Aneks:Język polski - koniugacja Xa

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Koniugacja Xa obowiązuje dla czasowników, których bezokolicznik kończy się na "~ć", oraz które nie zmieniają tematu.

Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik
pić
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty* (dok.) ~ję
piję
~jesz
pijesz
~je
pije
~jemy
pijemy
~jecie
pijecie
~ją
piją
Czas przeszły m ~łem
piłem
~łeś
piłeś

pił
~liśmy
piliśmy
~liście
piliście
~li
pili
ż ~łam
piłam
~łaś
piłaś
~ła
piła
~łyśmy
piłyśmy
~łyście
piłyście
~ły
piły
n - - ~ło
piło
Forma bezosobowa czasu przeszłego ~to
pito
Tryb rozkazujący - ~j
pij
- ~jmy
pijmy
~jcie
pijcie
-
Tryb przypuszczający m ~łbym
piłbym
~łbyś
piłbyś
~łby
piłby
~libyśmy
pilibyśmy
~libyście
pilibyście
~liby
piliby
ż ~łabym
piłabym
~łabyś
piłabyś
~łaby
piłaby
~łybyśmy
piłybyśmy
~łybyście
piłybyście
~łyby
piłyby
n - - ~łoby
piłoby
Imiesłów przymiotnikowy czynny** m ~jący
pijący
ż ~jąca
pijąca
~jące
pijące
n - - ~jące
pijące
Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndok.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dok.)** m ~ty
pity
~ci
pici
ż ~ta
pita
~te
pite
n - - ~te
pite
Imiesłów przysłówkowy współczesny ~jąc
pijąc
Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dok.) ~wszy
(wypiwszy)
Rzeczownik odczasownikowy ~cie
picie

* Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i swojej odpowiedniej formy czasu przeszłego w 3. osobie („będę czytał”, „będę czytała”, „będziesz czytał” itd.) lub przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika („będę czytać”, „będziesz czytać” itd.). Czasowniki dokonane nie tworzą czasu teraźniejszego.

** Imiesłowy ulegają deklinacji takiej samej, jak przymiotniki. Zobacz też: Aneks:Język polski - przymiotniki

Skróty: dk. – forma występuje dla czasowników dokonanych; ndk. – forma występuje dla czasowników niedokonanych; m – rodzaj męski; ż – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki.

Wyjaśnienie: w języku polskim, w liczbie mnogiej, występują dwa rodzaje: rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dla zachowania przejrzystości tabelki, formy czasowników tych osób zostały przypisane do rzędu rodzaju męskiego liczby pojedynczej (rodzaj męskoosobowy) oraz do rzędu rodzajów żeńskiego i nijakiego (rodzaj niemęskoosobowy).