Przejdź do zawartości

Indeks:Włoski - Liczebniki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Podstawowe liczebniki w języku włoskim (italiano)

liczebnik - numerale
liczba główny - numerale cardinale porządkowy - numerale ordinale
0 zero
1 uno primo
2 due secondo
3 tre terzo
4 quattro quarto
5 cinque quinto
6 sei sesto
7 sette settimo
8 otto ottavo
9 nove nono
10 dieci decimo
11 undici undicesimo
12 dodici dodicesimo
13 tredici tredicesimo
14 quattordici quattordicesimo
15 quindici quindicesimo
16 sedici sedicesimo
17 diciassette diciassettesimo
18 diciotto diciottesimo
19 diciannove diciannovesimo
20 venti ventesimo
21 ventuno ventunesimo
22 ventidue ventiduesimo
23 ventitré ventitreesimo
24 ventiquattro ventiquattresimo
25 venticinque venticinquesimo
26 ventisei ventiseiesimo
27 ventisette ventisettesimo
28 ventotto ventottesimo
29 ventinove ventinovesimo
30 trenta trentesimo
31 trentuno trentunesimo
32 trentadue trentaduesimo
33 trentatré trentatreesimo
34 trentaquattro trentaquattresimo
35 trentacinque trentacinquesimo
36 trentasei trentaseiesimo
37 trentasette trentasettesimo
38 trentotto trentottesimo
39 trentanove trentanovesimo
40 quaranta quarantesimo
41 quarantuno quarantunesimo
42 quarantadue quarantaduesimo
43 quarantatré quarantatreesimo
44 quarantaquattro quarantaquattresimo
45 quarantacinque quarantacinquesimo
46 quarantasei quarantaseiesimo
47 quarantasette quarantasettesimo
48 quarantotto quarantottesimo
49 quarantanove quarantanovesimo
50 cinquanta cinquantesimo
51 cinquantuno cinquantunesimo
52 cinquantadue cinquantaduesimo
53 cinquantatré cinquantatreesimo
54 cinquantaquattro cinquantaquattresimo
55 cinquantacinque cinquantacinquesimo
56 cinquantasei cinquantaseiesimo
57 cinquantasette cinquantasettesimo
58 cinquantotto cinquantottesimo
59 cinquantanove cinquantanovesimo
60 sessanta sessantesimo
61 sessantuno sessantunesimo
62 sessantadue sessantaduesimo
63 sessantatré sessantatreesimo
64 sessantaquattro sessantaquattresimo
65 sessantacinque sessantacinquesimo
66 sessantasei sessantaseiesimo
67 sessantasette sessantasettesimo
68 sessantotto sessantottesimo
69 sessantanove sessantanovesimo
70 settanta settantesimo
71 settantuno settantunesimo
72 settantadue settantaduesimo
73 settantatré settantatreesimo
74 settantaquattro settantaquattresimo
75 settantacinque settantacinquesimo
76 settantasei settantaseiesimo
77 settantasette settantasettesimo
78 settantotto settantottesimo
79 settantanove settantanovesimo
80 ottanta ottantesimo
81 ottantuno ottantunesimo
82 ottantadue ottantaduesimo
83 ottantatré ottantatreesimo
84 ottantaquattro ottantaquattresimo
85 ottantacinque ottantacinquesimo
86 ottantasei ottantaseiesimo
87 ottantasette ottantasettesimo
88 ottantotto ottantottesimo
89 ottantanove ottantanovesimo
90 novanta novantesimo
91 novantuno novantunesimo
92 novantadue novantaduesimo
93 novantatré novantatreesimo
94 novantaquattro novantaquattresimo
95 novantacinque novantacinquesimo
96 novantasei novantaseiesimo
97 novantasette novantasettesimo
98 novantotto novantottesimo
99 novantanove novantanovesimo
100 cento centesimo
200 duecento duecentesimo
300 trecento trecentesimo
400 quattrocento quattrocentesimo
500 cinquecento cinquecentesimo
600 seicento seicentesimo
700 settecento settecentesimo
800 ottocento ottocentesimo
900 novecento novecentesimo
1000 mille millesimo
1000000 milione m milionesimo
1000000000 miliardo m miliardesimo