Wikisłownikarz:Olafbot/wymowa/do sprawdzenia

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Legenda[edytuj]

Znaczniki pochodzące od bota:

I - w haśle inna wymowa (podana przed strzałką) od wygenerowanej (po strzałce)
S - skrót, którego wymowy bot prawdopodobnie nie zgadł
O - słowo wygląda na obcojęzyczne

Regionalizmy nie są w ogóle wprowadzane na listę. Sterowanie botem:

ok - edytuj hasło
oka - edytuj hasło, dodaj komentarz "zmiana na asynchroniczną wymowę" (chodzi o zmianę wymowy z istniejącej w haśle synchronicznej, np. IPA[pʲɛs], na rzeczywistą asynchroniczną, np. IPA[pʲjɛs])
oks - edytuj hasło, dodaj kwalifikator {{spolszczona}}
p - ponownie przetwórz dany wiersz z listy (po zmianie kodu bota, treści hasła lub dodaniu wyjątku do listy).
po - jak p, ale dodatkowo zmienia {{język polski}} na {{termin obcy w języku polskim}}
P - jak p, ale jeśli wymowa jest zgodna z obecną w haśle, wpis zostanie usunięty

Jeśli bot nie spotka takiego tekstu bezpośrednio po #, zostawi na liście niezmieniony wpis. Można też usunąć dowolny wiersz, bot nie będzie więcej pytał o dane słowo. Można dopisać linię #p [[nazwa hasła]] wtedy bot w najbliższym przebiegu doda do niej propozycję wymowy.

Lista[edytuj]

Uwaga: Na początku tej listy jest trochę słów, z którymi bot sobie nie poradził i które czekają na uwzględnienie w wyjątkach (większość z nich została wyłączona do osobnej listy wyrazów trudnych). Pojawienie się wymowy na poniższej liście nie oznacza automatycznie, że będzie ona wprowadzona do hasła. Ta lista służy właśnie do weryfikacji.

 1. Ahau IPA[ˈaxaw], AS[aχau̯], zjawiska fonetyczne: u → ł 
 2. Krka IPA[kr̥ka], AS[kr̦ka], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.
 3. allofon IPA[alˈːɔfɔ̃n], AS[a•lofõn], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 4. allomorf IPA[alˈːɔ̃mɔrf], AS[a•lõmorf], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 5. eksżona IPA[ɛɡʒˈːɔ̃na], AS[eg•žõna], zjawiska fonetyczne: udźw.udziąs.nazal.gemin.
 6. SAS ‹es-a-es›, IPA[ɛs‿a‿ˈɛs], AS[es‿a‿es], zjawiska fonetyczne: wym. warsz.akc. na ost.
 7. fiesolski IPA[fʲjɛˈsɔlsʲci], AS[fʹi ̯esolsʹḱi], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 8. fiesolczyk IPA[fʲjɛˈsɔlʧ̑ɨk], AS[fʹi ̯esolčyk], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 9. O fiesolanka IPA[ˌfʲjɛsɔˈlãŋka], AS[fʹi ̯esolãŋka], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-nk- akc. pob.i → j 
 10. Lyon IPA[ˈlɨɔ̃n], AS[lyõn], zjawiska fonetyczne: nazal.
 11. O thulit IPA[ˈtxulʲit], AS[tχulʹit], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 12. buergeryt IPA[ˌbuwɛrˈɡɛrɨt], AS[buergeryt], zjawiska fonetyczne: epenteza ł akc. pob.
 13. spessartyn IPA[spɛsˈːartɨ̃n], AS[spe•sartỹn], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 14. sinhalit IPA[ɕĩnˈxalʲit], AS[śĩnχalʹit], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 15. O goshenit IPA[ɡɔˈʃɛ̃ɲit], AS[gošńit], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 16. beryllonit IPA[ˌbɛrɨlˈːɔ̃ɲit], AS[bery•lõńit], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.gemin.
 17. brookit IPA[brɔˈːcit], AS[br•oḱit], zjawiska fonetyczne: zmięk.dł. sam.
 18. GID ‹gie-i-de›, IPA[ɟɛ‿i‿ˈdɛ], AS[ǵe‿i‿de], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. na ost.
 19. MOP ‹em-o-pe›, IPA[ɛ̃m‿ɔ‿ˈpɛ], AS[ẽm‿o‿pe], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. na ost.
 20. Missouri IPA[ˌmʲisːɔˈwurʲi], AS[mʹi•sourʹi], zjawiska fonetyczne: zmięk.epenteza ł akc. pob.gemin.
 21. sitatunga IPA[ˌɕitaˈtũŋɡa], ASitatũŋga], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-nk- akc. pob.
 22. US ‹u-es›, IPA[u‿ˈɛs], AS[u‿es], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 23. MB ‹em-be›, IPA[ɛ̃m‿ˈbɛ], AS[ẽm‿be], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. na ost.
 24. kontrreformacja IPA[ˌkɔ̃ntr̥rɛfɔrˈmaʦ̑ʲja], AS[kõntr̦reformacʹi ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.akc. pob.
 25. być na rauszu IPA[ˈbɨʨ̑ ˌna‿raˈwuʃu], AS[być na‿raušu], zjawiska fonetyczne: epenteza ł zestr. akc.wym. warsz.akc. pob.
 26. Anglija [uwaga 1] IPA[ãŋˈɡlʲija], AS[ãŋglʹii ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-nk- 
 27. Szląsk [uwaga 1] IPA[ʃlɔ̃w̃sk], AS[šlõũ̯sk], zjawiska fonetyczne: nazal.asynch. ą 
 28. S p.p. ‹pe-pe›, IPA[pɛ‿ˈpɛ], AS[pe‿pe]
 29. I customowy ‹kastomowy›IPA[ˌʦ̑ustɔ̃ˈmɔvɨ], AS[custõmovy], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 30. Abigail IPA[ˌabʲiˈɡajil], AS[abʹigai ̯il], zjawiska fonetyczne: zmięk.epenteza i ̯ akc. pob.
 31. neutralność IPA[nɛwˈtralnɔɕʨ̑], AS[neu̯tralność], zjawiska fonetyczne: u → ł 
 32. Jessica IPA[jɛ̇ɕˈːiʦ̑a], AS[i ̯ė•śica], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.gemin.
 33. S p. ‹pe›, IPA[pɛ], AS[pe]
 34. bookmaker [uwaga 1] IPA[ˌbɔːkˈmakɛr], AS[bokmaker], zjawiska fonetyczne: dł. sam.akc. pob.
 35. pc IPA[pʦ̑], AS[pc]
 36. O panneau IPA[pãnˈːɛaw], AS[pã•neau̯], zjawiska fonetyczne: nazal.u → ł gemin.
 37. gaur IPA[ɡawr], AS[gau̯r], zjawiska fonetyczne: u → ł 
 38. nieupierzony IPA[ˌɲɛwpʲjɛˈʒɔ̃nɨ], ASeu̯pʹi ̯ežõny], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.u → ł akc. pob.i → j 
 39. chipset IPA[ˈçipsɛt], AS[χʹipset], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 40. nurnik aleucki IPA[ˈnurʲɲik aˈlɛwʦ̑ʲci], AS[nurʹńik aleu̯cʹḱi], zjawiska fonetyczne: zmięk.u → ł wym. warsz.
 41. chin IPA[çĩn], AS[χʹĩn], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 42. bassista IPA[baɕˈːista], AS[ba•śista], zjawiska fonetyczne: zmięk.gemin.
 43. foniatria wymowa ?/i, IPA[fɔ̃ˈɲatrʲja], AS[fõńatrʹi ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.i → j 
 44. transgenderowy IPA[ˌtrãw̃zɡɛ̃ndɛˈrɔvɨ], AS[trãũ̯zgẽnderovy], zjawiska fonetyczne: udźw.nazal.samogł.+n/m+szczelin.akc. pob.
 45. I sencha : sencza→IPA[ˈsɛ̃nxa], AS[snχa], zjawiska fonetyczne: nazal.
 46. w lipcu się kłosek korzy, że niesie dar Boży, a najpierwsza Małgorzata, sierp w zboże założy IPA[ˈv‿lʲipʦ̑u‿ɕɛ ˈkwɔsɛk ˈːɔʒɨ ˈʒɛ ɲɛ̇ˈɕɛ ˈdar ˈbɔʒɨ ˌa‿najˈpʲjɛrfʃa ˌmawɡɔˈʒata ˈɕɛrb ˈv‿zbɔʒɛ zaˈwɔʒɨ], AS[v‿lʹipcu‿śe ku̯ose• kožy že ńėśe dar božy a‿nai ̯pʹi ̯erfša mau̯gožata śerb v‿zbože zau̯ožy], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.podw. art.denazal.udźw. międzywyr.przyim. nie tw. syl.zestr. akc.akc. na ost.akc. pob.gemin.i → j 
 47. gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda IPA[ˈɡdɨ‿ɕɛ ˈɡʒmɔd ˈv‿lʲipʦ̑u ˌɔt‿pɔˈwudʲɲa ˈpɔda ˈḍʒɛvɔ̃mʲ‿ɕɛ ˈznaʧ̑ɨ ˈʃfãŋk ˌi‿ɲɛˈwrɔda], AS[gdy‿śe gžmod v‿lʹipcu ot‿pou̯udʹńa poda ḍževõmʹ‿śe značy šfãŋk i‿ńeu̯roda], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.wygł.udziąs.nazal.denazal.-ni…-nk- u → ł zmięk. międzywyr.udźw. międzywyr.przyim. nie tw. syl.zestr. akc.akc. pob.
