Wikisłownik:Narzędzia/Edytor tłumaczeń: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
→‎Przewodnik: miekkie przekierowanie
(→‎Przewodnik: naglowki h3)
(→‎Przewodnik: miekkie przekierowanie)
 
== Przewodnik ==
{{main|[[Wikisłownik:Narzędzia/Edytor tłumaczeń/Przewodnik]]}}
Typową kolejność czynności w trakcie korzystania z narzędzia stanowią: wybór języka, wprowadzenie tłumaczeń (nowych lub zmieniających już istniejące), podgląd wykonanych zmian, powtórzenie poprzednich kroków w celu dopracowania modyfikacji lub edycji innego języka, zapisanie zmian.
 
Narzędzie nie jest dostępne, gdy przeglądamy stare wersje strony z jej historii zmian, ani gdy porównujemy zmiany pomiędzy wersjami.
 
=== Interfejs ===
[[Plik:Edytor tłumaczeń (interfejs).png|thumb|Interfejs na przykładzie hasła „[[Specjalna:Niezmienny link/7298827|ratunek]]”]]
 
Uruchomienie narzędzia następuje po kliknięciu na przycisk „(edytuj)” umieszczony obok napisu '''tłumaczenia''' w hasłach polskich. Jeżeli takiego przycisku nie ma, może to oznaczać, że hasło zawiera błędy w wikiskładni, które należy naprawić w zwyczajnym trybie edycji (zakładka „Edytuj” u góry strony). Upewnij się, że istnieją pola {{s|tłumaczenia}} i {{s|znaczenia}}, oraz że w polu znaczeń znajduje się co najmniej jedna definicja i że wszystkie definicje rozpoczyna numeracja w postaci „(1.1)”. Bardziej szczegółowo w [[WS:Zasady tworzenia haseł]].
 
Narzędzie analizuje wikikod strony w trakcie uruchamiania. Jeżeli zostaną wykryte problemy dot. nieprawidłowej składni, użytkownik zostanie ostrzeżony i dalsze ładowanie edytora wstrzymane. Innym czynnikiem prowadzącym do przerwania jego pracy jest wykonanie edycji na tej samej stronie w międzyczasie przez innego użytkownika. W tym wypadku narzędzie ostrzega, że aktualna wersja wyświetlona na ekranie nie jest ostatnią i należy przeładować stronę.
 
W wypadku pomyślnego załadowania edytor umieszcza listę tłumaczeń (o ile nie była pusta) wewnątrz formularza wraz z pozostałymi elementami, które szerzej opisano w poniższych sekcjach. Każdy przycisk w interfejsie głównym ma dołączony dymek informacyjny – wyświetlany po najechaniu kursorem na element i odczekaniu krótkiej chwili – zwięźle objaśniający jego przeznaczenie.
 
Przyciski „(zgłoś problem)” oraz „(pomoc)” otwierają nową zakładkę kierującą odpowiednio do strony zgłaszania błędów narzędzia i do niniejszej sekcji.
 
=== Selektor języków ===
[[Plik:Edytor tłumaczeń (selektor).png|thumb|Obszar wybóru języka]]
 
Pierwszą czynność stanowi wybór języka. Jeżeli dany język jest już obecny na liście, kliknięcie na przycisk „(edytuj)” obok tłumaczenia rozpoczyna jego edycję – więcej w kolejnych sekcjach. Do tego efektu również prowadzi skorzystanie z selektora języków; jeżeli języka nie ma na liście, jest to jedyny sposób.
 
Selektor wyświetla sugestie w trakcie pisania. W tym celu korzysta z wbudowanej bazy języków wyszczególnionych na stronie [[WS:ISO]]. Można bezpośrednio użyć nazwy języka (np. „angielski”) albo jego identyfikatora ISO (np. „en”). Sugestie obejmują obie kategorie wyników, wyświetlając pasujące identyfikatory ISO w odrębnym obszarze na końcu listy.
 
