Wikisłownikarz:Meander/brudnopis

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szwedzkie słowa[edytuj]

lomma
sinka
vackla
rämna
preppa
ta sig för - ta sig före - ta för sig
grannlaga
varda
sprattla
diger
förtret
beveka
yvas
slask
gno
fumlig
karg
flacka
smälek
belamra
ränna
pin
bända
klafsa
krafsa
skramla
sjujädra / sjujäkla
flink
sadel
vift
kålsupare
grannlaga
fikonspråk
spörsmål
rättmätig, por. likmätigt
flacka
glåpord
snärja, snara
kval, samvetskval
eljest
trippa
tripp trapp trull, tripp trapp-stol
mula
förnumstig
lynnig
våda, vådlig
ok
låda, vidlåda
mak
stuva
mänga, bemänga
mån
slask
smussla
hemul, ohemul
månne
trilska
lovlig
evinnerlig
knata
slinka - slank
träda
häromsistens
nätt

skov, uppskov
hutlös
vresig
spjärn
målsägande
skalbar
drista sig
föregiva, föregivande
betänklig
staka sig
fräsa
spinna
korthuggen
husse (husbonde) - matte (matmor)
tvåfaldig
kråka >< korp
försiggå
strö, förströ
böka, bökig
ehuruvida
vända
avskalad
ock : om ock, därför ock
skans > förskansa
späck, späcka
bågna
tvivel - tvekan
kliva
tadel
vältalig : vältalig predikant, vältaligt fram­förande, vältalig tystnad, vältalig blick
regelrätt
pekoral
pregnant = uttrycks­full, kärn­full, ut­präglad = klar, kort­fattad och uttrycks­full om språkligt framställnings­sätt
betänklighet = tvekan, farhåga, förbehåll, skrupel = vanligen plur.: för­behåll som kan leda till om­prövning av planerat handlings­sätt
tossig
fjolla
mästra
lacka
sky
avlöva
hörsam > hörsamma
boning
svada
stöddig
väld - oväld
fägna
sirlig
baxa
ståhej
gjuta
fatt
näpen
innerlig
hängsle
utsätta, utsatt
tvivelsutan
bakfram
bortanför = bortom, på andra sidan om
gentemot
innanför
uti
[[tvivel ⋈ tvekan
hen
inför - utför
platt
unna
grann > mangrann
bevara > självbevarelsedrift, självbevarelseinstinkt
[[lystmäte = lysta (lust) + -mäte
> tunnsådd
anförande
belamra
bystan, vischa
dum
föregripa
grannlaga
grundlig
kallhyra
knasig
knycka
markant
nästintill
obarmhärtig
omsvep
ondo
otvetydig
påfrestning
rolig
rörande
samfälld
sammantaget = allt som allt, sammanlagt, sammanfattningsvis, kort sagt
se : se sig, partikelverb
snyta
snöa : snöa in på ngt = bli helt absorberad av ngt
synas : syntes inte till
tall
uttömmande
fullständig, komplett
vansklig, förvanska
ytterst
ågren
ångest = ånger, ruelse, speciellt dagen efter en kraftig fylla; psykiska reaktioner såsom oro, ångest, rädsla och skam i samband med en baksmälla
ångest >< ängslan >< ånger
örn
överväldigande, översvallande
anförtro : anförtrodde mig att ...
angående = vad beträffar
avgjort : "avgjort flesta"
avdagatagande : "Ett nog så gott avdagatagande av Einsteins misslyckade skolgång gjordes av Dr. H. Wieleitner."
bananrepublik
borst
bälta (pancernik)
dalta
dupera
ekorrhjul
erinra : De erinrar syntaktiskt och betydelsemässigt mycket om grundtalen.
asa > faslig
flacka
flås
galt
genant = besvärande, pinsam, generande, skamlig, obehaglig
grannlaga : lämpligheten för denna grannlaga uppgift måste ifrågasättas
graverande = allvarligt, komprometterande, försvårande
grötmyndig = dryg, dumdryg, pösig, uppblåst, mallig, pompös
gök
hacka
hafsa
hasa : hasa in dem på golvet
hojta
hunsa
hågad
kinkig = gnällig, fordrande, kräsen, nogräknad, granntyckt, tyckmycken, grätten, grinig; noggrann, petig, kritisk; besvärlig, svår, brydsam
knasig = tokig, vrickad, korkad, stollig; fånig, dum
lurt
mannamån : Karl-Bertil Jonssons maxim "Ingen mannamån – lika för alla"
[[mastig = bastant, kraftig, stabbig
mestadels = vanligen
missunna = avundas, förmena
nylle
nysa > nys
nyss
näppeligen
[[näsvis = fräck, småfräck, uppkäftig, påflugen, respektlös, nosig, uppnosig, näbbig, snorkig, dumdryg
oförskämd
oäven : om något oävet inträffade
rådig : rådigt ingripande
skava : förhandlingarna skaver
skymfa = förnärma häda förolämpa kränka smäda okväda
skynda > skynda sig, skynda på, skynda till; skyndande
skärra, skärrad
smussla
snårig : "snårigt regelverk, resonemang"
solhjul = två korslagda S
spräcklig : en ljus, lite röd spräcklig katt
ståndaktigt : höll ståndaktigt fast vid sina ...
stävja
sölgöra
träta
turligt
underliggande = bakomliggande: leżący u podsatw
vibb
virra = irra > virrig
översittare
såtillvida
träl > träldom, trälbunden, trälaktig
generössniken
modigräddhågsen
avlåta, oavlåtlig, oavlåtligen
bild > bildbröd
blot > midsommarblot, vårblot, höstblot, midvinterblot, julblot, disablot, alvablot; blotfest, blotoffer
bondläpp, bonnläpp, bondlurk, bonnlurk
choser, chosa sig, chosig, chosefri
foliehatt, foliehattbärare
gola : tjalla, skvallra; golare, goltupp, golbög, golfitta
högdragen, högfärdig, högmodig
krass > krasslig
medgångmotgång
medhållmotstånd
syltryggrakryggad
pladder > kafferepspladder, barndomspladder
präst > gode, gydja
riva > rivig
räddhågsen, räddhågad
skymma, skymning, skum
slemtalig, stortalig, vältalig
stöka > stök, undanstöka, överstöka
svalla > svallvåg: Det kommer bli stora svallvågor på världens finansmarknader.
vidkommande ⋈ ovidkommande]]
välmenad, välmenande
yr, yrvaken
skröna
vanka, vankas
måna

