περιγράφω

From Wikisłownik
Jump to navigation Jump to search

περιγράφω (język nowogrecki)[edit]

pronunciation:
IPA[pe.ri.ˈɣra.fo]
definitions:

czasownik

(1.1) opisywać, przedstawiać, dawać opis
(1.2) geom. opisywać
inflection:
(1) C4.A: aor. περιέγραψα; ims. περιγράψει
examples:
(1.1) Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο όμορφη είναι η Έλλαδα.Nie mogę ci opisać, jak piękna jest Grecja.
syntax:
collocations:
synonyms:
(1.1) αναπαριστάνω, παριστάνω
antonyms:
(1.2) εγγράφω
hypernyms:
hyponyms:
holonyms:
meronyms:
related terms:
czas. περιγράφομαι
przym. περιγραφικός, περιγεγραμμένος
rzecz. περιγραφή ż, περιγραφικότητα ż, περίγραμμα n
idioms:
etymology:
gr. περιγράφω (perigráfō) → otaczać linią wokół, ograniczać
notes:
sources: