fukisokudōshi)
 • Stosowane nazwy angielskie: type III verb, irregular verb
 • Nazwa polska preferowana: czasownik nieregularny

名詞[edytuj]

 • Wymowa: めいし (meishi)
 • Nazwa angielska: noun
 • Nazwa polska: rzeczownik

形容詞[edytuj]

 • Wymowa: けいようし (keiyōshi)
 • Stosowane nazwy angielskie: adjective, true adjective, i-adjective
 • Nazwa polska preferowana: przymiotnik, przymiotnik predykatywny (stosowane jest też określenie: 'i' przymiotnik, ale taka terminologia nie jest zgodna z polską tradycją gramatyczną)

形容動詞[edytuj]

 • Wymowa: けいようどうし (keiyōdōshi)
 • Stosowane nazwy angielskie: qualificative noun, adjectival noun, quasi-adjective, na-adjective
 • Nazwa polska preferowana: przymiotnik niepredykatywny (stosowane jest też określenie: 'na' przymiotnik, ale taka terminologia nie jest zgodna z polską tradycją gramatyczną; mylące jest określenie rzeczownik określający)

連体詞[edytuj]

 • Wymowa: れんたいし (rentaishi)
 • Nazwa angielska: pre-noun adjectival
 • Nazwa polska: modyfikator przyrzeczownikowy

副詞[edytuj]

 • Wymowa: ふくし (fukushi)
 • Nazwa angielska: adverb, pre-verb adjectival
 • Nazwa polska: przysłówek, modyfikator przyczasownikowy

代名詞[edytuj]

 • Wymowa: だいえみし (daimeishi)
 • Nazwa angielska: pronoun
 • Nazwa polska: zaimek

数詞[edytuj]

 • Wymowa: すうし (sūshi)
 • Nazwa angielska: numeral
 • Nazwa polska: liczebnik

接続詞[edytuj]

 • Wymowa: せつぞくし (setsuzokushi)
 • Nazwa angielska: conjunction
 • Nazwa polska: spójnik

感動詞[edytuj]

 • Wymowa: かんどうし (kandōshi)
 • Nazwa angielska: interjection
 • Nazwa polska: wykrzyknik

助詞[edytuj]

 • Wymowa: じょし (joshi)
 • Stosowane nazwy angielskie: particle, postposition
 • Nazwa polska: postpozycja (niezwykle często stosowany jest termin: partykuła, ale trzeba pamiętać, że morfemy te nie mają nic wspólnego z polskimi partykułami)

助動詞[edytuj]

 • Wymowa: じょどうし (jodōshi)
 • Nazwa angielska: auxiliary verb
 • Nazwa polska: czasownik posiłkowy

助数詞[edytuj]

 • Wymowa: じょすうし (josūshi)
 • Nazwa angielska: counter word, measure word, classifier
 • Nazwa polska: licznik, klasyfikator

Części zdania[edytuj]

[edytuj]

 • Wymowa: ぶん (bun)
 • Nazwa angielska: sentence
 • Nazwa polska: zdanie

主語[edytuj]

 • Wymowa: しゅご (shugo)
 • Nazwa angielska: subject
 • Nazwa polska: podmiot

述語[edytuj]

 • Wymowa: じゅつご (jutsugo)
 • Nazwa angielska: predicate
 • Nazwa polska: orzeczenie

目的語[edytuj]

 • Wymowa: もくてきご (mokutekigo)
 • Nazwa angielska: object
 • Nazwa polska: dopełnienie

Kategorie gramatyczne[edytuj]

時制[edytuj]

 • Wymowa: じせい (jisei)
 • Nazwa angielska: tense
 • Nazwa polska: czas

[edytuj]

 • Wymowa: ほう ()
 • Nazwa angielska: mood
 • Nazwa polska: tryb

[edytuj]

 • Wymowa: そう ()
 • Nazwa angielska: aspect
 • Nazwa polska: aspekt

[edytuj]

 • Wymowa: たい (tai)
 • Nazwa angielska: voice
 • Nazwa polska: strona

Fonetyka[edytuj]

母音[edytuj]

 • Wymowa: ぼいん (boin)
 • Nazwa angielska: vowel
 • Nazwa polska: samogłoska

子音[edytuj]

 • Wymowa: しいん (shiin)
 • Nazwa angielska: consonant
 • Nazwa polska: spółgłoska


2[edytuj]

Język japoński - słownictwo gramatyczne

Partykuły: