Wikisłownikarz:Olafbot/angielski/brakujące części mowy

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniżej znajdują się najpopularniejsze słowa angielskie, które nie zostały opisane w odpowiednich hasłach, albo mają niewłaściwą część mowy. Hasła umieszczone zostały w kolejności malejącej częstości użycia danej części mowy według www.wordfrequency.info. Jeśli dane słowo ma funkcję kilku części mowy, każda zliczana jest oddzielnie. Pierwotna lista frekwencyjna utworzona została na podstawie Corpus of Contemporary American English (COCA).Chcąc usunąć czerwony link z tej listy dodaj wpis tutaj.

Bez zakończonych na -ed -ing i pisanych wielką lierą[edytuj]

nr słowo brakująca część mowy en-wikt
1. there zaimek en:there
2. me zaimek osobowy en:me
3. them zaimek osobowy en:them
4. him zaimek osobowy en:him
5. us zaimek osobowy en:us
6. less określnik w stopniu wyższym en:less
7. na partykuła en:na
8. due przyimek en:due
9. pratt rzeczownik en:pratt
10. jody rzeczownik en:jody
11. tammy rzeczownik en:tammy
12. yang rzeczownik en:yang
13. preservice rzeczownik en:preservice
14. holden rzeczownik en:holden
15. op rzeczownik en:op
16. bb rzeczownik en:bb
17. ole przymiotnik en:ole
18. det rzeczownik en:det
19. hu rzeczownik en:hu
20. anglo przymiotnik en:anglo
21. alamo rzeczownik en:alamo
22. amtrak rzeczownik en:amtrak
23. bork rzeczownik en:bork
24. lu rzeczownik en:lu
25. anaheim rzeczownik en:anaheim
26. real-estate rzeczownik en:real-estate
27. whistler rzeczownik en:whistler
28. trans rzeczownik en:trans
29. def rzeczownik en:def
30. MAR rzeczownik en:MAR
31. vega rzeczownik en:vega
32. faraway rzeczownik en:faraway
33. lear rzeczownik en:lear
34. rory rzeczownik en:rory
35. mail-order rzeczownik en:mail-order
36. ne rzeczownik en:ne
37. mmm wykrzyknik en:mmm
38. firestone rzeczownik en:firestone
39. mellon rzeczownik en:mellon
40. tr przymiotnik en:tr
41. waller rzeczownik en:waller
42. perdue rzeczownik en:perdue
43. fait czasownik en:fait
44. sharif rzeczownik en:sharif
45. kline rzeczownik en:kline
46. bam czasownik en:bam
47. bette rzeczownik en:bette
48. mobil rzeczownik en:mobil
49. che rzeczownik en:che
50. bora rzeczownik en:bora
51. soho rzeczownik en:soho
52. reg rzeczownik en:reg
53. marxism rzeczownik en:marxism
54. ama rzeczownik en:ama
55. cosmo rzeczownik en:cosmo
56. spooner rzeczownik en:spooner
57. cowan rzeczownik en:cowan
58. iso rzeczownik en:iso
59. pajama rzeczownik en:pajama
60. fi rzeczownik en:fi
61. garnett rzeczownik en:garnett
62. pinot rzeczownik en:pinot
63. scotia rzeczownik en:scotia
64. io rzeczownik en:io
65. baba rzeczownik en:baba
66. hmmm rzeczownik en:hmmm
67. rosa rzeczownik en:rosa
68. romano rzeczownik en:romano
69. lex rzeczownik en:lex
70. brody rzeczownik en:brody
71. stir-fry przymiotnik en:stir-fry
72. sci rzeczownik en:sci
73. lowry rzeczownik en:lowry
74. ambrose rzeczownik en:ambrose
75. haggard rzeczownik en:haggard
76. mit rzeczownik en:mit
77. milken rzeczownik en:milken
78. talbot rzeczownik en:talbot
79. tia rzeczownik en:tia
80. jagger rzeczownik en:jagger
81. dom rzeczownik en:dom
82. scud rzeczownik en:scud
83. gim czasownik en:gim
84. hooper rzeczownik en:hooper
85. clive rzeczownik en:clive
86. ji rzeczownik en:ji
87. galloway rzeczownik en:galloway
88. jalapeno rzeczownik en:jalapeno
89. kofi rzeczownik en:kofi
90. moe rzeczownik en:moe
91. campo rzeczownik en:campo
92. ia rzeczownik en:ia
93. marv rzeczownik en:marv
94. ie przysłówek en:ie
95. three-way przymiotnik en:three-way
96. dat określnik en:dat
97. presidio rzeczownik en:presidio
98. dieter rzeczownik en:dieter
99. neb rzeczownik en:neb
100. kern rzeczownik en:kern
101. tori rzeczownik en:tori
102. creasy rzeczownik en:creasy
103. yin rzeczownik en:yin
104. natal rzeczownik en:natal
105. lew rzeczownik en:lew
106. wi-fi rzeczownik en:wi-fi
107. carney rzeczownik en:carney
108. diamondbacks rzeczownik en:diamondbacks
109. rusher rzeczownik en:rusher
110. margo rzeczownik en:margo
111. tipper rzeczownik en:tipper
112. trey rzeczownik en:trey
113. bi rzeczownik en:bi
114. midi rzeczownik en:midi
115. ritz rzeczownik en:ritz
116. mina rzeczownik en:mina
117. coll rzeczownik en:coll
118. box-office przymiotnik en:box-office
119. gallo rzeczownik en:gallo
120. photoshop rzeczownik en:photoshop
121. clippers rzeczownik en:clippers
122. cutout rzeczownik en:cutout
123. self-worth rzeczownik en:self-worth
124. lakeside rzeczownik en:lakeside
125. hurst rzeczownik en:hurst
126. ina rzeczownik en:ina
127. brewster rzeczownik en:brewster
128. lutz rzeczownik en:lutz
129. prima rzeczownik en:prima
130. first-degree przymiotnik en:first-degree
131. lauder rzeczownik en:lauder
132. gonzo rzeczownik en:gonzo
133. overland rzeczownik en:overland
134. shiloh rzeczownik en:shiloh
135. chu rzeczownik en:chu
136. dickey rzeczownik en:dickey
137. shutout rzeczownik en:shutout
138. fy rzeczownik en:fy
139. nonfat rzeczownik en:nonfat
140. add-on przymiotnik en:add-on
141. fisk rzeczownik en:fisk
142. gracie rzeczownik en:gracie
143. retrain czasownik en:retrain
144. jong rzeczownik en:jong
145. abbe rzeczownik en:abbe
146. madre rzeczownik en:madre
147. merle rzeczownik en:merle
148. atta rzeczownik en:atta
149. dis określnik en:dis
150. shriver rzeczownik en:shriver
151. manet rzeczownik en:manet
152. quo rzeczownik en:quo
153. three-fourths liczebnik ułamkowy en:three-fourths
154. cha rzeczownik en:cha
155. magnus rzeczownik en:magnus
156. pop-up rzeczownik en:pop-up
157. roanoke rzeczownik en:roanoke
158. taj rzeczownik en:taj
159. blix rzeczownik en:blix
160. co-opt czasownik en:co-opt
161. fleur rzeczownik en:fleur
162. inter przymiotnik en:inter
163. thunderbird rzeczownik en:thunderbird
164. ep rzeczownik en:ep
165. lowery rzeczownik en:lowery
166. leaguer rzeczownik en:leaguer
167. m.s. rzeczownik en:m.s.
168. nuevo rzeczownik en:nuevo
169. p.s. rzeczownik en:p.s.
170. unseemly przysłówek en:unseemly
171. baccalaureate przymiotnik en:baccalaureate
172. poindexter rzeczownik en:poindexter
173. rom rzeczownik en:rom
174. beat-up rzeczownik en:beat-up
175. chipotle rzeczownik en:chipotle
176. rm rzeczownik en:rm
177. signifier rzeczownik en:signifier
178. palazzo rzeczownik en:palazzo
179. yip rzeczownik en:yip
180. chipper rzeczownik en:chipper
181. ew rzeczownik en:ew
182. talkback rzeczownik en:talkback
183. whew czasownik en:whew
184. smokey rzeczownik en:smokey
185. frist rzeczownik en:frist
186. rossi rzeczownik en:rossi
187. salle rzeczownik en:salle
188. isp rzeczownik en:isp
189. dep rzeczownik en:dep
190. lc rzeczownik en:lc
191. gumbo rzeczownik en:gumbo
192. lulu rzeczownik en:lulu
193. jump-start rzeczownik en:jump-start
194. mano rzeczownik en:mano
195. mather rzeczownik en:mather
196. gooden rzeczownik en:gooden
197. gerber rzeczownik en:gerber
198. mott rzeczownik en:mott
199. unquote czasownik en:unquote
200. nano rzeczownik en:nano
201. smallmouth rzeczownik en:smallmouth
202. asher rzeczownik en:asher
203. ment rzeczownik en:ment
204. miz rzeczownik en:miz
205. reenter czasownik en:reenter
206. run-down przymiotnik en:run-down
207. lego rzeczownik en:lego
208. moos rzeczownik en:moos
209. ser rzeczownik en:ser
210. reb rzeczownik en:reb
211. cooley rzeczownik en:cooley
212. enforcer rzeczownik en:enforcer
213. muskie rzeczownik en:muskie
214. re-enter czasownik en:re-enter
215. sur rzeczownik en:sur
216. in-line przymiotnik en:in-line
217. dil czasownik en:dil
218. sommer rzeczownik en:sommer
219. closeup rzeczownik en:closeup
220. holdout rzeczownik en:holdout
221. dali rzeczownik en:dali
222. flat-out przysłówek en:flat-out
223. bok rzeczownik en:bok
224. go-to rzeczownik en:go-to
225. slain przymiotnik en:slain
226. sykes rzeczownik en:sykes
227. bia rzeczownik en:bia
228. demi rzeczownik en:demi
229. wakefield rzeczownik en:wakefield
230. cinco rzeczownik en:cinco
231. dui przymiotnik en:dui
232. portman rzeczownik en:portman
233. hatcher rzeczownik en:hatcher
234. matty rzeczownik en:matty
235. horner rzeczownik en:horner
236. deere rzeczownik en:deere
237. nia rzeczownik en:nia
238. defenseman rzeczownik en:defenseman
239. bein rzeczownik en:bein
240. grownup rzeczownik en:grownup
241. yon określnik en:yon
242. ver rzeczownik en:ver
243. stiller rzeczownik en:stiller
244. darby rzeczownik en:darby
245. naw wykrzyknik en:naw
246. stetson rzeczownik en:stetson
247. opry rzeczownik en:opry
248. re-sign czasownik en:re-sign
249. hydrate czasownik en:hydrate
250. cabrera rzeczownik en:cabrera
251. bobo rzeczownik en:bobo
252. cate rzeczownik en:cate
253. galleria rzeczownik en:galleria
254. collard rzeczownik en:collard
255. prosciutto rzeczownik en:prosciutto
256. live-in rzeczownik en:live-in
257. sep rzeczownik en:sep
258. ramona rzeczownik en:ramona
259. rollover rzeczownik en:rollover
260. nickelodeon rzeczownik en:nickelodeon
261. serrano rzeczownik en:serrano
262. at-bat rzeczownik en:at-bat
263. pinhead rzeczownik en:pinhead
264. skeet rzeczownik en:skeet
265. lumbar rzeczownik en:lumbar
266. offstage przysłówek en:offstage
267. politic rzeczownik en:politic
268. bly rzeczownik en:bly
269. waldo rzeczownik en:waldo
270. huck rzeczownik en:huck
271. salaam rzeczownik en:salaam
272. biotech czasownik en:biotech
273. keene rzeczownik en:keene
274. minor-league przymiotnik en:minor-league
275. salim rzeczownik en:salim
276. segue rzeczownik en:segue
277. donner rzeczownik en:donner
278. ly przysłówek en:ly
279. dahl rzeczownik en:dahl
280. fremd rzeczownik en:fremd
281. one-stop przymiotnik en:one-stop
282. slather czasownik en:slather
283. midsection rzeczownik en:midsection
284. faber rzeczownik en:faber
285. second-degree przymiotnik en:second-degree
286. tod rzeczownik en:tod
287. were przymiotnik en:were
288. jp rzeczownik en:jp
289. lim rzeczownik en:lim
290. elan rzeczownik en:elan
291. vita rzeczownik en:vita
292. brand-name przymiotnik en:brand-name
293. fine-tune rzeczownik en:fine-tune
294. palmetto rzeczownik en:palmetto
295. powerpoint rzeczownik en:powerpoint
296. arco rzeczownik en:arco
297. blue-chip przymiotnik en:blue-chip
298. gl rzeczownik en:gl
299. living-room przymiotnik en:living-room
300. ret rzeczownik en:ret
301. seton rzeczownik en:seton
302. big-league przymiotnik en:big-league
303. die-hard przymiotnik en:die-hard
304. parton rzeczownik en:parton
305. rsum rzeczownik en:rsum
306. sung rzeczownik en:sung
307. speechwriter rzeczownik en:speechwriter
308. dsm rzeczownik en:dsm
309. graff rzeczownik en:graff
310. beachfront rzeczownik en:beachfront
311. misperception rzeczownik en:misperception
312. pay-per-view przymiotnik en:pay-per-view
313. po rzeczownik en:po
314. singer-songwriter rzeczownik en:singer-songwriter
315. billiard rzeczownik en:billiard
316. galilee rzeczownik en:galilee
317. meese rzeczownik en:meese
318. up-front przysłówek en:up-front
319. bethel rzeczownik en:bethel
320. fanon rzeczownik en:fanon
321. langer rzeczownik en:langer
322. lindy rzeczownik en:lindy
323. parotid przymiotnik en:parotid
324. romaine rzeczownik en:romaine
325. stent rzeczownik en:stent
326. back-up rzeczownik en:back-up
327. lucent przymiotnik en:lucent
328. twelve-year-old przymiotnik en:twelve-year-old
329. run-in rzeczownik en:run-in
330. skitter czasownik en:skitter
331. weller rzeczownik en:weller
332. whit czasownik en:whit
333. hagel rzeczownik en:hagel
334. tha określnik en:tha
335. jin rzeczownik en:jin
336. lat rzeczownik en:lat
337. weeknight rzeczownik en:weeknight
338. fo rzeczownik en:fo
339. henley rzeczownik en:henley
340. culver rzeczownik en:culver
341. greenway rzeczownik en:greenway
342. ri rzeczownik en:ri
343. slade rzeczownik en:slade
344. shrunken przymiotnik en:shrunken
345. tivo rzeczownik en:tivo
346. out-of-pocket przymiotnik en:out-of-pocket
347. rangeland rzeczownik en:rangeland
348. chinook rzeczownik en:chinook
349. fb rzeczownik en:fb
350. hauler rzeczownik en:hauler
351. ao rzeczownik en:ao
352. titian rzeczownik en:titian
353. flack rzeczownik en:flack
354. front-line przymiotnik en:front-line
355. postmenopausal rzeczownik en:postmenopausal
356. rorty rzeczownik en:rorty
357. afoul rzeczownik en:afoul
358. biggie rzeczownik en:biggie
359. intuit rzeczownik en:intuit
360. re-creation rzeczownik en:re-creation
361. bravo rzeczownik en:bravo
362. tao rzeczownik en:tao
363. multilevel rzeczownik en:multilevel
364. public-relations przymiotnik en:public-relations
365. quarterfinals rzeczownik en:quarterfinals
366. re-elect czasownik en:re-elect
367. woolsey rzeczownik en:woolsey
368. four-door przymiotnik en:four-door
369. goode rzeczownik en:goode
370. pia rzeczownik en:pia
371. rater rzeczownik en:rater
372. lent rzeczownik en:lent
373. nearer przyimek en:nearer
374. servo rzeczownik en:servo
375. karim rzeczownik en:karim
376. long-lost przymiotnik en:long-lost
377. blakey rzeczownik en:blakey
378. framers rzeczownik en:framers
379. over-the-top przymiotnik en:over-the-top
380. posada rzeczownik en:posada
381. yee rzeczownik en:yee
382. had przymiotnik en:had
383. slicker rzeczownik en:slicker
384. tabor rzeczownik en:tabor
385. winger rzeczownik en:winger
386. dorado rzeczownik en:dorado
387. geez czasownik en:geez
388. parlay czasownik en:parlay
389. brant rzeczownik en:brant
390. eco rzeczownik en:eco
391. merlot rzeczownik en:merlot
392. pretax rzeczownik en:pretax
393. redshirt rzeczownik en:redshirt
394. reis rzeczownik en:reis
395. witter rzeczownik en:witter
396. laker rzeczownik en:laker
397. sith przysłówek en:sith
398. somer rzeczownik en:somer
399. spin-off rzeczownik en:spin-off
400. pere rzeczownik en:pere
401. rebuilt przymiotnik en:rebuilt
402. att rzeczownik en:att
403. largo rzeczownik en:largo
404. vinny rzeczownik en:vinny
405. ahold rzeczownik en:ahold
406. ley rzeczownik en:ley
407. ceres rzeczownik en:ceres
408. emeril rzeczownik en:emeril
409. leadoff rzeczownik en:leadoff
410. one-to-one przymiotnik en:one-to-one
411. spat rzeczownik en:spat
412. midseason rzeczownik en:midseason
413. bathhouse rzeczownik en:bathhouse
414. bismarck rzeczownik en:bismarck
415. glitz rzeczownik en:glitz
416. out-of-town przymiotnik en:out-of-town
417. re-evaluate czasownik en:re-evaluate
418. drop-in rzeczownik en:drop-in
419. woodside rzeczownik en:woodside
420. fao rzeczownik en:fao
421. guerra rzeczownik en:guerra
422. ono rzeczownik en:ono
423. poussin rzeczownik en:poussin
424. sala rzeczownik en:sala
425. embarcadero rzeczownik en:embarcadero
426. balboa rzeczownik en:balboa
427. caulk rzeczownik en:caulk
428. goddam przymiotnik en:goddam
429. etta rzeczownik en:etta
430. pippin rzeczownik en:pippin
431. garvey rzeczownik en:garvey
432. ja rzeczownik en:ja
433. nonwhite rzeczownik en:nonwhite
434. xu rzeczownik en:xu
435. gabby rzeczownik en:gabby
436. ile rzeczownik en:ile
437. lai rzeczownik en:lai
438. facedown rzeczownik en:facedown
439. long-held przymiotnik en:long-held
440. nary rzeczownik en:nary
441. rapid-fire przymiotnik en:rapid-fire
442. wiseman rzeczownik en:wiseman
443. albino przymiotnik en:albino
444. onsite rzeczownik en:onsite
445. shhh rzeczownik en:shhh
446. wallop rzeczownik en:wallop
447. collegial przymiotnik en:collegial
448. downriver rzeczownik en:downriver
449. fermi rzeczownik en:fermi
450. been przymiotnik en:been
451. dicey rzeczownik en:dicey
452. burlesque przymiotnik en:burlesque
453. keck rzeczownik en:keck
454. terra-cotta rzeczownik en:terra-cotta
455. bed-and-breakfast rzeczownik en:bed-and-breakfast
456. ex-girlfriend rzeczownik en:ex-girlfriend
457. no-fault przymiotnik en:no-fault
458. om rzeczownik en:om
459. rainier rzeczownik en:rainier
460. refocus rzeczownik en:refocus
461. abode rzeczownik en:abode
462. cade rzeczownik en:cade
463. cavendish rzeczownik en:cavendish
464. tam rzeczownik en:tam
465. pointe rzeczownik en:pointe
466. alt rzeczownik en:alt
467. offline przysłówek en:offline
468. har rzeczownik en:har
469. ex-boyfriend rzeczownik en:ex-boyfriend
470. in-between przyimek en:in-between
471. naught zaimek nieokreślony en:naught
472. nouveau rzeczownik en:nouveau
473. pico rzeczownik en:pico
474. replant czasownik en:replant
475. trier rzeczownik en:trier
476. yan rzeczownik en:yan
477. mahal rzeczownik en:mahal
478. turmeric przymiotnik en:turmeric
479. alba rzeczownik en:alba
480. cowen rzeczownik en:cowen
481. machine-gun przymiotnik en:machine-gun
482. take-home przymiotnik en:take-home
483. bighorn rzeczownik en:bighorn
484. mayflower rzeczownik en:mayflower
485. meeks rzeczownik en:meeks
486. mom-and-pop rzeczownik en:mom-and-pop
487. preteen rzeczownik en:preteen
488. rowen rzeczownik en:rowen
489. coo rzeczownik en:coo
490. made-up przymiotnik en:made-up
491. mille rzeczownik en:mille
492. unc rzeczownik en:unc
493. greenbelt rzeczownik en:greenbelt
494. common-sense rzeczownik en:common-sense
495. faire rzeczownik en:faire
496. iu rzeczownik en:iu
497. down-home przymiotnik en:down-home
498. low-grade przymiotnik en:low-grade
499. spacey rzeczownik en:spacey
500. curveball rzeczownik en:curveball

Całość[edytuj]

nr słowo brakująca część mowy en-wikt
1. there zaimek en:there
2. me zaimek osobowy en:me
3. them zaimek osobowy en:them
4. him zaimek osobowy en:him
5. us zaimek osobowy en:us
6. less określnik w stopniu wyższym en:less
7. na partykuła en:na
8. Williams rzeczownik en:Williams
9. increased przymiotnik en:increased
10. limited przymiotnik en:limited
11. EL rzeczownik en:EL
12. Roberts rzeczownik en:Roberts
13. increasing przymiotnik en:increasing
14. due przyimek en:due
15. developing przymiotnik en:developing
16. Dallas rzeczownik en:Dallas
17. Edwards rzeczownik en:Edwards
