Indeks:Hebrajski - Liczebniki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Podstawowe liczebniki główne w języku hebrajskim

liczba liczebnik główny
zapis współczesny zapis tradycyjny z rzeczownikami rodzaju męskiego z rzeczownikami rodzaju żeńskiego
0 אפס (efes) אפס (efes)
1 א׳ אחד (echad) אחת (achat)
2 ב׳ שנים (sznajim)
שני (sznej)
שתים (sztajim)
שתי (sztej)
3 ג׳ שלשה (szlosza) שלוש (szalosz)
4 ד׳ ארבעה (arba'a) ארבע (arba)
5 ה׳ חמשה (chamisza) חמש (chamesz)
6 ו׳ ששה (szisza) שש (szesz)
7 ז׳ שבעה (sziw'a) שבע (szewa)
8 ח׳ שמנה (szmona) שמנה (szmone)
9 ט׳ תשעה (tisz'a) תשע (tesza)
10 י׳ עשרה (asara) עשר (eser)
11 י״א אחד עשר (achad asar) אחת עשרה (achat esre)
12 י״ב שנים עשר (sznejm asar) שתים עשרה (sztejm esre)
13 י״ג שלשה עשר (szlosza asar) שלש עשרה (szlosz esre)
14 י״ד ארבעה עשר (araba'a asar) ארבע עשרה (arba esre)
15 ט״ו חמשה עשר (chamisza asar) חמש עשרה (chamesz esre)
16 ט״ז ששה עשר (szisza asar) שש עשרה (szesz esre)
17 י״ז שבעה עשר (sziw'a asar) שבע עשרה (szewa esre)
18 י״ח שמנה עשר (szmona asar) שמנה עשרה (szmone esre)
19 י״ט תשעה עשר (tisz'a asar) תשע עשרה (tsza esre)
20 כ׳ עשרים (esrim) עשרים (esrim)
21 כ״א עשרים ואחד (esrim we'echad) עשרים ואחת (esrim we'achat)
22 כ״ב עשרים ושנים (esrim usznajim) עשרים ושתים (esrim usztajim)
23 כ״ג עשרים ושלשה (esrim uszlosza) עשרים ושלוש (esrim weszalosz)
24 כ״ד עשרים וארבעה (esrim we'arba'a) עשרים וארבע (esrim we'arba)
25 כ״ה עשרים וחמשה (esrim wechamisza) עשרים וחמש (esrim wechamesz)
26 כ״ו עשרים וששה (esrim weszisza) עשרים ושש (esrim weszesz)
27 כ״ז עשרים ושבעה (esrim wesziw'a) עשרים ושבע (esrim weszewa)
28 כ״ח עשרים ושמנה (esrim uszmona) עשרים ושמנה (esrim uszmone)
29 כ״ט עשרים ותשעה (esrim wetisz'a) עשרים ותשע (esrim wetesza)
30 ל׳ שלשים (szloszim) שלשים (szloszim)
40 מ׳ ארבעים (arba'im) ארבעים (arba'im)
50 נ׳ חמשים (chamiszim) חמשים (chamiszim)
60 ס׳ ששים (sziszim) ששים (sziszim)
70 ע׳ שבעים (sziw'im) שבעים (sziw'im)
80 פ׳ שמנים (szmonim) שמנים (szmonim)
90 צ׳ תשעים (tisz'im) תשעים (tisz'im)
100 ק׳ מאה (me'a) מאה (me'a)
200 ר׳ מאתים (ma'tajim) מאתים (ma'tajim)
300 ש׳ שלש מאות (szlosz me'ot) שלש מאות (szlosz me'ot)
400 ת׳ ארבע מאות (arba ma'ot) ארבע מאות (arba ma'ot)
500 ת״ק חמש מאות (chamesz me'ot) חמש מאות (chamesz me'ot)
600 ת״ר שש מאות (szesz me'ot) שש מאות (szesz me'ot)
700 ת״ש שבע מאות (szwa me'ot) שבע מאות (szwa me'ot)
800 ת״ת שמנה מאות (szmone me'ot) שמנה מאות (szmone me'ot)
900 תת״ק תשע מאות (tsza me'ot) תשע מאות (tsza me'ot)
1000 א֟ אלף (elef) אלף (elef)
2000 ב֟ אלפים (alpajim) אלפים (alpajim)
3000 ג֟ שלשת אלפים (szloszet alafim) שלשת אלפים (szloszet alafim)
4000 ד֟ ארבעת אלפים (arba'at alafim) ארבעת אלפים (arba'at alafim)
5000 ה֟ חמשת אלפים (chameszet alafim) חמשת אלפים (chameszet alafim)
6000 ו֟ ששת אלפים (szeszet alafim) ששת אלפים (szeszet alafim)
7000 ז֟ שבעת אלפים (sziw'at alafim) שבעת אלפים (sziw'at alafim)
8000 ח֟ שמנת אלפים (szmonat alafim) שמנת אלפים (szmonat alafim)
9000 ט֟ תשעת אלפים (tisz'at alafim) תשעת אלפים (tisz'at alafim)
10000 י֟ עשרת אלפים (aseret alafim) עשרת אלפים (aseret alafim)
1000000 מליון (miljon) מליון (miljon)
1000000000 מילירד (miljard) מילירד (miljard)

Liczebniki porządkowe w języku hebrajskim

liczebnik porządkowy
liczba z rzeczownikami rodzaju męskiego z rzeczownikami rodzaju żeńskiego
1 ראשון (riszon) ראשונה (riszona)
2 שני (szeni) שניה (sznija)
3 שלישי (szliszi) שלישית (szliszit)
4 רביעי (rewi'i) רביעית (rewi'it)
5 חמישי (chamiszi) חמישית (chamiszit)
6 ששי (sziszi) ששית (sziszit)
7 שביעי (szwi'i) שביעית (szwi'it)
8 שמיני (szmini) שמינית (szminit)
9 תשיעי (tszi'i) תשיעית (tszi'it)
10 עשירי (asiri) עשירית (asirit)
11 האחד עשר (ha‘achad asar) האחת עשרה (ha‘achat esre)
12 השנים עשר (hasznejm asar) השתים עשרה (hasztejm esre)

Pozostałe liczebniki porządkowe tworzy się, analogicznie jak przy 11 i 12, poprzez dodanie do liczebnika głównego, determinatywu ה. Liczebniki porządkowe występują po rzeczowniku.