Wikisłownikarz:Olafbot/wymowa/do sprawdzenia

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Legenda[edytuj]

Znaczniki pochodzące od bota:

I - w haśle inna wymowa (podana przed strzałką) od wygenerowanej (po strzałce)
S - skrót, którego wymowy bot prawdopodobnie nie zgadł
O - słowo wygląda na obcojęzyczne

Regionalizmy nie są w ogóle wprowadzane na listę. Sterowanie botem:

ok - edytuj hasło
oka - edytuj hasło, dodaj komentarz "zmiana na asynchroniczną wymowę" (chodzi o zmianę wymowy z istniejącej w haśle synchronicznej, np. IPA[pʲɛs], na rzeczywistą asynchroniczną, np. IPA[pʲjɛs])
oks - edytuj hasło, dodaj kwalifikator {{spolszczona}}
p - ponownie przetwórz dany wiersz z listy (po zmianie kodu bota, treści hasła lub dodaniu wyjątku do listy).
po - jak p, ale dodatkowo zmienia {{język polski}} na {{termin obcy w języku polskim}}
P - jak p, ale jeśli wymowa jest zgodna z obecną w haśle, wpis zostanie usunięty

Jeśli bot nie spotka takiego tekstu bezpośrednio po #, zostawi na liście niezmieniony wpis. Można też usunąć dowolny wiersz, bot nie będzie więcej pytał o dane słowo. Można dopisać linię #p [[nazwa hasła]] wtedy bot w najbliższym przebiegu doda do niej propozycję wymowy.

Lista[edytuj]

Uwaga: Na początku tej listy jest trochę słów, z którymi bot sobie nie poradził i które czekają na uwzględnienie w wyjątkach bądź ręczną poprawę. Pojawienie się wymowy na poniższej liście nie oznacza automatycznie, że będzie ona wprowadzona do hasła. Ta lista służy właśnie do weryfikacji.

 1. O blok Sveea ‹blok Sweea›, IPA[ˈblɔk sfɛˈːa], AS[blok sf•ea], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.dł. sam.
 2. O zespół Guillaina-Barrégo IPA[ˈzɛspuw ˌɡujilːajĩna‿barˈːeɡɔ], AS[zespuu̯ gui ̯i•lai ̯ĩna‿ba•rėgo], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza i ̯ akc. pob.gemin.
 3. Saint Peter Port ‹seint Peter Port›, IPA[ˈsɛjĩnt ˈpɛtɛr ˈpɔrt], AS[sei ̯ĩnt peter port], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza i ̯ 
 4. Charlotte Amalie IPA[xarˈlɔtːɛ ãˈmalʲjɛ], AS[χarlo•te ãmalʹi ̯e], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.gemin.i → j 
 5. Arya IPA[aˈrɨa], AS[arya]
 6. O Longyearbyen IPA[ˌlɔ̃ŋɡɨɛarˈbɨɛ̃n], AS[lõŋgyearbyẽn], zjawiska fonetyczne: nazal.-nk- akc. pob.
 7. O Hawaiʻi IPA[xaˈvaji?ː], AS[χavai ̯i•?], zjawiska fonetyczne: epenteza i ̯ gemin.
 8. Maarianhamina IPA[ˌmaːrʲjãnxãˈmʲĩna], AS[marʹi ̯ãnχãmʹĩna], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.dł. sam.akc. pob.i → j 
 9. I PR (1.1-2) IPA/pɛ ɛr/; (1.3) IPA/pi ɑr/‹pe-er› lub ‹pi-ar›, IPA[pɛ‿ˈːr] lub [pʲi‿ˈar], AS[p•‿er] lub [pʹi‿ar], zjawiska fonetyczne: zmięk.dł. sam.
 10. I Bandar Seri Begawan IPA/ˈbʌndərˈsɛribəˈgɑwən/IPA[ˈbãndar ˈsɛrʲi bɛˈɡavãn], AS[bãndar serʹi begavãn], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 11. O gassho IPA[ˈɡasʃɔ], AS[gasšo]
 12. O e-learning IPA[ˌɛ‿lɛˈarʲɲĩŋk], AS[e‿learʹńĩŋk], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- akc. pob.
 13. O ringgit IPA[ˈrʲĩŋʲʥ̑it], AS[rʹĩŋʹʒ́it], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-nk- 
 14. TAWS ‹te-a-wu-es›, IPA[ˌtɛ‿a‿vu‿ˈɛs], AS[te‿a‿vu‿es], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.akc. pob.
 15. ugija IPA[uˈɟija], AS[uǵii ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 16. metical IPA[mɛˈtʲiʦ̑al], AS[metʹical], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 17. aphanisis IPA[ˌapxãˈɲiɕis], AS[apχãńiśis], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.
 18. harissa IPA[xaˈrʲisːa], AS[χarʹi•sa], zjawiska fonetyczne: zmięk.gemin.
 19. blunt IPA[blũnt], AS[blũnt], zjawiska fonetyczne: nazal.
 20. snorkeling IPA[snɔrˈkɛlʲĩŋk], AS[snorkelʹĩŋk], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- 
 21. PARP ‹pe-a-er-pe›, IPA[ˌpɛ‿a‿ɛr‿ˈpɛ], AS[pe‿a‿er‿pe], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.akc. pob.
 22. O Alghero IPA[alˈɡɛrɔ], AS[algero]
 23. O bête noire IPA[ˈb?tɛ nɔˈjirɛ], AS[b?te noi ̯ire], zjawiska fonetyczne: epenteza i ̯ 
 24. niedokrwistość Addisona-Biermera IPA[ˌɲɛdɔˈkr̥fʲistɔɕʨ̑ ˌaddʲisɔ̃na‿bʲjɛrˈmɛra], ASedokr̦fʹistość addʹisõna‿bʹi ̯ermera], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.akc. pob.i → j 
 25. O chop suey IPA[ˈxɔp ˈsuwɛj], ASop suei ̯], zjawiska fonetyczne: epenteza ł 
 26. O American Staffordshire terrier IPA[ˌãmɛˈrʲiʦ̑ãn ˌstafːɔrˈṭʃʲirɛ ˈtɛrrʲjɛr], AS[ãmerʹicãn sta•forṭšʹire terrʹi ̯er], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.udziąs.nazal.akc. pob.gemin.i → j 
 27. O bandeau IPA[bãnˈdɛaw], AS[bãndeau̯], zjawiska fonetyczne: nazal.u → ł 
 28. O in aqua scribis ‹in akła scribis›, IPA[ˈĩn ˈakwa ˈskrʲibʲis], AS[ĩn aku̯a skrʹibʹis], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.u → ł 
 29. Aberdeen IPA[ˌabɛrˈdɛɛ̃n], AS[aberdeẽn], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 30. O crêpe IPA[kr?pɛ], AS[kr?pe]
 31. I Eastre IPA/ˈæːastre/IPA[ɛˈastrɛ], AS[eastre]
 32. I e- na polski sposób: IPA/e/ lub angielski: /i/IPA[ɛ], AS[e]
 33. I hoe IPA/hø/, IPA/hou/ lub IPA/hwe/IPA[ˈxɔɛ], ASoe]
 34. OI prêt-à-porter IPA/pʀɛtapɔʀˈte/IPA[ˈpr?t‿?‿pɔrtɛr], AS[pr?t‿?‿porter]
 35. SOA ‹es-o-a›, IPA[ɛs‿ɔ‿ˈa], AS[es‿o‿a], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 36. O American Staffordshire terrier ‹American Staffordshire terier›, IPA[ˌãmɛˈrʲiʦ̑ãn ˌstafːɔrˈṭʃʲirɛ ˈtɛrʲjɛr], AS[ãmerʹicãn sta•forṭšʹire terʹi ̯er], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.udziąs.nazal.akc. pob.gemin.i → j 
 37. O ancien régime IPA[ˈãɲʨ̑ɛ̃n reˈɟĩmɛ], AS[ãńćẽn rėǵĩme], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 38. acerra IPA[aˈʦ̑ɛrːa], AS[ace•ra], zjawiska fonetyczne: gemin.