Sugestie selektora sprowadzają typowo polskie znaki na ich odpowiednik w klawiaturze niepolskiej, zatem wpisanie początkowej sekwencji „slo” – ''notabene'' litera „l” zamiast „ł” – skutkuje wyświetleniem wyników „slovio”, „słowacki”, „słoweński” oraz „słowiński”.
 
Formularz przejdzie w tryb edycji wybranego języka po jego zaznaczeniu na liście. Alternatywnie można wpisać go ręcznie i kliknąć przycisk „Załaduj” albo nacisnąć klawisz „enter”. Przycisk „Zapamiętaj” służy do automatycznego uruchamiania trybu edycji wybranego języka podczas następnego użycia narzędzia. Ustawienie jest, w przypadku użytkowników niezalogowanych, tymczasowo zapamiętywane w wewnętrznym obszarze pamięci przeglądarki. W przypadku użytkowników zalogowanych wybór języka jest na stałe przypisywany do konta. Wybór można wycofać za pośrednictwem przycisku „Zapomnij”.
 
=== Wprowadzanie tłumaczeń ===
[[Plik:Edytor tłumaczeń (składnia).png|thumb|Obszar wprowadzania tłumaczeń]]
 
W tym obszarze pojawiają się pary pól w poziomie – po jednej parze na każde znaczenie opisane w haśle. Dłuższe przechowuje poszczególne tłumaczenia oddzielone przecinkami jedne od drugich. Krótsze odwzorowuje odpowiadające im [[:Kategoria:Szablony skrótów - gramatyka|kwalifikatory gramatyczne]], typowo określenia rodzajów: „m” – męski; „ż” – żeński; „n” – nijaki („f” jest aliasem dla „ż”). Po przetworzeniu przez narzędzie każde tłumaczenie staje się linkiem do odpowiadającej mu strony w Wikisłowniku, przykładowo:
 
* Pierwsze pole: <code>[[gato]], [[casa]], [[perro]]</code>
* Drugie pole: <code>[[Szablon:m|m]],[[Szablon:f|f]],[[Szablon:m|m]]</code> (pozostawić puste w przypadku języków, które nie rozróżniają rodzajów)
* Wynik (wikikod): <code><nowiki>[[gato]] {{m}}, [[casa]] {{ż}}, [[perro]] {{m}}</nowiki></code>
 
NIekiedy potrzebujemy wprowadzić tłumaczenie składające się z wielu wyrazów, które należy linkować osobno, albo chcemy podać transliterację lub inne elementy pomocnicze (dodatkowe kwalifikatory, dookreślenia wewnątrz nawiasów...). Wtedy należy bezpośrednio wpisać wikikod:
 
* Pierwsze pole: <code><nowiki>[[</nowiki>[[सहायता]]<nowiki>]]</nowiki> <nowiki>{{</nowiki>[[Szablon:ż|ż]]<nowiki>}}</nowiki> (sahāyatā)</code>
* Drugie pole: ''puste, rodzaj wskazano w pierwszym polu''
* Wynik (wikikod): <code><nowiki>[[सहायता]] {{ż}} (sahāyatā)</nowiki></code>
 
Najwygodniej korzystać z ułatwień automatycznego linkowania (pierwszy przykład), zaś uciekać się do wikikodu jedynie w razie konieczności (drugi przykład). Obu sposobów wprowadzania tłumaczeń można użyć jednocześnie w obrębie tego samego znaczenia:
 
* Pierwsze pole: <code>[[por qué]], [[avión]], <nowiki>[[</nowiki>[[de]]<nowiki>]]</nowiki> <nowiki>[[</nowiki>[[vidrio]]<nowiki>]]</nowiki></code>
* Drugie pole: <code>,m,</code> (zauważ, że są tu trzy elementy, jednak pierwszy i ostatni to puste ciągi znaków)
* Wynik (wikikod): <code><nowiki>[[por qué]], [[avión]] {{m}}, [[de]] [[vidrio]]</nowiki></code>
 
Edytor automatycznie wnioskuje wybranie trybu wprowadzania wikikodu, gdy dane tłumaczenie zawiera nawiasy kwadratowe („[]” – dla linków), nawiasy okrągłe („{}” – dla transliteracji lub dookreśleń), nawiasy ostrokątne („<>” – dla przypisów) lub klamry („{}” – dla szablonów).
 