 48. kiedy przyjdziesz między wrony, musisz krakać jak i one IPA[ˈcɛdɨ ˈpʃɨjʥ̑ɛʃ ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ ˈmuɕiʃ ˈkrakaʨ̑ ˈjak i‿ˈɔ̃nɛ], AS[ḱedy pšyi ̯ʒ́eš mʹi ̯nʒy vrõny muśiš krakać i ̯ak i‿õne], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę zestr. akc.wym. warsz.i → j 
 49. kiedy przyjdziesz między wrony, musisz krakać jak i ony IPA[ˈcɛdɨ ˈpʃɨjʥ̑ɛʃ ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ ˈmuɕiʃ ˈkrakaʨ̑ ˈjak i‿ˈɔ̃nɨ], AS[ḱedy pšyi ̯ʒ́eš mʹi ̯nʒy vrõny muśiš krakać i ̯ak i‿õny], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę zestr. akc.wym. warsz.i → j 
 50. kiedy przyjdziesz między wrony, tak też krakaj jak i ony IPA[ˈcɛdɨ ˈpʃɨjʥ̑ɛʃ ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ ˈtak ˈtɛʃ ˈkrakaj ˈːak i‿ˈɔ̃nɨ], AS[ḱedy pšyi ̯ʒ́eš mʹi ̯nʒy vrõny tak teš kraka• i ̯ak i‿õny], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.wygł.nazal.asynch. ę zestr. akc.wym. warsz.gemin.i → j 
 51. kiedy przyjdziesz między wrony, kraczże jak i ony IPA[ˈcɛdɨ ˈpʃɨjʥ̑ɛʃ ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ ˈkraʤ̑ʒɛ ˈjak i‿ˈɔ̃nɨ], AS[ḱedy pšyi ̯ʒ́eš mʹi ̯nʒy vrõny kraǯže i ̯ak i‿õny], zjawiska fonetyczne: zmięk.udźw.utr. dźw.nazal.asynch. ę zestr. akc.wym. warsz.i → j 
 52. kiedy przyjdziesz między wrony, krakaj jak i one IPA[ˈcɛdɨ ˈpʃɨjʥ̑ɛʃ ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ ˈkrakaj ˈːak i‿ˈɔ̃nɛ], AS[ḱedy pšyi ̯ʒ́eš mʹi ̯nʒy vrõny kraka• i ̯ak i‿õne], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę zestr. akc.wym. warsz.gemin.i → j 
 53. kiedy wejdziesz między wrony, krakajże jak i ony IPA[ˈcɛdɨ ˈvɛjʥ̑ɛʃ ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ kraˈkajʒɛ ˈjak i‿ˈɔ̃nɨ], AS[ḱedy vei ̯ʒ́eš mʹi ̯nʒy vrõny krakai ̯že i ̯ak i‿õny], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.asynch. ę zestr. akc.wym. warsz.i → j 
 54. kiedy przyjdziesz między wrony, musisz robić jak i one IPA[ˈcɛdɨ ˈpʃɨjʥ̑ɛʃ ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ ˈmuɕiʃ ˈrɔbʲiʨ̑ ˈjak i‿ˈɔ̃nɛ], AS[ḱedy pšyi ̯ʒ́eš mʹi ̯nʒy vrõny muśiš robʹić i ̯ak i‿õne], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę zestr. akc.wym. warsz.i → j 
 55. wlazłszy pomiędzy wrony, trzeba krakać jak i ony IPA[ˈvlasw̥ʃɨ pɔ̃ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ ˈṭʃɛba ˈkrakaʨ̑ ˈjak i‿ˈɔ̃nɨ], AS[vlasu̯̦šy põmʹi ̯nʒy vrõny ṭšeba krakać i ̯ak i‿õny], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.udziąs.nazal.asynch. ę zestr. akc.wym. warsz.i → j 
 56. Ohio IPA[ˈɔçjɔ], AS[oχʹi ̯o], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 57. maniok IPA[ˈmãɲɔk], AS[mãńok], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 58. Wielki Kanion IPA[ˈvʲjɛlʲci ˈkãɲɔ̃n], AS[vʹi ̯elʹḱi kãńõn], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.i → j 
 59. nieulistniony IPA[ˌɲɛwlʲiˈstʲɲɔ̃nɨ], ASeu̯lʹistʹńõny], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.u → ł akc. pob.
 60. jojobo IPA[jɔ̇ˈjɔbɔ], AS[i ̯ȯi ̯obo], zjawiska fonetyczne: podw. art.
 61. I big-band ‹big-bend›IPA[ˈbʲiɡ‿bãnt], AS[bʹig‿bãnt], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.
 62. TIG ‹te-i-gie›, IPA[tɛ‿i‿ˈɟɛ], AS[te‿i‿ǵe], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. na ost.
 63. O spray IPA[spraj], AS[sprai ̯]
 64. S Rod IPA[rɔt], AS[rot], zjawiska fonetyczne: wygł.
 65. idylliczny IPA[ˌidɨlˈlʲiʧ̑nɨ], AS[idyllʹičny], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. pob.
 66. O empire IPA[ɛ̃mˈpʲirɛ], AS[ẽmpʹire], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 67. przepadnięcie IPA[ˌpʃɛpadʲˈɲɛ̇̃ɲʨ̑ɛ], AS[pšepadʹńė̃ńće], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.podw. art.nazal.asynch. ę akc. pob.
 68. rzeczenie IPA[ʒɛˈʧ̑ɛ̃ɲɛ], AS[žečńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…
 69. pierdzenie IPA[pʲjɛrˈʣ̑ɛ̃ɲɛ], AS[pʹi ̯erʒńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…i → j 
 70. promienienie IPA[ˌprɔ̃mʲjɛ̇̃ˈɲɛ̇̃ɲɛ], AS[prõmʹi ̯ė̃ńė̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…akc. pob.i → j 
 71. śmienie IPA[ˈɕmʲjɛ̇̃ɲɛ], AS[śmʹi ̯ė̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…i → j 
 72. przekarnawałowanie IPA[ˌpʃɛkarnavawɔˈvãɲɛ], AS[pšekarnavau̯ovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.-ni…akc. pob.
 73. chędożenie IPA[ˌxɛ̃ndɔˈʒɛ̃ɲɛ], ASndožńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.asynch. ę -ni…akc. pob.
 74. uwierzenie IPA[ˌuvʲjɛˈʒɛ̃ɲɛ], AS[uvʹi ̯ežńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.i → j 
 75. przeciąganie IPA[ˌpʃɛʨ̑ɔ̃ŋˈɡãɲɛ], AS[pšećõŋgãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ą -ni…akc. pob.
 76. zaniebieszczenie IPA[ˌzãɲɛbʲjɛʃˈʧ̑ɛ̃ɲɛ], AS[zãńebʹi ̯eščńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.i → j 
 77. sypanie IPA[sɨˈpãɲɛ], AS[sypãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…
 78. streszczanie IPA[strɛʃˈʧ̑ãɲɛ], AS[streščãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…
 79. gaśnięcie IPA[ɡaɕˈɲɛ̇̃ɲʨ̑ɛ], AS[gaśńė̃ńće], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.asynch. ę 
 80. pomajtanie IPA[ˌpɔ̃majˈtãɲɛ], AS[põmai ̯tãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 81. spadochron się nie otworzył IPA[spaˈdɔxrɔ̃nʲ‿ɕɛ ˌɲɛ‿ɔˈtfɔʒɨw], AS[spadoχrõnʹ‿śe ńe‿otfožyu̯], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.denazal.zmięk. międzywyr.zestr. akc.akc. pob.
 82. drwienie IPA[ˈdrvʲjɛ̇̃ɲɛ], AS[drvʹi ̯ė̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…i → j 
 83. araba IPA[aˈraba], AS[araba]
 84. zabłądzenie IPA[ˌzabwɔ̃nˈʣ̑ɛ̃ɲɛ], AS[zabu̯õnʒńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.asynch. ą -ni…akc. pob.
 85. drylowanie IPA[ˌdrɨlɔˈvãɲɛ], AS[drylovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 86. nadrabianie IPA[ˌnadraˈbʲjä̃ɲɛ], AS[nadrabʹi ̯ä̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…akc. pob.i → j 
 87. od rzemyczka do koniczka IPA[ˌɔd‿ʒɛ̃ˈmɨʧ̑ka ˌdɔ‿kɔ̃ˈɲiʧ̑ka], AS[od‿žẽmyčka do‿kõńička], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.zestr. akc.akc. pob.