Reflexiver, Partikelverb[edytuj]

gotta sig
hålla igen
kråma sig - inkråm
pallra sig
skramla ihop
spä på, spä ut
ta sig
tota i­hop, tota till
tänka på, tänka efter, tänka igenom, tänka över
vilja sig, vilja till

Przykłady[edytuj]

lite till mans "Att bekymmer alltid är i antågande, det borde vi lite till mans veta." Einar Wallquist, Midnattstimme, Bonniers, 1962, s.26

Formy fleksyjne[edytuj]

Czasowniki mocne i nieregularne[edytuj]

(* forma nie występuje samodzielnie, jedynie w złożeniach)
infinitiv presens preteritum supinum imperativ perfektparticip
att be/bedja ber/beder bad bett be!
att begrava begraver begravde/begrov begravt begrav!
att besluta beslutar beslutade/beslöt beslutat/beslutit besluta!
att betala betalar betalade betalat/betalt betala!
att binda binder band bundit bind!
att bita biter bet bitit bit!
att bjuda bjuder bjöd bjudit bjud!
att bli/bliva blir/bliver blev blivit bli!/bliv!
att bringa bringar bringade/bragte bringat/bragt bringa!
att brinna brinner brann brunnit brinn!
att brista brister brast brustit brist!
att bryta bryter bröt brutit bryt!
att bära bär bar burit bär!
att böra bör borde bort -!
att dimpa dimper damp dumpit/dimpt dimp!
• att dra/draga drar/drager drog dragit dra!/drag! dragen
att dricka dricker drack druckit drick!
att driva driver drev drivit driv!
att drypa dryper dröp drupit/drypt dryp!
att duga duger dög dugt dug!
att dväljas dväljs/dväljes dvaldes/dväljdes dvalts/dväljts dväljs!
att dyka dyker dök/dykte dykt dyk!
att dör dog dött !
att dölja döljer dolde dolt dölj!
att falla faller föll fallit fall!
• att fara far for farit far! *faren
att finna finner fann funnit finn!
att finnas finns fanns funnits -!
att fisa fiser fes fisit fis!
att flyga flyger flög flugit flyg!
att flyta flyter flöt flutit flyt!
att fnysa fnyser fnös/fnyste fnyst fnys!
att frysa fryser frös frusit frys!
• att får fick fått -! *fången/fådd
att förgäta förgäter (förgat) förgätit förgät!
att förnimma förnimmer förnam förnummit förnim!
att försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn!
att förtälja förtäljer förtäljde/förtalde förtäljt/förtalt försvinn!
att gala gal gol galit/galt gal!
att ge/giva ger/giver gav gett/givit ge!
att gitta gitter gitte gittat (gitt!)
• att gjuta gjuter göt gjutit gjut! gjuten
att glida glider gled glidit glid!
att glädja gläder/glädjer gladde glatt gläd!
att gnida gnider gned gnidit gnid!
att gripa griper grep gripit grip!
att gråta gråter grät gråtit gråt!
att går gick gått !
att göra gör gjorde gjort gör!
att ha/hava har/haver hade haft ha!/hav!
att heta heter hette hetat (het!)
att hinna hinner hann hunnit hinn!
att hugga hugger högg huggit hugg!
att hålla håller höll hållit håll!
att häva häver hävde/hov hävt häv!
att klicka klickar klack/klickade klickat klicka!
att klinga klingar klingade/klang klingat/klungit klinga!
att kliva kliver klev klivit kliv!
att klyva klyver klöv kluvit/klyvt klyv!
att knipa kniper knep knipit knip!
att knyta knyter knöt knutit knyt!
att komma kommer kom kommit kom!
att krypa kryper kröp krupit kryp!
att kunna kan kunde kunnat -
att kvida kvider kved kvidit kvid!
att kväda kväder kvad/kvädde kvädit kväd!
att kvälja kväljer kvalde kvalt kvälj!
att le ler log lett le!
att leva lever levde levt/levat lev!
• att lida lider led lidit lid! liden
• att ligga ligger låg legat ligg! -
att ljuga ljuger ljög ljugit ljug!
att ljuda ljuder ljöd ljudit ljud!
att ljuta ljuter ljöt ljutit ljut!
att lyda lyder löd/lydde lydit/lytt lyd!
att lyss lyss lyddes (lytts) lyss!
• att låta låter lät låtit låt! -
• att lägga lägger lade/la lagt lägg! lagd
- lär - - -!
att löpa löper löpte/lopp löpt/lupit löp!
att mala mal/maler malde malt mal!
att mysa myser myste/mös myst mys!
- måtte - -!
- månde - - -!
• att niga niger neg nigit nig! -