 39. I cache-pot IPA[kaʃ.'po]IPA[ʦ̑aˈxɛ‿pɔt], AS[caχe‿pot]
 40. O mashup IPA[ˈmaʃup], AS[mašup]
 41. Alicante IPA[ˌalʲiˈʦ̑ãntɛ], AS[alʹicãnte], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.
 42. O Neanderthal IPA[ˌnɛãnˈdɛrtxal], AS[neãndertχal], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 43. O Neandertal IPA[ˌnɛãnˈdɛrtal], AS[neãndertal], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 44. Greenwich IPA[ɡrɛˈɛ̃nvʲix], AS[grenvʹiχ], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 45. bullying IPA[bulˈːɨjĩŋk], AS[bu•lyi ̯ĩŋk], zjawiska fonetyczne: wygł.nazal.-nk- epenteza i ̯ gemin.
 46. Nancy IPA[ˈnãnʦ̑ɨ], AS[nãncy], zjawiska fonetyczne: nazal.
 47. espresso doppio IPA[ɛsˈprɛsːɔ ˈdɔppʲjɔ], AS[espre•so doppʹi ̯o], zjawiska fonetyczne: zmięk.gemin.i → j 
 48. ristretto IPA[rʲiˈstrɛtːɔ], AS[rʹistre•to], zjawiska fonetyczne: zmięk.gemin.
 49. vox populi ‹woks populi›, IPA[ˈvɔks pɔˈpulʲi], AS[voks populʹi], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 50. O eyeliner IPA[ˌɛjɛˈlʲĩnɛr], AS[ei ̯elʹĩner], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.
 51. O katharewusa IPA[ˌkatxarɛˈvusa], AS[katχarevusa], zjawiska fonetyczne: akc. pob.
 52. ChAD ‹ce-ha-a-de›, IPA[ˌʦ̑ɛ‿xa‿ː‿ˈdɛ], AS[ce‿χ•‿a‿de], zjawiska fonetyczne: dł. sam.akc. na ost.akc. pob.
 53. O Al-Falludża IPA[ˌal‿falˈːuʤ̑a], AS[al‿fa•luǯa], zjawiska fonetyczne: akc. pob.gemin.
 54. O Bordeaux ‹Bordeauks›, IPA[bɔrˈdɛawks], AS[bordeau̯ks], zjawiska fonetyczne: u → ł 
 55. O aggiornamento IPA[ˌaʥ̑ɔrnãˈmɛ̃ntɔ], AS[aʒ́ornãmnto], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.
 56. O passé IPA[ˈpasːe], AS[pa•sė], zjawiska fonetyczne: gemin.
 57. BIZ ‹be-i-zet›, IPA[bɛ‿i‿ˈzɛt], AS[be‿i‿zet], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 58. O ghi IPA[ɟi], AS[ǵi], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 59. hummus IPA[ˈxũmːus], ASũ•mus], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 60. Saipan IPA[saˈjipãn], AS[sai ̯ipãn], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza i ̯ 
 61. I Enschede IPA['ɛnsxɛdɛ]IPA[ɛ̃w̃ˈsxɛdɛ], AS[ẽũ̯sχede], zjawiska fonetyczne: nazal.samogł.+n/m+szczelin.
 62. Arwad IPA[ˈarvat], AS[arvat], zjawiska fonetyczne: wygł.
 63. Byblos IPA[ˈbɨblɔs], AS[byblos]
 64. Lahaur IPA[ˈlaxawr], AS[laχau̯r], zjawiska fonetyczne: u → ł 
 65. kurfierst [uwaga 1] IPA[ˈkurfʲjɛrst], AS[kurfʹi ̯erst], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 66. O piggybacking IPA[ˌpʲiɡɨˈbaʦ̑ʲcĩŋk], AS[pʹigybacʹḱĩŋk], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- akc. pob.
 67. O hapax legomenon ‹hapaks legomenon›, IPA[ˈxapaks ˌlɛɡɔ̃ˈmɛ̃nɔ̃n], ASapaks legõmnõn], zjawiska fonetyczne: nazal.wym. warsz.akc. pob.
 68. OI cleanroom (spolszczona) ‹klinrum›IPA[ˌʦ̑lɛãnˈrɔɔ̃m], AS[cleãnroõm], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 69. banderillero IPA[ˌbãndɛrʲilˈːɛrɔ], AS[bãnderʹi•lero], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.gemin.
 70. O subha IPA[ˈsupxa], AS[supχa], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.
 71. O Hurghada IPA[xurˈɡada], AS[χurgada]
 72. backpacker IPA[baʦ̑kˈpaʦ̑kɛr], AS[backpacker]
 73. Cannes IPA[ˈʦ̑ãnːɛs], AS[cã•nes], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 74. hakuna matata IPA[xaˈkũna maˈtata], AS[χakũna matata], zjawiska fonetyczne: nazal.
 75. Mistra IPA[ˈmʲistra], AS[mʹistra], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 76. Uetersen IPA[ˌuwɛˈtɛrsɛ̃n], AS[uetersẽn], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza ł akc. pob.
 77. dance IPA[ˈdãnʦ̑ɛ], AS[dãnce], zjawiska fonetyczne: nazal.
 78. bokken IPA[ˈbɔkːɛ̃n], AS[bo•kẽn], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 79. O yari IPA[ˈjarʲi], AS[i ̯arʹi], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 80. tachi IPA[ˈtaçi], AS[taχʹi], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 81. camera lucida IPA[ʦ̑ãˈmɛra luˈʨ̑ida], AS[cãmera lućida], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 82. O cayenne IPA[ʦ̑aˈjɛ̃nːɛ], AS[cai ̯•ne], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 83. O pieprz cayenne IPA[ˈpʲjɛpʃ ʦ̑aˈjɛ̃nːɛ], AS[pʹi ̯epš cai ̯•ne], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.gemin.i → j 
 84. O papryka cayenne IPA[ˈpaprɨka ʦ̑aˈjɛ̃nːɛ], AS[papryka cai ̯•ne], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. na 3 syl.gemin.
