Wikisłownik:Dodawanie przykładów/dane/092

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

[

  {
    "definitions": "\nczasownik nieprzechodni niedokonany (dk. zamuczeć)\n: (1.1) o bydle: wydawać niski, przeciągły odgłos",
    "fetch_time": "2017-04-26T14:34:49Z",
    "title": "muczeć",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Kolejność cyfr pozwala na identyfikację muczącego zwierzęcia ze 100 -procentową pewnością.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "NAUKA POLSKA",
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "date": "22/10/1996",
          "id": "XP73O5g",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Konrad Sadurski"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Krowy muczą z regionalnym akcentem, podobnie jak różnie mówią ludzie - potwierdzili brytyjscy językoznawcy.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Tygodniówka",
          "journal_title": "Dziennik Polski",
          "date": "26/08/2006",
          "id": "JDynvQb",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "(RYM)"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik nieprzechodni niedokonany (dk. wyemigrować)\n: (1.1) wyjeżdżać z kraju ojczystego w celu osiedlenia się w obcym państwie",
    "fetch_time": "2017-10-01T00:05:42Z",
    "title": "emigrować",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Psycholog, ukończył medycynę studiując w Austrii, emigrował do USA w 1939 roku.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1998",
          "id": "X7Q3bzg",
          "pub_title": "Śladami Wenus : astrologia życia intymnego",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_inf-por",
          "authors": "Jan Sar Skąpski"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Otóż władze ZSRR, realizując jakoby ducha układu, wydawały w ręce gestapo osoby, które emigrowały do ZSRR, aby uchronić się przed faszyzmem.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1997",
          "id": "R0BA2no",
          "pub_title": "Noc i mgła : Niemcy w okresie hitlerowskim",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Franciszek Ryszka"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni\n: (1.1) aspekt dokonany od: zwiększać",
    "fetch_time": "2014-10-11T19:47:02Z",
    "title": "zwiększyć",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Pierwszy w historii PRL protest zbiorowy środowisk twórczych wyrażony na piśmie zwiększył zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa lokalem na Wiejskiej.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2005",
          "id": "ooy0L5Z",
          "pub_title": "Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Andrzej Chwalba (red.)"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "\"Socjalistyczny model rodziny\" zwiększył oczekiwania wobec męża i ojca.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2005",
          "id": "dqJLv83",
          "pub_title": "Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Andrzej Chwalba (red.)"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nfraza przysłówkowa\n: (1.1) na dalszym planie",
    "fetch_time": "2016-09-21T08:21:40Z",
    "title": "w oddali",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "............ widziałem wczora z wieczora, muzyka niesamowita{ kto ma???} ujęcia{ psy i maszyny zamiast ludzi - pierwsza scena - widzieliście że po sforze przebiegł w odDali jeszcze 1 pies?",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "§§§ straight spory........",
          "journal_title": "Usenet -- pl.rec.film",
          "date": "21/03/2000",
          "id": "YaXZ1dV",
          "channel": "#kanal_internet",
          "domain": "#typ_net_interakt",
          "authors": "\"ubu\""
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik relacyjny\n: (1.1) odnoszący się do marca, trzeciego miesiąca roku\n: (1.2) odnoszący się do wydarzeń w marcu 1968 roku w Polsce i ich następstw",
    "fetch_time": "2017-04-26T12:56:18Z",
    "title": "marcowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Nie zwolnił kroku nawet obok żadnej z piwnic, w których nalewano świdnickie marcowe, piwo o światowej renomie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2002",
          "id": "4n8jEo7",
          "pub_title": "Narrenturm",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Andrzej Sapkowski"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Idą rytmicznie w stronę ojczyzny, chlupiąc w marcowym roztopie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1995",
          "id": "6qXPeLZ",
          "pub_title": "Teatrowanie nad świętym barszczem",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Marian Pankowski"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik\n: (1.1) pot. przen. oszukać, wrobić kogoś\n: (1.2) dodać lub wzmocnić kanty",
    "fetch_time": "2015-06-05T22:42:42Z",
    "title": "okantować",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Potrafią okantować nawet na 2 mln dolarów - mówi Michalczewski.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Kocha tylko pieniądze",
          "journal_title": "Dziennik Bałtycki",
          "date": "16/04/2004",
          "id": "7DZBpEZ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Maciej Polny"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Ten sam Corriere de la Serra, który wpuścił w maliny GazoWników, potem okantował, ale już na odwyrtkę TVN24.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Generałowi Jaruzelskiemu zdrowia i spokoju",
          "journal_title": "Usenet -- pl.soc.polityka",
          "date": "25/04/2005",
          "id": "XPb3Yz9",
          "channel": "#kanal_internet",
          "domain": "#typ_net_interakt",
          "authors": "Andrzej Zbierzchowski\"Jan\"rAzorAndrzej Zbierzchowski\"wt\"\"Panslavista\""
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) filoz. taki, który przyjęty z góry jako założenie niezależne od doświadczenia, a bazujące na sądzie rozumowym",
    "fetch_time": "2018-03-24T00:43:46Z",
    "title": "aprioryczny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- O naukach apriorycznych czyli rajonalnych (dedukcyjnych) i naukach aposteriorycznych czyli empirycznych (indukcyjnych).",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "WIADOMOŚCI WYDAWNICZE",
          "journal_title": "Ruch Filozoficzny",
          "date": "1938",
          "id": "7DjeDD0",
          "channel": "#kanal_prasa_inne",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": ""