att njuta njuter njöt njutit njut!
att nypa nyper nöp nypt nyp!
• att nysa nyser nös/nyste nyst/nysit nys! -
• att pipa piper pep pipit pip! *pipen
att pysa pyser pyste/pös pyst pys!
att rida rider red ridit rid!
att rinna rinner rann runnit rinn!
att riva river rev rivit riv!
att ryka ryker rykte/rök rykt ryk!
att rysa ryser ryste/rös ryst rys!
• att ryta ryter röt rutit ryt! ruten
att se ser såg sett se!
• att simma simmar simmade/sam simmat/summit simma/sim! simmad/summen
att sitta sitter satt suttit sitt!
att sjunga sjunger sjöng sjungit sjung!
att sjuda sjuder sjöd sjudit sjud!
att sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk!
att skilja skiljer skilde/skiljde skilt/skiljt skilj!
att skina skiner sken skinit skin!
att skita skiter sket skitit skit!
att skjuta skjuter sköt skjutit skjut!
att skola ska/skall skulle skolat -!
att skrida skrider skred skridit skrid!
att skrika skriker skrek skrikit skrik!
att skriva skriver skrev skrivit skriv!
att skryta skryter skröt skrutit skryt!
att skälva skälver skälvde/skalv skälvt skälv!
att skära skär skar skurit skär!
• att slinka slinker slank slunkit slink! *slunken
att slinta slinter slant sluntit slint!
• att slippa slipper slapp sluppit slipp! *sluppen
att slita sliter slet slitit slit!
att sluka slukar slukade/slök slukat sluka!
att sluta sluter slöt slutit slut!
• att slå slår slog slagit slå! slagen
att slåss slåss slogs slagits slåss!
att smita smiter smet smitit smit!
att smyga smyger smög smugit smyg!
att smälla smäller smällde/small smällt smäll!
att smälta smälter smälte/smalt smält smält!
att smörja smörjer smorde/smörjde smort/smörjt smörj!
att snika sniker snek/snikte snikit/snikt snik!
• att snyta snyter snöt snutit snyt! snuten
att sova sover sov sovit sov!
att spinna spinner spann spunnit spinn!
att spricka spricker sprack spruckit sprick!
att sprida sprider spred/spridde spridit/spritt sprid!
att springa springer sprang sprungit spring!
att spritta spritter spratt (spruttit) spritt!
att spörja spörjer sporde sport spörj!
att sticka sticker stack stuckit stick!
att stinga stinger (stang) stungit sting!
att stiga stiger steg stigit stig!
att stinka stinker stank (stunkit) stink!
• att stjäla stjäl stal stulit stjäl! stulen
• att strida strider stred stridit strid! -
att stryka stryker strök strukit stryk!
att strypa stryper ströp/strypte strypt stryp!
• att stupa stupar stupade/stöp stupat stupa! stupad
att stå står stod stått stå!
• att städja städer/städjer stadde statt städ! stadd
att stödja/stöda stöder/stödjer stödde stött stöd!
att suga suger sög sugit sug!
att supa super söp supit sup!
att svida svider sved svidit svid!
att svika sviker svek svikit svik!
att svinna svinner svann svunnit svinn!
att svälja sväljer svalde svalt svälj!
att svälta svälter svalt/svälte svultit/svält svält!
att svära/svärja svär/(svärjer) svor svurit svär!
att säga säger sa/sade sagt säg!
att sälja säljer sålde sålt sälj!
att sätta sätter satte satt sätt!
att ta/taga tar/tager tog tagit ta!/tag!
• att tiga tiger teg tigit tig! *tegen/tigen
att tjuta tjuter tjöt tjutit tjut!
• att tryta tryter tröt trutit tryt! truten
att tvinga tvinger/tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tving!/tvinga!
att tåla tål tålde tålt (tål!)
• att tordas törs tordes tordats -! -
• - tör torde - -! -
• att töras törs tordes torts -! -
att vara är var varit var!
att varda varder vart (vordit) -!
• att veta vet visste vetat vet! -
att vetta vetter vette vettat -!
att vika viker vek/vikte vikit/vikt vik!
att vilja vill ville velat -!
• att vina viner ven vinit vin! -
• att vinna vinner vann vunnit vinn! vunnen
att vrida vrider vred vridit vrid!
att välja väljer valde valt välj!
• att vänja vänjer vande vant vänj! vand
att växa växer växte växt/vuxit väx!
att äta äter åt ätit ät!

Polskie słowa[edytuj]

skrajność, przesada
błąd : misstag, felsteg
choć, choćby
częściowo
dopiero
dzięki czemuś
kuleć
niepowodzenie, porażka : misslyckande, motgång, bakslag, nederlag
niezależnie : oavsett, oaktat
niezmiernie
objawiać się - röja sig
oraz : samt, jämte
pewnie, na pewno, może
potrzebny
pożyteczny, użyteczny, z pożytkiem
przewracać się : tippa över
składać się : jakoś tak się składa
spełniać, wypełniać
stwierdzać
tymczasem
unikać
uchodzić skutkom : undgå, undkomma, undslippa
upadać : ramla
wada : tillkortakommande
wezwać
włączać, włączony
wreszcie, nareszcie, w końcu : sent omsider
wzgląd
zamierzony : avsedd
zaspokajać
zgubić się
zupełnie : fullkomligt

Mylące słowa[edytuj]

Długie - krótkie samogłoski[edytuj]

bal - ball
bana - banna
bet - bett
bräka - bräcka
bus - buss
busa - bussa
busig - bussig
dag - dagg
dit - ditt
drag - dragg
duga - dugga
duka - ducka
flaga - flagga
flyt - flytt
flyta - flytta
ful i (brzydki)full i (pełny)
gala - galla
gig - gigg
gran - grann
glas - glass
grep - grepp
glas - glass
haka - hacka
han - hann
hat - hatt
hata - hatta
hop - hopp
hopa - hoppa
jama - jamma
kal - kall
kapa - kappa
kisa - kissa
klipa - klippa
knal - knall
knop - knopp
kol - koll
kul - kull
kura - kurra
käk - käck
kär - kärr
lapa - lappa
läka - läcka
mala - malla
masa - massa
mora - morra
mosa - mossa
nuna - nunna
nys - nyss
nät - nätt
pil - pill
pila - pilla
pipa i (piszczeć / fajka)pippa (pierdolić)
ruten - rutten
rädas - räddas
räka - räcka
rät - rätt
räta - rätta
skal - skall
skala - skalla
skyla - skylla
skrot - skrott
skräda - skrädda
skäl - skäll
skära - skärra
slag - slagg
slipa - slippa
sluta - slutta
släpa - släppa
snut - snutt
sopa - soppa
sprit - spritt
stad - stadd
stal - stall
stol - stoll
stöt - stött
stöta - stötta
sur - surr
syl - syll
tag - tagg
tak - tack
tiga - tigga
tröt - trött
tvina - tvinna
vad - vadd
val - vall
vet - vett
veta - vetta
viga‎ - vigga‎
vila - villa
vin - vinn
vina - vinna
vis i (sposób / mądry)viss i (pewien)
vishet i (mądrość)visshet i (pewność)

Podobne samogłoski[edytuj]

back - bäck
besticka - bestycka
bog - båg - bög
di - dy
drifta‎ - dryfta‎
enda - ända
fira - fyra
flit - flyt
fordom - fördom
fördra - fordra
gnaga - gnägga
gnola - gnöla
hack - häck
hacka - häcka
himla - hymla
idé - ide
jo - ju
kliva - klyva
klo - klå
kloss - klös
knapp - knäpp
kol - kål
leka - läka - läcka
lifta - lyfta
lisa - lysa
lod - löd
loda - löda
lov - löv
log - låg
lova - löva
lotsa - låtsa
mossa - mössa
os - ös
osa - ösa
rimma - rymma
rita - ryta
rejäl - reell
sloka - sluka
sopa - supa
stal - stål
sticka - stycka
svalla - svälla
vårda - vörda
väder - veder
värk - verk
värka - verka

W inny sposób mylące[edytuj]

bäck - bäcken
brallor - brillor
fejd - frejd
föreviga
fördra - föredra
fördrag - föredrag
förslagen - föreslagen
förslå - föreslå
hårdra - hårddra
id - ide
ligga - lägga
slusk - snusk - snask
spån - spång
stick - styck - stycke
städja - stödja - städa
torn - törn - torne

Morfologia[edytuj]

Afiksy[edytuj]

Rzeczowniki[edytuj]
zobacz też: -a-and-ant-are-dom-er-erska-essa-i-ing-inna-ism-issa-ist-it-ning-ska-skap-ör-ös (przyrostki tworzące rzeczowniki od rzeczowników)

-a: lång - länga

zobacz też: -a-an-ande-are-ation-else-ende-ent-eri-ing-ition-nad-ning-sel-sion-skap-st (przyrostki tworzące rzeczowniki od czasowników)
zobacz też: -dom-er-het-ing-is-ism-itet-lek-o-skap (przyrostki tworzące rzeczowniki od przymiotników)
zobacz też: -en-n-et-t-na-a (przyrostki tworzące formę określoną rzeczowników)
Czasowniki[edytuj]
zobacz też: -a-era-isera-fiera-na (przyrostki tworzące czasowniki)
zobacz też: -ad-d-dd-en-t (przyrostki tworzące perfektparticip)
zobacz też: -ande-ende (przyrostki tworzące presensparticip)
Przymiotniki[edytuj]
zobacz też: -a-ad-al-aktig-ant-artad-betonad-d-ell-enlig-ent-fri-full-gill-ig-in-isk-iv-lig-lik-liknande-lös-mässig-riktig-sam-sk-t-vis-viss-vänlig-är-ös (przyrostki tworzące przymiotniki od rzeczowników)
zobacz też: -abel-ad-aktig-ande-ant-ativ-bar-d-en-ende-ibel-ig-lig-sam-sk-t-tiv (przyrostki tworzące przymiotniki od czasowników)

-a: framtida

Przysłówki[edytuj]
zobacz też: -a-an-e-eligen-en-erligen-falt-ledes-ligen-lunda-om-s-sides-stans-städes-vart-vis (przyrostki tworzące przysłówki)

Tematy słowotwórcze[edytuj]

zobacz też: -bent-bröstad-fotad-hjärtad-huvad-hyad-hyllt-hänt-hövdad-mynt-sint-synt-ögd-örad (tematy słowotwórcze tworzące przymiotniki na podstawie części ciała)

Rodziny wyrazów[edytuj]

Pokrewne[edytuj]

-an : hädanvadannordansunnanvästanöstan
för- : förläna, försyn, försynt, försagd, försmäkta, förmynderi

förmera = öka, föröka
förfördela: "Han kände sig förfördelad och krävde upp­rättelse."
förklena, förklenande: ett förklenande uttryck för ...
förmena: "Finns det någon anledning att förmena Google rätten att tacka nej?"
förrädisk = lömsk, försåtlig, snärjande, bedräglig, bakslug
försåtlig: en försåtlig fråga
förtrolig: att förtroliga underrättelser sprids

sam- : samkväm
till- : tilltagen, tillbud
und- : undfägna
van-
veder-

Złożenia[edytuj]

all- : allredan
allt- : alltnog
där- : däran, därom
egen- : egensinnig
full- : fullgod
före- : förevara, förehavande, förevändning
hit- : hitintills
hän- : hänfalla, hänföra, hänrycka, hänskjuta, hänsyn, hänvisa, varthän
här- : härtill, härförleden
med- : medsamma
nog-
till- : tillstädes
ut- : utav, utefter, utför, uti, utifrån, utmed, utom, utur, utåt, utöver
vad- : vadan
var-
vill-, villo-
å-

zobacz też: åberopaådagaläggaådömaåhöraåkallaåklagaåkommaåliggaåläggaåminnelseånyoåsamkaåseåsidoåsiktåskådaåstundaåsyftaåsynåsämjaåtaåtalaåtankeåtecknaåverkanåvilaåvägabringa (złożenia z å = på)
zobacz też: åbäkeåstad (złożenia z å = av)


-grann : mangrann
-gång : kräftgång, framgång, motgång, tillbakagång, ingång, utgång, genomgång
-handa : enahanda, allehanda, varjehanda, mångahanda
-talig : fåtalig, mångtalig, otalig, ringtalig; fritalig, fåtalig, illtalig, margtalig, mångtalig, ringtalig, sanntalig
-vill : dagvill, husvill, rådvill, veckovill

Tematyczne[edytuj]

zobacz też: fickfackkrifskrafslullullpickpacksnicksnackvirrvarr (wyrazy z rymem wewnętrznym)
zobacz też: piklansspjutvärjarapirbajonettflorettdolkkniv (broń kłująca)
zobacz też: svärdsabelstridsyxa (broń sieczna)
zobacz też: klockabjällraskällapinglahandklockaringklockadörrklockaprimklockakoskällakyrkklockaslagklockavällingklocka (dzwonki i dzwony)
zobacz też: solmiseringdo / utremifasollasi / ti (solmizacja)
zobacz też: dussintjogskockgross (ilości)


zobacz też: rännilbäckjokkåströmflodälvbiflodedaforsdikekanal (woda płynąca korytem)
zobacz też: plaskakluckaskvalpaskvimpaskvättasprättastänka (pluskanie i pryskanie)
zobacz też: annuellbiennperenn (rodzaje roślin według długości życia)
zobacz też: flockhjordkoppelskockstimsvärm (stada zwierząt)
zobacz też: pälshårraggborstulltagelman (sierść zwierząt)
zobacz też: häckapara sigvärparuvakläcka (wylęganie)


zobacz też: bockskägghelskägghästskomustaschknävelborrmustaschpipskäggpolisongskepparkransstubbskäggtomteskäggprofetskäggtandborstmustaschtangorabattvalrossmustasch (zarost na twarzy)
zobacz też: hörselbenhammarestigbygelstäd (kosteczki słuchowe)
zobacz też: stötknuffpuffskufftörnslagdunkdunssmällsmockasnytingråsop (rodzaje uderzeń)
zobacz też: slåsmällabankabultadrämmanitadängadunkastötaknuffapuffaskuffaklåsmiskaagaspöadaska (sposoby uderzania)
zobacz też: bitagnagahuggaknapranafsanaggatugga (sposoby gryzienia)
zobacz też: flämtaflåsapustafrustafräsaväsafnysakippastånkastönasuckakvidapipakvittravisslaspinnamurramorrabrummaknotaknorrakurramuttramumlakuttraklucka (wydawanie dźwięków)
zobacz też: anförvantanhörigbekantbroderföljeslagarefrändegelikekollegakompanjonparhästpartnersläktingvän (przyjazne związki między ludźmi)
zobacz też: uteliggareluffaredagdrivarelösdrivarelodarelodisslashasschajasslusktrashank (łazęgi)


zobacz też: spetsvinkligrätvinkligtrubbvinkliglikbentliksidig (trójkąty)


zobacz też: fastlagenfastlagssöndagen / köttsöndagenblåmåndagen / fläskmåndagen / korvmåndagenfettisdagen / vita tisdagenfastan / fastetiden / påskfastanaskonsdagenmidfastosöndagenstilla veckan / passionsveckan / dymmelveckanpalmsöndagenblåmåndagenvita tisdagendymmelonsdagenskärtorsdagenlångfredagenpåskpåskaftonpåsknattenpåskdagenannandag påskpåskveckan (okres wielkanocny)
zobacz też: adventförsta adventlucia / luciadagenmidvintervintersolståndmidvinterblotstarbrakjuldan före dopparedandopparedagen / dopparedan / doppardagen / doppardanjulaftonjuldagenannandag julmellandagarnanyårnyårsaftonnyårsdagentrettondagsaftontrettondedag jul / trettondag jul / trettondedagen / trettondagentjugondedag jul / tjugondag jul / tjugondedag Knut / tjugondag Knut / tjugondedagen / tjugondagenjulgransplundring (okres bożonarodzeniowy)

Wyrażenia[edytuj]

Frazy przyimkowe[edytuj]

• przyimek + rzeczownik + przyimek
i förhållande till, i jämförelse med, i kontrast till, i motsats till, i mån av, i likhet med, i spetsen för, i strid med, i stället för, i täten av, inom loppet av, med anledning av, med avseende på, med hjälp av, med hänsyn till, med tanke på, på grund av, på tal om, till följd av, till skillnad från, till skillnad mot, under loppet av, vid sidan av, vid sidan om, vid tiden för
• inne kombinacje
från och med, i och med, till och med, på andra sidan, när det gäller, vad beträffar, vad gäller, tack vare
• przyimek i rzeczownik otaczające rekcję (rzeczownik w dopełniaczu lub zaimek dzierżawczy)
från … sida, för … skull, i … ställe, på … vägnar
• przyimek i inna część mowy otaczające rekcję
för … sedan, sedan … tillbaka, vad … beträffar

Frazy spójnikowe[edytuj]

Frazy spójnikowe współrzędne[edytuj]

såväl … som, antingen … eller, endera … eller, vare sig … eller, varken … eller

Frazy spójnikowe podrzędne[edytuj]

därför att, för att, genom att, så att, trots att, oaktat att, under det att
bara för att, med följd att, i händelse att, med påföljd att, till den grad att, till dess att
även om, om också, om än
speciellt som, så fort som, så gott som, så sent som
så … att, sådan … att

Ordpar[edytuj]

ack och ve
(i) akt och mening
arbeta och sno
arbeta och streta
arla och särla
av och an
av och på
av och till
backe upp och backe ner
​bak­full och dan
barn och blomma
bittida och sent
blixt och dunder
blommor och bin
blott och bart
blott och enbart
blott och bar
blott och slätt
bluff och båg
blåst och kyla
bo och bygga
bommat och stängt
bråk och stök
bu eller bä
buga och bocka
buller och bång
böna och be
börs och famn
(både) diss och hiss
ditt och datt
dunder och brak
då och då
död och begraven
död och elände
(för) död och pina
eld och lågor
endast och allenast
enkom och allena
fara och flacka
fara och fläng
fara och flänga
fart och fläkt
fart och fläng
fart och kläm
fiffel och båg
fila och dona
flacka och fara
flams och trams
flimmer och skimmer
flit och möda
flyga och fara
folk och fä
fram och tillbaka
fred och endräkt
frid och fröjd
frukt och grönt
(i) fröjd och gamman
fullt och fast
(i) fyllan och villan
först och främst
fyr och flamma
(på) gator och torg
glad och förnöjd
glädje och gamman
gnida och spara
gny och gnissel
gnäll och gny
gnälla och gny
gnälla och tjata
gnöl och gnäll
(på) gott och ont
gott och väl
grund och botten
gråt och tandagnisslan
gå och dra
gå och driva
gå och drälla
gå och grubbla
gå och grunna
gå och hänga
gå och larva
gå och skräpa
gå och strosa
i hack och häl
hacka och hosta
hammaren och skäran
i hamn och häl
hamra och spika
handel och vandel
hank och stör
på heder och samvete
heder och tack
hej och hå
hel och ren
helt och fullt
helt och hållet
herre och man
himmel och pannkaka
hissa och dissa
hit och dit
hjälpa eller stjälpa
hopa och ro
(mellan) hopp och förtvivlan
(både, med) hugg och slag
hull och hår
huller om buller
humle och dumle
hut och hyfs
hädan och dädan
hänga och dingla
hänga och slänga
ha både hängslen och livrem
här och där
icke sa Nicke
insegel och sigill
jämmer och elände
(med) jämmer och klagan
jämt och samt
jämt och ständigt
kal och kall
kappa och kragen
leka katt och råtta
kiv och klös
kiv och split
klang och jubel
klappat och klart
klar och redig
klippt och skuren
(dö) knall och fall
knalla och gå, det knallar och går
knep och knåp
knoga och knega
(varken) knyst eller knäpp
komma och gå
korn och skrå
kort och gott
kreti och pleti
krig och elände
(i) krig och kärlek (alla medel tillåtna)
kulor och krut
kvalm och vimmel
land och rike
lag och ordning
lappa och laga
lek och stoj
leva och frodas
ligga och flämta
ligga och pyra
ligga och skräpa
ligga och vila
liten och nätt
liv och kiv
(min) liv och kniv
liv och lem
liv och lust
liv och rörelse
ljus och lykta
(dela) ljuvt och lett
(med) lock och pock
locka och pocka
(i) lugn och mak
lugn och ro
lura och lirka
(utan) läck och bräck
lång och gänglig
lång och smal
längta och trängta
lätt och nätt
lös och ledig
makt och myndighet
(i) mångt och mycket
mått och steg
till namnet och gagnet
niga och bocka
nit och flyt
nit och redlighet
noll och nada
nycker och blottorna
nåla och sy
(med) näbbar och klor
när och fjärran
nära och kära
nätt och jämnt
(med) nätt och nöd
nåd och nycker
(med) nöd och näppe
ordning och reda
ort och ställe
pick och pack
pigg och alert
pigg och fräsch
pigg och glad
pigg och kry
pigg och nyter
pina och plåga
plattan i mattan
puck och pack
(till) punkt och pricka
pomp och ståt
pyntad och fin
rakt och rent
rask och kry
regn och rusk
ren och enkel
ren och skär
ren och snygg
rim och reson
(både) ris och ros
(i) ro och mak
rubb och stubb
råd och dåd
(efter) råd och läglighet
ränn och spring
ränn och släp
rät och slät
räfst och rättarting
rätt och slätt
rätta och packa sig
saker och ting
sakta men säkert
sans och balans
seder och bruk
sitta och kura
sitta och spåna
sitta och supa
sitta och vräka sig
sitta och uggla
sju för tu
skam och nesa
skam och skada
skick och bruk
skick och fason
skipa och stadga
skrik och stoj
skrika och gasta
skrika och skräna
skrot och korn
skrymsle och vrå (varje/varenda skrymsle och vrå, alla skrymslen och vrår)
skryt och skrymteri
skryta och skräppa
skryta och skrävla
skåda och se
skär och ren
slit och släng
slita och slänga
slit och släp
slita och släpa
slätt och grant
slätt och lätt
(varje) smatt och vrå
smått och gott
smör och bröd
snett och vint
snick och snack
snäll och beskedlig
snörpa och sy
spel och dobbel
split och kiv
spott och spe
stim och stoj
sto och stim
stoft och aska
stoj och bråk
i stort och smått
streta och dra
streta och sträva
styckevis och delt
styra och ställa
stå och blänga
stå och hänga
stå och drälla
stå och flämta
stå och lura
stå och skräpa
stå och slå (om dörren)
stå och stampa
stå och trampa
stånk och stön
ständigt och jämt
stöta och blöta
(i) sus och dus
sveda och värk
svett och tårar
sy och snörpa
synd och skam
(till) syvende och sist
på sätt och vis
sönder och samman
söndra och härska
tack och lov
tadel och klander
takt och ton
(ha) tid och ork
(i) tid och otid
tiga och lida
tigga och be
tigga och dröna
tinnar och torn
tissel och tassel
tissla och tassla
titt och tätt
tjat och gnat
tjo och tjim
tomtar och troll
(i) tur och ordning
tuta och köra
ung och grön
i ur och skur
utan och innan
(stå i) valet och kvalet
vardag och leda
ve och fasa
vett och etikett
vett och sans
med vett och vilja
vimmel och vammel
vinklar och vrår
vitt och brett
vrida och vända
våld och hor
(i) vått och torrt
väder och vind
väl och ve
vända och vrida
vänner och fränder
ånger och skam

Frazeologizmy[edytuj]

xxxx
boten är värre än soten
sätta på pränt
kors i taket
höna av en fjäder
tack vare - på grund av
mer än lovligt
i godan ro
skita i det blå skåpet
vara i var mans mun
högt i tak
vid det här laget
dö på fläcken
inte akta för rov
såga jäms med fotknölarna
här i krokarna
ditt och datt
sila mygg och svälja kameler
upp som en sol, ner som en pannkaka
klä skott
slå på stora trumman
ta kål på något
gråta krokodiltårar
göra en björntjänst
lägga sig vinn
våt filt
​herre på täppan
utan vidare
få sina fiskar varma
dra till minnes
stämma i bäcken
goddag yxskaft
full rulle
jämnt skägg
en särskild plats i helvetet
visa var skåpet ska stå - sätta sig i respekt, spec. i sportsammanhang om att (mer el. mindre) utklassa motståndaren:​ med VM-guld i tre o­lika discipliner har hon visat sina konkurrenter var skåpet ska stå
med en gång / på en gång - genast vard.​ "de frågade om hon kunde börja sin an­ställning med en gång"
på samma gång - sam­tidigt​ "boken är på samma gång rolig och o­erhört spännande"; "beställer man flera varor på en gång får man rabatt"
trampa i klaveret
klackarna i taket
få sitt lystmäte
sätta griller i huvudet
på förekommen anledning - av en viss (just aktuell) an­ledning​ : på före­kommen an­ledning med­delade hon att hon inte önskade någon upp­vaktning på födelse­dagen
med silkes­vantar
huvudet på spiken
ha råg i ryggen
hamna på efterkälken
slå lovarna
utan vidare - utan problem eller in­skränkningar​: kaktusen är tålig och klarar utan vidare långa perioder utan vatten
sticka under stol
inte för inte
när allt kommer omkring
av och på - Vi har haft lite problem av och på under förmiddagen.
slå blå dunster i ögonen - vilse­leda
ligga någon i fatet - ”Hon verkar utnyttja sin position som fritidspolitiker när det ligger henne själv i fatet.”
gå i god
gå bet
gå ut på något
hackad och malen
varken hackat eller malet
i och för sig
inpå knuten
utanför knuten
lägga manken till
i stort sett
släng av sleven
smolk i glädjebägaren
smolk i mjölken
vara högt i tak - även av­vikande å­sikter får komma till ut­tryck​: åsikts- och yttrande­friheten kräver att det är högt i tak i den politiska debatten
utan vidare
ta sig uttryck
ha inget till övers ⋈ nie mieć nic przeciwko
dra till sin spets
​på förekommen an­ledning - av en viss aktuell an­ledning
gå vägen - om försöket går vägen
gilla läget - http://www.omochendastom.com/2011/07/uttrycket-gilla-laget.html
göra en höna av en fjäder - behandla eller beskriva ngt o­betydligt som viktigt: de kände sig förföljda av medie­drevet och hävdade att tidningarna hade gjort en höna av en fjäder
ha på fötterna / ha bra på fötterna - vara (väl) för­beredd genom att ha rustat sig med argument, fakta o. d., inför en diskussion, ett beslut e. d. vard.​: hon hade bra på fötterna in­för anställnings­intervjun
så till den grad att …
ha ett väl­smort munläder
hur man vänder sig har man ändan bak
kacka i eget bo
komma på grön kvist - få det ekonomiskt bra​: museet har kommit på grön kvist genom en stor donation
laga efter läglighet / laga efter lägenhet - rätta sig efter omständigheterna
mot bättre vetande - "Under de senaste årtiondena har den nuvarande skolan försvarats mot bättre vetande."
på långt när - som inte på långt när nått upp till marknadsförväntningarna
skita i det blå skåpet - att göra bort sig, att gå för långt
få sig en släng av sleven - få sin del av ngt, ofta ngt oönskat​: flera höga befattningshavare får sig en släng av sleven och ut­målas i boken som tämligen inkompetenta
sådan husse, sådan hund
ta höjd för något
ta kål på något - göra slut på något
träffas på tu man hand
vind för våg - utan till­syn:​ turisterna upp­manades att inte lämna sitt bagage vind för våg
stöta på patrull
inte se skogen för alla träd / inte se skogen för bara träd
än … än : än här, än där; än det ena, än det andra
vit lögn = en relativ o­skyldig och skonsam lögn​
lämna i sticket
dra sina färde = ge sig i­väg
beroende på / beroende av
inte vara tu tal om något
ta seden dit man kommer

Przysłowia[edytuj]

en för alla, alla för en
enade vi stå, söndrade vi falla
kaka söker maka
morgonstund har guld i mund

Kolokacje[edytuj]

drar sig till minnes
för visst vidkommande
med tanke (på)
vid första anblick
i samma veva
för syns skull