Szczególny przypadek stanowią istniejące tłumaczenia zawierające błędy składniowe. Po przejściu na ich tryb edycji narzędzie generuje jedno większe pole, bez rozróżnienia względem poszczególnych znaczeń. Doświadczony użytkownik może naprawić w ten sposób felernie sformatowane tłumaczenie, zwracając uwagę na właściwe rozmieszczenie średników oraz numeracji.
 
Przycisk „(klawiatura ekranowa)” otwiera okno z zestawem znaków odpowiadających różnym systemom pisma. Kliknięcie na wybrany znak skutkuje wstawieniem go w miejscu kursora w aktywnym polu wprowadzania tekstu.
 
Najechanie kursorem na numerację obok pól wprowadzania tekstu, na przykład „(1.1)”, „(1.2)” itd., powoduje wyświetlenie dymku zawierającego odpowiadającą jej definicję z pola '''znaczenia'''. Zalogowani użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcjonalność w [[Specjalna:Preferencje|preferencjach]].
 
=== Podgląd tłumaczeń ===
[[Plik:Edytor tłumaczeń (podgląd).png|thumb|Obszar podglądu tłumaczeń]]
 
W następstwie wprowadzenia zmian w obszarze edycji należy kliknąć „Pokaż podgląd”. Edytor wygeneruje podgląd na podstawie wynikowego wikikodu (zob. poprzednią sekcję). Podgląd odwzorowuje ostateczny stan pola tłumaczeń po zapisaniu zmian. Zmienione pozycje na liście tłumaczeń odznaczają się symbolem widocznym w lewym marginesie, odpowiednio: „'''+'''” – tłumaczenie dodane; „m” – tłumaczenie zmodyfikowane; „'''✕'''” – tłumaczenie usunięte; „'''{{red|!}}'''” – tłumaczenie z błędami składni lub dot. niewspieranego języka.
 
Przy każdym tłumaczeniu w podglądzie widnieją przyciski:
 
* „(edytuj)”: przejdź w tryb edycji tego języka
* „(usuń)”: usuń ten język z listy tłumaczeń
* „(przywróć)” (domyślnie ukryty): nie usuwaj języka uprzednio oznaczonego do usunięcia
* „(język)”: zmień nazwę języka, zachowując istniejące tłumaczenia (otwiera okno dialogowe z selektorem języka)
* „(wstrzymaj)” (domyślnie ukryty): anuluj generowanie podglądu; zamiast niego zostanie umieszczony wikikod
 
=== Zapisywanie zmian ===
[[Plik:Edytor tłumaczeń (zapisywanie).png|thumb|Zapisywanie zmian]]
 
Wykonanie dowolnych zmian zmieniających stan listy tłumaczeń skutkuje aktywowaniem przycisków „Wykaz zmian”, „Zapisz” oraz „Wyczyść”. Pierwszy otwiera w nowym oknie porównanie strony przed i po ewentualnym zapisaniu zmian. Ostatni anuluje wszystkie wprowadzone zmiany i sprowadza formularz do stanu początkowego; wymaga potwierdzenia od użytkownika. Przycisk „Zapisz” ostatecznie zatwierdza i wprowadza zmiany do hasła, następnie przeładowując stronę. Typowym problemem napotkanym w tej fazie jest wystąpienie konfliktu edycji z innym użytkownikiem zmieniającym treść strony w tym samym czasie.
 
Narzędzie automatycznie uzupełnia opis zmian na podstawie wykonanych działań. Mogą to być działania zarówno zatwierdzone przez użytkownika, jak i wykonane automatycznie przez narzędzie wskutek przeglądu i naprawy typowych błędów (w tym nieprawidłowe sortowanie tłumaczeń). Przycisk „(edytuj)” udostępnia dodatkowe pole wprowadzania tekstu, w którym można podać własny opis zmian. Ten opis zostanie dołączony do automatycznie wygenerowanego opisu zmian.
 
== Ewolucja ==

Menu nawigacyjne