Wikisłownikarz:PBbot/brak polskiej etymologii na Wikidanych

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zawartość pola etymologii haseł polskich z brakującą etymologią w Wikidanych. Wygenerowano 18:44, 3 wrz 2019 (CEST).


 1. a (d:Lexeme:L7047, d:Lexeme:L7048, d:Lexeme:L7049, d:Lexeme:L7050)
  (1.1-2) W polszczyźnie od XIII wieku; ogsłow. (por. czes. a 'i', rzadziej 'a', ros. а 'a, ale, lecz, i', serb.-chorw. a 'a, i', scs. a 'a, ale, i, chociaż, jakkolwiek') z prasł. *a – partykuła wzmacniająca i nawiązująca, prapokrewne z litew. õ 'i, a' oraz st.ind. ât 'potem, i, tak'[1].
  (3.1) W polszczyźnie od XV wieku[1].
 2. Abel (d:Lexeme:L39299)
  hebr. הבל (hɛḇɛl) → tchnienie, opar, przen. nicość, marność; ewentualnie z akad. aplusyn pierworodny[2]
 3. Abraham (d:Lexeme:L39391)
  (1.1) łac. Abraham < gr. Ἀβραάμ < hebr. אברהם < akad.ojciec wielu ludów (mnóstwa)
  (1.2) od (1.1)
  (1.3) od (1.2)
  (2.1) od (1.3)
 4. aby (d:Lexeme:L30576, d:Lexeme:L30577)
  W użyciu od XIV w. Od prasł. *abybyleby, byleby tylko (partykuła ograniczająca, wtórnie jako spójnik warunkowy, celowy i dopełnieniowy), złożenie z prasł. *a + *by (zob. by, por. , żeby)[3]
  ogsłow. jako partykuła i spójnik: por. czes. aby, ros. абы (dial.), scs. abygdyby[3]
 5. Adam (d:Lexeme:L40108)
  (1.1) gr. Ἀδάμ (Adam) < hebr. אדם (adam) < hebr. אדמהziemia[4]
  (1.2) od (1.1)
  źródłosłów dla pol. Adampol[5]
 6. Agata (d:Lexeme:L42274)
  (1.1) łac. Agatha < gr. Ἀγάθη (Agathe) < gr. ἀγαθός (agathos) → dobry[6]
 7. Agaton (d:Lexeme:L40913)
  łac. Agathon < gr. Ἀγάθων < gr. ἀγαθόςdobry, szlachetny
 8. Agnieszka (d:Lexeme:L41694)
  (1.1) łac. Agnes < gr. ἁγνή (agne) → czysta, niepokalana
 9. AK (d:Lexeme:L3528)
  (2.1) ros. автомат Калашникова
 10. aksamit (d:Lexeme:L17523)
  st.pol. aksamient < łac.[7] < gr. heksámitos (złożony z sześciu nici)[8][9]
 11. Albania (d:Lexeme:L33840)
  źródłem nazwy może być wyraz praceltycki *albwzgórze lub rdzeń praindoeur. *albbiały[10]
 12. albatros (d:Lexeme:L7675)
  hiszp. / port. alcatraz < arab. al-ghattas lub port. alcatruz < arab. al-qadus
 13. Albert (d:Lexeme:L38036)
  (1.1) łac. Albertus < germ.[11]
 14. albowiem (d:Lexeme:L2977)
  pol. albo + wiem[12]
 15. ale (d:Lexeme:L7856, d:Lexeme:L7857, d:Lexeme:L7858, d:Lexeme:L7859)
  (1.1) zaświadczone od XIV wieku; ogsłow., por. czes. ale, dial. ros. але (ále/alé), ukr. але (ałé); powstało z prasł. *ale (partykuła nawiązująca i wzmacniająca, wtórnie spójnik), a to z kolei ze złożenia prasł. *a + partykuła wzmacniająca *le; równolegle z tego *le powstało też ogsłow. le i używany w XIV-XVI wieku spójnik st.pol. le[13]
  (2.1) zaświadczone od XV wieku[13]
  (3.1) ang. ale[14]
 16. Aleksander (d:Lexeme:L39706)
  (1.1) łac. Alexander < gr. Ἀλέξανδρος (Aléksandros) < gr. ἀλέξω + ἀνδρός (aléksō + andrós) → obrońca ludzi
 17. Aleksandra (d:Lexeme:L39713)
  (1.1) gr. Ἀλεξάνδρα
 18. Aleksy (d:Lexeme:L42390)
  gr.[15]
 19. Alfons (d:Lexeme:L41847)
  p.łac. Alphonsus < wł. Alfonso < hiszp. Alfonso
 20. Alfred (d:Lexeme:L39814)
  łac. Alfredus
 21. Ambroży (d:Lexeme:L39474)
  (1.1) łac. Ambrosius < gr. Ἀμβρόσιος (Ambrosios) < gr. ἄμβροτος (ambrotos) → boski, nieśmiertelny
 22. Anastazy (d:Lexeme:L40150)
  łac. Anastasius < gr. Ἀναστάσιος < gr. ἀνάστασις + -ιος < gr. ἀνίστημι + -σις
 23. Andrzej (d:Lexeme:L38304)
  (1.1) łac. Andreas < gr. Ἀνδρέας (Andreas)[16][17] < gr. ἀνδρεῖος (andreios) → męski, mężny, dzielny < gr. ἀνήρ (aner) → mężczyzna, człowiek
 24. Aniela (d:Lexeme:L40694)
  (1.1) wł. Angela < łac. Angela < łac. Angelus < łac. angelus[18] < gr. ἄγγελος (angelos)[18][19]poseł, wysłannik, zwiastun
 25. -anin (d:Lexeme:L33372)
  prasł. *-janinъ[20]
 26. Antoni (d:Lexeme:L40583)
  (1.1) łac. Antonius[21][22] (Antonii – nazwa jednego z rzymskich rodów) → pochodzący z rodu Antoniuszów; przedstawiciel rodu Antoniuszów
 27. Antoniusz (d:Lexeme:L40584)
  łac. Antonius
 28. Arkadiusz (d:Lexeme:L41051)
  (1.1) gr. αρκαδικόςarkadyjski
 29. Arseniusz (d:Lexeme:L39830)
  gr. Ἀρσένιος
 30. astat (d:Lexeme:L28317)
  (1.1) ang. astatine
 31. Augustyn (d:Lexeme:L41845)
  (1.1) łac. Augustinus
 32. Austria (d:Lexeme:L34119)
  (1.1) łac. Austria
 33. Austriaczka (d:Lexeme:L34122)
  pol. Austriak + -ka
  źródłosłów dla ros. австриячка[23]
 34. Austriak (d:Lexeme:L34120)
  źródłosłów dla ros. австрияк[24]
 35. Balbina (d:Lexeme:L38555)
  łac. Balbina
 36. balzakowski (d:Lexeme:L37572)
  Honoré de Balzac (Honoriusz de Balzac) → pisarz francuski, zob. też Honoré de Balzac w Wikipedii
 37. bar (d:Lexeme:L21204, d:Lexeme:L21206)
  (1.1-2) ang. bar[25]
  (1.3) łac. barium
  (1.4) gr. βαρυςciężki
 38. Barbara (d:Lexeme:L39185)
  (1.1) łac. Barbara < łac. barbarus[26] (barbara ż) → cudzoziemiec, barbarzyńca (w starożytności człowiek nie należący do grecko-rzymskiej cywilizacji)[27] < gr. βάρβαρος (barbaros)[28]barbarzyńca
  (1.2) prawdopodobnie od imienia św. Barbary z Nikodemii
 39. bazylia (d:Lexeme:L14479)
  st.franc. basile < łac. basilicum < gr. βασιλικόν (basilikón) < gr. βασιλεύς (basileús)
 40. Beata (d:Lexeme:L40092)
  (1.1) łac. beataszczęśliwa
 41. Belgia (d:Lexeme:L34270)
  łac. Belgia < łac. Belga + -ia
 42. Benedykt (d:Lexeme:L41048)
  (1.1) łac. Benedictus < łac. benedictusbłogosławiony
 43. Beniamin (d:Lexeme:L40148)
  hebr. בִּנְיָמִין (binjamin)
 44. Benigna (d:Lexeme:L42408)
  łac. Benigna
 45. Bernard (d:Lexeme:L39187)
  germ.[29]
 46. bezczelny (d:Lexeme:L2781)
  od wyrażenia bez czoła (w przenośnym znaczeniu: bez wstydu)[30]
 47. białolicy (d:Lexeme:L25841)
  (1.1) pol. biały + lico
 48. błahy (d:Lexeme:L25712)
  białor. благі → 'lichy, marny, zły', ukr. благий → 'zły, stary, nędzny' < z scs. благъ → 'dobry, miły, łaskawy'. Pejoratywne znaczenie powstało w językach wschodniosłowiańskich w wyniku tabuistycznej zamiany pierwotnego 'dobry' na antonimiczne 'zły'[31].
 49. Błażej (d:Lexeme:L38292)
  (1.1) łac. Blasius[32] < łac. blaesussepleniący
 50. błękitny (d:Lexeme:L56332)
  (1.1) pol. błękit + -ny
 51. bocian (d:Lexeme:L7304)
  prasł. *botьjanъ; źródłosłów dla jid. באָטשאַן (boczan) i jid. באָטשן (boczn)
 52. bogaty (d:Lexeme:L19581, d:Lexeme:L19582)
  od prasł. *bogatъ[33], od rdzenia prasł. *bog-bogactwo[34]
  powiązane z powiązane etymologicznie ze słowami bogactwo, niebogi i ubogi; wg części etymologów (m. in. Aleksandra Brücknera[35] i Franciszka Sławskiego) również z bóg, bogini i bożek, inni (m. in. Andrzej Bańkowski) podważają tę tezę[34]
  por. białor. багаты, bułg. богат, chorw. bogat, czes. bohatý, dłuż. bogaty, głuż. bohaty, mac. богат, ros. богатый, rum. bogat, scs. богатъ, słc. bohatý słw bogat i ukr. багатий
 53. Bogdan (d:Lexeme:L39632)
  pol. Bóg + danydosł. dany przez Boga[36]
  źródłosłów nazwisk: Bogdaniuk, Bogdanowicz, Bogdański[36]
 54. Bogumił (d:Lexeme:L40211)
  pol. Bóg + miłydosł. miły Bogu[37]
  źródłosłów nazwiska Bogucki
 55. Bogusław (d:Lexeme:L40139)
  pol. Bóg + sławićten, który ma sławić Boga[37]
  źródłosłów nazwisk: Bogucki, Bogusławski, Bogusiewicz, Bogusz, Boguszewski oraz nazwy miejscowej Boguszów[37]
 56. Bożena (d:Lexeme:L40308)
  (1.1) prawdop. pol. Bożydar < prasł. bóg 'szczęście'[38]
 57. bór (d:Lexeme:L10207)
  prasł. *borъ 'sosna; las szpilkowy'
 58. brukiew (d:Lexeme:L11365)
  niem. Wruke[39], niem. Bruke < wł. ruca, wł. ruchetta, franc. roquette[40]
 59. Brygida (d:Lexeme:L42170)
  (1.1) celt.[41]
 60. być (d:Lexeme:L3524)
  Od XIV wieku; ogsłow. (por. czes. být, ros. быть, ukr. бути, słc. biti) z prasł. *byti z praindoeur. *bʰū-, *bʰeu-, *bʰeue- znaczącego pierwotnie 'rosnąć, dojrzewać', a potem 'stawać się, być'. Z tego samego praindoeur. rdzenia pochodzą litew. būti 'być', łot. būt 'być', st.ind. भवति bhávati, 'stawać się, zdarzać', łac. fui 'byłem' i futurus 'przyszły'.[42]
 61. cały (d:Lexeme:L14743)
  (1.1-4) Od XIV-XV wieku; ogsłow. (por. czes. celý 'cały', ros. целый cełyj 'cały, całkowity', scs. cĕlъ 'cały, zdrowy') z prasł. *cĕlъ z prasł. *kailŭ- 'obejmujący całość, nienaruszony, wszystek, pełny, zupełny, zdrowy, prawdziwy' (spokrewniony z goc. hails, swn. hail) z praindoeur. *kai-lo / *kai-lu 'zdrowy, nieuszkodzony, nienaruszony'[13]
 62. cebula (d:Lexeme:L7718)
  (1.1-2) śwn. Zibelle, Zebulle, niem. Zwiebel[43] < łac. caepula[44][45] < łac. caepa[46]
  (1.3-5) od (1.1-2)
  (1.7-8) od (1.2), od podobieństwa kształtu[47]
 63. Cecylia (d:Lexeme:L37943)
  łac. Caecilia < łac. Caecilius < łac. caecusniewidomy
 64. Celina (d:Lexeme:L40052)
  (1.1) łac. Caelia < łac. caelumniebo; por. pol. Celia
 65. ceza (d:Lexeme:L17567)
  niem. zeisen (mocno wiązać)[48]
 66. chmiel (d:Lexeme:L13359)
  (1.1-2) prasł. *xъmelь
 67. chrom (d:Lexeme:L7721, d:Lexeme:L7723)
  (1.1) łac. chromium
 68. Chryzostom (d:Lexeme:L41800)
  gr. Χρυσόστομος < gr. χρυσόστομοςzłotousty
 69. co (d:Lexeme:L15372, d:Lexeme:L24787, d:Lexeme:L6026, d:Lexeme:L6027, d:Lexeme:L6028, d:Lexeme:L6029, d:Lexeme:L6030)
  prasł. čьto z praindoeur. *kʷid
 70. cyranka (d:Lexeme:L30574)
  daw. niem. dial. zier + ente[49]
 71. Cyryl (d:Lexeme:L42569)
  (1.1) łac. Cyrillus < gr. Κύριλλος (Kyrillos) < gr. κύριος (kyrios) → pan
 72. Czarnogóra (d:Lexeme:L35351)
  (1.1) pol. czarny + góra < serb. Црна Гора[50]
 73. czereśnia (d:Lexeme:L7128)
  (1.1) ukr. čeréšnja < prasł. *čeršьńa < prasł. *čerša + *višьńa 'czereśnia' + 'wiśnia' < łac. cerasus 'czereśnia' < gr. kérasos 'czereśnia'
 74. czerń (d:Lexeme:L6035)
  (1.1) pol. czarny[51]
 75. czerwiec (d:Lexeme:L5149, d:Lexeme:L5150)
  od słowa czerw oznaczającego robaka, a to od prasłowiańskiego *čŕvь oznaczającego larwę owadów[52]; inne, dawne nazwy szóstego miesiąca w roku to, za Taszyckim[53]: ugornik, zok, czyrwień, czyrwiec
 76. czeski film (d:Lexeme:L33466)
  (1.1) Określenie powstało po pokazaniu w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku filmu pod tytułem: „Nikt nic nie wie” produkcji czechosłowackiej.
 77. Czesław (d:Lexeme:L41047)
  pol. cześć + sława[37]
  źródłosłów nazwisk: Czech, Czechasz, Czechoń, Cześ (pierwotnie były to zdrobnienia od imienia Czesław)[37]
 78. Czesława (d:Lexeme:L41034)
  forma żeńska od pol. Czesław < pol. cześć + sława[54]
 79. Czeszka (d:Lexeme:L35581)
  (1.1) źródłosłów dla pol. czeszka
 80. czwartek (d:Lexeme:L7307)
  (1.1) pol. czwarty[55]
 81. -czyk (d:Lexeme:L33931)
  pol. -ec + -ik, pol. -ec + -yk[56]
 82. Damian (d:Lexeme:L42387)
  łac. Damianus < gr. Δαμιανός (Damianós) < gr. δαμάω (damáō) → oswoić
 83. Daniel (d:Lexeme:L39630)
  łac. Daniel < gr. Δανιήλ < hebr. דניאל → „Bóg moim sędzią
 84. Daniela (d:Lexeme:L39633)
  łac. Daniel < gr. Δανιήλ < hebr. דניאל
 85. Danuta (d:Lexeme:L40684)
  litew. Danutė
 86. Dariusz (d:Lexeme:L40146)
  łac. Darius < pers. داريوش < st.pers. 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁
 87. Dawid (d:Lexeme:L40596)
  (1.1) łac. David < gr. Δαυίδ, gr. Δαβίδ < hebr. דוד (dawid) → umiłowany, ukochany
  (1.2) od (1.1)
  (2.1) od (1.2)
 88. Dionizy (d:Lexeme:L37532)
  łac. Dionysius < gr. Διονύσιος (Dionysios)
 89. dla (d:Lexeme:L7230)
  pierwotne znaczenie: wzdłuż, obok, blisko < prasł. *dъl'aw pobliżu, blisko, obok, koło, przy, podług, z powodu[57]
 90. do (d:Lexeme:L5031, d:Lexeme:L5032)
  (1.1-4) notowany od XIV wieku; ogsłow. z prasł. *do (aż do; por. łot. gw. da) z praindoeur. *do z pierwiastka zaimkowego praindoeur. *de-, praindoeur. *do- (por. st.łac. en-do, nowsze in-du w, wewnątrz, w obrębie, swn. za do)[58]
  (2.1) z wł. do (to samo znaczenie), będącego zamiennikiem wcześniejszej nazwy ut, od pierwszej sylaby łacińskiego hymnu Ut queant laxis.[59]
 91. Dominik (d:Lexeme:L40147)
  łac. Dominicus < łac. dominicusPański, dosł.należący do Pana
 92. Dorota (d:Lexeme:L42284)
  łac. Dorothea < gr. Δωροθέα < gr. δῶρον + θεός → „dar boga[60]
 93. drzewo (d:Lexeme:L22772)
  prasł. *děrvo, *dervo < praindoeur. *dóru (por. sanskr. तरु (taru))
 94. drzwi (d:Lexeme:L3046)
  (1.1) praindoeur. *dʰworom < praindoeur. *dʰwor-, *dʰwer- • por. sanskr. द्वार (dvāra)
 95. dubn (d:Lexeme:L31055)
  (1.1) n.łac. dubnium, od nazwy miejscowości: Dubna pod Moskwą, gdzie mieści się Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, w którym dokonano syntezy kilku pierwiastków transuranowych
