Przejdź do zawartości

Indeks:Bułgarski - Liczebniki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
liczba liczebnik główny liczebnik porządkowy
1 един първи
2 два втори
3 три трети
4 четири четвърти
5 пет пети
6 шест шести
7 седем седми
8 осем осми
9 девет девети
10 десет десети
11 единадесет / единайсет единадесети / единайсети
12 дванадесет / дванайсет дванадесети / дванайсети
13 тринадесет / тринайсет тринадесети / тринайсети
14 четиринадесет / четиринайсет четиринадесети / четиринайсети
15 петнадесет / петнайсет петнадесети / петнайсети
16 шестнадесет / шестнайсет шестнадесети / шестнайсети
17 седемнадесет / седемнайсет седемнадесети / седемнайсети
18 осемнадесет / осемнайсет осемнадесети / осемнайсети
19 деветнадесет / деветнайсет деветнадесети / деветнайсети
20 двадесет / двайсет двадесети / двайсети
30 тридесет / трийсет тридесети / трийсети
40 четиридесет / четирийсет четиридесети / четирийсети
50 петдесет петдесети
60 шестдесет / шейсет шестдесети / шейсети
70 седемдесет седемдесети
80 осемдесет осемдесети
90 деветдесет деветдесети
100 сто стотен
200 двеста / двесте двестен
300 триста тристен
400 четиристотин четиристотен
500 петстотин петстотен
600 шестстотин шестстотен
700 седемстотин седемстотен
800 осемстотин осемстотен
900 деветстотин деветстотен
1000 хиляда хиляден