Wikisłownikarz:Kajervi/brudnopis

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Słownictwo gramatyczne w języku szwedzkim - (svenska)

Słownictwo gramatyczne[edytuj]

szwedzki a-z → polski a-z →
abstrakt substantiv n rzeczownik abstrakcyjny
aktivum n, aktiv form w strona czynna
adjektiv n przymiotnik
adjectival noun rzeczownik przymiotnikowy
adjunct określenie
adverb n przysłówek
adverbial przysłówkowy
agent
kongruensböjning w uzgodnienie
animate noun
aspekt w aspekt
attributive adjective przymiotnik określający
hjälpverb n czasownik posiłkowy
base form forma podstawowa
causative verb
clause człon
complement dopełnienie
concrete noun rzeczownik określony
conditional zdanie warunkowe
conjunction spójnik, koniunkcja
kopula w łącznik
räknebart substantiv n rzeczownik policzalny
declarative sentence zdanie oznajmujące
defining relative clause zdanie podrzędne określone
bestämd artikel w rodzajnik określony
determiner określnik
direct object dopełnienie bliższe
DISJUNCT satsadverbial n
ditransitive verb
dynamic verb
exclamatory sentence zdanie wykrzyknikowe
finit verb n czasownik odmienny
genus n rodzaj
gerundium n rzeczownik odsłowny
imperativ n tryb rozkazyjący
imperativ sats zdanie rozkazujące
inanimate noun
inchoative verb
obestämd artikel w przedimek nieokreślony
indirekt objekt n dopełnienie dalsze
indirekt tal n, indirekt anföring w mowa zależna
infinitiv w bezokolicznik
interjektion w wykrzyknik
interrogativt pronomen n, frågeord n zaimek pytający
interrogativ sats w, frågesats w zdanie pytające
intransitivt verb n czasownik nieprzechodni
oregelbundet verb n czasownik nieregularny
measure word
modal modalny
modus n tryb
negative
non-defining relative clause nie określone zdanie pordzędne
infinit verb n czasownik nieodmienny
substantiv n rzeczownik
numerus n liczba
objekt n dopełnienie
particip n imiesłów
partikel w partykuła
passivum n strona bierna
perfect aspect aspekt dokonany
personligt pronomen n zaimek osobowy
partikelverb n czasownik złożony
possessive adjective przymiotnik dzierżawczy
possessivt pronomen n zaimek dzierżawczy
postmodifier
predikat n orzecznik
predicative adjective orzecznik przymiotnikowy
preposition w przyimek
progressiv aspekt w ciągły aspekt
pronomen n zaimek
egennamn n rzeczownik własny
räkneord n liczebnik
reciprokt prononem n zaimek zwrotny
reflext pronomen n zaimek zwrotny
reflexive voice strona zwrotna
relativsats w zdanie podrzędne
relativpronomen n zaimek względny
reported speech mowa zależna
resultative adjective
singular pojedynczy
stative verb
subjekt n podmiot
konjunktiv w tryb łączący
substantiv n rzeczownik
superlativ w stopień najwyższy
tempus n, tidsform w czas
transitivt verb n czasownik przechodni
oräknebart substantiv n, icke-räknebart substantiv n rzeczownik niepoliczalny
verb n czasownik
diates w, verbgenus n strona (czasownika)
zero article bez przedimka

[[Kategoria:Szwedzki (słowniki tematyczne)|Gramatyczne słownictwo]] [[Kategoria:Słownictwo gramatyczne|Szwedzki]]