 96. duży (d:Lexeme:L15085)
  prasł. *dužь
 97. dzień (d:Lexeme:L15082, d:Lexeme:L15084)
  prasł. *dьnь[61] < praindoeur. *dins, od rdzenia *di- → świecić
 98. dzierlatka (d:Lexeme:L6875)
  st.pol. dziurlatka, st.pol. dziurładka
 99. Edward (d:Lexeme:L40717)
  ang. Edward < st.ang. Ēadweard < st.ang. eād + weard
 100. -ek (d:Lexeme:L25077)
  prasł. *-ъkъ[62]
 101. Eleonora (d:Lexeme:L40152)
  łac. Eleonora < st.franc. Elienor, st.franc. Aliénor[63]
 102. Eligiusz (d:Lexeme:L38518)
  (1.1) łac. Eligius < łac. eligowybierać, wybrać
 103. Elżbieta (d:Lexeme:L40697)
  (1.1) łac. Elisabetha < gr. Ἐλισάβετ < hebr. אלישבע (elisheba, eliszebeth) → Bóg moją przysięgą[64] < hebr. אל + שבועה; imię pochodzenia biblijnego od Elżbiety, matki Jana Chrzciciela lub Eliszeby, żony Arona
  (1.2) od (1.1)
 104. Emma (d:Lexeme:L40587)
  łac. Hemma
 105. Estera (d:Lexeme:L40153)
  łac. Esther < gr. Ἐσθήρ < hebr. עשתר (ishtar), hebr. אסתר (ʾester) < st.pers.gwiazda
 106. Eufemia (d:Lexeme:L40379)
  (1.1) łac. Euphemia < gr. Εὐφημία < gr. εὖ + φημίdobro + mówić
 107. Eugenia (d:Lexeme:L40380)
  łac. Eugenia
 108. Eugeniusz (d:Lexeme:L40616)
  łac. Eugenius < gr. εὐγενής (eugenes) → szlachetnie urodzony, wielkoduszny[65]
 109. eureka (d:Lexeme:L2979)
  gr. εὕρηκα (heúrēka → znalazłem)
 110. Ewa (d:Lexeme:L40358)
  (1.1-3) łac. Eva < gr. Εὔα (Eúa) < hebr. חַוָּה (ḥawwā)[66]
 111. Fabian (d:Lexeme:L41647)
  (1.1) łac. Fabianus < łac. fababób
 112. Felicjan (d:Lexeme:L41759)
  łac. Felicianus
 113. Felicyta (d:Lexeme:L37966)
  łac. Felicitas < łac. felicitas
 114. Feliks (d:Lexeme:L40221)
  łac. felixszczęśliwy[36]
  podstawa imienia Szczęsny[36]
 115. flądra (d:Lexeme:L7818)
  (1.1) niem. Flinder, niem. Flunder[67]
 116. Florian (d:Lexeme:L40119)
  (1.1) łac. Florianus < łac. florus[68][69]kwitnący
 117. fluor (d:Lexeme:L6582)
  (1.1) n.łac. fluor[70]
 118. Franciszek (d:Lexeme:L39176)
  (1.1) łac. Franciscus, wł. FrancescoFrancuzik (przezwisko świętego z Asyżu) lub germ. frank[71]
  źródłosłów dla pol. Frampol[72]
 119. Francja (d:Lexeme:L36318)
  (1.1) franc. France
 120. Francuz (d:Lexeme:L36319)
  niem. Franzose
 121. fretka (d:Lexeme:L16758)
  niem. Frettchen[73], zdrobn. od niem. Frett, z hol. fret, franc. furet[74]
 122. Gabriel (d:Lexeme:L40149)
  (1.1) łac. Gabriel < gr. Γαβριήλ (Gabriel) < hebr. גבריאל < hebr. אל + גברdosł.mąż Boży[75], ‘wojownik Boży[75][76]
 123. Gabriela (d:Lexeme:L37602)
  pol. Gabriel + -a
 124. gadolin (d:Lexeme:L19801)
  (1.1) od nazwiska Johana Gadolina[74]
 125. Gaja (d:Lexeme:L40383)
  (1.1) gr. Γαῖα
  (1.2) łac. Gaia < gr. Γαῖα albo jako żeńska forma imienia Gajusz < łac. Gaius
 126. gal (d:Lexeme:L12618, d:Lexeme:L12619)
  (1.1) łac. gallium
 127. gawron (d:Lexeme:L6379)
  prasł. *gavornъ → 'gawron, kruk'[77]
 128. Gertruda (d:Lexeme:L37502)
  łac. Gertrudes < germ.[78]
 129. glin (d:Lexeme:L6884)
  (1.1) pol. glina
 130. głóg (d:Lexeme:L7456)
  prasł. *glogъ → 'ciernisty, kolczasty krzew'[79]
  por. białor. глог, bułg. глог, czes. hloh, słc. hloh.
 131. głuszec (d:Lexeme:L7038)
  pol. głuchy + -ec – z obserwacji przyrody[80]
 132. Grecja (d:Lexeme:L36427)
  łac. Graecia < gr. Γραικός
 133. grusza (d:Lexeme:L21197)
  prasł. *gruša / prasł. *kruša[81]
 134. Hanna (d:Lexeme:L40720)
  (1.1) pol. Anna (wariant fonetyczny)[82] < łac. Anna < gr. Ἄννα < hebr. חנה (chanah) → łaska[83], wdzięk[84]
 135. Helga (d:Lexeme:L41155)
  st.nord. heilagr
 136. Henryk (d:Lexeme:L41616)
  germ. heim + richi 'ognisko domowe' + 'potężny, bogaty'[85]
 137. Hilary (d:Lexeme:L40999)
  (1.1) łac. Hilarius < łac. hilaris, łac. hilaruswesoły, pogodny < gr. ἱλαρός (hilaros) → wesoły, pogodny, radosny
 138. Hiszpania (d:Lexeme:L36459)
  (1.1) łac. Hispania
 139. Honorata (d:Lexeme:L40256)
  (1.1) łac. honorataszacowna; zaszczytna; wyróżniona urzędem < łac. honoroczcić, wyróżniać urzędem
 140. -i (d:Lexeme:L24043)
  (1.1) prasł. *-ьjь[86]
 141. Ignacy (d:Lexeme:L40085)
  (1.1) łac. ignatus 'ogień'[36]
  (1.1) podstawa stworzenia imienia pol. Żegota (kalka z łac.)[36]
 142. iguana (d:Lexeme:L11801)
  hiszp. iguana
 143. -ik (d:Lexeme:L23827)
  prasł. *-ikъ[87]
 144. Ildefons (d:Lexeme:L41755)
  łac. Ildephonsus
 145. imbir (d:Lexeme:L16558)
  śwn. *imbër, śwn. *ing(e)bër, śwn. *ing(e)wër < łac. gingiber < łac. zingiber < gr. ζιγγίβερις[88]
 146. imię (d:Lexeme:L7127)
  (1.1) prasł. *jьmę
  (1.3) kalka z łac. nomen[89]
 147. Ireneusz (d:Lexeme:L40064)
  łac. Irenaeus < gr. Ειρηναίος < gr. εἰρήνηpokój
 148. Irlandczyk (d:Lexeme:L36830)
  pol. Irlandia + -czyk
 149. Irlandka (d:Lexeme:L36831)
  pol. Irlandia + -ka
 150. Islandia (d:Lexeme:L37034)
  (1.1-2) isl. ís + landlód + kraj, „kraj lodu
 151. Izabela (d:Lexeme:L40693)
  od hiszp. formy imienia Elżbieta lub od bibl. Jezabel[36]
 152. Izyda (d:Lexeme:L42237)
  (1.1) od (1.1)
  (1.2) łac. Isis < gr. Ἶσιςst.egip.
  stt
  H8
  B1
  Ȝs.t lub
  stt
  ,
  y
  I12
  Ȝs.t
 153. Izydor (d:Lexeme:L39821)
  łac. Isidorus < gr. Ἰσίδωρος < gr. Ἶσις + δῶρονdosł.dar Izydy
 154. ja (d:Lexeme:L6410, d:Lexeme:L6411)
  (1.1) prasł. *az[90]
  (3.1) niem. ja[91]
 155. jabłko (d:Lexeme:L23892)
  prasł. *ablъko < praindoeur. *h₂ébōl, praindoeur. *h₂ébl̥
 156. jabłoń (d:Lexeme:L23904)
  prasł. *ablonь[92]
 157. jak (d:Lexeme:L6568, d:Lexeme:L6569, d:Lexeme:L6570, d:Lexeme:L6571, d:Lexeme:L6572)
  (3.1) ang. yak < tyb. གཡག་ (gyag)
 158. Jakub (d:Lexeme:L42276)
  (1.1) łac. Iacobus < gr. Ἰάκωβος (Iakobos) < hebr. יעקב [93]
  (1.2) od (1.1)
 159. jałowiec (d:Lexeme:L17738)
  pol. jałowy + -ec, od jałowej ziemi lub „jałowego”, czyli męskiego kwiatu[94]
 160. jamnik (d:Lexeme:L14047)
  pol. jama + -nik
 161. Jan (d:Lexeme:L39827)
  (1.1) hebr. יחב < hebr. יוחנן (jeho-hanan) → ‘Jahwe jest łaskawy[95]
 162. Jeremiasz (d:Lexeme:L39394)
  łac. Hieremias < koine Ἰερεμίας < hebr. ירמיהו (jirmejahu), hebr. ירמיה (jirmeja) → dosł.Jahwe podnosi” lub „Jahwe wywyższony
 163. Jerzy (d:Lexeme:L41796)
  (1.1) łac. Georgius < gr. Γεώργιος (Georgios)[96][97] < gr. γεωργός (georgos) → rolnik
  (1.2) od (1.1)
  (2.1) od (1.2)
 164. jesień (d:Lexeme:L6240)
  prasł. *esenь[98]
  por. białor. восень, bułg. есен, bułg. есен, chorw. jesen, czes. jeseň, ros. осень, słc. jeseň, słń. jesen, ukr. осінь.