 85. à rebours ‹a-rebur›, IPA[a‿rɛˈbur], AS[a‿rebur], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 86. au rebours IPA[ˈaw rɛˈbɔwurs], AS[au̯ rebours], zjawiska fonetyczne: u → ł epenteza ł 
 87. PSC ‹pe-es-ce›, IPA[pɛ‿ːs‿ˈʦ̑ɛ], AS[p•‿es‿ce], zjawiska fonetyczne: dł. sam.akc. na ost.
 88. Tahiti IPA[taˈçitʲi], AS[taχʹitʹi], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 89. O Al-Quds ‹Al-Kłds›, IPA[ˈal‿kuts], AS[al‿kuts], zjawiska fonetyczne: wygł.
 90. SIWZ ‹es-i-wu-zet›, IPA[ˌɛs‿i‿vu‿ˈzɛt], AS[es‿i‿vu‿zet], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.akc. pob.
 91. aalen IPA[aˈːlɛ̃n], AS[•alẽn], zjawiska fonetyczne: nazal.dł. sam.
 92. aam IPA[ˈaãm], AS[aãm], zjawiska fonetyczne: nazal.
 93. S Aar IPA[ˈaːr], AS[ar], zjawiska fonetyczne: dł. sam.
 94. Argowia IPA[arˈɡɔvʲja], AS[argovʹi ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 95. tartuffe IPA[tarˈtufːɛ], AS[tartu•fe], zjawiska fonetyczne: gemin.
 96. Aare IPA[aˈːrɛ], AS[•are], zjawiska fonetyczne: dł. sam.
 97. Aleppo IPA[aˈlɛpːɔ], AS[ale•po], zjawiska fonetyczne: gemin.
 98. numerus clausus IPA[nũˈmɛrus ˈʦ̑lawsus], AS[nũmerus clau̯sus], zjawiska fonetyczne: nazal.u → ł 
 99. ch IPA[x], AS[χ]
 100. O in extenso ‹in ekstenso›, IPA[ˈĩn ɛksˈtɛ̃w̃sɔ], AS[ĩn ekstũ̯so], zjawiska fonetyczne: nazal.samogł.+n/m+szczelin.
 101. C-dur IPA[ʣ̑‿dur], AS[ʒ‿dur], zjawiska fonetyczne: udźw. międzywyr.
 102. G-dur IPA[ɡ‿dur], AS[g‿dur]
 103. D-dur IPA[d‿ːur], AS[•‿dur], zjawiska fonetyczne: gemin.
 104. Fis-dur IPA[ˈfʲiz‿dur], AS[fʹiz‿dur], zjawiska fonetyczne: zmięk.udźw. międzywyr.
 105. Cis-dur IPA[ˈʨ̑iz‿dur], ASiz‿dur], zjawiska fonetyczne: zmięk.udźw. międzywyr.
 106. H-dur IPA[γ‿dur], AS[γ‿dur], zjawiska fonetyczne: udźw. międzywyr.
 107. F-dur IPA[v‿dur], AS[v‿dur], zjawiska fonetyczne: udźw. międzywyr.
 108. B-dur IPA[b‿dur], AS[b‿dur]
 109. Es-dur IPA[ˈɛz‿dur], AS[ez‿dur], zjawiska fonetyczne: udźw. międzywyr.
 110. As-dur IPA[ˈaz‿dur], AS[az‿dur], zjawiska fonetyczne: udźw. międzywyr.
 111. Des-dur IPA[ˈdɛz‿dur], AS[dez‿dur], zjawiska fonetyczne: udźw. międzywyr.
 112. Ges-dur IPA[ˈɡɛz‿dur], AS[gez‿dur], zjawiska fonetyczne: udźw. międzywyr.
 113. Ces-dur IPA[ˈʦ̑ɛz‿dur], AS[cez‿dur], zjawiska fonetyczne: udźw. międzywyr.
 114. catch IPA[ʦ̑atx], AS[catχ]
 115. O ais IPA[ˈajis], AS[ai ̯is], zjawiska fonetyczne: epenteza i ̯ 
 116. b-moll IPA[p‿mɔl], AS[p‿mol], zjawiska fonetyczne: wygł.
 117. f-moll IPA[f‿mɔl], AS[f‿mol], zjawiska fonetyczne: wym. warsz.
 118. c-moll IPA[ʦ̑‿mɔl], AS[c‿mol], zjawiska fonetyczne: wym. warsz.
 119. g-moll IPA[k‿mɔl], AS[k‿mol], zjawiska fonetyczne: wygł.
 120. d-moll IPA[t‿mɔl], AS[t‿mol], zjawiska fonetyczne: wygł.
 121. h-moll IPA[x‿mɔl], AS[χ‿mol], zjawiska fonetyczne: wym. warsz.
 122. cis-moll IPA[ˈʨ̑is‿mɔl], ASis‿mol], zjawiska fonetyczne: zmięk.wym. warsz.
 123. ais-moll IPA[aˈjis‿mɔl], AS[ai ̯is‿mol], zjawiska fonetyczne: epenteza i ̯ wym. warsz.
 124. OI quad ‹kłod›[1]‹kład›, IPA[kwat], AS[ku̯at], zjawiska fonetyczne: wygł.u → ł 
 125. Nuuk IPA[ˈnuwuk], AS[nuuk], zjawiska fonetyczne: epenteza ł 
 126. O abernathyit IPA[ˌabɛrnatˈxɨjit], AS[abernatχyi ̯it], zjawiska fonetyczne: epenteza i ̯ akc. pob.
 127. OI shōnen (spolszczona) śonen→IPA[ʃ?nɛ̃n], AS[š?nẽn], zjawiska fonetyczne: nazal.
 128. Erzurum IPA[ɛˈʒurũm], AS[ežurũm], zjawiska fonetyczne: nazal.
 129. grosso modo IPA[ˈɡrɔsːɔ ˈmɔdɔ], AS[gro•so modo], zjawiska fonetyczne: gemin.
 130. Brobdingnag IPA[brɔbˈdʲĩŋɡnak], AS[brobdʹĩŋgnak], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- 
 131. O theremin IPA[txɛˈrɛ̃mʲĩn], AS[tχermʹĩn], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 132. secondo IPA[sɛˈʦ̑ɔ̃ndɔ], AS[secõndo], zjawiska fonetyczne: nazal.
 133. citalopram IPA[ˌʨ̑itaˈlɔprãm], ASitaloprãm], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.
 134. O Queensland ‹Kłeensland›, IPA[kwɛˈɛ̃w̃slãnt], AS[ku̯eũ̯slãnt], zjawiska fonetyczne: wygł.nazal.samogł.+n/m+szczelin.u → ł 
 135. OI chargé d'affaires (spolszczona) ‹szarże dafer›, zjawiska fonetyczne: akc. na ost.IPA[ˈxarɡe ˌdafːaˈjirɛs], ASargė da•fai ̯ires], zjawiska fonetyczne: epenteza i ̯ akc. pob.gemin.
