Wikisłownik:Zasady i wskazówki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Zasady i zalecenia Wikisłownika

W ramach polskiego Wikisłownika należy trzymać się pewnych zasad. Postępowanie według zasad ułatwi i przyspieszy pracę nad Wikisłownikiem, a także zapobiegnie konfliktom i jałowym dyskusjom.

Główne zasady Wikisłownika[edytuj]

Zobacz więcej na osobnej stronie: Wikipedia:Zasady.
Wikisłownik jest wolnym od opłat słownikiem dostępnym na zasadach licencji Creative Commons. Poszczególne hasła nie mogą być uważane za własność pierwotnego ich autora – jego wkład jest bardzo istotny, ale od momentu umieszczenia go w ramach Wikisłownika stają się one dobrem wspólnym i każdy ma prawo je zmieniać.
 • Wikisłownik jest słownikiem
Chociaż Wikisłownik działa w oparciu o to samo oprogramowanie, co Wikipedia, i jest w wielu miejscach podobny do Wikipedii, jest to w pełni samodzielny projekt – nie mają tu zastosowania zasady przegłosowane w Wikipedii. Zobacz czym jest Wikisłownik.
 • unikaj stronniczości
Hasła należy pisać z zachowaniem neutralnego punktu widzenia, starając się „sucho” przedstawić dane słowo. Wiele słów może mieć odcień pogardliwy czy obraźliwy. Postaraj się zaznaczyć to jednak w taki sposób, aby nikogo nie urazić.
 • nie łam praw autorskich
Włączanie do polskiego Wikisłownika materiałów objętych ochroną praw autorskich może zagrozić powstaniu pierwszego polskiego słownika typu open source, który każdy może rozpowszechniać. Więcej na ten temat można przeczytać w Wikisłownik:Prawa autorskie.
 • hasła opisuj na bazie wiarygodnych źródeł
Wszelkie materiały, które mogą zostać zakwestionowane, powinny posiadać odniesienie do wiarygodnego, opublikowanego źródła. Zobacz Wikisłownik:Weryfikowalność.
 • szanuj innych wikisłownikarzy
Traktując innych twórców Wikisłownik z szacunkiem przyczyniamy się do stworzenia grupy przyjaciół, których wspólnym celem jest napisanie słownika. Zobacz Wikisłownik:Wikietykieta. Pamiętaj, że na Wikisłowniku głos wszystkich jest traktowany tak samo, nawet administratorów. Każdy może zostać administratorem jeśli jest zarejestrowany, wyraża taką chęć i zostanie zaakceptowany przez innych Wikisłownikarzy.

Dalsze zasady[edytuj]

Do prowadzenia dyskusji, która dotyczy treści artykułu, należy używać specjalnej strony na to przeznaczonej – każdy artykuł ma taką (lub może mieć, jeśli ktoś jej jeszcze nie utworzył), powiązaną z nim specjalną stronę; by ją zobaczyć, kliknij na link Dyskusja z menu u góry strony.
Nie należy bać się edycji artykułów. ewentualne błędy można zgłaszać na stronie Zgłoś błąd bądź w kawiarence.
 • świadome niszczenie haseł to wandalizm; takie edycje będą cofane, a użytkownicy blokowani
 • nie należy bez potrzeby używać słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub wulgarne
Dozwolone jest jednak opisywanie haseł składających się z takich słów
 • wypełniaj opis zmian – dzięki temu inni będą poinformowani, jakich zmian dokonałeś

Bardziej szczegółowe zasady i zalecenia, które należy wziąć pod uwagę[edytuj]

Oprócz przedstawionych powyżej powszechnie uznawanych zasad prosimy o zaznajomienie się z następującymi, bardziej szczegółowymi zasadami i zaleceniami, które zostały zaproponowane przez różnych twórców Wikipedii i Wikisłownika.

Zasady savoir-vivre'u[edytuj]

 • podpisuj swoje wpisy na stronach dyskusji
 • unikaj wulgaryzmów w dyskusjach a także w opisach haseł (chyba że istnieje ku temu wyraźny powód)
 • bez ataków personalnych (a dyskusje osobiste lepiej toczyć za pośrednictwem poczty internetowej)

Zasady dotyczące treści artykułów[edytuj]

 • staraj się tak definiować słowo, aby Twoja definicja mogła zastąpić dane słowo (zwrot) bez utraty jego znaczenia
 • nie komplikuj i nie rozbudowuj nadmiernie definicji – od tego jest Wikipedia
 • uzupełniaj dziedzinę wiedzy, z której pochodzi dane słowo: zaznacz, że jest to słowo związane z chemią, matematyką, religią, wulgaryzm itp. (zobacz dostępne szablony kwalifikatorów)
 • połącz swój wpis z dotychczasową treścią hasła
 • usuwaj bezsensowne wpisy
 • podawaj bibliografię i źródła informacji, szczególnie przy etymologii (pochodzeniu) wyrazu
 • pisz proste przykłady i definicje tak, aby mógł je zrozumieć cudzoziemiec, który nie zna jeszcze dobrze języka polskiego

Zasady stylistyczne[edytuj]

 • szczególnie zwracaj uwagę na ortografię i interpunkcję (jak masz wątpliwości, zajrzyj np. na sjp.pwn.pl/zasady)
 • twórz odnośniki do poszczególnych słów
 • dane słowo w języku polskim powinno być na pierwszym miejscu; dla pozostałych języków utrzymuj kolejność alfabetyczną
 • stosuj szablony!