 88. wyrzucanie IPA[ˌvɨʒuˈʦ̑ãɲɛ], AS[vyžucãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 89. smog IPA[smɔk], AS[smok], zjawiska fonetyczne: wygł.
 90. kapibara IPA[ˌkapʲiˈbara], AS[kapʹibara], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. pob.
 91. przewodzenie IPA[ˌpʃɛvɔˈʣ̑ɛ̃ɲɛ], AS[pševoʒńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.-ni…akc. pob.
 92. komentowanie IPA[ˌkɔ̃mɛ̃ntɔˈvãɲɛ], AS[kõmẽntovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 93. I heder : homofon: chederIPA[ˈxɛdɛr], ASeder]
 94. CA ‹ce-a›, IPA[ʦ̑ɛ‿ˈa], AS[ce‿a], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 95. arabesko IPA[ˌaraˈbɛskɔ], AS[arabesko], zjawiska fonetyczne: akc. pob.
 96. Daniela IPA[dãˈɲɛla], AS[dãńela], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 97. tem IPA[tɛ̃m], AS[tẽm], zjawiska fonetyczne: nazal.
 98. bakterie IPA[bakˈtɛrʲjɛ], AS[bakterʹi ̯e], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 99. biologio IPA[bʲjɔˈlɔɟɔ], AS[bʹi ̯oloǵo], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 100. obrys IPA[ˈɔbrɨs], AS[obrys]
 101. Emmanuel IPA[ˌɛ̃mːãˈnuwɛl], AS[•mãnuel], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza ł akc. pob.gemin.
 102. blokada IPA[blɔˈkada], AS[blokada]
 103. orgie IPA[ˈɔrʲɟjɛ], AS[orʹǵi ̯e], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 104. sutka IPA[ˈsutka], AS[sutka]
 105. faksowanie IPA[ˌfaksɔˈvãɲɛ], AS[faksovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 106. wznoszenie IPA[vznɔˈʃɛ̃ɲɛ], AS[vznošńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…
 107. cierzpanie IPA[ʨ̑ɛʃˈpãɲɛ], AS[ćešpãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.-ni…
 108. masturbowanie IPA[ˌmasturbɔˈvãɲɛ], AS[masturbovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 109. dołączenie IPA[ˌdɔwɔ̃n͇ˈʧ̑ɛ̃ɲɛ], AS[dou̯õṇčńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.udziąs.nazal.asynch. ą -ni…akc. pob.
 110. pojmowanie IPA[ˌpɔjmɔˈvãɲɛ], AS[poi ̯movãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 111. kładzenie IPA[kwaˈʣ̑ɛ̃ɲɛ], AS[ku̯aʒńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…
 112. osiąganie IPA[ˌɔɕɔ̃ŋˈɡãɲɛ], AS[ośõŋgãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.asynch. ą -ni…akc. pob.
 113. uznawanie IPA[ˌuznaˈvãɲɛ], AS[uznavãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 114. wiedzenie IPA[vʲjɛˈʣ̑ɛ̃ɲɛ], AS[vʹi ̯eʒńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…i → j 
 115. ułatwianie IPA[ˌuwatˈfʲjä̃ɲɛ], AS[uu̯atfʹi ̯ä̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.podw. art.nazal.-ni…akc. pob.i → j 
 116. zapładnianie IPA[ˌzapwadʲˈɲä̃ɲɛ], AS[zapu̯adʹńä̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…akc. pob.
 117. poopalanie IPA[ˌpɔːpaˈlãɲɛ], AS[popalãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…dł. sam.akc. pob.
 118. sporządzanie IPA[ˌspɔʒɔ̃nˈʣ̑ãɲɛ], AS[spožõnʒãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.asynch. ą -ni…akc. pob.
 119. hospitowanie IPA[ˌxɔspʲitɔˈvãɲɛ], ASospʹitovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 120. falcowanie IPA[ˌfalʦ̑ɔˈvãɲɛ], AS[falcovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 121. szadzenie IPA[ʃaˈʣ̑ɛ̃ɲɛ], AS[šaʒńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…
 122. ogarnianie IPA[ˌɔɡarʲˈɲä̃ɲɛ], AS[ogarʹńä̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…akc. pob.
 123. dosmaczenie IPA[ˌdɔsmaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ], AS[dosmačńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 124. niesienie IPA[ɲɛ̇ˈɕɛ̇̃ɲɛ], AS[ńėśė̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…
 125. gniecenie IPA[ɟɲɛˈʦ̑ɛ̃ɲɛ], AS[ǵńecńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…
 126. obciążanie IPA[ˌɔpʲʨ̑ɔ̃w̃ˈʒãɲɛ], AS[opʹćõũ̯žãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ą -ni…akc. pob.
 127. upokarzanie IPA[ˌupɔkaˈʒãɲɛ], AS[upokažãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 128. mejlowanie IPA[ˌmɛjlɔˈvãɲɛ], AS[mei ̯lovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 129. mailowanie IPA[ˌmajilɔˈvãɲɛ], AS[mai ̯ilovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…epenteza i ̯ akc. pob.
 130. użytkowanie IPA[ˌuʒɨtkɔˈvãɲɛ], AS[užytkovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 131. nastawienie IPA[ˌnastaˈvʲjɛ̇̃ɲɛ], AS[nastavʹi ̯ė̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…akc. pob.i → j 
 132. chleb świętej Agaty od ognia strzeże chaty IPA[ˈxlɛpʲ ˈɕfʲjɛ̃ntɛj aˈɡatɨ ɔd‿ˈɔɟɲa ˈsṭʃɛʒɛ ˈxatɨ], AS[χlepʹ śfʹi ̯ntei ̯ agaty od‿oǵńa sṭšeže χaty], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.wygł.udziąs.nazal.asynch. ę -ni…zmięk. międzywyr.zestr. akc.i → j 
 133. sól świętej Agaty od ognia strzeże chaty IPA[ˈsulʲ ˈɕfʲjɛ̃ntɛj aˈɡatɨ ɔd‿ˈɔɟɲa ˈsṭʃɛʒɛ ˈxatɨ], AS[sulʹ śfʹi ̯ntei ̯ agaty od‿oǵńa sṭšeže χaty], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.udziąs.nazal.asynch. ę -ni…zmięk. międzywyr.zestr. akc.i → j 
 134. sól świętej Agaty broni od ognia chaty IPA[ˈsulʲ ˈɕfʲjɛ̃ntɛj aˈɡatɨ ˈbrɔ̃ɲi ɔd‿ˈɔɟɲa ˈxatɨ], AS[sulʹ śfʹi ̯ntei ̯ agaty brõńi od‿oǵńa χaty], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę -ni…zmięk. międzywyr.zestr. akc.i → j 
 135. gdzie święta Agata, bezpieczna tam chata IPA[ˈɟʥ̑ɛ ˈɕfʲjɛ̃nta ːˈɡata bɛsˈpʲjɛʧ̑na ˈtãm ˈxata], AS[ǵʒ́e śfʹi ̯nt• agata bespʹi ̯ečna tãm χata], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę dł. sam.i → j 
 136. gdzie święta Jagata, bezpieczna tam chata IPA[ˈɟʥ̑ɛ ˈɕfʲjɛ̃nta jaˈɡata bɛsˈpʲjɛʧ̑na ˈtãm ˈxata], AS[ǵʒ́e śfʹi ̯nta i ̯agata bespʹi ̯ečna tãm χata], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę i → j 
 137. słota w dzień Adama i Ewy, zabezpiecz od zimna cholewy IPA[ˈswɔta ˈvʲ‿ʥ̑ɛ̇̃ɲ aˈdãma i‿ˈɛvɨ zaˈbɛspʲjɛʧ̑ ɔdʲ‿ˈʑĩmna xɔˈlɛvɨ], AS[su̯ota vʹ‿ʒ́ė̃ń adãma i‿evy zabespʹi ̯eč odʹ‿źĩmna χolevy], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.podw. art.nazal.zmięk. międzywyr.przyim. nie tw. syl.zestr. akc.i → j 
 138. na świętą Agatę wysuszysz na słońcu szmatę IPA[na‿ˈɕfʲjɛ̃ntɔ̃w̃ aˈɡatɛ vɨˈsuʃɨʃ na‿ˈswɔ̃j̃nʦ̑u ˈʃmatɛ], AS[na‿śfʹi ̯ntõũ̯ agate vysušyš na‿su̯õĩ ̯ncu šmate], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.denazal.asynch. ą asynch. ę rozs. artyk.zestr. akc.wym. warsz.i → j 
 139. na świętej Agaty wychodzą muchy zza łaty IPA[na‿ˈɕfʲjɛ̃ntɛj aˈɡatɨ vɨˈxɔʣ̑ɔ̃w̃ ˈmuxɨ zːa‿ˈwatɨ], AS[na‿śfʹi ̯ntei ̯ agaty vyχoʒõũ̯ muχy •za‿u̯aty], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ą asynch. ę zestr. akc.gemin.i → j 
 140. po świętej Agacie wyschną na słońcu gacie IPA[pɔ‿ˈɕfʲjɛ̃ntɛj aˈɡaʨ̑ɛ ˈvɨsxnɔ̃w̃ na‿ˈswɔ̃j̃nʦ̑u ˈɡaʨ̑ɛ], AS[po‿śfʹi ̯ntei ̯ agaće vysχnõũ̯ na‿su̯õĩ ̯ncu gaće], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ą asynch. ę rozs. artyk.zestr. akc.i → j 
 141. po świętej Agacie wyschnie bielizna na płocie IPA[pɔ‿ˈɕfʲjɛ̃ntɛj aˈɡaʨ̑ɛ ˈvɨsçɲɛ bʲjɛˈlʲizna na‿ˈpwɔʨ̑ɛ], AS[po‿śfʹi ̯ntei ̯ agaće vysχʹńe bʹi ̯elʹizna na‿pu̯oće], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę -ni…zestr. akc.i → j 
 142. świętej Agaty uschną szmaty IPA[ˈɕfʲjɛ̃ntɛj aˈɡatɨ ˈusxnɔ̃w̃ ˈʃmatɨ], AS[śfʹi ̯ntei ̯ agaty usχnõũ̯ šmaty], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ą asynch. ę i → j 
 143. w dzień świętej Agaty, jeśli słonko przez okienko zajrzy do chaty, to wiosenka na świat podgląda zza zimowej kraty IPA[ˈvʲ‿ʥ̑ɛ̇̃ɲ ˈɕfʲjɛ̃ntɛj aˈɡatɨ ˈjɛ̇ɕlʲi ˈswɔ̃nkɔ ˌpʃɛz‿ɔˈcɛ̃nkɔ ˈzajʒɨ dɔ‿ˈxatɨ ˈtɔ vʲjɔˈsɛ̃nka na‿ˈɕfʲjat pɔdˈɡlɔ̃nda ˌzːa‿ʑĩˈmɔvɛj ˈkratɨ], AS[vʹ‿ʒ́ė̃ń śfʹi ̯ntei ̯ agaty i ̯ėślʹi su̯õnko pšez‿oḱnko zai ̯žy do‿χaty to vʹi ̯osnka na‿śfʹi ̯at podglõnda •za‿źĩmovei ̯ kraty], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.podw. art.nazal.asynch. ą asynch. ę -nk- zmięk. międzywyr.przyim. nie tw. syl.zestr. akc.akc. pob.gemin.i → j 
 144. stul IPA[stul], AS[stul]
 145. kry IPA[krɨ], AS[kry]
 146. metamorfoza IPA[ˌmɛtãmɔrˈfɔza], AS[metãmorfoza], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 147. kucie IPA[ˈkuʨ̑ɛ], AS[kuće], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 148. podrasowanie IPA[ˌpɔdrasɔˈvãɲɛ], AS[podrasovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 149. splajtowanie IPA[ˌsplajtɔˈvãɲɛ], AS[splai ̯tovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 150. wymiarowanie IPA[ˌvɨ̃mʲjarɔˈvãɲɛ], AS[vmʹi ̯arovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.i → j 
 151. dojeżdżanie IPA[ˌdɔjɛʒˈʤ̑ãɲɛ], AS[doi ̯ežǯãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 152. rozweselanie IPA[ˌrɔzvɛsɛˈlãɲɛ], AS[rozveselãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 153. skrzywdzenie IPA[skʃɨvˈʣ̑ɛ̃ɲɛ], AS[skšyvʒńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.-ni…
 154. rozweselenie IPA[ˌrɔzvɛsɛˈlɛ̃ɲɛ], AS[rozveselńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 155. pozdrawianie IPA[ˌpɔzdraˈvʲjä̃ɲɛ], AS[pozdravʹi ̯ä̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.-ni…akc. pob.i → j 
 156. ściągnięcie IPA[ɕʨ̑ɔ̃ŋʲɟˈɲɛ̇̃ɲʨ̑ɛ], AS[śćõŋʹǵńė̃ńće], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.asynch. ą asynch. ę 
 157. zachorowanie IPA[ˌzaxɔrɔˈvãɲɛ], AS[zaχorovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 158. zakazywanie IPA[ˌzakazɨˈvãɲɛ], AS[zakazyvãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 159. korespondowanie IPA[ˌkɔrɛspɔ̃ndɔˈvãɲɛ], AS[korespõndovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 160. chluśnięcie IPA[xluɕˈɲɛ̇̃ɲʨ̑ɛ], AS[χluśńė̃ńće], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.asynch. ę 
 161. spróbowanie IPA[ˌsprubɔˈvãɲɛ], AS[sprubovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 162. przepuszczanie IPA[ˌpʃɛpuʃˈʧ̑ãɲɛ], AS[pšepuščãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.-ni…akc. pob.
 163. paginowanie IPA[ˌpaɟĩnɔˈvãɲɛ], AS[paǵĩnovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 164. czatowanie IPA[ˌʧ̑atɔˈvãɲɛ], ASatovãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…akc. pob.
 165. I chatowanie ‹czatowanie›Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 166. abonowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 167. pełnienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 168. oskarżanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 169. ścinanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 170. wycie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 171. czochranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 172. ujechanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 173. wydatkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 174. babienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 175. opłakiwanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 176. zakrywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 177. przeżycie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 178. zwymyślanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 179. odgrywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 180. ozdabianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 181. szlifowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 182. zmarmurzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 183. samplowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 184. tasowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 185. oferowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 186. pofatygowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 187. podziwianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 188. wyodrębnianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 189. pominięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 190. postarzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 191. wpadanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 192. regulowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 193. rezygnowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 194. dominowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 195. strzeżenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 196. drążenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 197. przypuszczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 198. cenienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 199. handlowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 200. wspominanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 201. przyrządzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 202. ranienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 203. ustanawianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 204. zagrażanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 205. poddanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 206. aprobowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 207. zachęcanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 208. skazywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 209. zwiedzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 210. rozpalanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 211. stłaczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 212. rujnowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 213. ryzykowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 214. podburzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 215. pocieszanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 216. sugerowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 217. zwilżanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 218. zadawanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 219. żałowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 220. mdlenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 221. obcinanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 222. wodowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 223. rozbicie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 224. pchanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 225. deptanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 226. celebrowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 227. młotkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 228. imitowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 229. zgłaszanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 230. podbijanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 231. szczotkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 232. przypinanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 233. wzywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 234. hałasowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 235. polepszanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 236. psy Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 237. mandorla Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 238. cepa Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 239. I testosteron Szablon:dzielenie[1]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 240. naturalista Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 241. tandem Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 242. SU Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 243. Ibrahim Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 244. I wai Szablon:IPASzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 245. Ugando Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 246. mandorlo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 247. miotanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 248. cytowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 249. wielbienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 250. usypianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 251. demokratyzowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 252. napinanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 253. nalewanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 254. doganianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 255. dewastowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 256. zemdlenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 257. zgrabienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 258. kłócenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 259. pobicie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 260. docieranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 261. zużywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 262. ożenienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 263. napełnianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 264. opróżnianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 265. majsterkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 266. podwiązanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 267. podwiązywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 268. poradzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 269. zaklinanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 270. słonienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 271. wytrzymanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 272. skanowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 273. zeskanowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 274. przytulenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 275. wychowywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 276. wsiadanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 277. zarządzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 278. chwalenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 279. podgrzewanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 280. piastowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 281. wydziedziczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 282. zapukanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 283. szydzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 284. obejrzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 285. wygrywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 286. przegrywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 287. poczekanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 288. zaczekanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 289. farbowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 290. stymulowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 291. porywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 292. oklaskiwanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 293. spąsowienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 294. stłuczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 295. przeżywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 296. pobiegnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 297. przegryzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 298. uczynienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 299. rzygnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 300. spoglądanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 