 136. Lachesis IPA[laˈxɛɕis], AS[laχeśis], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 137. Neos Kosmos IPA[ˈnɛɔs ˈkɔsmɔs], AS[neos kosmos]
 138. O postenketta IPA[ˌpɔstɛ̃ŋˈkɛtːa], AS[postẽŋke•ta], zjawiska fonetyczne: nazal.-nk- akc. pob.gemin.
 139. desu IPA[ˈdɛsu], AS[desu]
 140. O ad us. ext. ‹ad us ekst›, IPA[ˈat ˈus ˈɛkst], AS[at us ekst], zjawiska fonetyczne: wygł.
 141. O ad us. int. ‹ad us int›, IPA[ˈat ˈus ˈĩnt], AS[at us ĩnt], zjawiska fonetyczne: wygł.nazal.
 142. PIS ‹pe-i-es›, IPA[pɛ‿i‿ˈɛs], AS[pe‿i‿es], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 143. O primo voto ‹primo woto›, IPA[ˈprʲĩmɔ ˈvɔtɔ], AS[prʹĩmo voto], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 144. O résumé IPA[reˈsũme], AS[rėsũmė], zjawiska fonetyczne: nazal.
 145. O qui pro quo ‹kłi pro kło›, IPA[ˈkwʲji ˈprɔ ˈkwɔ], AS[ku̯ʹi ̯i pro ku̯o], zjawiska fonetyczne: zmięk.u → ł i → j 
 146. a limine IPA[ˌa‿lʲĩˈmʲĩnɛ], AS[a‿lʹĩmʹĩne], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.zestr. akc.akc. pob.
 147. smorzando IPA[smɔˈʒãndɔ], AS[smožãndo], zjawiska fonetyczne: nazal.
 148. mailing IPA[maˈjilʲĩŋk], AS[mai ̯ilʹĩŋk], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- epenteza i ̯ 
 149. O mont-joie IPA[ˌmɔ̃ntʲ‿jɔˈjijɛ], AS[mõntʹ‿i ̯oi ̯ii ̯e], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza i ̯ zmięk. międzywyr.wym. warsz.akc. pob.
 150. O montjoie IPA[ˌmɔ̃ntʲjɔˈjijɛ], AS[mõntʹi ̯oi ̯ii ̯e], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.epenteza i ̯ akc. pob.
 151. Lynch IPA[lɨ̃nx], AS[lỹnχ], zjawiska fonetyczne: nazal.
 152. cicer cum caule IPA[ˈʨ̑iʦ̑ɛr ˈʦ̑ũm ˈʦ̑awlɛ], ASicer cũm cau̯le], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.u → ł 
 153. O civitas Dei ‹ciwitas Dei›, IPA[ʨ̑iˈvʲitaz ˈdɛji], AS[ćivʹitaz dei ̯i], zjawiska fonetyczne: zmięk.udźw. międzywyr.i → j 
 154. Pentateuch IPA[pɛ̃nˈtatɛwx], AS[pẽntateu̯χ], zjawiska fonetyczne: nazal.u → ł 
 155. Garo IPA[ˈɡarɔ], AS[garo]
 156. O quorum ‹kłorum›, IPA[ˈkwɔrũm], AS[ku̯orũm], zjawiska fonetyczne: nazal.u → ł 
 157. riff IPA[rʲifː], AS[rʹi•f], zjawiska fonetyczne: zmięk.gemin.
 158. word IPA[vɔrt], AS[vort], zjawiska fonetyczne: wygł.
 159. road IPA[ˈrɔat], AS[roat], zjawiska fonetyczne: wygł.
 160. COS ‹ce-o-es›, IPA[ʦ̑ɛ‿ɔ‿ˈɛs], AS[ce‿o‿es], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 161. wucziaping IPA[vuˈʧ̑apʲĩŋk], AS[vučʹapʹĩŋk], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- 
 162. cisural IPA[ʨ̑iˈsural], AS[ćisural], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 163. O spiritus movens ‹spiritus mowens›, IPA[spʲiˈrʲitus ˈmɔvɛ̃w̃s], AS[spʹirʹitus movẽũ̯s], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.samogł.+n/m+szczelin.wym. warsz.
 164. SUG ‹es-u-gie›, IPA[ɛs‿u‿ˈɟɛ], AS[es‿u‿ǵe], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. na ost.
 165. moleskin IPA[mɔˈlɛsʲcĩn], AS[molesʹḱĩn], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 166. Kassandra IPA[kasˈːãndra], AS[ka•sãndra], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 167. I per se IPA/ˈpɛr ˈse/IPA[ˈpɛr ˈsɛ], AS[per se]
 168. POD ‹pe-o-de›, IPA[pɛ‿ɔ‿ˈdɛ], AS[pe‿o‿de], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 169. O abbacyja [uwaga 1] IPA[ˌabːaˈʦ̑ɨja], AS[a•bacyi ̯a], zjawiska fonetyczne: akc. pob.gemin.
 170. Mnemosyne IPA[ˌmnɛ̃mɔˈsɨ̃nɛ], AS[mnmosne], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 171. toi-toi IPA[ˌtɔji‿ˈtɔji], AS[toi ̯i‿toi ̯i], zjawiska fonetyczne: akc. pob.i → j 
 172. od A do Z IPA[ɔd‿ˈa‿dɔ‿z], AS[od‿a‿do‿z], zjawiska fonetyczne: zestr. akc.
 173. I ab init. ‹ab initio›‹ab init›, IPA[ˈap ˈĩɲit], AS[ap ĩńit], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.
 174. csw IPA[ksf], AS[ksf], zjawiska fonetyczne: wygł.
 175. CV ‹ce-fał›, IPA[ʦ̑ɛ‿ˈfaw], AS[ce‿fau̯], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 176. S m.b. ‹em-be›, IPA[ɛ̃m‿ˈbɛ], AS[ẽm‿be], zjawiska fonetyczne: nazal.
 177. GOT ‹gie-o-te›, IPA[ɟɛ‿ɔ‿ˈtɛ], AS[ǵe‿o‿te], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. na ost.
 178. O zespół Sjögrena IPA[ˈzɛspuw sʲjøːˈɡrɛ̃na], AS[zespuu̯ sʹi ̯ögrna], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 179. Side IPA[ˈɕidɛ], ASide], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 180. I Acapulco : ‹akapulko›IPA[ˌaʦ̑aˈpulʦ̑ɔ], AS[acapulco], zjawiska fonetyczne: akc. pob.
 181. I Aconcagua : ‹akonkagła›IPA[ˌaʦ̑ɔ̃nʦ̑aˈɡuwa], AS[acõncagua], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza ł akc. pob.
 182. en face IPA[ˈɛ̃n ˈfaʦ̑ɛ], AS[n face], zjawiska fonetyczne: nazal.
 183. -iatria IPA[iˈjatrʲja], AS[ii ̯atrʹi ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.epenteza i ̯ i → j 
 184. LAN party ‹el-a-en-party›, IPA[ɛl‿a‿ˈɛ̃n ˈpartɨ], AS[el‿a‿n party], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. na ost.
 185. CAF ‹ce-a-ef›, IPA[ʦ̑ɛ‿a‿ˈɛf], AS[ce‿a‿ef], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 186. O debugger IPA[dɛˈbuɡɛr], AS[debuger]
 187. EKUZ ‹e-ka-u-zet›, IPA[ˌɛ‿ka‿u‿ˈzɛt], AS[e‿ka‿u‿zet], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.akc. pob.
 188. I interface : ‹interfejs›IPA[ˌĩntɛrˈfaʦ̑ɛ], AS[ĩnterface], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 189. SO G8 IPA[k?], AS[k?], zjawiska fonetyczne: wygł.
 190. O Mount Everest ‹Mount Ewerest›, IPA[ˈmɔwũnt ɛˈvɛrɛst], AS[moũnt everest], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza ł 
 191. erzac IPA[ˈɛʒaʦ̑], AS[ežac]
 192. tapenade IPA[ˌtapɛ̃ˈnadɛ], AS[tapẽnade], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 193. asp. ‹asp›, IPA[asp], AS[asp]
 194. Kaaba IPA[kaˈːba], AS[k•aba], zjawiska fonetyczne: dł. sam.
 195. OIOM ‹o-i-o-em›, IPA[ˌɔ‿i‿ɔ‿ˈɛ̃m], AS[o‿i‿o‿m], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. na ost.akc. pob.
 196. OI heavymetalowiec ‹hewimetalowiec›‹heawymetalowiec›, IPA[ˌxɛavɨ̃mɛtaˈlɔvʲjɛʦ̑], ASeavỹmetalovʹi ̯ec], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.i → j 
 197. winglet IPA[ˈvʲĩŋɡlɛt], AS[vʹĩŋglet], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-nk- 
 198. mojito IPA[mɔˈjitɔ], AS[moi ̯ito]
 199. I romaji ‹romadżi› IPA/ˈɹoʊmədʒi/IPA[rɔ̃ˈmaji], AS[rõmai ̯i], zjawiska fonetyczne: nazal.
 200. KI ‹ka-i›, IPA[ka‿ˈi], AS[ka‿i], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 201. PET ‹pe-e-te›, IPA[pɛ‿ː‿ˈtɛ], AS[p•‿e‿te], zjawiska fonetyczne: dł. sam.akc. na ost.
 202. I gaucho ‹gauczo›IPA[ˈɡawxɔ], AS[gau̯χo], zjawiska fonetyczne: u → ł 
 203. SMS-ować ‹es-em-es-o-wu-a-cie›, IPA[ˌɛs‿ɛ̃m‿ɛs‿ɔ‿vu‿a‿ˈʨ̑ɛ], AS[es‿ẽm‿es‿o‿vu‿a‿će], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. na ost.akc. pob.
 204. fondue IPA[fɔ̃nˈduwɛ], AS[fõndue], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza ł 
 205. ragout IPA[raˈɡɔwut], AS[ragout], zjawiska fonetyczne: epenteza ł 
 206. EPROM ‹e-pe-er-o-em›, IPA[ˌɛ‿pɛ‿ːr‿ɔ‿ˈɛ̃m], AS[e‿p•‿er‿o‿m], zjawiska fonetyczne: nazal.dł. sam.akc. na ost.akc. pob.
 207. OI foie gras ‹fua gra›IPA[fɔˈjijɛ ˈɡras], AS[foi ̯ii ̯e gras], zjawiska fonetyczne: epenteza i ̯ 
 208. acidhousowy IPA[ˌaʨ̑itxɔwuˈsɔvɨ], AS[aćitχousovy], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.epenteza ł akc. pob.
 209. O acidhouse'owy IPA[ˌaʨ̑itxɔwusɛˈɔvɨ], AS[aćitχouseovy], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.epenteza ł akc. pob.
 210. OI ragoût ‹ragu›IPA[ˈraɡɔ?t], AS[rago?t]
 211. I acid house ‹asid haus›IPA[ˈaʨ̑it xɔˈwusɛ], AS[aćit χouse], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.epenteza ł 
 212. S Sol IPA[sɔl], AS[sol]
 213. Mont Blanc IPA[ˈmɔ̃nd ˈblãnʦ̑], AS[mõnd blãnc], zjawiska fonetyczne: nazal.udźw. międzywyr.
 214. SOI K2 ‹ka-dwa›IPA[k?], AS[k?]
 215. SM ‹es-em›, IPA[ɛs‿ˈɛ̃m], AS[es‿m], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. na ost.
 216. Melbourne IPA[ˌmɛlbɔˈwurnɛ], AS[melbourne], zjawiska fonetyczne: epenteza ł akc. pob.
 217. O Lhasa IPA[ˈlasa], AS[lasa]
 218. bonsai IPA[bɔ̃w̃ˈsaji], AS[bõũ̯sai ̯i], zjawiska fonetyczne: nazal.samogł.+n/m+szczelin.i → j 
 219. IBM ‹i-be-em›, IPA[i‿bɛ‿ˈɛ̃m], AS[i‿be‿m], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. na ost.
 220. CODGiK ‹ce-o-de-gie-i-ka›, IPA[ˌʦ̑ɛ‿ɔ‿dɛ‿ɟɛ‿i‿ˈka], AS[ce‿o‿de‿ǵe‿i‿ka], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. na ost.akc. pob.
 221. post meridiem IPA[ˈpɔst mɛˈrʲidʲjɛ̃m], AS[post merʹidʹi ̯ẽm], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.wym. warsz.i → j 
 222. ante meridiem IPA[ˈãntɛ mɛˈrʲidʲjɛ̃m], AS[ãnte merʹidʹi ̯ẽm], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.i → j 
 223. MG ‹em-gie›, IPA[ɛ̃mʲ‿ˈɟɛ], AS[ẽmʹ‿ǵe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.zmięk. międzywyr.akc. na ost.
 224. icesurfing IPA[ˌiʦ̑ɛˈsurfʲĩŋk], AS[icesurfʹĩŋk], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- akc. pob.
 225. kitesurfing IPA[ˌcitɛˈsurfʲĩŋk], AS[ḱitesurfʹĩŋk], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- akc. pob.
 226. acidjazzowy IPA[ˌaʨ̑iḍʤ̑ɛˈzɔvɨ], AS[aćiḍǯezovy], zjawiska fonetyczne: zmięk.udziąs.akc. pob.
 227. I acid jazz ‹asid dżez›‹acid dżez›, IPA[ˈaʨ̑id ˈʤ̑ɛs], AS[aćid ǯes], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.
 228. I acid rock ‹asid rok›‹acid rok›, IPA[ˈaʨ̑it ˈrɔk], AS[aćit rok], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.
 229. POP ‹pe-o-pe›, IPA[pɛ‿ɔ‿ˈpɛ], AS[pe‿o‿pe], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 230. Bonn IPA[bɔ̃nː], AS[bõ•n], zjawiska fonetyczne: nazal.gemin.
 231. I acidrockowy ‹asidrokowy›IPA[ˌaʨ̑idrɔˈkɔvɨ], AS[aćidrokovy], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. pob.
 232. I acid trance ‹asid trans›IPA[ˈaʨ̑it ˈːrãnʦ̑ɛ], AS[aći• trãnce], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.gemin.
 233. I acidic folk ‹asidik folk›IPA[aˈʨ̑idʲiʦ̑ ˈfɔlk], AS[aćidʹic folk], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 234. O status quo ‹status kło›, IPA[ˈstatus ˈkwɔ], AS[status ku̯o], zjawiska fonetyczne: u → ł 
 235. EPENG ‹e-pe-e-en-gie›, IPA[ˌɛ‿pɛ‿ː‿ɛ̃ŋʲ‿ˈɟɛ], AS[e‿p•‿e‿ẽŋʹ‿ǵe], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-nk- międzywyr.dł. sam.akc. na ost.akc. pob.
 236. WIG ‹wu-i-gie›, IPA[vu‿i‿ˈɟɛ], AS[vu‿i‿ǵe], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. na ost.
 237. zieleń Scheelego IPA[ˈʑɛlɛ̃ɲ ˌsxɛːˈlɛɡɔ], ASelẽń sχelego], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.dł. sam.akc. pob.
 238. O frugalité IPA[ˌfruɡaˈlʲite], AS[frugalʹitė], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. pob.
 239. I ford : homofon: fortIPA[fɔrt], AS[fort], zjawiska fonetyczne: wygł.
 240. GAZ ‹gie-a-zet›, IPA[ɟɛ‿a‿ˈzɛt], AS[ǵe‿a‿zet], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. na ost.
 241. I FIFA : ‹fi-fa›‹ef-i-ef-a›, IPA[ˌɛf‿i‿ɛf‿ˈa], AS[ef‿i‿ef‿a], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.akc. pob.
 242. geocache IPA[ˌɡɛɔˈʦ̑axɛ], AS[geocaχe], zjawiska fonetyczne: akc. pob.
 243. Chloris IPA[ˈxlɔrʲis], AS[χlorʹis], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 244. growler IPA[ˈɡrɔvlɛr], AS[grovler]
 245. ROD ‹er-o-de›, IPA[ɛr‿ɔ‿ˈdɛ], AS[er‿o‿de], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 246. uhu IPA[ˈuxu], AS[uχu]
 247. O boysbandowiec IPA[ˌbɔjzbãnˈdɔvʲjɛʦ̑], AS[boi ̯zbãndovʹi ̯ec], zjawiska fonetyczne: zmięk.udźw.nazal.akc. pob.i → j 
 248. Miami IPA[ˈmʲjãmʲi], AS[mʹi ̯ãmʹi], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.i → j 
 249. O boysband IPA[ˈbɔjzbãnt], AS[boi ̯zbãnt], zjawiska fonetyczne: udźw.wygł.nazal.
 250. boula-boula IPA[ˌbɔwula‿bɔˈwula], AS[boula‿boula], zjawiska fonetyczne: epenteza ł akc. pob.
 251. miami IPA[ˈmʲjãmʲi], AS[mʹi ̯ãmʹi], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.i → j 
 252. Nemezis IPA[nɛ̃ˈmɛʑis], AS[nẽmeźis], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 253. piano nobile IPA[ˈpʲjãnɔ nɔˈbʲilɛ], AS[pʹi ̯ãno nobʹile], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.i → j 
 254. lassi IPA[ˈlaɕːi], AS[la•śi], zjawiska fonetyczne: zmięk.gemin.
 255. p O oreada
 256. OI exposé ekspoze‹eksposé›, IPA[ɛksˈpɔse], AS[eksposė]
 257. peeling IPA[pɛˈːlʲĩŋk], AS[p•elʹĩŋk], zjawiska fonetyczne: zmięk.wygł.nazal.-nk- dł. sam.
 258. scherzo IPA[ˈsxɛʒɔ], AS[sχežo]
 259. I Abigail : podział przy przenoszeniu wyrazu: A•bi•gail[2]IPA[ˌabʲiˈɡajil], AS[abʹigai ̯il], zjawiska fonetyczne: zmięk.epenteza i ̯ akc. pob.
 260. chipset IPA[ˈxʲipsɛt], AS[χʹipset], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 261. chin IPA[xʲĩn], AS[χʹĩn], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 262. transgenderowy IPA[ˌtrãw̃zɡɛ̃ndɛˈrɔvɨ], AS[trãũ̯zgẽnderovy], zjawiska fonetyczne: udźw.nazal.samogł.+n/m+szczelin.akc. pob.
 263. jojobo IPA[jɔ̇ˈjɔbɔ], AS[i ̯ȯi ̯obo], zjawiska fonetyczne: podw. art.
 264. TIG ‹te-i-gie›, IPA[tɛ‿i‿ˈɟɛ], AS[te‿i‿ǵe], zjawiska fonetyczne: zmięk.akc. na ost.
 265. O empire IPA[ɛ̃mˈpʲirɛ], AS[ẽmpʹire], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 266. Darwin IPA[ˈdarvʲĩn], AS[darvʹĩn], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.
 267. I Perugia : ‹perudżia›IPA[pɛˈruɟja], AS[peruǵi ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 268. Saara IPA[saˈːra], AS[s•ara], zjawiska fonetyczne: dł. sam.
 269. I IRC : (spolszczona) ‹i-er-ce[3] w rodzaju nijakim: (spolszczona) ‹irc›[3] w rodzaju męskim→‹i-er-ce›, IPA[i‿ɛr‿ˈʦ̑ɛ], AS[i‿er‿ce], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 270. waterman IPA[vaˈtɛrmãn], AS[vatermãn], zjawiska fonetyczne: nazal.
 271. Duisburg IPA[duˈjizburk], AS[dui ̯izburk], zjawiska fonetyczne: udźw.wygł.epenteza i ̯ 
 272. Messenia IPA[mɛsˈːɛ̃ɲa], AS[me•sńa], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.-ni…gemin.
 273. O Joshua IPA[jɔˈʃuwa], AS[i ̯ošua], zjawiska fonetyczne: epenteza ł 
 274. Maryland IPA[maˈrɨlãnt], AS[marylãnt], zjawiska fonetyczne: wygł.nazal.
 275. pardon IPA[ˈpardɔ̃n], AS[pardõn], zjawiska fonetyczne: nazal.
 276. O Salvador ‹Salwador›, IPA[salvaˈdɔr], AS[salvador], zjawiska fonetyczne: akc. na ost.
 277. adobe IPA[aˈdɔbɛ], AS[adobe]
 278. stand-up IPA[ˈstãnt‿up], AS[stãnt‿up], zjawiska fonetyczne: wygł.nazal.
 279. Halland IPA[ˈxalːãnt], ASa•lãnt], zjawiska fonetyczne: wygł.nazal.gemin.
 280. I nom de guerre (spolszczona) ‹ną de ger›IPA[ˈnɔ̃m ˈdɛ ɡuˈwɛrːɛ], AS[nõm de gue•re], zjawiska fonetyczne: nazal.epenteza ł gemin.
 281. jakie Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie IPA[ˈjäcɛ ˌzvʲjastɔˈvãɲɛ ˈtacɛ ˌzmartfɨxˈfstãɲɛ], AS[i ̯äḱe zvʹi ̯astovãńe taḱe zmartfyχfstãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.podw. art.nazal.-ni…post. utr. dźw.akc. pob.i → j 
 282. na świętego Kazimierza zima do morza zmierza IPA[ˌna‿ɕfʲjɛ̃nˈtɛɡɔ ˌkaʑĩˈmʲjɛʒa ˈʑĩma dɔ‿ˈmɔʒa ˈzmʲjɛʒa], AS[na‿śfʹi ̯ẽntego kaźĩmʹi ̯eža źĩma do‿moža zmʹi ̯eža], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę zestr. akc.akc. pob.i → j 
 283. gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego, spodziewać się można lata pogodnego IPA[ˈɡdɨ ˈswɔ̃j̃nʦ̑ɛ pʃɨˈɡʒɛva na‿ˈjãna dɔˈbrɛɡɔ spɔˈʥ̑ɛvaʨ̑‿ɕɛ ˈmɔʒna ˈlata ˌpɔɡɔdˈnɛɡɔ], AS[gdy su̯õĩ ̯nce pšygževa na‿i ̯ãna dobrego spoʒ́evać‿śe možna lata pogodnego], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.denazal.rozs. artyk.zestr. akc.akc. pob.