 165. jeść (d:Lexeme:L2457)
  (1.1) prasł. *(j)ěsti < praindoeur. *h₁édti
 166. Jędrzej (d:Lexeme:L40914)
  słowiańska, imię znaczące kogoś męskiego por. jądro • jędrny • jędrność[99] lub łac. Andreas < gr. Ἀνδρέας (Andreas)[16][100] < gr. ἀνδρεῖος (andreios) → męski, mężny, dzielny < gr. ἀνήρ (aner) → mężczyzna, człowiek
 167. język (d:Lexeme:L6227)
  (1.1-2) wyraz ogólnosłowiański, por. pol. język, czes. jazyk, słc. jazyk, głuż. jazyk, dłuż. jězyk, ros. язык, ukr. язик, białor. язык, bułg. език, serb. језик, chorw. jezik, mac. јазик, słń. jezik. Wszystkie te formy pochodzą z prasłowiańskiego *językъ, co z wcześniejszej formy ęzy z jotacją oraz sufiksem -kъ.
  (1.2-6) od (1.1)
  (2.1) od (1.1)
 168. językoznawstwo (d:Lexeme:L6393)
  (1.1) pol. język + znawstwo
 169. Joachim (d:Lexeme:L39610)
  łac. Joachinus < gr. Ἰωακείμ < hebr. יואכים (jojakim) → dosł.Bóg podnosi[101]
 170. Jolanta (d:Lexeme:L40117)
  germ.[102]
 171. Jonatan (d:Lexeme:L38170)
  łac. Jonathan < gr. Ἰωνάθαν < hebr. יהונתן (jonathan) → Jahwe dał
 172. Jowisz (d:Lexeme:L21632)
  (1.1) łac. Iuppiter (D. Iovis)[103][104]
  (2.1) od (1.1)
 173. Józef (d:Lexeme:L41905)
  łac. Ioseph < gr. Ἰωσήφ < hebr. יוֹסֵף (josef) → Bóg doda[105], niech Pan przyda syna (drugiego)[36]
  źródłosłów dla nazwisk: pol. Józefiak, pol. Józeficz, pol. Józefowicz, pol. Jóźwiak, pol. Jóźwik[36]
 174. Judyta (d:Lexeme:L39634)
  hebr. יהודית (jehudit)[106]Judejka
 175. Julia (d:Lexeme:L39629)
  łac. Iulia
 176. Juliusz (d:Lexeme:L40756)
  łac. Iulius
 177. Justyna (d:Lexeme:L38303)
  forma żeńska imienia pol. Justyn
 178. już (d:Lexeme:L12898)
  (1) zredukowana postać st.pol. juże[107]
 179. -ka (d:Lexeme:L23903)
  prasł. *-ъka[108]
 180. kadm (d:Lexeme:L14751)
  (1.1) n.łac. kadmium, od łac. cadmia, cadmea - „ruda cynku”, z gr. Καδμεία (Kadmeía), nazwa akropolu w Tebach, od imienia Kádmos[74]
 181. kalafior (d:Lexeme:L3878)
  (1.1-2) dial. wł. caule fiori (kapusty-kwiaty)[109]
  (1.3) podobieństwo fonetyczne do pol. kaloryfery[110]
 182. kalafiorek (d:Lexeme:L7801)
  pol. kalafior + -ek
 183. kalarepa (d:Lexeme:L6036)
  wł.[111]
 184. kalendarz (d:Lexeme:L3407)
  (1.1-3) śr.łac. kalendarium → kalendarz < łac. kalendariumksiążka rachunkowa lichwiarza < łac. Kalendaepierwszy dzień miesiąca; termin płacenia długów[112]
 185. Kanadyjka (d:Lexeme:L33625)
  (1.1) pol. Kanada
 186. kapusta (d:Lexeme:L7810)
  (1.1) wł.[113] < łac.[114]
  (2.1) pol. kapować przez skojarzenie fonetyczne
 187. Karol (d:Lexeme:L41850)
  germ.[115]
 188. Katarzyna (d:Lexeme:L40617)
  (1.1) łac. Catharina, łac. Catherina < gr. Αἰκατερίνη (Aikaterine) < gr. καθαρός (katharos)[116]czysty, bez skazy[117]
  (1.2-3) od (1.1)
 189. kiur (d:Lexeme:L30584, d:Lexeme:L30585)
  (1.1-2) od nazwiska Piotra i Marii Curie
 190. Klemens (d:Lexeme:L37967)
  łac. Clemens < łac. clemensdobrotliwy, miłosierny[118]
 191. -ko (d:Lexeme:L25791)
  prasł. *-ъko[119]
 192. kobalt (d:Lexeme:L7831)
  (1.1) łac. cobaltum
 193. kobieta (d:Lexeme:L7451)
  (1.1) od (1.2)[120]
  (1.2) st.pol. kobchlew (jedna z możliwości; obrządzanie świń należało do obowiązków kobiecych) lub st.pol. kobakobyła, albo jeszcze inne. Dziwna końcówka „-ieta” zgadza się z końcówkami ówczesnych (XVI w.) imion „Bieta”, „Elżbieta”, „Greta”, „Markieta”. Słowo „kobieta” weszło w użycie dopiero w XIX wieku, wypierając określenie „niewiasta”. Wcześniej było mianem obelżywym, uwłaczającym; w okresie między 1550-1700 obecnym prawie wyłącznie w tzw. literaturze sowizdrzalskiej, fraszkach.[121]
  (1.1) źródłosłów dla białor. кабета
 194. kolendra (d:Lexeme:L15624)
  łac. coriandrum < gr.
 195. kondor (d:Lexeme:L6238)
  hiszp. cóndor
 196. Konrad (d:Lexeme:L42570)
  łac. Conradus < germ.[122]
 197. konstantynopolitańczykowianeczka (d:Lexeme:L3523)
  pol. Konstantynopol + -czyk + -anka
  por. neapolitańczyk, berlińczykHabsburżankat. zdrobn. -czka: Haneczka
 198. Koszalin (d:Lexeme:L6603)
  Koszalice, Köslin
 199. kot (d:Lexeme:L2865, d:Lexeme:L369)
  od prasł. *kotъ[123][124] → kot (1.1), od łac. cattus[123]
  por. białor. кот, dial. bułg. кот, dial. czes. kot, dłuż. kót, ros. кот, dial. słc. kot i ukr. кіт
  por. ang. cat, hiszp. gato, niem. Katze, szw. katt i wł. gatto
  dzikie koty określano w czasach prasłowiańskich nazwą *stьbljь[124], od czego pochodzi pol. żbik, zob. tamże
 200. Kot (d:Lexeme:L2873, d:Lexeme:L2876)
  (1.1) (2.1) pol. kot
 201. kraj (d:Lexeme:L17720)
  (1.3) z (1.1)
  (1.4) pol. krajać
 202. Kraków (d:Lexeme:L1041)
  (1.1) prawdopodobnie od nazwy osobowej pol. Krak, tożsamej z wyrazem *krak → kruk, krzyk kruka, pochodzącym od czasownika pol. krakać[125]
  (1.2) < (1.1)
 203. krewniak (d:Lexeme:L30549)
  pol. krewny + -ak < pol. krew + -ny
 204. królewski (d:Lexeme:L26239)
  pol. król + -ewski
 205. Krystyna (d:Lexeme:L39297)
  (1.1) łac. Christina[126]
 206. książka (d:Lexeme:L19620)
  prasł. *kъnigy, zdrobnienie od prasł. *kъnъ – kloc drewna; por. knieja; do XVI wieku tylko w liczbie mnogiej[127]
 207. kto (d:Lexeme:L23890)
  prasł. kъto z praindoeur. *kʷis
 208. kumkwat (d:Lexeme:L15385)
  z języka kantońskiego: 柑橘
 209. kurkuma (d:Lexeme:L15032)
  sanskr. कुङ्कुम (kunkuma), arab. كركم (kurkum)[128], hebr. כרכם (karkom)
 210. kurwa (d:Lexeme:L20116, d:Lexeme:L20117)
  Według Zbigniewa Gołąba językowa pożyczka kentumowa. Od *kury/kurъv-a = „prostytutka, nierządnica”, drugą postać poświadczają wszystkie języki słowiańskie, już w języku cerkiewnym redakcji serbskiej kurъva. Gołąb za Wiktorem Władymirowiczem Martynowem zestawia wyraz z greckim κύριος ([kʉː́rios]) = „potężny, pan” i staroindyjskim śṻra = „silny, bohater”, awestyjskie sūra ts.. Wszystkie formy z praindoeur. *K'euH = „pęcznieć, puchnąć”, w związku z tym *kury (*kourūs) mogło po prostu znaczyć „dojrzała, dorosła kobieta[129]. Aleksander Brückner podsumowywał krótko: „prasłowo; wszędzie tak samo, tylko na Rusi, zamiast tego cerkiewne blad' (por. bledzin syn)”[130]. Według Andrzeja Bańkowskiego to obelżywe słowo (w języku polskim zapisane po raz pierwszy w 1415 r.) często cytowane w aktach sądowych i w staropolskich kodeksach prawnych obłożone sankcjami („gdyby mać jego kurwą mianował, w takąż winę skazujemy ji być upadłym”). Starsza postać *kureẃ zachowana reliktowo w najczęściej używanym wyrażeniu „kurwie macierze syn” (1396, 98, 1404, 11, 14, 27, 28, 29, 34, 36 w rotach sądowych), gdzie formę kurwie należy interpretować jako dopełniacz rzeczownika liczby pojedynczej (nie jako przymiotnik), jak w wyrażeniu „kurwy macierze syn” (1402, 27, 33); †kury, †kurъve[uwaga 1]*kour-ū-s „kobieta niezamężna”, greckie koúra, koúrē, kóra, kórē, kṓra ts. (*kour-ā skąd też ewentualnie staro-wysoko-niemieckie huora, niemieckie Hure). Sens pejoratywny rozwinął się z wyrażenia †kurъve †matere †synъ = „syn niezamężnej matki” = „syn nieznanego ojca; bękart-wyrzutek, nie należący do rodu”. W XVI wieku „kurwa” jest zwykłą nazwą zawodowej prostytutki z licznymi derywatami[131].
 211. lantan (d:Lexeme:L17724)
  (1.1) gr. λανθάνω (lanthánō) → ukrywać się[74]
 212. legwan (d:Lexeme:L11652)
  hiszp. el + iguana[132]
 213. leksykografia (d:Lexeme:L6276)
  (1.1) pol. leksykon + -grafia, gr. λεξικογραφία < gr. λεξικόν + γραφία
 214. Leokadia (d:Lexeme:L39603)
  gr.
 215. liczebnik (d:Lexeme:L9339)
  pol. liczba
 216. Liechtenstein (d:Lexeme:L37250)
  od nazwiska rodu książęcego Liechtenstein
 217. lin (d:Lexeme:L12096)
  prasł. *linъ[133]
 218. lipa (d:Lexeme:L5188)
  (1.1) prasł. *lipa[134]
  (1.5) od (1.1), najprawdopodobniej ponieważ miękkie drewno lipy nadaje się głównie do rzeźbiarstwa[135]
 219. Litwin (d:Lexeme:L37466)
  (1.1-2) pol. Litwa + -in[136]
 220. lorens (d:Lexeme:L30902)
  (1.1) łac. lawrencium; wymowa z ang. od nazwiska amerykańskiego fizyka Ernesta O. Lawrence'a
 221. Lotar (d:Lexeme:L40602)
  (1.1) niem. Lothar
 222. Luksemburg (d:Lexeme:L37524)
  (1.1-2, 2.1) niem. Luxemburg
  (1.3) z (1.2), radio miało siedzibę w Luksemburgu (1.2)
 223. Łazarz (d:Lexeme:L39707)
  (1.1) od (1.2)
  (1.2) łac. Lazarus < gr. Λάζαρος < hebr. אלעזרdosł.Bóg pomógł
 224. Łucja (d:Lexeme:L39759)
  łac. Lucia[137] < łac. lux (D. lucis)[75]światło
 225. Łucjan (d:Lexeme:L40754)
  (1.1) łac. Lucius
 226. Łukasz (d:Lexeme:L40118)
  łac. Lucas < koine Λουκάς [potrzebne źródło] < łac. Lucius < łac. luciusdosł.urodzony o świcie
 227. Maciej (d:Lexeme:L42010)
  łac. Matthias < gr. Ματθίας, gr. Μαθθίας < hebr. מתתיהו (matityáhu) → dar Boga (od tego samego słowa pochodzi imię Mateusz)[138]
  źródłosłów nazwisk: Mach, Maciaszczyk, Maciaszek, Maciejak, Maciejewski, Maciejewicz, Macierewicz, Macioszek, Maciuk, Maciukiewicz, Maciulewicz, Maciuła, Mackiewicz, Maculewicz, Maćko, Maćkowski, Maćkowicz, Maćków[139]
 228. magnez (d:Lexeme:L6857)
  (1.1) łac. magnesium
 229. Maksym (d:Lexeme:L40452)
  łac. maximus, magnus
 230. Malachiasz (d:Lexeme:L41156)
  (1.1) łac. Malachias < koine Μαλαχίας < hebr. מלאכי (mal'akhi) → dosł.mój posłaniec”, „mój anioł
 231. malina (d:Lexeme:L20379)
  (1.1) prasł. *malina < praindoeur. *meh₂l-czarny
 232. Małgorzata (d:Lexeme:L41598)
  (1.1) łac. Margarita < gr. μαργαρίτης (margarítēs) → perła[140]
 233. mangan (d:Lexeme:L7813)
  (1.1) łac. manganum
 234. Marcela (d:Lexeme:L41703)
  (1.1) łac. Marcella
 235. Marcelin (d:Lexeme:L40900)
  łac. Marcellinus
 236. Marcin (d:Lexeme:L39475)
  łac. Martinus[141] → ‘należący do Marsa’; ‘poświęcony Marsowi’ < łac. Mars (D. Martis; imię rzymskiego boga wojny)
 237. Maria (d:Lexeme:L39504)
  łac. Maria < gr. Μαρία, gr. Μαριάμ < hebr. מרים (Miriam)[142]
 238. Marian (d:Lexeme:L41458)
  łac. Marianus < łac. Marius; należący do Mariusa, do rodu Mariuszów.
 239. Mariusz (d:Lexeme:L40634)
  (1.1) łac. Marius
 240. mars (d:Lexeme:L21357)
  (1.1) niem. Mars
 241. Mars (d:Lexeme:L21354)
  (1.1) łac. Mars[143]
  (2.1) od (1.1) przez analogię do innych języków
 242. Marta (d:Lexeme:L41001)
  łac. Martha < gr. Μάρθα < aram. מרתא
 243. Martyna (d:Lexeme:L41154)
  łac. Martina < łac. MartinusMarcin
 244. Marysia (d:Lexeme:L39505)
  pol. Maria
 245. Marysieńka (d:Lexeme:L39506)
  od pol. Maria
 246. marzec (d:Lexeme:L4562)
  (1.1) od śwn. marz → marzec < łac. Mārtius mensis („miesiąc Marsa”)[144]; inna, dawna nazwa trzeciego miesiąca w roku to unor[145], pochodząca od liczby jeden, gdyż miesiąc ten rozpoczynał rok
 247. Mateusz (d:Lexeme:L41732)
  łac. Matthaeus < koine Ματθαῖος < hebr. מתתיהו (matityáhu) → dar Boga (od tego samego słowa pochodzi imię Maciej)[146]
 248. Matylda (d:Lexeme:L40994)
  z germańskiego
 249. Merkury (d:Lexeme:L20448, d:Lexeme:L20449)
  (1.1) łac. Mercurius[147]
  (1.2, 2.1) od (1.1)
 250. męski (d:Lexeme:L11802)
  (1.1-1.6) pol. mąż + -ski (mążdaw. mężczyzna) < prasł. *mǫžьskъjь < prasł. *mǫžь + *-ьskъjь[148]
  (1.7) przez skojarzenie kształtu obu wtyczek (męskiej i żeńskiej) z odpowiednimi narządami płciowymi
 251. miasto (d:Lexeme:L6852, d:Lexeme:L6853)
  (1.1-5) niejasna, ale słowo mocno związane ze słowem: miejsce
  (2.1) miast + to
 252. Michał (d:Lexeme:L41785)
  łac. Michael < gr. Μιχαήλ (michael) < hebr. מיכאל (michael) < hebr. אל + כ־ + מיdosł.któż jak Bóg[75][149]
 253. mieć (d:Lexeme:L17477, d:Lexeme:L17478)
  prasł. *jьměti
 254. miedź (d:Lexeme:L8066)
  prasł. *mědь
 255. mieszkaniec (d:Lexeme:L13356)
  pol. mieszkać
 256. między (d:Lexeme:L24684)
  źródłosłów dla wielu nazw geograficznych, m.in. dla pol. Międzyrzecz[150], pol. Międzyzdroje[151]
 257. Mikołaj (d:Lexeme:L39387)
  (1.1) łac. Nicolaus < gr. Νικόλαος (Nikolaos)[75] < gr. νίκη + λαός (nike + laos)[75]zwycięstwo + lud
 258. miłość (d:Lexeme:L12135)
  pol. miły + -ość < prasł. *milostь < prasł. *milъ + *-ostь[152]
 259. minuta (d:Lexeme:L6407)
  (1.1) od łac. minuta – „drobna”, ze zwrotu pars horae minuta prima – „pierwsza drobna część godziny”, w odróżnieniu od pars horae minuta secunda – „druga…”, skąd pochodzi słowo „sekunda
 260. Mirosław (d:Lexeme:L42211)
  od prasł. *Miroslavъ[153], od prasł. *mirъmir, pokój, świat i prasł. *slavasława
 261. Mirosława (d:Lexeme:L42213)
  od prasł. *Miroslava[154], od prasł. *mirъmir, pokój, świat i prasł. *slavasława
  por. tłumaczenia
 262. młynarzówna (d:Lexeme:L3860)
  pol. młynarz + -ówna
 263. Modest (d:Lexeme:L40120)
  łac. Modestus
 264. musieć (d:Lexeme:L16557)
  (1.1) niem. müssen (przejęte przez języki zachodniosłowiańskie)[155]; jest to wczesne zapożyczenie z języków germańskich[156]
 265. na (d:Lexeme:L4451, d:Lexeme:L4452)
  (?.?) w języku staropolskim pełnił ważną funkcję, wchodząc w związek z przyrostkiem -d (nad), służył też stopniowaniu przymiotnika → na-, nad-, naj- (nawysze, nanadwysze, nadna(j)wysze)
  (?.?) źródła podają różną etymologię:
 266. Neptun (d:Lexeme:L22768)
  (1.1) łac. Neptunus[159]
  (2.1) ang. Neptune, z użyciem polskiej nazwy (1.1)
 267. nie (d:Lexeme:L5147, d:Lexeme:L5148)
  (1.1-4) od XIV w.; ogsłow. (por. czes. ne, ros. не) z prasł. *ne 'nie' (odpowiedniki: litew. ne, łac. ne, gr. ναί (νή), st.ind. ná-[potrzebna transkrypcja na staroindyjski]) z praindoeur. *ne 'nie'[160]
 268. niedziela (d:Lexeme:L7044)
  (1.1) prasł. *nedělja, od *ne dělati → nie pracować
 269. niedzielny (d:Lexeme:L14648)
  pol. niedziela + -ny
 270. niedzielny kierowca (d:Lexeme:L36174)
  (1.1) przez skojarzenie z „bardzo rzadko”, „nie w celach zawodowych” (w niedziele się nie pracuje).