301. Pamir Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 302. I bonanza Szablon:dzielenie[2]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 303. eunuch Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 304. dosmaczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 305. rozładowywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 306. Otmar Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 307. język słowacki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 308. zobowiązywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 309. parochia [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 310. Paulo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 311. Arabio Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 312. Euro Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 313. Tamil Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 314. Springer Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 315. gudźarati Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 316. wzlatywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 317. spaniel Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 318. Wallach Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 319. ślepie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 320. Liliana Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 321. kaszlnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 322. zaryzykowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 323. planet Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 324. pchnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 325. żenienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 326. napełnienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 327. Harlem Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 328. wykształcanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 329. sarknięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 330. zer Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 331. sarkanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 332. wydobywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 333. font Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 334. feto Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 335. fet Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 336. wykazanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 337. igra [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 338. fekalia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 339. minimalizm Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 340. przysposobić Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 341. przysposabiać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 342. sztos Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 343. siorbać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 344. półpłynny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 345. -drom Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 346. allelujatyczny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 347. psalm allelujatyczny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 348. zawezwać Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 349. bies kogoś opętał Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 350. odpchlić Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 351. SRK Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 352. CNC Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 353. sterowanie numeryczne Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 354. zlać Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 355. cuda-wianki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 356. brzechać Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 357. gnojnik Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 358. przeintelektualizować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 359. gimbusiarski Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 360. smarkateria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 361. mraśny Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 362. belieber Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 363. pomierzyć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 364. odpchlenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 365. ABP Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 366. tytulatura Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 367. odcedzać kartofle Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 368. odcedzić Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 369. odcedzać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 370. ulęgałka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 371. dyrygencki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 372. dźwigowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 373. perystaltyka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 374. elektromechanika Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 375. kolokator [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 376. konsorcjum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 377. konsorcjalny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 378. windowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 379. buława Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 380. budująco Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 381. konsoleta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 382. loszka Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 383. ruja Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 384. rujowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 385. wzmożony Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 386. setuchna Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 387. windziarka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 388. przejawić Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 389. przejawiać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 390. oprocentować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 391. azaliż Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 392. pleć Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 393. alienacja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 394. wyobcowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 395. wyalienować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 396. alienować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 397. alienacyjny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 398. alienacyjnie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 399. SBL Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 400. semafor Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 401. czuwak Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 402. SHP Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 403. MRM Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 404. stycznik Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 405. spuścizna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 406. puścizna [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 407. majtać Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 408. majtnąć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 409. brykieciarka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 410. brykieciarnia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 411. brykietownia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 412. brykiet Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 413. wyrafinowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 414. wodorowęglan Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 415. amon Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 416. różniczka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 417. różniczkowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 418. I całkować Szablon:dzielenie[3]Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 419. całkowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 420. trakcyjny Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 421. trakcja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 422. kolejnictwo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 423. rachunek całkowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 424. równanie całkowe Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 425. analiza matematyczna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 426. piona Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 427. EdB Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 428. wąskotorówka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 429. skrajnia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 430. obwodzić Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 431. obwieść Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 432. obwodzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 433. obwiedzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 434. gnojówka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 435. przefermentować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 436. bulgotać Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 437. kotara Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 438. portiera Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 439. opętać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 440. opętywać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 441. opętany Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 442. kasacja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 443. blm Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 444. S blm. Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 445. blp Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 446. S blp. Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 447. konwalescencja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 448. nw Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 449. nd Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 450. strzyżarka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 451. WS Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 452. przygrywka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 453. majestat Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 454. kokieteria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 455. sorbent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 456. sorbowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 457. nieślubna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 458. zaciosać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 459. tylda Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 460. szerokotorowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 461. wąskotorowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 462. inwigilacja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 463. honingowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 464. jodek Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 465. syntetyzować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 466. hydroliza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 467. metabolit Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 468. paździerz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 469. paździerzowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 470. I dyrygentura Szablon:dzielenie[4]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 471. coby Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 472. hipercholesterolemia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 473. buspas Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 474. hipster Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 475. wizg Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 476. I wzbudnica Szablon:dzielenie[5]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 477. I wzbudnik Szablon:dzielenie[6]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 478. I całkowalny Szablon:dzielenie[7]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 479. scałkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 480. scałkować Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 481. zróżniczkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 482. zróżniczkować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 483. różniczkować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 484. liczebność Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 485. I ewentualność Szablon:dzielenie[8]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 486. jęk Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 487. I twerk Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 488. pójść w ślinę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 489. I w najlepsze Szablon:dzielenie[9]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 490. być w sztosie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 491. wybornie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 492. I sugestywny Szablon:dzielenie[10]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 493. sztosik Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 494. trafiać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 495. wywód Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 496. nieprawny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 497. reasumować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 498. oksytocyna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 499. łojotok Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 500. trenażer Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 501. SZBD Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 502. I homunkulus Szablon:dzielenie[11]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 503. MOM Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 504. uszynienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 505. wyciągowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 506. szybowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 507. skowyczeć Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 508. I suicydologia Szablon:dzielenie[12]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 509. suicydologiczny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 510. I zwarcie Szablon:dzielenieSzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 511. przerżnąć semafor Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 512. przerżnąć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 513. kurdebele Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 514. I prześwit Szablon:dzielenie[13]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 515. roztworzyć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 516. roztworzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 517. roztwarcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 518. roztwieranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 519. kwalifikator Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 520. garbienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 521. roztwarzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 522. kineskop Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 523. sparsować Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 524. kebs Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 525. pacać Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 526. podkucie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 527. KDP Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 528. pozielenieć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 529. sztama Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 530. rekonwalescencyjny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 531. rekonwalescencki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 532. nie do wiary Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 533. precyzer Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 534. parapsychologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 535. paramilitarny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 536. zaspokoić Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 537. kumpela Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 538. kumpelka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 539. kumpelski Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 540. kumplowski Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 541. kumplostwo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 542. kumplować się Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 543. skumplować się Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 544. kto z kim przestaje, takim się staje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 545. I bez przestanku Szablon:dzielenie[14]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 546. I przestanek Szablon:dzielenie[15]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 547. I po bratersku Szablon:dzielenie[16]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 548. kumplowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 549. skumplowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 550. zakumplowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 551. buczek Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 552. kolegować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 553. trzymać sztamę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 554. dziena Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 555. jak po szynach Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 556. robić pomiary Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 557. ziomkowski Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 558. derutować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 559. bekowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 560. I zaprzyjaźnić się Szablon:dzielenie[17]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 561. zaprzyjaźniać się Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 562. zbratać Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 563. przyłączyć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 564. I psubrat Szablon:dzielenie[18]Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 565. selfiak Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 566. snapować Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 567. spoilerować Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 568. I jurysprudencja Szablon:dzielenie[19]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 569. kodeks postępowania administracyjnego Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 570. kodeks postępowania cywilnego Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 571. kodeksowy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 572. S k.p.a. Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 573. S k.p.c. Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 574. I stypulacja Szablon:dzielenie[20][uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 575. normować Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 576. binominalny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 577. odpieprz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 578. polska Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 579. kombi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 580. genewianka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 581. snap Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 582. Roger Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 583. O Vancouver Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 584. gitar Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 585. gdzie Rzym, gdzie Krym Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 586. kodeks Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 587. I telefonia Szablon:dzielenie[21]Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 588. gitaro Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 589. kolonie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 590. O level Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 591. fork Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 592. bogi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 593. Kaiser Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 594. O plonk Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 595. reumatologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 596. robo Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 597. O Schauer Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 598. Radek Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 599. sut Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 600. wykazywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 601. umówienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 602. uderz w stół, a nożyce się odezwą Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 603. głuchemu próżne słowa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 604. fortuna często rozumowi przeczy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 605. mądry przyjmie radę, głupi nią wzgardzi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 606. ile wina w głowie, tyle prawdy w słowie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 607. lepszy w domu groch, kapusta niż na wojnie kura tłusta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 608. na święty Walenty uciekają z domu centy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 609. po tłuste cielę i do domu trafią, a chudego i na targu nie kupią Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 610. połknął czart babę, ale nie mógł jej strawić Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 611. kto kupuje, czego mu nie trzeba, nie ma potem za co kupić chleba Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 612. każdy kogut na swych śmieciach śmielszy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 613. dobra psu i mucha, kiedy głodny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 614. dobra psu i mucha, kiedy nie ma chleba Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 615. dobra psu i mucha, kiedy sama wleci do brzucha Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 616. dobra psu mucha, a chłopowi rzepa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 617. lepszy dzięcioł w ręku niż orzeł na sęku Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 618. lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 619. lepszy wróbel w ręku niż sokół na sęku Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 620. jaki wół, taka skóra, jaka mać, taka córa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 621. jaka jabłoń, takie jabłko Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 622. niedaleko drzewa jabłko pada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 623. blisko swej jabłoni jabłko pada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 624. niedaleko jabłko pada od jabłoni Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 625. niedaleko jabłoni jabłko upada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 626. niedaleko odleci jabłko od jabłonie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 627. nigdy jabłko daleko od jabłoni nie odleci Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 628. od sada niedaleko jabłko pada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 629. O niedaleko jabłko padnie jabłoni, tylko koło niéj Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 630. jabłko od jabłoni niedaleko się toczy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 631. niedaleko jabłko od jabłoni pada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 632. niedaleko leci jabłko od jabłoni swojej Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 633. ojczysta w dzieciach dziedziczy wada: blisko swej jabłoni jabłko pada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 634. od swej jabłoni blisko jabłko pada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 635. ciągnie swój do swego Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 636. jedna owca parszywa całe stado zarazi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 637. święta Katarzyna zawięzuje adwent łyczkiem, a święty Marcin rzemyczkiem Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 638. I happening Szablon:ortograficznySzablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 639. na święty Jerzy nie trzeba koniom owsa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 640. na święty Jerzy rosa, nie trzeba koniom owsa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 641. jajko chce być mądrzejsze od kury Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 642. mądrzejsze jajko od kury Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 643. mędrsze jaje niż kura Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 644. jeszcze tego nie było, by jajko kurę uczyło Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 645. więcej poufałości niż znajomości Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 646. akcept Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 647. derma Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 648. acha Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 649. cha Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 650. was Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 651. windy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 652. jaje [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 653. per Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 654. mania Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 655. nich Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 656. FAT Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 657. im na Krzysztofa większe pogody, tym zimą sroższe nastaną lody Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 658. Danio Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 659. jeśli bociany do Michała zostały, nie będzie mrozów przez grudzień cały Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 660. gdy wietrzno w Michała, będzie mroźna zima cała Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 661. gdy w Michała wiatr od wschodu lub północy, w zimie mrozy wielkiej mocy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 662. jaki Michał, taka wiosna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 663. gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 664. gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 665. kiedy na Michała wiatr północny wieje, na ładną pogodę chłop traci nadzieję Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 666. jeśli w dzień świętego Michała wiatr północny wieje, to na pogodę nie miejmy nadzieję Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 667. jeżeli święty Michał deszczem przysłuży, to suchą wiosnę nam wróży Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 668. jeśli nie odlecą ptaszki do Michała, do Wigilii zima nie nastąpi trwała Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 669. noc jasna na Michała, zima ostra i trwała, gdy noc słotna, zima do końca grudnia lekka i błotna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 670. gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 671. do Michała przymrozków ile, i w maju tyle Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 672. gdy na Michała obrodzą żołędzie, dużo śniegów w zimie będzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 673. jeśli deszcz na Michała, zima będzie nietrwała Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 674. gdy na świętego Prota jest pogoda albo słota, to na świętego Hieronima jest deszcz albo go ni ma Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 675. dichotomia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 676. prikaz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 677. Panonia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 678. patron Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 679. gul Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 680. gula Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 681. proteino Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 682. stare Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 683. I przyjaźnić : (2.1) Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 684. am Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 685. nam Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 686. czeszka
 687. jebak Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 688. period Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 689. byś Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 690. ignorant Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 691. parodie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 692. chuje muje, dzikie węże Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 693. i w Paryżu nie zrobią z gówna ryżu Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 694. tramp Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 695. megafon Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 696. S Set Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 697. norm Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 698. Rafael Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 699. I canon Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 700. da Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 701. minut Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 702. iron Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 703. kona Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 704. oczy stanęły w słup Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 705. przywiązywać wagę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 706. guzik obchodzić Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 707. koku Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 708. psyche Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 709. bingo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 710. eon Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 711. endorfin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 712. I broker Szablon:dzielenie[22]Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 713. toga Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 714. tup Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 715. I googol : Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 716. Piper Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 717. OI quasi- Szablon:ortograficznySzablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 718. minimum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 719. pst Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 720. co- Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 721. fiks Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 722. eureka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 723. POW Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 724. krajan Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 725. stomatologa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 726. batu Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 727. filc Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 728. kiła Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 729. Sender Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 730. lager Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 731. uraza Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 732. rewizor Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 733. nas Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 734. hauk Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 735. tupu Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 736. Libio Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 737. Minotaur Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 738. gazeto Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 739. ech Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 740. lues Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 741. mhm Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 742. kim Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 743. aeroport Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 744. SI Z Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3
 745. O volt Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 746. I TT Szablon:ortograficznySzablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 747. mach Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 748. hipnoza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 749. utopio Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 750. wrap Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 751. Alasko Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 752. tombolo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 753. i wilk syty, i owca cała Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 754. boli Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 755. plafoniera Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 756. AR Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 757. prostata Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 758. rozebranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 759. spino Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 760. maksimum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 761. S Eli Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 762. zalany w pestkę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 763. chemikalia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 764. synchron Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 765. O varsaviana Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 766. testu Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 767. wilka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 768. litotomia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 769. rozbieranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 770. sproszkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 771. umalowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 772. wlewanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 773. mofeta Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 774. wojowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 775. incest Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 776. wpisywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 777. biurokratycznienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 778. żwirowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 779. amortyzowanie Szablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 780. september [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 781. oktober [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 782. apelowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 783. siejny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 784. głodowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 785. menos Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 786. ufa Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 787. raban Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 788. fibula Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 789. zjadanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 790. spytanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 791. agitowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 792. dum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 793. roboto Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 794. upala Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 795. emigrowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 796. instruowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 797. zagranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 798. odmawianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 799. nabieranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 800. klar [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 801. raka Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 802. pieczętowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 803. O łūnpłōc Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 804. nie porywaj się z motyką na słońce Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 805. jak się zalecał, to obiecał; jak dostał, to przestał Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 806. odjebanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 807. lśnienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 808. szastanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 809. przepływanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 810. ograniczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 811. podleganie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 812. zależenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 813. biesiadowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 814. miłość miłość rodzi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 815. sika Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 816. opracowywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 817. fali Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 818. biblioteko Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 819. sięganie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 820. poprzedzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 821. paska Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 822. paski Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 823. zlinczowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 824. linczowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 825. zabieranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 826. paraben Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 827. wydzielanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 828. kinoteatr Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 829. szorowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 830. uzurpowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 831. hora Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 832. folk Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 833. figuro Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 834. patrona Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 835. pryskanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 836. moja chata z kraja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 837. islamizowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 838. puch Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 839. przystosowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 840. kopulowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 841. uzasadnianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 842. semolina Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 843. Nebraska Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 844. Celia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 845. proza Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 846. suflet Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 847. sabat Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 848. zdążenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 849. dorżnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 850. republiko Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 851. stypulowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 852. zaspanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 853. użyźnianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 854. wyrżnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 855. gipsowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 856. jak drozdy śpiewają na wierzchołkach drzew, wiosna wnet; a jak między gałęziami, to jeszcze het Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 857. gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 858. jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 859. styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 860. w styczniu grzmoty, częste słoty Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 861. w lutym wody wiele, w lecie głodne i cielę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 862. choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 863. fumator Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 864. tono Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 865. boi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 866. gale Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 867. oratorium Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 868. analizo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 869. mędrsze jajca niż kokosz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 870. saks Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 871. jajco [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 872. Nippon [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 873. milenium Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 874. sowie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 875. dobre Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 876. suche Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 877. wbijanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 878. Darwin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 879. jaka Gromniczna bracie, taki Święty Maciej Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 880. kiedy Gromniczna zimę traci, to święty Maciej ją wzbogaci Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 881. gdy Święty Maciej zimę poprawia, to Oblubieniec mrozy zostawia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 882. jak na święty Maciej ciepło, to się będzie długo wlekło Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 883. na świętego Macieja prędzej wiosny nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 884. na święty Maciej skowronek zapiej Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 885. na święty Maciej lody wróżą długie chłody, a gdy płyną już strugą, to i zimy niedługo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 886. na świętego Macieja zniesie gęś pierwsze jejca Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 887. głodny głodnemu wypomni Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 888. tempa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 889. chuj w dupę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 890. G
 891. S E Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 892. otworzyć oczy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 893. ekonom Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 894. rzadko ten jastrząb kuropatwę schwyci, który się za całym ugania stadem Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 895. każda pliszka swój ogon chwali Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 896. nie urodzi sikora słowika Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 897. nie urodzi sowa sokoła Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 898. słówko wyleci wróblem, a powróci wołem Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 899. z czasem wróble na strachu siadają Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 900. osioł konia nie spłodzi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 901. gdy wilk się zestarzeje, skubie go i wrona Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 902. ryby, choć dobre bywają, w trzeci dzień się przejadają Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 903. co ptakiem z gęby wyleci, wołem nazad nie wciągniesz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 904. gdy Zuzanna z pogodą chadza, piękną jesień przyprowadza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 905. czerwiec po deszczowym maju często dżdżysty w naszym kraju Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 906. czerwiec – przerwiec, bo przerywa gospodarkę aż do żniwa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 907. czerwiec się czerwieni? Będzie dość w kieszeni Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 908. mokry czerwiec, chłodny maj – wszystkim gburom prawy raj Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 909. czerwiec stały, grudzień doskonały Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 910. grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 911. śmiech to zdrowie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 912. hejt Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 913. kares Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 914. maiz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 915. lokum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 916. najciemniej jest pod latarnią Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 917. gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 918. S U Szablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 919. strom [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 920. skóro Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 921. jaga Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 922. sceno Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 923. I abc Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy, Szablon:audioSzablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 924. I być matką Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy Szablon:audioSzablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 925. krop Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 926. monitora Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 927. bitki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 928. fermer Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 929. botaniko Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 930. I sudoku : Szablon:dzielenieSzablon:IPA3, Szablon:AS3
 931. baronet Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 932. gubernator Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 933. kolumno Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 934. dadaizm Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 935. I à la Szablon:spolszczona Szablon:ortograficznySzablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 936. betel Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 937. SI ie. Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy, Szablon:audioSzablon:audio, Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 938. watt Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 939. tipsy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 940. batata Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 941. san Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 942. feeria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 943. stigma Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 944. lico Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 945. heta Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 946. humanista Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 947. integral Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 948. letra [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 949. lokat [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 950. fakultet Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 951. glossa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 952. fenomen Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 953. immunitet Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 954. flinta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 955. Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 956. na świętego Wawrzyna śpieszą do młyna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 957. w święto Wawrzyńca śpieszą do młyńca Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 958. na święty Wawrzyniec, wolny przez pola gościniec Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 959. gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 960. gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 961. jaki Bartek, taki wrzesień, jaki Marcin, taka zima Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 962. jaki dzień Bartłomieja, takiej jesieni nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 963. święty Bartłomiej pogodny, jesień pogodna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 964. na święty Dominik, kopy z pola mig, mig Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 965. deszcz na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 966. święty Błażej gardła zagrzej Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 967. jak śnieg w świętego Błażeja, pogodna będzie Wielka Niedziela Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 968. pogoda na świętego Błażeja, dobra wiosny nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 969. O Pankracy, Serwacy, Bonifacy i Zośka to zimni święci Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 970. O Pankracy, Serwacy, Bonifacy, każdy swoim zimnem raczy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 971. O Pankracy, Serwacy i Bonifacy – źli na ogrody chłopacy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 972. O przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz ulata Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 973. kiedy Paweł się nawróci, zima na wspak się odwróci Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 974. gdy na święty Paweł jasno, po żniwach też będzie ciasno Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 975. gdy na święty Paweł jasno, po żniwach w stodole ciasno Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 976. jeśli w święty Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 977. nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 978. for Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 979. huf Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 980. kolon Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 981. Romania Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 982. junior Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 983. solista Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 984. w Narodzenie Panny Marii pogodnie, będzie tak cztery tygodnie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 985. święta Anno! uproś wnuka, niech ma każdy, czego szuka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 986. na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 987. święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 988. święty Ambroży zimy przysporzy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 989. święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 990. na świętego Andrzeja błyska dziewkom nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 991. na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 992. na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 993. w dzień świętego Andrzeja pannom z wróżby nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 994. noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 995. gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 996. miękko na Andrzeja, oj! niedobra nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 997. miękko na Jędrzeja, oj! niedobra nadzieja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 998. gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 999. święty Jędrzej adwent przytwierdzi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1000. święta Hanna to już jesienna panna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1001. O od świętej Anki chłodne wieczory, poranki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1002. O od świętej Anki zimne poranki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1003. O od świętej Anki zimne wieczory i ranki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1004. O od świętej Hanki zimne poranki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1005. O od świętej Hanki zimne wieczory i ranki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1006. Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1007. Barbara święta o górnikach pamięta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1008. na świętego Mikołaja czeka dzieciąt cała zgraja: da posłusznym ciasteczko, złych przekropi rózeczką Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1009. gdy na świętą Barbarę gęś chodzi po lodzie, to Boże Narodzenie będzie po wodzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1010. gdy w świętą Barbarę gęś chodzi po lodzie, to Boże Narodzenie będzie po wodzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1011. gdy w świętą Barbarę gęś po stawie chodzi, w Boże Narodzenie pływać po nim się godzi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1012. święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1013. święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1014. święto Barbary po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1015. gdy w świętą Barbarę ostre mrozy, to na zimę gotuj wozy; a gdy roztajanie, każ opatrzyć sanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1016. gdy na świętą Barbarę mróz, sanie na górę włóż, a szykuj dobry wóz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1017. na świętą Barbarę, wyciągnij z kąta czamarę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1018. na świętą Barbarę, dobądź ze skrzyni czamarę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1019. kiedy w świętą Barbarę mróz, to chłopie sanie na górę włóż Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1020. kiedy w świętą Barbarę mróz, to szukaj chłopie dobry wóz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1021. kiedy w świętą Barbarę mróz, to szykuj chłopie dobry wóz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1022. święty Błażej po świecach łazi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1023. na świętego Franciszka odlatuje pliszka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1024. na świętego Franciszka przylatuje pliszka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1025. na święty Wojciech zniesie jajko bociek Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1026. na świętego Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1027. na Tomasza najdłuższa noc nasza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1028. na święty Tomasz dzień się z nocą sili, mniej nocy, więcej dnia będzie po chwili Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1029. po Urbanie lato nastanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1030. na Urbana chwile jakie, mówią, że i lato takie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1031. w Urbana, miły chłopie, siej len i konopie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1032. na Urbana chwile jakie, i lato takie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1033. kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił piwo ze dzbana Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1034. gdy deszcz w świętego Urbana, mały profit z winobrania Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1035. po świętym Tadeuszu trzeba chodzić w kapeluszu Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1036. żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1037. nie pamiętał wół, jak cielęciem był Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1038. głupiego wilka i cielęta liżą Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1039. zapomniał wół, jak cielęciem był Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1040. przysłowia są mądrością narodów Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1041. przysłowia są mądrością narodu Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1042. poślij do Paryża osła głupiego, jeśli tu był osłem, nie będzie koń z niego Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1043. nikt nie może dwom panom służyć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1044. nikt nie może dwóm panom służyć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1045. więcej dwóch ujrzy niż jeden Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1046. kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1047. słowa nic nie kosztują Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1048. kto małego nie chce, to i dużego nie ogląda Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1049. gdy przyjdzie święta Agnieszka, przebije lód ogonem pliszka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1050. gdy