 284. jakoś chowała syna, tak on z tobą poczyna IPA[ˈjakɔɕ xɔˈvawa ˈsɨ̃na ˈtak ˈɔ̃n ˈs‿tɔbɔ̃w̃ pɔˈʧ̑ɨ̃na], AS[i ̯akoś χovau̯a sna tak õn s‿tobõũ̯ počna], zjawiska fonetyczne: wygł.nazal.asynch. ą przyim. nie tw. syl.
 285. gdy styczeń z zimnem nie chodzi, marzec, kwiecień wychłodzi IPA[ˈɡdɨ ˈstɨʧ̑ɛ̃ɲ ˈzʲ‿ʑĩmnɛ̃mʲ ɲɛ‿ˈxɔʥ̑i ˈmaʒɛʦ̑ ˈkfʲjɛ̇ʨ̑ɛ̇̃ɲ vɨˈxwɔʥ̑i], AS[gdy styčẽń zʹ‿źĩmnẽmʹ ńe‿χoʒ́i mažec kfʹi ̯ėćė̃ń vyχu̯oʒ́i], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.podw. art.nazal.zmięk. międzywyr.przyim. nie tw. syl.zestr. akc.i → j 
 286. na święty Józef czasem śniegu wózek IPA[na‿ˈɕfʲjɛ̃ntɨ ˈjuzɛf ˈʧ̑asɛ̃mʲ ˈɕɲɛɡu ˈvuzɛk], AS[na‿śfʹi ̯nty i ̯uzef časẽmʹ śńegu vuzek], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.asynch. ę zmięk. międzywyr.zestr. akc.i → j 
 287. deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo IPA[ˈdɛʃʧ̑ɛ ˈʧ̑ɛ̃w̃stɛ ˈf‿kfʲjɛtʲɲu ˈvruʒɔ̃w̃ ˈʒɛ ɔˈvɔʦ̑uv ˈbɛ̃ɲʥ̑ɛ ˈduʒɔ], AS[dešče čũ̯ste f‿kfʹi ̯etʹńu vružõũ̯ že ovocuv bńʒ́e dužo], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.wygł.nazal.asynch. ą asynch. ę przyim. nie tw. syl.i → j 
 288. kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi IPA[ˈkfʲjɛ̇ʨ̑ɛ̇̃ɲ ˈʦ̑ɔ ˈdɛʃʧ̑ɛ̃m ˈrɔɕi ˈvʲjɛlɛ ɔˈvɔʦ̑uf pʃɨ̃ˈnɔɕi], AS[kfʹi ̯ėćė̃ń co deščẽm rośi vʹi ̯ele ovocuf pšỹnośi], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.wygł.podw. art.nazal.i → j 
 289. kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi IPA[ˈktɔ‿ɕɛ ˈv‿maju ːˈrɔʥ̑i ˈdɔbʒɛ‿mu‿ɕɛ pɔˈvɔʥ̑i], AS[kto‿śe v‿mai ̯• uroʒ́i dobže‿mu‿śe povoʒ́i], zjawiska fonetyczne: zmięk.denazal.dł. sam.przyim. nie tw. syl.zestr. akc.
 290. gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima IPA[ˈɡdɨ paʑˈʥ̑ɛrʲɲic ˈʨ̑ɛpwɔ ˈṭʃɨ̃ma ˈzvɨklɛ ˈmrɔʑna ˈbɨva ˈʑĩma], AS[gdy paźʒ́erʹńiḱ ćepu̯o ṭšma zvykle mroźna byva źĩma], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.udziąs.nazal.zmięk. międzywyr.
 291. cóż święty Józef zniesie? Kaczka pierwsze jaja zniesie IPA[ˈʦ̑uʃʲ ˈɕfʲjɛ̃ntɨ ˈjuzɛv ˈzʲɲɛ̇ɕɛ ˈkaʧ̑ka ˈpʲjɛrfʃɛ ˈjäja ˈzʲɲɛ̇ɕɛ], AS[cušʹ śfʹi ̯nty i ̯uzev zʹńėśe kačka pʹi ̯erfše i ̯äi ̯a zʹńėśe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.wygł.podw. art.nazal.asynch. ę zmięk. międzywyr.udźw. międzywyr.i → j 
 292. tryska IPA[ˈtrɨska], AS[tryska]
 293. filipino IPA[ˌfʲilʲiˈpʲĩnɔ], AS[fʹilʹipʹĩno], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.akc. pob.
 294. O Goliath IPA[ˈɡɔlʲjatx], AS[golʹi ̯atχ], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
 295. dał Bóg dziecko, da (i) na dziecko IPA[ˈdaw ˈbuɟ ˈʥ̑ɛʦ̑kɔ ˈda ˌi‿na‿ˈʥ̑ɛʦ̑kɔ], AS[dau̯ buǵ ʒ́ecko da i‿na‿ʒ́ecko], zjawiska fonetyczne: zmięk.zmięk. międzywyr.zestr. akc.akc. pob.
 296. Agamemnon IPA[ˌaɡãˈmɛ̃mnɔ̃n], AS[agãmmnõn], zjawiska fonetyczne: nazal.akc. pob.
 297. epitaf [uwaga 1] IPA[ɛˈpʲitaf], AS[epʹitaf], zjawiska fonetyczne: zmięk.
 298. semen IPA[ˈsɛ̃mɛ̃n], AS[smẽn], zjawiska fonetyczne: nazal.
 299. wyodrębnienie IPA[ˌvɨɔdrɛ̃mbʲˈɲɛ̇̃ɲɛ], AS[vyodrẽmbʹńė̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.podw. art.nazal.asynch. ę -ni…akc. pob.
 300. obsikanie IPA[ˌɔpʲɕiˈkãɲɛ], AS[opʹśikãńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.utr. dźw.nazal.-ni…akc. pob.