 271. Niemcy (d:Lexeme:L37880)
  pol. Niemiec
 272. Niemiec (d:Lexeme:L37881)
  (1.1-3) od prasł. *němьcь[161]niemówiący (po słowiańsku), od przymiotnika prasł. *němъniemy
  (1.1-3) por. białor. немец, bułg. немец, chorw. Nijemac, czes. Němec, mac. Немец, ros. немец, scs. нѣмьць, słc. Nemec, słń. Nemec i ukr. німець
  (1.1-3) por. także etymologię słów Słowianin i barbarzyńca
 273. Niemka (d:Lexeme:L37882)
  pol. Niemiec + -ka[162]
 274. niob (d:Lexeme:L13364)
  (1.1) łac. niobium
 275. nowy (d:Lexeme:L17469)
  od prasł. *novъ[163][164], od praindoeur. *newos[163]
  por. białor. новы, bułg. нов, chorw. nov, dłuż. nowy, głuż. nowy, kasz. nowi, mac. нов, ros. новый, scs. новъ, słc. nový, słń. nov, serb. нов i ukr. новий
  por. gr. νέος (od tego n.gr. νέος) oraz łac. novus (od tego hiszp. nuevo, port. novo i wł. nuovo)
 276. ocelot (d:Lexeme:L6011)
  franc. ocelot < hiszp. ocelote < nahuatl klasyczny ocelotl
 277. od (d:Lexeme:L6173)
  (1.1) prasł. *ot, w użyciu od XIV w.[165]
 278. odkurzacz (d:Lexeme:L11416)
  (1.1) pol. odkurzać
 279. ojciec (d:Lexeme:L30898)
  od pol. ociec, od prasł. *otьcь, od praindoeur. *atta[166]
  por. bułg. отец, chorw. otac, czes. otec, głuż. wótc, kasz. òjc, mac. отец, ros. отец, rusiń. отець, scs. отьць, słc. otec, słń. oče i ukr. отець
  por. gr. ἄττα i łac. atta
 280. Oktawian (d:Lexeme:L40342)
  łac. Octavianus
 281. Olgierd (d:Lexeme:L42339)
  litew. Algirdas
 282. Olimpia (d:Lexeme:L40116)
  (1.1) łac. Olympia < gr. Ολυμπία
 283. ołów (d:Lexeme:L25850)
  starozach. sł.
 284. orangutan (d:Lexeme:L14742)
  (1.1) ang. orang-utan, z malaj. ōrang-hūtan[74]
 285. oraz (d:Lexeme:L25470, d:Lexeme:L25471)
  pol. o + raz[167]
 286. -owy (d:Lexeme:L23887)
  prasł. *-ovъ[168]
 287. Pan (d:Lexeme:L7563)
  (1.2) łac. Pan < gr. Πάν
 288. pani (d:Lexeme:L14083)
  (1.1-2) pol. pan[169]
 289. państwo (d:Lexeme:L15078, d:Lexeme:L15079)
  (2) pol. pan + -stwo[170]
 290. papaja (d:Lexeme:L9074)
  (1.1) hiszp. papaya < indiańskie[74]
  (1.2) pol. paplać[110]
 291. Paweł (d:Lexeme:L40911)
  (1.1) czes. Pavel < łac. Paulus[75][171] < łac. paulus[75]mały, drobny
 292. piątek (d:Lexeme:L7226)
  (1.1) pol. piąty + -ek[172]
 293. pieprz (d:Lexeme:L15086)
  niem.[173]
 294. pierwszy (d:Lexeme:L15077)
  stopień wyższy od st.pol. pierwy → pierwszy, początkowy, pierwotny[174], od prasł. *pьrvъ, od rdzenia praindoeur. *prH-uo-[175]
  forma pierwy była w użyciu jeszcze w XVI wieku[176]
  por. białor. першы, bułg. първи, chorw. prvi, czes. první, kasz. piérwi, ros. первый, scs. прьвъ, słc. prvý, słń. prvi i ukr. перший
  por. alb. parë, litew. pirmas i łot. pirmais
 295. pies (d:Lexeme:L8059)
  prasł. *pьsъ[177]
  (1.1) źródłosłów dla pol. Psary[178]
 296. pigwa (d:Lexeme:L7051)
  (1.3) pol. pigułka, skojarzenie fonetyczne[110]
 297. Piotr (d:Lexeme:L39186)
  (1.1) czes. Petr, st.czes. Pietr[179] < łac. Petrus < łac. petra[180] < gr. Πέτρος (Petros) < gr. πέτρα (petra) → skała, tłum. aram. כיפא (kefa); por. Mt 16:18
 298. po (d:Lexeme:L6284)
  (1) prawdop. zredukowana postać praindoeur. *apo[181]
 299. podwieczorek (d:Lexeme:L5929)
  pol. pod + wieczór
 300. Polska (d:Lexeme:L9751)
  • Pochodzenie nazwy Polska nie jest jednoznaczne. Historycznie nazwa Polska jest regularnym przymiotnikiem rodzaju żeńskiego utworzonym od rzeczownika pole[182] – otwartej przestrzeni na danym terytorium. Składa się z dwóch części: nazwy „Pol”„pole” oznaczającej otwartą przestrzeń lub uprawne pole oraz przyrostkowego formantu przymiotnikowego „-ska”. Nazwa „Polska” to gramatycznie przymiotnik utworzony od rzeczownika „pole” za pomocą przyrostka „-sk”, który jest formantem przymiotnikowym, kontynuantem z języka prasł. -ьskь-jь określającym przynależność do czegoś[183]. Dodawany jako końcówka przymiotnikowa, w nazewnictwie pol. oraz ogsłow. jest to również formant produktywny dla nazw topograficznych i dzierżawczych; oboczności tego formantu np. „-sk”, „-sko”, „-ck”, „-cko” oraz „-zk”, „-zko” charakterystyczne są dla bardzo dawnych nazw miejscowych nadawanych miejscowościom na terenie Polski (por. Gdańsk • Bużesk • Łańsk • Płońsk • Płock • Wąchock • Rajsko • Bielsko • Kłodzko • Radomsko • Sławsko • Słupsk itp.). Do wieku XIX funkcjonowała także archaiczna odmiana „w Polszcze” zamiast „w Polsce”[184], będąca wynikiem lingwistycznego procesu językowego, który nastąpił w wyniku wymiany prasłowiańskiej grupy „-sk” na „-sc”[185].
  • Nazwę Polska odnotowano w wielu źródłach średniowiecznych spisanych po łacinie, w annałach, dziełach geograficznych, żywotach świętych oraz wielu kronikach z gatunku gesta opisujących historie poszczególnych europejskich państw, narodów i władców. W średniowiecznych źródłach spisanych po łacinie zachowało się wiele wzmianek zawierających nazwę kraju Polska w zlatynizowanych formach: Polania, Palania, Polenia, Bulania i innych.
  • Istnieją dwie hipotezy na temat źródłosłowia nazwy „Polska”. Według jednej z nich nazwa wywodzi się od „pola” - nazwy mającej w języku polskim zarówno znaczenie przestrzenne jak też rolnicze. Druga z nich za źródło upatruje nazwę słowiańskiego plemienia „Polan”, którego nazwa również wywodzi się od wcześniej przytoczonej nazwy „pole”. Według jednej z teorii nazwa ta wywodzi się od plemienia Polan, zamieszkującego tereny obecnej Wielkopolski. Słowo Polanie zaś przeważnie wywodzone jest od słowa pole, w związku albo z rolnictwem jako głównym zajęciem plemienia, albo zamieszkiwaniem przez nich równinnych terenów (w odróżnieniu od innych plemion, np. Wiślan czy Mazowszan)[182].
  • Niektórzy historycy (np. Przemysław Urbańczyk i Zofia Hilczer-Kurnatowska) kwestionują samo istnienie Polan, którzy w źródłach piśmienniczych pojawiają się dopiero w XII wieku w spisanej przez Nestora w roku 1113 kronice Powieść minionych lat (Повѣсть времяньныхъ лѣтъ)[186]. Niezależnie od istnienia Polan nazwę Polski wywodzi się od ogsłow. wyrazu pole – oznaczającego pierwotnie równinę zdatną pod uprawę[187] (por. prasł. poljeczes. polesłc. poleukr. полеbiałor. полеros. полеchorw. poljeserb. пољеmac. полеbułg. полеdłuż. pólo), wywodzącego się od praindoeur. członu *pelè- → pole, płaski teren; zob. też etymologia nazwy Polska w Wikipedii.
