Aneks:Język słowacki - czasowniki nieregularne

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Powrót do: Język słowacki

Odmiana czasowników nieregularnych w języku słowackim:

Uwaga: tabela ta nie jest jeszcze dokończona i zawiera na razie 2/3 wszystkich nieregularnych czasowników słowackich!

BezokolicznikCzas teraźniejszy *Forma czasu przeszłegoImiesłowy **RozkaźnikRzeczownik odsłowny
byť som, si, je, sme, ste, sú bol súc, -, - buď bytie
brať beriem, berieš, berie, berieme, berietye, berú bral berúc, xbravší, braný ber branie
chcieť chcem, chceš, chce, chceme, chcete, chcú chcel chcejúc, xchcevší, chcený chci chcenie
chytať chytám, chytáš, chytá, chytáme, chytáte, chytajú chytal chytajúc, xchytavší, chytaný chytaj chytanie
hynúť hyniem, hynieš, hynie, hynieme, hyniete, hynú hynul hynúc, xhynuvší, xhynutý xhyň hynutie
ísť idem, ideš, ide, ideme, idete, idú (i)šiel idúc, -, xidený iď, choď xidenie
jesť jem, ješ, je, jeme, jete, jedia jedol jediac, -, jedený jedz jedenie
niesť nesiem, nesieš, nesie, nesieme, nesiete, nesú niesol nesúc, -, nesený nes nesenie
rozumieť rozumiem, rozumieš, rozumie, rozumieme, rozumiete, rozumejú rozumel rozumejúc, xrozumevší, xrozumený rozumej xrozumenie
trieť triem, trieš, trie, trieme, triete, trú trel trúc, xtrevší, trený tri trenie
vedieť viem, vieš, vie, vieme, viete, vedia vedel vediac, xvedevší, vedený vedz vedenie
vidieť vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte, vidia videl vidiac, xvidevší, videný viď videnie
stáť stojím, stojíš, stojí, stojíme, stojíte, stoja stál stojac, xstávší ***, xstány stoj státie
stať sa stanem sa, staneš sa, stane sa, staneme sa, stanete sa, stanú sa stal sa stanúc sa, xstavší sa, - staň sa -
x - wymaga dodatkowego przedrostka
- - brak danej formy
Ad. * - Podawane kolejno: lp. os. 1,2,3; lm. os. 1,2,3;
Ad. ** - Podawane kolejno: im. przysłówkowy, im. przymiotnikowy czynny przeszły, im. przymiotnikowy bierny.
Ad. *** - wyjątek od prawa rytmicznego