18. proposed przymiotnik en:proposed
19. Adams rzeczownik en:Adams
20. operating rzeczownik en:operating
21. passing przymiotnik en:passing
22. Vegas rzeczownik en:Vegas
23. Oakland rzeczownik en:Oakland
24. Berkeley rzeczownik en:Berkeley
25. estimated przymiotnik en:estimated
26. considering spójnik en:considering
27. Stanford rzeczownik en:Stanford
28. continuing przymiotnik en:continuing
29. sleeping przymiotnik en:sleeping
30. starting rzeczownik en:starting
31. associated przymiotnik en:associated
32. improved przymiotnik en:improved
33. extended przymiotnik en:extended
34. combined przymiotnik en:combined
35. closing przymiotnik en:closing
36. serving rzeczownik en:serving
37. Northeast rzeczownik en:Northeast
38. perceived przymiotnik en:perceived
39. rolling przymiotnik en:rolling
40. emerging przymiotnik en:emerging
41. Portland rzeczownik en:Portland
42. encouraging przymiotnik en:encouraging
43. chopped przymiotnik en:chopped
44. managing przymiotnik en:managing
45. warming rzeczownik en:warming
46. screening rzeczownik en:screening
47. isolated przymiotnik en:isolated
48. balanced przymiotnik en:balanced
49. Bailey rzeczownik en:Bailey
50. selected przymiotnik en:selected
51. developed przymiotnik en:developed
52. devastating przymiotnik en:devastating
53. organized przymiotnik en:organized
54. N.J. rzeczownik en:N.J.
55. rising przymiotnik en:rising
56. Milwaukee rzeczownik en:Milwaukee
57. Ga rzeczownik en:Ga
58. Orlando rzeczownik en:Orlando
59. Ag rzeczownik en:Ag
60. satisfied przymiotnik en:satisfied
61. specialized przymiotnik en:specialized
62. loving przymiotnik en:loving
63. resulting przymiotnik en:resulting
64. elected przymiotnik en:elected
65. Sacramento rzeczownik en:Sacramento
66. Medicaid rzeczownik en:Medicaid
67. cobb rzeczownik, nazwa własna en:cobb
68. Connie rzeczownik en:Connie
69. supporting przymiotnik en:supporting
70. fried przymiotnik en:fried
71. Abu rzeczownik en:Abu
72. injured przymiotnik en:injured
73. financing rzeczownik en:financing
74. Mo rzeczownik en:Mo
75. coaching rzeczownik en:coaching
76. listing rzeczownik en:listing
77. planned przymiotnik en:planned
78. competing przymiotnik en:competing
79. frightened przymiotnik en:frightened
80. distinguished przymiotnik en:distinguished
81. Minneapolis rzeczownik en:Minneapolis
82. varying przymiotnik en:varying
83. tracking przymiotnik en:tracking
84. preferred przymiotnik en:preferred
85. founding przymiotnik en:founding
86. failed przymiotnik en:failed
87. breeding rzeczownik en:breeding
88. sampling rzeczownik en:sampling
89. matching przymiotnik en:matching
90. prepared przymiotnik en:prepared
91. reduced przymiotnik en:reduced
92. qualified przymiotnik en:qualified
93. PAM rzeczownik en:PAM
94. intriguing przymiotnik en:intriguing
95. standardized przymiotnik en:standardized
96. talking rzeczownik en:talking
97. desired przymiotnik en:desired
98. Oprah rzeczownik en:Oprah
99. forced przymiotnik en:forced
100. Marilyn rzeczownik en:Marilyn
101. amazed przymiotnik en:amazed
102. Carrie rzeczownik en:Carrie
103. reported przymiotnik en:reported
104. improving przymiotnik en:improving
105. relaxed przymiotnik en:relaxed
106. frustrating przymiotnik en:frustrating
107. convincing przymiotnik en:convincing
108. renewed przymiotnik en:renewed
109. protected przymiotnik en:protected
110. shifting przymiotnik en:shifting
111. registered przymiotnik en:registered
112. varied przymiotnik en:varied
113. conditioning rzeczownik en:conditioning
114. Fulton rzeczownik en:Fulton
115. sustained przymiotnik en:sustained
116. scoring rzeczownik en:scoring
117. bleeding przymiotnik en:bleeding
118. expanding przymiotnik en:expanding
119. guiding przymiotnik en:guiding
120. committed przymiotnik en:committed
121. conflicting przymiotnik en:conflicting
122. painted przymiotnik en:painted
123. Kelley rzeczownik en:Kelley
124. obsessed przymiotnik en:obsessed
125. FE rzeczownik en:FE
126. Fe rzeczownik en:Fe
127. TBS rzeczownik en:TBS
128. functioning rzeczownik en:functioning
129. Monroe rzeczownik en:Monroe
130. privileged przymiotnik en:privileged
131. PGA rzeczownik en:PGA
132. opposing przymiotnik en:opposing
133. speaking rzeczownik en:speaking
134. astonishing przymiotnik en:astonishing
135. Mercedes rzeczownik, nazwa własna en:Mercedes
136. misleading przymiotnik en:misleading
137. grilled przymiotnik en:grilled
