Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/7

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Deklinacja typu 7.[edytuj]

Zakończone na –i/(-e); dopełniacz lp: -en; partitivus lp: -ea.

Bez wymiany[edytuj]

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik ov‧i ov‧et
dopełniacz ov‧en ov‧ien
ov‧ein1
partitivus ov‧ea ov‧ia
inessivus ov‧essa ov‧issa
elativus ov‧esta ov‧ista
illativus ov‧een ov‧iin
adessivus ov‧ella ov‧illa
ablativus ov‧elta ov‧ilta
allativus ov‧elle ov‧ille
essivus ov‧ena ov‧ina
translativus ov‧eksi ov‧iksi
instructivus - ov‧in
abessivus ov‧etta ov‧itta
comitativus - ov‧ine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik pilv‧i pilv‧et
dopełniacz pilv‧en pilv‧ien
pilv‧ein1
partitivus pilv‧eä pilv‧iä
inessivus pilv‧essä pilv‧issä
elativus pilv‧estä pilv‧istä
illativus pilv‧een pilv‧iin
adessivus pilv‧ellä pilv‧illä
ablativus pilv‧eltä pilv‧iltä
allativus pilv‧elle pilv‧ille
essivus pilv‧enä pilv‧inä
translativus pilv‧eksi pilv‧iksi
instructivus - pilv‧in
abessivus pilv‧että pilv‧ittä
comitativus - pilv‧ine-
1) przestarzałe

B[edytuj]

przypadki lp lm
mianownik sap‧pi sap‧et
dopełniacz sap‧en sap‧pien
sap‧pein1
partitivus sap‧pea sap‧pia
inessivus sap‧essa sap‧issa
elativus sap‧esta sap‧ista
illativus sap‧peen sap‧piin
adessivus sap‧ella sap‧illa
ablativus sap‧elta sap‧ilta
allativus sap‧elle sap‧ille
essivus sap‧pena sap‧pina
translativus sap‧eksi sap‧iksi
instructivus - sap‧in
abessivus sap‧etta sap‧itta
comitativus - sap‧pine-

D[edytuj]

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik jo‧ki jo‧et
dopełniacz jo‧en jo‧kien
jo‧kein1
partitivus jo‧kea jo‧kia
inessivus jo‧essa jo‧issa
elativus jo‧esta jo‧ista
illativus jo‧keen jo‧kiin
adessivus jo‧ella jo‧illa
ablativus jo‧elta jo‧ilta
allativus jo‧elle jo‧ille
essivus jo‧kena jo‧kina
translativus jo‧eksi jo‧iksi
instructivus - jo‧in
abessivus jo‧etta jo‧itta
comitativus - jo‧kine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik mä‧ki mä‧et
dopełniacz mä‧en mä‧kien
mä‧kein1
partitivus mä‧keä mä‧kiä
inessivus mä‧essä mä‧issä
elativus mä‧estä mä‧istä
illativus mä‧keen mä‧kiin
adessivus mä‧ellä mä‧illä
ablativus mä‧elta mä‧iltä
allativus mä‧elle mä‧ille
essivus mä‧kenä mä‧kinä
translativus mä‧eksi mä‧iksi
instructivus - mä‧in
abessivus mä‧että mä‧ittä
comitativus - mä‧kine-
1) rzadkie

F[edytuj]

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik lah‧ti lah‧det
dopełniacz lah‧den lah‧tien
lah‧tein1
partitivus lah‧tea lah‧tia
inessivus lah‧dessa lah‧dissa
elativus lah‧desta lah‧dista
illativus lah‧teen lah‧tiin
adessivus lah‧della lah‧dilla
ablativus lah‧delta lah‧dilta
allativus lah‧delle lah‧dille
essivus lah‧tena lah‧tina
translativus lah‧deksi lah‧diksi
instructivus - lah‧din
abessivus lah‧detta lah‧ditta
comitativus - lah‧tine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik täh‧ti täh‧det
dopełniacz täh‧den täh‧tien
täh‧tein1
partitivus täh‧teä täh‧tiä
inessivus täh‧dessä täh‧dissä
elativus täh‧destä täh‧distä
illativus täh‧teen täh‧tiin
adessivus täh‧dellä täh‧dillä
ablativus täh‧delta täh‧diltä
allativus täh‧delle täh‧dille
essivus täh‧tenä täh‧tinä
translativus täh‧deksi täh‧diksi
instructivus - täh‧din
abessivus täh‧dettä täh‧dittä
comitativus - täh‧tine-
1) rzadkie

G[edytuj]

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik on‧ki on‧get
dopełniacz on‧gen on‧kien
on‧kein1
partitivus on‧kea on‧kia
inessivus on‧gessa on‧gissa
elativus on‧gesta on‧gista
illativus on‧keen on‧kiin
adessivus on‧gella on‧gilla
ablativus on‧gelta on‧gilta
allativus on‧gelle on‧gille
essivus on‧kena on‧kina
translativus on‧geksi on‧giksi
instructivus - on‧gin
abessivus on‧getta on‧gitta
comitativus - on‧kine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik sän‧ki sän‧get
dopełniacz sän‧gen sän‧kien
sän‧kein1
partitivus sän‧keä sän‧kiä
inessivus sän‧gessä sän‧gissä
elativus sän‧gestä sän‧gistä
illativus sän‧keen sän‧kiin
adessivus sän‧gellä sän‧gillä
ablativus sän‧gelta sän‧giltä
allativus sän‧gelle sän‧gille
essivus sän‧kenä sän‧kinä
translativus sän‧geksi sän‧giksi
instructivus - sän‧gin
abessivus sän‧gettä sän‧gittä
comitativus - sän‧kine-
1) rzadkie

*[edytuj]

(archaiczne formy dopełniacza i partytywu)[edytuj]

przypadki lp lm
mianownik suks‧i suks‧et
dopełniacz suks‧en suks‧ien
suks‧ein1
suks‧en1
partitivus suks‧ea
sust‧a1
suks‧ia
inessivus suks‧essa suks‧issa
elativus suks‧esta suks‧ista
illativus suks‧een suks‧iin
adessivus suks‧ella suks‧illa
ablativus suks‧elta suks‧ilta
allativus suks‧elle suks‧ille
essivus suks‧ena suks‧ina
translativus suks‧eksi suks‧iksi
instructivus - suks‧in
abessivus suks‧etta suks‧itta
comitativus - suks‧ine-

1) przestarzałe

kolme[edytuj]

przypadki lp lm
mianownik kolm‧e kolm‧et
dopełniacz kolm‧en kolm‧ien
kolm‧ein1
partitivus kolm‧ea kolm‧ia
inessivus kolm‧essa kolm‧issa
elativus kolm‧esta kolm‧ista
illativus kolm‧een kolm‧iin
adessivus kolm‧ella kolm‧illa
ablativus kolm‧elta kolm‧ilta
allativus kolm‧elle kolm‧ille
essivus kolm‧ena kolm‧ina
translativus kolm‧eksi kolm‧iksi
instructivus - kolm‧in
abessivus kolm‧etta kolm‧itta
comitativus - kolm‧ine-