Aneks:Język polski - koniugacja IX

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Koniugacja IX obowiązuje dla czasowników, których bezokolicznik kończy się na "~ać" oraz które zmieniają w temacie: "z" → "ż", "s" → "sz", "r" → "rz".


Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik ~ać
mazać
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty* (dok.)
mażę
~esz
mażesz
~e
maże
~emy
mażemy
~ecie
mażecie

mażą
Czas przeszły m ~ałem
mazałem
~ałeś
mazałeś
~ał
mazał
~aliśmy
mazaliśmy
~aliście
mazaliście
~ali
mazali
ż ~ałam
mazałam
~ałaś
mazałaś
~ała
mazała
~ałyśmy
mazałyśmy
~ałyście
mazałyście
~ały
mazały
n - - ~ało
mazało
Forma bezosobowa czasu przeszłego ~ano
mazano
Tryb rozkazujący - ~
maż
- ~my
mażmy
~cie
mażcie
-
Tryb przypuszczający m ~ałbym
mazałbym
~ałbyś
mazałbyś
~ałby
mazałby
~alibyśmy
mazalibyśmy
~alibyście
mazalibyście
~aliby
mazaliby
ż ~ałabym
mazałabym
~ałabyś
mazałabyś
~ałaby
mazałaby
~ałybyśmy
mazałybyśmy
~ałybyście
mazałybyście
~ałyby
mazałyby
n - - ~ałoby
mazałoby
Imiesłów przymiotnikowy czynny** m ~ący
mażący
ż ~ąca
mażąca
~ące
mażące
n - - ~ące
mażące
Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndok.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dok.)** m ~any
mazany
~ani
mazani
ż ~ana
mazana
~ane
mazane
n - - ~ane
mazane
Imiesłów przysłówkowy współczesny ~ąc
mażąc
Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dok.) ~awszy
(pomazawszy)
Rzeczownik odczasownikowy ~anie
mazanie

* Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i swojej odpowiedniej formy czasu przeszłego w 3. osobie („będę czytał”, „będę czytała”, „będziesz czytał” itd.) lub przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika („będę czytać”, „będziesz czytać” itd.). Czasowniki dokonane nie tworzą czasu teraźniejszego.

** Imiesłowy ulegają deklinacji takiej samej, jak przymiotniki. Zobacz też: Aneks:Język polski - przymiotniki

Skróty: dk. – forma występuje dla czasowników dokonanych; ndk. – forma występuje dla czasowników niedokonanych; m – rodzaj męski; ż – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki.

Wyjaśnienie: w języku polskim, w liczbie mnogiej, występują dwa rodzaje: rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dla zachowania przejrzystości tabelki, formy czasowników tych osób zostały przypisane do rzędu rodzaju męskiego liczby pojedynczej (rodzaj męskoosobowy) oraz do rzędu rodzajów żeńskiego i nijakiego (rodzaj niemęskoosobowy).