 301. pomarańcza (d:Lexeme:L14085)
  daw. wł. pomarancia < wł. pomo + arancia[188][189]
 302. Popielec (d:Lexeme:L31681)
  czes. popielec < kalka z łac. dies cinerum[190]
 303. Portugalia (d:Lexeme:L37968)
  (1.1) port. Portugal
 304. porzeczka (d:Lexeme:L6285)
  od st.pol. porzecze od XIV w. „teren położony nad rzeką”
 305. potas (d:Lexeme:L7458)
  (1.1) n.łac. (franc., ang.) potassium, od ang. potass, potash „potaż”, z hol. potas, niem. Potasche[74]
 306. praca (d:Lexeme:L7809)
  (1.1) pol. pracować[191]
  por. czes. práce, dłuż. proca, głuż. próca
 307. przeczytać (d:Lexeme:L20183)
  pol. czytać
 308. przed (d:Lexeme:L11567)
  (1) pol. przód (redukcja)[192]
 309. przysłówek (d:Lexeme:L8055)
  (1.1) pol. przy + słowo („słowo” w znaczeniu: „czasownik”)
 310. psi (d:Lexeme:L12913)
  (1.1) pol. pies
  (4.1) gr. ψῖ
 311. pszczoła (d:Lexeme:L12611)
  prasł. *bьčela[193] lub *bъčela
 312. pszenica (d:Lexeme:L12899)
  prasł. *pьšenò, praindoeur. *pis-en-om, praindoeur. *peys-, por. pol. pchać
 313. ptak (d:Lexeme:L23277)
  prasł. *pъtakъ < praindoeur. *peth₂-latać
 314. radon (d:Lexeme:L28883)
  (1.1) łac. radon
 315. Rafał (d:Lexeme:L41766)
  (1.1) łac. Raphael < gr. Ραφαήλ (Rafael) < hebr. רפאל < hebr. אל + רפאdosł.Bóg uzdrawia[194]
  (1.2, 2.1) od (1.1)
 316. rdzawoszyi (d:Lexeme:L27866)
  (1.1) pol. rdzawy + szyja
 317. ren (d:Lexeme:L25810, d:Lexeme:L25812)
  (1.1) łac. rhenium, od rzeki Ren
  (2.1) franc. renne, niem. Ren, ze szw.[195]
  (3.1) od chińskiego (pinyin rén)
 318. rękawiczka (d:Lexeme:L17519)
  od rękawica
 319. Robert (d:Lexeme:L41767)
  germ.[196]
 320. robić (d:Lexeme:L17468)
  prasł. *orbiti < prasł. *orbъ - sługa, niewolnik < praindoeur. h₃órbʰos
  por. scs. рабъ, ros. раб
  por. gr. ὀρφανός, łac. orbus
 321. rodzaj (d:Lexeme:L10509)
  (1.3) kalka z łac. genus[197]
 322. rodzina (d:Lexeme:L13161)
  od Szablon:etym (połączenie Szablon:etym) → to, co jest związane z rodem[198]
  Szablon:por Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn i Szablon:etymn
 323. Roman (d:Lexeme:L42317)
  Szablon:etym
 324. Romuald (d:Lexeme:L42312)
  Szablon:etym
 325. ropucha (d:Lexeme:L10188)
  Szablon:etym, Szablon:etym < Szablon:etym
 326. Rosja (d:Lexeme:L31207)
  (1.1) Szablon:etym < Szablon:etymRuś
 327. roślina (d:Lexeme:L15030)
  Szablon:etymn < Szablon:etymn < Szablon:etym < Szablon:etymrosnąć[199]
 328. rozmaryn (d:Lexeme:L15832)
  (1.1-3) Szablon:etym < Szablon:etymrosa morska
 329. róż (d:Lexeme:L5925)
  (1.2) Szablon:etym[200]
 330. rtęć (d:Lexeme:L25616)
  (1.1) Szablon:etym, być może z Szablon:etym → „planeta Merkury
 331. rzecz (d:Lexeme:L20885)
  (1.1) < (1.9)[201]
  (1.9) Szablon:etym < Szablon:etym[201]
 332. rzeczownik (d:Lexeme:L4268)
  Szablon:etymn
 333. rzeka (d:Lexeme:L11653)
  Szablon:etym[202]
 334. Salomea (d:Lexeme:L41904)
  Szablon:etym
 335. samochód (d:Lexeme:L22588)
  (1.1) Szablon:etymn
 336. Samuel (d:Lexeme:L42861)
  Szablon:etym < Szablon:etym < Szablon:etym (szmuel) → słuchający Boga
 337. Saturn (d:Lexeme:L21794)
  (1.1) Szablon:etym[203]
  (2.1) od (1.1)
 338. seaborg (d:Lexeme:L31208)
  (1.1) Szablon:etym, od nazwiska amerykańskiego chemika Glenna T. Seaborga
 339. seler (d:Lexeme:L11803)
  (1.1-2) Szablon:etym < Szablon:etym < Szablon:etym < Szablon:etym
  (1.3) od (1.1)
 340. siarka (d:Lexeme:L7130)
  (1.1) starosłow.
 341. się (d:Lexeme:L13358)
  od Szablon:etym[204]
  Szablon:por Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn i Szablon:etymn
  Szablon:por Szablon:etymn
 342. słownik (d:Lexeme:L3254)
  Szablon:etymn
 343. sód (d:Lexeme:L6838)
  (1.1) Szablon:etymn
 344. spotkać (d:Lexeme:L29206)
  z + po + tkać
 345. spotykać (d:Lexeme:L29207)
  z + po + tykać
 346. srebro (d:Lexeme:L15386)
  (1.1) Szablon:etym, Szablon:por Szablon:etymn
 347. Stefan (d:Lexeme:L39646)
  (1.1) Szablon:etym[75] < Szablon:etym (stefanos) < Szablon:etym (stefanos)[75]wieniec, korona (od tego samego słowa pochodzi imię Szczepan)[75][205]
 348. stolica (d:Lexeme:L18644)
  (1.1) Szablon:etymntron, krzesło monarchy, biskupa
 349. styczeń (d:Lexeme:L1872)
  styczeń (lub tyczeń) pochodzi poprzez skojarzenie z tykami (był to czas pozyskiwania drewna użytkowego) od sieczeń, zaś sieczeń od prasłowa *sěčьńь (prawdopodobnie zimowy okres; w XV w. sieczeń także mógł oznaczać luty)[3]; konkurencyjne etymologie wskazują na związek z czasownikiem stykać się[206] (styczeń jako miejsce styku starego i nowego roku) lub czasownikiem stygnąć (i czasem, w którym wszystko stygnie)[206]; inne, dawne nazwy pierwszego miesiąca w roku to: [207] ledzień, prosiniec, tyczeń, luty, [206] januar, godnik
 350. Sylwester (d:Lexeme:L40638)
  (1.1) Szablon:etym < Szablon:etym[208], Szablon:etymleśny, żyjący w lesie, dziki
  (2.1) od imienia (1.1) papieża św. Sylwestra I[209]
 351. symbol (d:Lexeme:L20376)
  (1.1) Szablon:etym (sýmbolon)
 352. szafran (d:Lexeme:L17723)
  Szablon:etym, Szablon:etym, Szablon:etym z [210]Szablon:etym
 353. Szczepan (d:Lexeme:L40394)
  (1.1) Szablon:etym[75] < Szablon:etym[75] < Szablon:etym (Stefanos) < Szablon:etym (stefanos)[75]wieniec, korona (od tego samego słowa pochodzi imię Stefan)[75][211]
 354. szczygieł (d:Lexeme:L20373)
  Szablon:etym
 355. szerszeń (d:Lexeme:L18062)
  prasłowiańska
 356. szewski poniedziałek (d:Lexeme:L31654)
  od pijaństwa tradycyjnie przypisywanego szewcom (zobacz też: pić jak szewc)
 357. Szwajcar (d:Lexeme:L39613)
  (1.1) Szablon:etym[74]
 358. Szwajcaria (d:Lexeme:L39612)
  (1.1) od Szwajcar
  (1.2) od (1.1)
 359. Szymon (d:Lexeme:L40722)
  Szablon:etym < Szablon:etym < Szablon:etym (szimeon) → „Jahwe wysłuchał
 360. śniadać (d:Lexeme:L6042)
  Szablon:etym *sъn – ědati (zjadać)[212]
 361. świnia (d:Lexeme:L17756)
  Szablon:etym
 362. Tantal (d:Lexeme:L23917)
  Szablon:etym (Tantalos)
 363. Telesfor (d:Lexeme:L40725)
  Szablon:etym < Szablon:etym (Telesphóros) → Szablon:dosłdoprowadzony do końca”, „doprowadzony do doskonałości
 364. Teodor (d:Lexeme:L41734)
  (1.1) Szablon:etym < Szablon:etymbóg + dar, „Boży dar
 365. Teofil (d:Lexeme:L40223)
  (1.1) Szablon:etym < Szablon:etym < Szablon:etymbóg + miłuję (kocham); Szablon:dosłmiłujący boga”; Szablon:por Amadeusz, Bogumił, Gottlieb
 366. Teofila (d:Lexeme:L40589)
  (1.1) Szablon:etym < Szablon:etym
 367. Teresa (d:Lexeme:L40891)
  Szablon:etym; źródłosłów dla Szablon:źródło dla[213] oraz Szablon:źródło dla
 368. Tezeusz (d:Lexeme:L40998)
  (1.1) Szablon:etym (Theseus)
  (1.2) od (1.1)
 369. tlen (d:Lexeme:L6494)
  Szablon:etymn
 370. to (d:Lexeme:L5454, d:Lexeme:L5455)
  (1.1-2.1) od Szablon:etym[214], od Szablon:etym[215]
  (1.1-2.1) Szablon:por Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn
 371. Tomasz (d:Lexeme:L40252)
  (1.1) Szablon:etym[75] < Szablon:etym (Thomas)[75][216] < Szablon:etym (toma)[75]bliźniak; nieprawidłowa jest etymologia ludowa Szablon:źle Szablon:fakt
 372. Tomisław (d:Lexeme:L40253)
  Szablon:etymdręczyć + sława[217]
 373. tor (d:Lexeme:L30540)
  (1.1) Szablon:etym
  (1.8) od imienia włoskiego matematyka Torricelliego
 374. truskawka (d:Lexeme:L6578)
  słowo truskawka pochodzi od dźwiękonaśladowczego słowa trusk oznaczającego lekki trzask, pękanie liści i gałęzi; pierwotnie ten wyraz odnosił się do różnych roślin
  źródłosłów dla Szablon:źródło dla
 375. trznadel (d:Lexeme:L7225)
  Szablon:etym
 376. ty (d:Lexeme:L10881)
  Szablon:etymSzablon:etym