przyjdzie Agnieszka, rozbije ogonem lód pliszka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1051. świętej Agnieszki uschną pieluszki; świętej Agaty uschną i szmaty Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1052. jak święta Agnieszka wypuści śnieg z mieszka, to go nie powstrzyma ani do Franciszka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1053. po świętej Agnieszce napije się wół na ścieżce Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1054. strzeżonego Pan Bóg strzeże Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1055. lepiej zapobiegać niż leczyć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1056. kawałek chleba nie spadnie z nieba Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1057. biedna żona taka, która ma pijaka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1058. dobra żona tym się chlubi, że gotuje co mąż lubi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1059. żona ładna, zawsze zdradna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1060. pijak pijaka znajdzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1061. pijak podobny jest do zwierza: ni do roboty, ni do pacierza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1062. co mąż, to wąż; co żona to męczeńska korona Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1063. dobra żona – mężowi korona Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1064. kawalerowi wszędzie źle, żonatemu tylko w domu Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1065. mąż doradza, a przy żonie władza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1066. nie masz na świecie małżonka, na którego by nie krakała żonka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1067. u dobrego męża dobra żona Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1068. ni do ambony, ni do żony Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1069. kogo akademia, dwór, obóz w rozum nie wypoleruje, tego żona rozumu, dowcipu douczyć powinna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1070. kto nie słucha ojca, matki, będą bić go własne dziatki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1071. ze wszystkich cnót siebie obdziera, kto swych rodziców nie wspiera Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1072. gdy rodzina żyje w zgodzie, to jej bieda nie dobodzie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1073. dobrane małżeństwo to raj na ziemi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1074. w małżeństwie raj i piekło Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1075. dobrego gniazda dobre plemię Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1076. nie zawsze z dobrych rodziców synowie dobrzy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1077. dla każdej matki, miłe jej dziatki Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1078. jakie drzewo, taka kora, jaka matka, taka córa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1079. jaka jabłoń, takie jabłka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1080. lepiej dzieciom dać, niż od dzieci brać Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1081. kto folguje rózdze, nienawidzi syna swego, lecz kto go miłuje, ustawnie ćwiczy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1082. jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1083. różdżką Duch Święty dziateczek bić radzi, różdżka bynajmniej zdrowiu nie zawadzi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1084. gdzie wielu dowódców, tam bitwa przegrana Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1085. chcesz się dostać do nieba, nie żałuj biednym kęsa chleba Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1086. i ostatnim kęsem chleba podzielić się z bratem trzeba Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1087. kawałek chleba nie spadnie z nieba – pracą na niego zarobić trzeba Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1088. w górach początek wody, a koniec chleba Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1089. wilk morduje dla strawy, człowiek dla zabawy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1090. po dobrej strawie dobra i woda w stawie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1091. jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1092. boi się, jak diabeł święconej wody Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1093. gdy się diabeł zestarzeje, chce zostać mnichem Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1094. złego diabli nie wezmą Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1095. dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1096. w starym piecu diabeł pali Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1097. kurwa kurwie łba nie urwie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1098. lip Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1099. liter Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1100. SW Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1101. aerometria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1102. anemologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1103. anemometria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1104. z pustego i Salomon nie naleje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1105. z próżnego i Salomon nie naleje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1106. arteriotomia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1107. barologia [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1108. bastonada Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1109. bibliolatra Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1110. bibliolatria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1111. bibliomania Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1112. bronchotomia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1113. decorum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1114. humus Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1115. lisie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1116. januar [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1117. baronia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1118. mammalogia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1119. radian Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1120. transformata Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1121. nowember [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1122. sandwich Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1123. baranica Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1124. lizat Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1125. S Boh Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1126. Alemania Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1127. diable Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1128. ptifury Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1129. S Tom Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1130. Wassermann Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1131. NBA Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1132. I bara-bara Szablon:IPA3, Szablon:AS3 Szablon:audioSzablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1133. kosmologio Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1134. blade Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1135. LA Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1136. gluten Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1137. Pisa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1138. poster Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1139. sedan Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1140. karaoke Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1141. dropsy Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1142. tema [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1143. GG Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1144. cierp ciało, skoroś chciało Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1145. Jana Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1146. anulus Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1147. cora Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1148. Marna Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1149. gyros Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1150. patologie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1151. anatema Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1152. lur Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1153. pedagog Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1154. oponent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1155. termistor Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1156. triak Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1157. grafit Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1158. Grabow Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1159. Rotuma Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1160. tabako Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1161. Holland Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1162. eskort Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1163. sekundant Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1164. koni Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1165. tyran Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1166. estuarium Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1167. izoterma Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1168. klozet Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1169. anemio Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1170. metodologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1171. jus Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1172. datura Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1173. collage Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1174. cingulum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1175. resort Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1176. ork Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1177. bagatela Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1178. weber Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1179. toto Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1180. S Bor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1181. S Tor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1182. S Zug Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1183. Kalmar Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1184. Motor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1185. Doktor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1186. mato Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1187. Brest Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1188. Gregor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1189. Augsburg Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1190. chloroform Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1191. smoking Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1192. Wetter Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1193. ankh Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1194. Bochum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1195. Burgenland Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1196. O Frankfurt Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1197. Smyrna Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1198. neuron Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1199. Nankin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1200. choro Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1201. Tatar Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1202. ideogram Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1203. Celebes Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1204. wig Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1205. Adria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1206. ony Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1207. kalif Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1208. Mama Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1209. Kandahar Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1210. tester Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1211. kleptomania Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1212. mamo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1213. I tard Szablon:IPA3 Szablon:audioSzablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1214. Magdeburg Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1215. Chor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1216. goblin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1217. Oklahoma Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1218. OI marshall : Szablon:spolszczona Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3
 1219. deponent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1220. Montana Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1221. Bengal Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1222. pentagram Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1223. pseudo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1224. sporty Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1225. Pastor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1226. Salzburg Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1227. bajonet [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1228. OI ablativus : Szablon:dzielenie[23]Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1229. membrana Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1230. komitat Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1231. Brandenburg Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1232. O seat Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1233. Ulster Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1234. SI Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1235. Uppsala Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1236. Ronald Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1237. menhir Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1238. Marina Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1239. Perugia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1240. Senator Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1241. Tarent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1242. Beneluks Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1243. kafeteria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1244. I coda : Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3
 1245. koda Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1246. detergent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1247. fakir Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1248. I scenic Szablon:spolszczona Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1249. corolla Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1250. solaris Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1251. fatum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1252. banteng Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1253. Marietta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1254. pediatria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1255. ole Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1256. Abaza Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1257. Absalom Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1258. OI corvetta : Szablon:ortograficznySzablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1259. centuria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1260. agamia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1261. emo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1262. pekan Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1263. O leading Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1264. dop Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1265. etat Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1266. I rapa Szablon:IPA3, Szablon:AS3Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1267. O perspektiv Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1268. I suw : Szablon:homofonySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1269. alfabeta [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1270. kapitel Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1271. adolescent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1272. aerob Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1273. tartaruga [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1274. O favorit Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1275. wokoło Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1276. tigra Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1277. anatomik [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1278. I chorda : Szablon:homofonySzablon:IPA3, Szablon:AS3