 301. tłuc się jak marek po piekle IPA[ˈtwuʦ̑ʲ‿ɕɛ ˈjak ˈmarɛk pɔ‿ˈpʲjɛklɛ], AS[tu̯ucʹ‿śe i ̯ak marek po‿pʹi ̯ekle], zjawiska fonetyczne: zmięk.denazal.zmięk. międzywyr.zestr. akc.wym. warsz.i → j 
 302. wyzdrowienie IPA[ˌvɨzdrɔˈvʲjɛ̇̃ɲɛ], AS[vyzdrovʹi ̯ė̃ńe], zjawiska fonetyczne: zmięk.#if:PWART
 303. zatykanie IPA[ˌzatɨˈkãɲɛ], Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 304. tensor Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 305. dołożenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 306. odnowienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 307. miauknięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 308. sproszkowywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 309. zaanektowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 310. Tallin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 311. zginanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 312. nanizywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 313. klas Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 314. zapłodnienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 315. dmuchnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 316. wypuszczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 317. odkurzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 318. zdrapywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 319. person Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 320. wożenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 321. turski [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 322. trąbienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 323. przyświecanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 324. wstukiwanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 325. zapinanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 326. nadziewanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 327. wypatrywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 328. dokręcanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 329. trasowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 330. zajście Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 331. wstukanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 332. wydziedziczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 333. wkroplenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 334. odkurzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 335. zatkanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 336. przykręcenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 337. zdrapanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 338. zrezygnowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 339. wpisanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 340. wyłudzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 341. naruszanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 342. benzofuran Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 343. ili [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 344. nie kijem, to pałką
 345. zon Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 346. wen Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 347. I subwoofer : Szablon:spolszczona Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 348. bata Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 349. sapka [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 350. odjeżdżanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 351. sopka [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 352. wicie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 353. wybrzuszenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 354. w lipcu się już kłosek korzy, że niesie dar Boży, a najpierwsza Małgorzata sierp w zboże założy Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 355. awa [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 356. twist Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 357. dezelowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 358. na świętą Barbarę wyciągnij z kąta czamarę
 359. na świętą Barbarę dobądź ze skrzyni czamarę
 360. gro Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 361. wyrwanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 362. jedz chleb z każdą warzą, a rób, co ci każą
 363. dobra żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi
 364. żona ładna zawsze zdradna
 365. co mąż, to wąż, co żona, to męczeńska korona
 366. dla każdej matki miłe jej dziatki
 367. albumin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 368. chałturzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 369. anatomio Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 370. bałaganienie Szablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 371. ikebana Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 372. gnanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 373. zezowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 374. noga nie postanie
 375. komika Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 376. ślinienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 377. chadzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 378. RSI Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 379. przerzucanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 380. wymawianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 381. ochładzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 382. Głuchoniemiec Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 383. apokalipsa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 384. podpieranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 385. naciskanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 386. wykolejenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 387. zaliczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 388. przysyłanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 389. dęcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 390. tarcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 391. wykrzaczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 392. montowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 393. bandażowanie Szablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 394. więźnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 395. opadanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 396. pielenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 397. przeprawianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 398. cedzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 399. pragma Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 400. republik Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 401. ustalanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 402. teff Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 403. ząbkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 404. fak Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 405. przekląć Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 406. wylegiwanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 407. rozkładanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 408. osłuchiwanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 409. kolędowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 410. zaiwanienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 411. wyszeptanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 412. płaszczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 413. porządkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 414. defilowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 415. brodacenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 416. dziczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 417. tolerowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 418. skit Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 419. ble Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 420. feminista Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 421. podtrzymywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 422. odbijanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 423. niedomaganie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 424. modyfikowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 425. cierlenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 426. cznianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 427. umorusanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 428. resetowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 429. gwoździowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 430. ręczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 431. zafajdanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 432. publikowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 433. zaparzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 434. kopertowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 435. prawienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 436. wybicie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 437. zarażenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 438. pikowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 439. pedałowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 440. buszowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 441. zabezpieczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 442. porastanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 443. wysiadywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 444. orbitowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 445. przypalanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 446. zaczerwienienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 447. wyrabianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 448. szarpanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 449. odznaczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 450. sposobienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 451. zaaprobowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 452. dolewanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 453. sankcjonowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 454. naradzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 455. ptaszkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 456. jęcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 457. szalenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 458. zakłócanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 459. rozpatrywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 460. haratanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 461. rozpatrzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 462. zdechnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 463. lajkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 464. zagustowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 465. zakasanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 466. łaknienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 467. atomizer Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 468. pangolin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 469. februar [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 470. mandolinista Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 471. genie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 472. kuru Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 473. runa Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 474. fujarkowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 475. posrebrzanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 476. adresowanie Szablon:audio, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 477. kalanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 478. marten Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 479. heks Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 480. pomologia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 481. baku Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 482. tremo Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 483. spiral Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 484. pond Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 485. siąkanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 486. skitranie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 487. skucie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 488. zatopienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 489. gratulowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 490. tężenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 491. I freak : Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3
 492. ruchanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 493. bajda [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 494. zjebanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 495. fałszowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 496. definiowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 497. zgadnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 498. zaspokajanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 499. rypanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 500. szafowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 501. losowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 502. zmężnienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 503. ozonowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 504. logomachia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 505. obrośnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 506. oderotyzowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 507. kreowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 508. zwabienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 509. wytupywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 510. spięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 511. ani kura za darmo nie gdacze Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 512. Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 513. gdy włos siwieje, rozum dojrzeje Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 514. mnogo [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 515. O prequel Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 516. jasne sytuacje czynią przyjaciół Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 517. bibliotek Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 518. S Nur Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 519. I lepiej w nocy na wsi niż w dzień w Warszawie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 520. dryg Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 521. gięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 522. siwienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 523. zacienianie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 524. odraczanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 525. odroczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 526. I hoja : Szablon:homofonySzablon:IPA3, Szablon:AS3
 527. fotoreporter Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 528. rozchlapywanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 529. zarastanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 530. zasuwanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 531. preceptor Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 532. niejedzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 533. niebycie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 534. kadi Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 535. I FBI : Szablon:ortograficznySzablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 536. I spyta cię luty: maszli buty? Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 537. niekopsnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 538. niesterczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 539. niepicie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 540. nieinicjalizowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 541. niewłączanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 542. niewłączenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 543. niekradzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 544. niechcenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 545. niewarzenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 546. sonda Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 547. I stanza Szablon:spolszczona Szablon:ortograficzny: Szablon:dzielenieSzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 548. trioda Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 549. genealogia Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 550. genealogista Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 551. niemycie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 552. nietłumaczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 553. tala Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 554. konstanta Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 555. niepuszczenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 556. talea Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 557. niewyegzekwowanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 558. urubu Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 559. nierośnięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 560. nieznanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 561. nieskrwawienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 562. niebieżenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 563. fin Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 564. niepójście Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 565. niezostanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 566. Juliana Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 567. HV Szablon:ortograficzny, Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 568. cofano Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 569. rekord Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 570. niekochanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 571. niestanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 572. negr Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 573. niewzięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 574. profeta Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 575. gereza Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 576. furor [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 577. guzek Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 578. niezapomnienie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 579. Gordian Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 580. wysoki jak topola, a głupi jak fasola Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 581. satyr Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 582. interferon Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 583. konsument Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 584. I sromać : Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 585. timer Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 586. buras [uwaga 1] Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 587. Korona Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 588. nieginięcie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 589. niepalenie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 590. I continuum Szablon:spolszczona Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 591. jajko mądrzejsze od kury Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 592. kiedy się jaskółka zniża, deszcz się do nas zbliża Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 593. pepita Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 594. farmer Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 595. imanie Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 596. I Garfield Szablon:spolszczona Szablon:ortograficznySzablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 597. taks Szablon:IPA3, Szablon:AS3
 598. monolog Szablon:IPA3, Szablon:AS3, Szablon:objaśnienie wymowy
 599. å Szablon:IPA3, Szablon:AS3


Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „uwaga”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="uwaga"/>