 377. tydzień (d:Lexeme:L7617)
  od średniow. języków słowiańskich „ten dzień, powtarzający się co ten sam czas
 378. tymianek (d:Lexeme:L14227)
  Szablon:etym[218] < Szablon:etym thymos → duch, wola[219]
 379. tytan (d:Lexeme:L11805, d:Lexeme:L11807, d:Lexeme:L11809)
  (1.1) Szablon:etym (titán)
  (1.2-3) z (1.1)
  (2.1) Szablon:etym, z (1.1)
 380. u (d:Lexeme:L15380, d:Lexeme:L15381, d:Lexeme:L15382)
  (1.1) łacińska litera „u
 381. ubogi (d:Lexeme:L19376)
  od Szablon:etym, od rdzenia Szablon:etymbogactwo[220][34]
  powiązane z powiązane etymologicznie ze słowami bogactwo, bogaty i niebogi; wg części etymologów (m. in. Aleksandra Brücknera[221] i Franciszka Sławskiego) również z bóg, bogini i bożek, inni (m. in. Andrzej Bańkowski) podważają tę tezę[34]
  Szablon:por Szablon:etymn, Szablon:etymn, Szablon:etymn i Szablon:etymn
 382. Uran (d:Lexeme:L22573)
  (1.1) Szablon:etym (Uranos)[222][223]
  (2.1) od (1.1)
 383. Urban (d:Lexeme:L40218)
  (1.1) Szablon:etym < Szablon:etymmiejski, mieszkaniec miasta, miłośnik życia miejskiego
 384. Waldemar (d:Lexeme:L39645)
  Szablon:etympanować + sławny
 385. Walenty (d:Lexeme:L40752)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|łac|Valentinus}} < {{Node-count limit exceeded|łac|valens}} (dpn. valentis)Node-count limit exceededmocny, silny, zdrowy, potężny
 386. Walerian (d:Lexeme:L40086)
  {{Node-count limit exceeded|łac|Valerianus}}
 387. Waleriusz (d:Lexeme:L41375)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|łac|Valerius}} < {{Node-count limit exceeded|łac|Valesius}} < {{Node-count limit exceeded|łac|valeo}} < {{Node-count limit exceeded|praindoeur|*h₂wl̥h₁éh₁yeti}} < {{Node-count limit exceeded|praindoeur|*h₂welh₁-}} → rządzić, być mocnym
 388. Wanda (d:Lexeme:L41784)
  imię odnotowane w XIII w. w Historia Polonica Wincentego Kadłubka; jednoznaczna etymologia nie jest znana
 389. wapń (d:Lexeme:L7570)
  (1.1) od „wapień
 390. Warszawa (d:Lexeme:L2041)
  (1.1) W źródłach podobne brzmienie od XIV wieku. W XIV-XV w. miała różne brzmienia: Warszewa, Warszowa, Varschewia, Warschouia. W dzisiejszej postaci od XV w., a powszechnie od XVI w. Nazwa pochodzi od imienia rycerza Warsza (z rodu Rawów), do którego należała wieś. Imię to pochodzi od imion złożonych typu Warcisław, *WrocisławNode-count limit exceededNode-count limit exceeded lub nawet WrocławNode-count limit exceeded. Zarówno imię, jak i nazwę Warszawa można też łączyć z pniem *vṛch- (*vЪrch-)Node-count limit exceeded.
  Legenda o Warsie i Sawie jest niepoprawną etymologią ludową, zwłaszcza że Sawa było imieniem męskim. Błędne jest też wywodzenie formy Warszawa od zawołania „warz (= gotuj), Ewo”, wynikającej z innej legendyNode-count limit exceeded.
 391. warszawianin (d:Lexeme:L6233)
  {{Node-count limit exceeded|pol|Warszawa|-anin}}
 392. Wenus (d:Lexeme:L20875)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|łac|Venus}}Node-count limit exceeded
  (1.2) od (1.1)
 393. Weronika (d:Lexeme:L41097)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|łac|Berenice}} < {{Node-count limit exceeded|gr|Βερενίκη}} (Berenike), {{Node-count limit exceeded|gr|Φερενίκη}} (Ferenike) < {{Node-count limit exceeded|gr|φέρω|νίκη}}
 394. węgiel (d:Lexeme:L9075)
  {{Node-count limit exceeded|prasł|*ǫglь}}
 395. widelec (d:Lexeme:L3843)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|pol|widły}} < {{Node-count limit exceeded|prasł|vidla}}Node-count limit exceeded
  (1.2) od (1.1)
 396. wielkoczwartkowy (d:Lexeme:L36446)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|pol|wielko-|czwartkowy}}
 397. wielkopiątkowy (d:Lexeme:L36475)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|pol|wielko-|piątkowy}}
 398. wielkosobotni (d:Lexeme:L36834)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|pol|wielko-|sobotni}}
 399. Wikisłownik (d:Lexeme:L3253)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|pol|wiki-|słownik}}
 400. Wilhelm (d:Lexeme:L40659)
  {{Node-count limit exceeded|swn|willio|helm}}
 401. Wincenty (d:Lexeme:L41731)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|łac|Vincetius}} < {{Node-count limit exceeded|łac|vincens}} < {{Node-count limit exceeded|łac|vinco|vincere}}Node-count limit exceededwygrać, pokonać
 402. wiosna (d:Lexeme:L6167)
  od {{Node-count limit exceeded|prasł|*vesna}} lub {{Node-count limit exceeded|prasł|*vesъna}}Node-count limit exceeded
  {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|białor|вясна}}, {{Node-count limit exceeded|czes|vesna}}, {{Node-count limit exceeded|ros|весна}}, {{Node-count limit exceeded|słc|vesna}} i {{Node-count limit exceeded|ukr|весна}}
 403. wodór (d:Lexeme:L6098)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|pol|woda}}
 404. wróbel (d:Lexeme:L6845)
  {{Node-count limit exceeded|prasł|*vorbь}}
 405. wspaniały (d:Lexeme:L17743)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|stpol|w|spaniały}} < spaniały → czyli taki, który stał się panem
 406. wtorek (d:Lexeme:L7559)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|pol|wtóry}} → „drugi
 407. -yk (d:Lexeme:L23928)
  {{Node-count limit exceeded|prasł|*-ykъ}}Node-count limit exceeded
 408. z (d:Lexeme:L3401, d:Lexeme:L3421)
  (2.1-6) zredukowana postać {{Node-count limit exceeded|prasł|*jьz}}Node-count limit exceeded
 409. Zdzisław (d:Lexeme:L38294)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|słow}} zdziaćnadać, nazwać + -sławNode-count limit exceeded
 410. ziemia (d:Lexeme:L21063)
  {{Node-count limit exceeded|scs|zemlja}} < {{Node-count limit exceeded|praindoeur|*dģhem}}Node-count limit exceeded
 411. złoto (d:Lexeme:L17498)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|prasł|*zolto}} z {{Node-count limit exceeded|praindoeur|*ǵʰl̥tóm}}
  (1.2-4) od (1.1)
 412. złoty (d:Lexeme:L17491)
  {{Node-count limit exceeded|pol|złoto}}
 413. zrobić (d:Lexeme:L20534)
  {{Node-count limit exceeded|robić}}
 414. zupa (d:Lexeme:L5474)
  {{Node-count limit exceeded|niem|Suppe}}Node-count limit exceeded
 415. zwierzę (d:Lexeme:L14222)
  {{Node-count limit exceeded|pl|zwierz|-ę}}
 416. Zygfryd (d:Lexeme:L42733)
  {{Node-count limit exceeded|łac|Sigfridus}}
 417. że (d:Lexeme:L6244)
  (1.1-3) {{Node-count limit exceeded|stpol|iże}} < {{Node-count limit exceeded|prasł|*jьże}}Node-count limit exceeded
 418. Żegota (d:Lexeme:L42171)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|starop|żec}} → palić < podstawa {{Node-count limit exceeded|pol|Ignacy}} < {{Node-count limit exceeded|łac|ignis}} → ogieńNode-count limit exceeded
  (1.1) źródłosłów nazwiska ŻegotaNode-count limit exceeded
 419. żelazo (d:Lexeme:L9345)
  (1.1) {{Node-count limit exceeded|prasłow|*želězo}}
  (1.2-6) od (1.1)
  (1.7) od (1.1), kalka językowa z angielskiego „iron
 420. żółw (d:Lexeme:L1024)
  (1.1) w polszczyźnie od XV w., w {{Node-count limit exceeded}} też żełw, z {{Node-count limit exceeded}} *žely, želъve; odpowiednik {{Node-count limit exceeded}} χέλυς (khélys); prawdopodobnie od {{Node-count limit exceeded}} *gʰel- („zielony, żółty”)Node-count limit exceededNode-count limit exceeded
 421. życie (d:Lexeme:L23891)
  {{Node-count limit exceeded|pol|żyć|-cie}} < {{Node-count limit exceeded|prasł|*žitьje}} < {{Node-count limit exceeded|prasł|*žiti|*-t-|*-ьje}}Node-count limit exceeded

{{Node-count limit exceeded}}

Node-count limit exceeded


Node-count limit exceeded