 1279. morus Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1280. sie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1281. bago Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1282. bindel Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1283. tesla Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1284. ostatnia wieczerza Szablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1285. alarmista [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1286. salut Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1287. haploid Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1288. Zanzibar Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1289. Dakota Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1290. Eden Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1291. OI streamer : Szablon:spolszczona Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1292. halal Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1293. ursus Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1294. grafologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1295. fatalizm Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1296. monodia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1297. polski most, niemiecki post, włoskie nabożeństwo, to wszystko błazeństwo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1298. homburg Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1299. humanoid Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1300. Saara Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1301. logik Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1302. ministerski Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1303. na świętą Annę mrowiska, szukaj w zimie ogniska Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1304. MS Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1305. samuraj Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1306. benzen Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1307. aglet Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1308. mezopotamski Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1309. barbarski [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1310. luby Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1311. Engels Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1312. I IRC : Szablon:spolszczona Szablon:ortograficzny[24] w rodzaju nijakim: Szablon:spolszczona Szablon:ortograficzny[24] w rodzaju męskim→Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1313. Aden Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1314. angin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1315. febra Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1316. androgyne Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1317. adsorbent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1318. statut Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1319. boru Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1320. lupo Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1321. O vento Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1322. ABI Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1323. Bristol Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1324. Aosta Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1325. Atlanta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1326. Karel Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1327. salicyl Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1328. protektorat Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1329. Kartagina Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1330. króm Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1331. moka Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1332. łom Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1333. relikt Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1334. ort Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1335. tri- Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1336. gor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1337. stenografia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1338. beeper Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1339. obr [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1340. aba Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1341. Sambia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1342. nulo Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1343. oniomania Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1344. PC Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1345. Major Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1346. Dortmund Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1347. penitent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1348. komando Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1349. Manhattan Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1350. Albion Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1351. etymon Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1352. Tuba Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1353. O singer Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1354. Burgund Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1355. parker Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1356. radiologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1357. waterman Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1358. hadra Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1359. Duisburg Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1360. Erfurt Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1361. futurologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1362. tok Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1363. diera Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1364. bijok Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1365. S Kur Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1366. koppa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1367. kantar Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1368. gromnica – zimy połowica Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1369. na świętego Grzegorza idzie zima do morza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1370. na świętego Grzegorza idą rzeki do morza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1371. od Grzegorza zima idzie do morza Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1372. Urszula jaka, cała zima taka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1373. deszcze Michałowe prawią w zimie powietrze zdrowe Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1374. kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1375. po świętym Pawle i Pietrze muchy tłuste jak wieprze Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1376. Polsko Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1377. moi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1378. profile Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1379. I -ina Szablon:ASSzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1380. puta Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1381. dziwa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1382. gogo Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1383. logogram Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1384. Messenia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1385. Pandora Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1386. gobelin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1387. pedale Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1388. net Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1389. I dać wyraz : Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1390. brecha Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1391. aurora Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1392. gdy na święty Jerzy jeszcze nie rozkwita, niech się cieszy stary, młody, chłop i kobieta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1393. kiedy Jerzy pogodą częstuje, wnet się pogoda zepsuje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1394. motto Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1395. recepta Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1396. panga Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1397. czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1398. O Joshua Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1399. fojer Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1400. nie ten bogaty, kto ma dukaty Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1401. zynder Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1402. palinologa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1403. dekadent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1404. hola Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1405. tara Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1406. Tyrol Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1407. retarder Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1408. i króla robaki zjedzą Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1409. alanina Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1410. fonografia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1411. mariologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1412. aja Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1413. tym Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1414. daf Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1415. kolt Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1416. I niuhempszyr Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1417. alergie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1418. Maryland Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1419. Halle Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1420. czas leczy rany Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1421. pardon Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1422. O Salvador Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1423. sterling Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1424. holi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1425. bosch Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1426. passat Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1427. obiecanki cacanki, a głupiemu radość Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1428. głupich nie sieją, sami się rodzą Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1429. guzy Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1430. aplauz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1431. bosko Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1432. falo Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1433. podobizna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1434. maga Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1435. O anker Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1436. ETA Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1437. więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1438. badia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1439. ternate Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1440. domu Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1441. peonia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1442. kiedy na świętą Łucję mróz, to smaruj wóz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1443. po świętej Łucji dzień trwa najkrócej Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1444. święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1445. święto Łucji dzień króci Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1446. święta Łucja dnia przyrzuca Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1447. mucha w rosole, mysz w stodole, miotła w zbożu, skała w morzu, dziura w moście, kapłon w poście, chrypka w śpiewie, liszka na drzewie, wesz w głowie – wszystko to potrzebne jak diabeł w Częstochowie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1448. dóm Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1449. bobina Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1450. deszczownik Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1451. waka Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1452. O leitmotiv Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1453. deka Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1454. q Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1455. O dressing Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1456. RSA Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1457. multimedia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1458. nord Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1459. amplitudo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1460. niech nie wie lewica, co czyni prawica Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1461. ailant Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1462. deli Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1463. z piasku bicza nie ukręcisz Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1464. akademio Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1465. I becherowka Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1466. kontra Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1467. barón Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1468. kitka Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1469. hidalgo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1470. hostel Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1471. gile Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1472. demo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1473. pipeta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1474. schizoidia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1475. siglum Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1476. studium Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1477. S Ulm Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1478. fory Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1479. wurst Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1480. skald Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1481. madrac Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1482. konkurent Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1483. gryps Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1484. kokaino Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1485. uzurpator Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1486. klaun Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1487. bumerang Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1488. co kraj, to obyczaj Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1489. loteria Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1490. adobe Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1491. raca Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1492. panika Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1493. I tutka : Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy: Szablon:dzielenieSzablon:IPA3, Szablon:AS3
 1494. grand Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1495. buli Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1496. opioid Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1497. Kurt Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1498. detektor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1499. Brenna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1500. Rita Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1501. Manuel Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1502. Tara Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1503. Aba Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1504. stand-up Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1505. Kara Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1506. Bylgja Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1507. kulo Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1508. bulo Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1509. pulo Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1510. Dalibor Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1511. Zoja Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1512. kitara Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1513. Kapua Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1514. Kilia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1515. flik Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1516. I peseta Szablon:IPA3Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1517. porto Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1518. Suna Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1519. Olita Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1520. Tura Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1521. filantropia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1522. pyton Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1523. pili Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1524. kakofonia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1525. O Benelux Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1526. sofista Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1527. U-Boot Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1528. albumino Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1529. orografia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1530. ortoepia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1531. tak krawiec kraje, jak mu materii staje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1532. nieobecni nie mają racji Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1533. resurs Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1534. sunnita Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1535. Kabowerdeńczyk Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1536. paralalia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1537. O hazzan Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1538. idealisto Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1539. uremia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1540. melomania Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1541. Rektor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1542. Tokaj Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1543. I jak się nie ma, co się mówi, to się leży, z kim się gra Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1544. jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1545. nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1546. i Herkules nie pomoże, kiedy ludzi całe morze Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1547. granola Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1548. gdy na św. Barbarę gęś chodzi po lodzie, to Boże Narodzenie będzie po wodzie Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1549. kto ma szczęście, temu i wół cielę urodzi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1550. wzięli diabli krowę, niech wezmą i cielę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1551. dziura w worze, gość w komorze, piasek w mące, woda w łące, kąkol w życie, złość w habicie — rzeczy niecne Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1552. wzięli diabli krowę, niech biorą i cielę Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1553. kto z chłopem pije, ten też z nim pod płotem leży Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1554. nefropatia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1555. raju Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1556. selenologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1557. tip Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1558. lenno Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1559. Jena Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1560. mykolog Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1561. preferans Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1562. trotuar [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1563. w przeciwieństwie do Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1564. taekwondo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1565. baliw Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1566. magot Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 1567. pozowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1568. splendor Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1569. Bund Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1570. holowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 1571. operowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3</