138. seeing spójnik en:seeing
139. loved przymiotnik en:loved
140. accepted przymiotnik en:accepted
141. expanded przymiotnik en:expanded
142. Louisville rzeczownik en:Louisville
143. firing rzeczownik en:firing
144. respected przymiotnik en:respected
145. MTV rzeczownik en:MTV
146. dating rzeczownik en:dating
147. Putin rzeczownik en:Putin
148. prevailing przymiotnik en:prevailing
149. accompanying przymiotnik en:accompanying
150. suspected przymiotnik en:suspected
151. answering przymiotnik en:answering
152. frustrated przymiotnik en:frustrated
153. buying rzeczownik en:buying
154. Schwartz rzeczownik en:Schwartz
155. Hubble rzeczownik en:Hubble
156. certified przymiotnik en:certified
157. finished przymiotnik en:finished
158. declining przymiotnik en:declining
159. canned przymiotnik en:canned
160. shipping rzeczownik en:shipping
161. Astros rzeczownik, nazwa własna en:Astros
162. governing przymiotnik en:governing
163. Yellowstone rzeczownik en:Yellowstone
164. printed przymiotnik en:printed
165. Albany rzeczownik en:Albany
166. exposed przymiotnik en:exposed
167. Marietta rzeczownik en:Marietta
168. pounding rzeczownik en:pounding
169. Hispanics rzeczownik en:Hispanics
170. published przymiotnik en:published
171. outraged przymiotnik en:outraged
172. manning rzeczownik en:manning
173. PBS rzeczownik en:PBS
174. selling rzeczownik en:selling
175. unified przymiotnik en:unified
176. sliced przymiotnik en:sliced
177. surviving przymiotnik en:surviving
178. designated przymiotnik en:designated
179. ANC rzeczownik en:ANC
180. pressing przymiotnik en:pressing
181. telling rzeczownik en:telling
182. broadcasting rzeczownik en:broadcasting
183. disappointing przymiotnik en:disappointing
184. floating przymiotnik en:floating
185. camping rzeczownik en:camping
186. playing przymiotnik en:playing
187. CDC rzeczownik en:CDC
188. scheduled przymiotnik en:scheduled
189. composting przymiotnik en:composting
190. lingering przymiotnik en:lingering
191. planting rzeczownik en:planting
192. armored przymiotnik en:armored
193. signing rzeczownik en:signing
194. glowing przymiotnik en:glowing
195. controlled przymiotnik en:controlled
196. raised przymiotnik en:raised
197. Pulitzer rzeczownik en:Pulitzer
198. billing rzeczownik en:billing
199. prolonged przymiotnik en:prolonged
200. enhanced przymiotnik en:enhanced
201. roasted przymiotnik en:roasted
202. daunting przymiotnik en:daunting
203. Carey rzeczownik en:Carey
204. computing rzeczownik en:computing
205. convicted przymiotnik en:convicted
206. informed przymiotnik en:informed
207. sprawling przymiotnik en:sprawling
208. worrying przymiotnik en:worrying
209. ESPN rzeczownik en:ESPN
210. hiring rzeczownik en:hiring
211. COM rzeczownik en:COM
212. polling rzeczownik en:polling
213. elevated przymiotnik en:elevated
214. packaging rzeczownik en:packaging
215. Garrett rzeczownik en:Garrett
216. startling przymiotnik en:startling
217. outing rzeczownik en:outing
218. recruiting rzeczownik en:recruiting
219. flooding rzeczownik en:flooding
220. pronounced przymiotnik en:pronounced
221. revised przymiotnik en:revised
222. grouping rzeczownik en:grouping
223. trained przymiotnik en:trained
224. industrialized przymiotnik en:industrialized
225. comforting przymiotnik en:comforting
226. imported przymiotnik en:imported
227. Christie rzeczownik en:Christie
228. Doris rzeczownik en:Doris
229. scattered przymiotnik en:scattered
230. Kathryn rzeczownik en:Kathryn
231. pricing rzeczownik en:pricing
232. seasoned przymiotnik en:seasoned
233. Bernstein rzeczownik en:Bernstein
234. alarming przymiotnik en:alarming
235. Petersburg rzeczownik en:Petersburg
236. Romney rzeczownik en:Romney
237. coping rzeczownik en:coping
238. struggling przymiotnik en:struggling
239. gleaming przymiotnik en:gleaming
240. celebrated przymiotnik en:celebrated
241. performing rzeczownik en:performing
242. famed przymiotnik en:famed
243. twisted przymiotnik en:twisted
244. racing przymiotnik en:racing
245. going rzeczownik en:going
246. infected przymiotnik en:infected
247. structured przymiotnik en:structured
248. feeding przymiotnik en:feeding
249. HBO rzeczownik en:HBO
250. attempted przymiotnik en:attempted
251. Denny rzeczownik en:Denny
252. computerized przymiotnik en:computerized
253. automated przymiotnik en:automated
254. killed przymiotnik en:killed
255. zoning rzeczownik en:zoning
256. Shelby rzeczownik en:Shelby
257. Benson rzeczownik en:Benson
258. carved przymiotnik en:carved
259. Roswell rzeczownik en:Roswell
260. packed przymiotnik en:packed
261. chilling przymiotnik en:chilling
262. Dayton rzeczownik en:Dayton
263. Su rzeczownik en:Su
264. Patti rzeczownik en:Patti
265. recommended przymiotnik en:recommended
266. sentencing przymiotnik en:sentencing
267. MVP rzeczownik en:MVP
268. Carmen rzeczownik en:Carmen
269. traveling przymiotnik en:traveling
270. Baldwin rzeczownik en:Baldwin
271. crushed przymiotnik en:crushed
272. heightened przymiotnik en:heightened
273. divided przymiotnik en:divided
274. Lowell rzeczownik en:Lowell
275. lending rzeczownik en:lending
276. FELIX rzeczownik en:FELIX
277. Pearson rzeczownik en:Pearson
278. Daley rzeczownik en:Daley
279. Grammy przymiotnik en:Grammy
280. Pasadena rzeczownik en:Pasadena
281. IND rzeczownik en:IND
282. specter rzeczownik, nazwa własna en:specter
283. damaging przymiotnik en:damaging
284. impoverished przymiotnik en:impoverished
285. seating rzeczownik en:seating
286. annoyed przymiotnik en:annoyed
287. Rodgers rzeczownik en:Rodgers
288. mixing rzeczownik en:mixing
289. guided przymiotnik en:guided
290. Decatur rzeczownik en:Decatur
291. impending przymiotnik en:impending
292. pratt rzeczownik en:pratt
293. Chelsea rzeczownik en:Chelsea
294. diving przymiotnik en:diving
295. Oswald rzeczownik en:Oswald
296. booming przymiotnik en:booming
297. Costello rzeczownik en:Costello
298. SN rzeczownik en:SN
299. censored przymiotnik en:censored
300. participating przymiotnik en:participating
301. damaged przymiotnik en:damaged
302. recycled przymiotnik en:recycled
303. Huntington rzeczownik en:Huntington
304. Ahmed rzeczownik en:Ahmed
305. losing przymiotnik en:losing
306. soothing przymiotnik en:soothing
307. terrifying przymiotnik en:terrifying
308. stuffed przymiotnik en:stuffed
309. stunned przymiotnik en:stunned
310. accustomed przymiotnik en:accustomed
311. tempting przymiotnik en:tempting
312. differing przymiotnik en:differing
313. Eli rzeczownik en:Eli
314. starving przymiotnik en:starving
315. Mao rzeczownik en:Mao
316. Marian rzeczownik en:Marian
317. negotiating rzeczownik en:negotiating
318. anticipated przymiotnik en:anticipated
319. Cody rzeczownik en:Cody
320. restricted przymiotnik en:restricted
321. recorded przymiotnik en:recorded
322. hired przymiotnik en:hired
323. taking rzeczownik en:taking
324. Gregg rzeczownik en:Gregg
325. disadvantaged przymiotnik en:disadvantaged
326. Lexington rzeczownik en:Lexington
327. inspired przymiotnik en:inspired
328. solving rzeczownik en:solving
329. Billie rzeczownik en:Billie
330. Cory rzeczownik en:Cory
331. jody rzeczownik en:jody
332. FCC rzeczownik en:FCC
333. Preston rzeczownik en:Preston
334. networking rzeczownik en:networking
335. tammy rzeczownik en:tammy
336. folding przymiotnik en:folding
337. preoccupied przymiotnik en:preoccupied
338. tasting rzeczownik en:tasting
339. counting rzeczownik en:counting
340. logging rzeczownik en:logging
341. S.C. rzeczownik en:S.C.
342. Sheldon rzeczownik en:Sheldon
343. Goldstein rzeczownik en:Goldstein
344. guaranteed przymiotnik en:guaranteed
345. styling rzeczownik en:styling
346. Fleming rzeczownik en:Fleming
347. jumping rzeczownik en:jumping
348. lifting rzeczownik en:lifting
349. sliding przymiotnik en:sliding
350. spreading przymiotnik en:spreading
351. cracked przymiotnik en:cracked
352. cramped przymiotnik en:cramped
353. garner rzeczownik, nazwa własna en:garner
354. Harding rzeczownik en:Harding
355. Koch rzeczownik en:Koch
356. imposing przymiotnik en:imposing
357. depressing przymiotnik en:depressing
358. licensed przymiotnik en:licensed
359. accused przymiotnik en:accused
360. covered przymiotnik en:covered
361. trafficking rzeczownik en:trafficking
362. towering przymiotnik en:towering
363. CY rzeczownik en:CY
364. Corey rzeczownik en:Corey
365. raising rzeczownik en:raising
366. observed przymiotnik en:observed
367. occupied przymiotnik en:occupied
368. editing rzeczownik en:editing
369. minced przymiotnik en:minced
370. terrified przymiotnik en:terrified
371. advancing przymiotnik en:advancing
372. burgeoning przymiotnik en:burgeoning
373. framed przymiotnik en:framed
374. tangled przymiotnik en:tangled
375. revealing przymiotnik en:revealing
376. breaking rzeczownik en:breaking
377. knicks rzeczownik, nazwa własna en:knicks
378. Hanna rzeczownik en:Hanna
379. connected przymiotnik en:connected
380. Katz rzeczownik en:Katz
381. called przymiotnik en:called
382. cooling przymiotnik en:cooling
383. riding rzeczownik en:riding
384. managed przymiotnik en:managed
385. limiting przymiotnik en:limiting
386. ASME rzeczownik en:ASME
387. televised przymiotnik en:televised
388. generating przymiotnik en:generating
389. centralized przymiotnik en:centralized
390. yang rzeczownik en:yang
391. intimidating przymiotnik en:intimidating
392. defining przymiotnik en:defining
393. reserved przymiotnik en:reserved
394. NGC rzeczownik en:NGC
395. stained przymiotnik en:stained
396. HMO rzeczownik en:HMO
397. ringing rzeczownik en:ringing
398. JFK rzeczownik en:JFK
399. Vin rzeczownik en:Vin
400. licensing rzeczownik en:licensing
401. preservice rzeczownik en:preservice
402. Picard rzeczownik en:Picard
403. mailing rzeczownik en:mailing
404. shredded przymiotnik en:shredded
405. darkened przymiotnik en:darkened
406. motivated przymiotnik en:motivated
407. soaring przymiotnik en:soaring
408. CB rzeczownik en:CB
409. bonding rzeczownik en:bonding
410. pitching rzeczownik en:pitching
411. misguided przymiotnik en:misguided
412. Barak rzeczownik en:Barak
413. Jared przymiotnik en:Jared
414. Hassan rzeczownik en:Hassan
415. shimmering przymiotnik en:shimmering
416. GAO rzeczownik en:GAO
417. Potomac rzeczownik en:Potomac
418. powdered przymiotnik en:powdered
419. uniformed przymiotnik en:uniformed
420. mashed przymiotnik en:mashed
421. pioneering przymiotnik en:pioneering
422. ensuing przymiotnik en:ensuing
423. wiring rzeczownik en:wiring
424. mapping rzeczownik en:mapping
425. Tulsa rzeczownik en:Tulsa
426. assorted przymiotnik en:assorted
427. finishing przymiotnik en:finishing
428. Donnie rzeczownik en:Donnie
429. U.S.C. rzeczownik en:U.S.C.
430. topping rzeczownik en:topping
431. inviting przymiotnik en:inviting
432. holden rzeczownik en:holden
433. USC rzeczownik en:USC
434. fledgling przymiotnik en:fledgling
435. spotted przymiotnik en:spotted
436. loaded przymiotnik en:loaded
437. deserted przymiotnik en:deserted
438. Poe rzeczownik en:Poe
439. altered przymiotnik en:altered
440. sharing rzeczownik en:sharing
441. Abbott rzeczownik en:Abbott
442. imagined przymiotnik en:imagined
443. Lennon rzeczownik en:Lennon
444. Caldwell rzeczownik en:Caldwell
445. Crosby rzeczownik en:Crosby
446. Pepsi rzeczownik en:Pepsi
447. favored przymiotnik en:favored
448. purchasing rzeczownik en:purchasing
449. grazing przymiotnik en:grazing
450. Macdonald rzeczownik en:Macdonald
451. suspended przymiotnik en:suspended
452. coordinated przymiotnik en:coordinated
453. displaced przymiotnik en:displaced
454. shrinking przymiotnik en:shrinking
455. op rzeczownik en:op
456. contaminated przymiotnik en:contaminated
457. showing rzeczownik en:showing
458. Hamas rzeczownik en:Hamas
459. NRA rzeczownik en:NRA
460. approved przymiotnik en:approved
461. flowing przymiotnik en:flowing
462. stimulating przymiotnik en:stimulating
463. Stevenson rzeczownik en:Stevenson
464. promised przymiotnik en:promised
465. Michelangelo rzeczownik en:Michelangelo
466. thriving przymiotnik en:thriving
467. Rooney rzeczownik en:Rooney
468. shattered przymiotnik en:shattered
469. unintended przymiotnik en:unintended
470. digging rzeczownik en:digging
471. Bartlett rzeczownik en:Bartlett
472. Nicholson rzeczownik en:Nicholson
473. grieving przymiotnik en:grieving
474. smoked przymiotnik en:smoked
475. Lynne rzeczownik en:Lynne
476. Yosemite rzeczownik en:Yosemite
477. fragmented przymiotnik en:fragmented
478. locked przymiotnik en:locked
479. Volvo rzeczownik en:Volvo
480. inspiring przymiotnik en:inspiring
481. Bucks rzeczownik en:Bucks
482. Stacey rzeczownik en:Stacey
483. concentrated przymiotnik en:concentrated
484. folded przymiotnik en:folded
485. defeated przymiotnik en:defeated
486. retarded przymiotnik en:retarded
487. Woodstock rzeczownik en:Woodstock
488. rebuilding rzeczownik en:rebuilding
489. Boyle rzeczownik en:Boyle
490. Sonoma rzeczownik en:Sonoma
491. Gavin rzeczownik en:Gavin
492. Windsor rzeczownik en:Windsor
493. Kobe rzeczownik en:Kobe
494. Scarborough rzeczownik en:Scarborough
495. Alberto rzeczownik en:Alberto
496. Gandhi rzeczownik en:Gandhi
497. crumbling przymiotnik en:crumbling
498. Macy rzeczownik en:Macy
499. Shelly rzeczownik en:Shelly
500. Starbucks rzeczownik, nazwa własna en:Starbucks