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Otóż Gauss był przekonany o apriorycznym charakterze geometrii.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1995",
          "id": "k9adXle",
          "pub_title": "Filozofia matematyki : zarys dziejów",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Roman Murawski"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) związany z arystokracją\n: (1.2) charakterystyczny dla arystokratów, posiadający cechy przypisywane arystokratom lub arystokracji\n: (1.3) związany z arystokracją jako formą sprawowania rządów",
    "fetch_time": "2017-04-25T15:41:16Z",
    "title": "arystokratyczny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Dzięki niej mógł bywać w domach arystokratycznych, zwłaszcza u bardzo wpływowej Zofii z Branickich Odescalchi.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1995",
          "id": "A9RA9Qr",
          "pub_title": "Polacy w Rzymie : od czasów Mieszka I do Jana Pawła II",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Marek Borucki"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Również śluby, zwłaszcza wśród rodzin arystokratycznych, dawały możność manifestacji narodowej czy potwierdzenia polskości.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2005",
          "id": "VnxRZ76",
          "pub_title": "Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Andrzej Chwalba (red.)"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nskrót\n: (1.1) = wyżyna",
    "fetch_time": "2015-01-11T07:49:10Z",
    "title": "wyż.",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Niedługo stanie na szafce obok mojego kompa śliczny i nowy skaner Nikon cośtam 8000 ED/chyba/ stąd moje pytanie - raczej do praktyków jak najlepiej przygotować się do współpracy z wyż. /wym.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "skanowanie klisz???",
          "journal_title": "Usenet -- pl.rec.foto",
          "date": "21/12/2002",
          "id": "ONwX9QE",
          "channel": "#kanal_internet",
          "domain": "#typ_net_interakt",
          "authors": "\"Hubert\"sadki@poczta.onet.p\"pawelcio\"\"Jakub Jewuła\"\"Krzysztof Chrobak\"\"Marcin Sobczak\"\"Segoy\""
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni\n: (1.1) aspekt dokonany od budować",
    "fetch_time": "2017-09-18T05:46:01Z",
    "title": "wybudować",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W szwedzkiej stalowni Fegersta wybudowano oczyszczalnię obejmującą klarowanie w osadnikach ziemnych i filtrację pospieszną.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2002",
          "id": "pX2XAbA",
          "pub_title": "Oczyszczanie ścieków przemysłowych",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Bronisław Bartkiewicz"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- Linię kolejową Addis Abeba - Dżibuti wybudowano za rządów cesarza Menelika Drugiego, nazywanego w Etiopii Wielkim - rozpoczął Kasa Amanuel, tłumiąc z wysiłkiem ziewanie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1962",
          "id": "v8gdNp0",
          "pub_title": "Z panem Biegankiem w Abisynii",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Marian Brandys"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) dotyczący ojczyzny, charakteryzujący ojczyznę, wywodzący się z ojczyzny\n: (1.2) daw. dotyczący ojca, charakteryzujący ojca, wywodzący się od ojca, spokrewniony przez ojca",
    "fetch_time": "2018-02-03T13:35:50Z",
    "title": "ojczysty",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Ten symboliczny charakter katedry, historyczną otoczkę, pełną dziewiętnastowiecznego patosu, dobrze rozumieli współcześni, traktując królewska katedrę jako zwornik dziejów ojczystych.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2000",
          "id": "81VyDzz",
          "pub_title": "Symbolika i magia Krakowa",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Michał Rożek"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Tego ostatniego namawiali na odegranie sceny \"kierownik ożeniony z mową ojczystą robi skok w bok \".",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1993",
          "id": "5QD7qm5",
          "pub_title": "Dominika znaczy niedziela",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Maria Borowa"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) związany z marketem, dotyczący marketu",
    "fetch_time": "2014-08-24T12:46:21Z",
    "title": "marketowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Toż marketowy krasnal nazywany Świetym Mikołajem oburza każdego katolika.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "kto to jest ow rossa ?",
          "journal_title": "Forum Stanisława Michalkiewicza",
          "date": "24/07/2009",
          "id": "b1PE6kr",
          "channel": "#kanal_internet",
          "domain": "#typ_net_interakt",
          "authors": "Tuchaczewsky"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W dużych sklepach winka nie kupi– opowiada o swojej strategii na marketowy kryzys.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Kryzys marketowy",
          "journal_title": "Słowo Polskie Gazeta Wrocławska",
          "date": "31/07/2006",
          "id": "Blj1aAZ",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Magdalena Kozioł"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) ujemny",
    "fetch_time": "2014-10-06T22:38:30Z",
    "title": "minusowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Przypominano, że Tottenham przystępuje do sezonu z sześcioma minusowymi punktami, ukarany za malwersacje podatkowe związane z wypłatami dla zawodników.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "PIŁKA NOŻNA",
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "date": "29/05/1998",
          "id": "a1VXJen",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Dariusz Wołowski, Michał Pol, Olgierd Kwiatkowski"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Wprowadzenie do sprzedaży mięsa zamrożonego w porcjach kulinarnych wymagać będzie od handlu nowych inwestycji: szaf i lad zamrażalniczych, koniecznych do utrzymania minusowej temperatury.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Wszystko O MIĘSIE MROŻONM",
          "journal_title": "Poradnik Sprzedawcy Żywności",
          "date": "1973",
          "id": "Blr8P1Z",
          "channel": "#kanal_prasa_inne",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "TADEUSZ FELBURN"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik nieprzechodni dokonany (dk. brak)\n: (1.1) stać się starym",
    "fetch_time": "2014-03-09T00:53:26Z",
    "title": "postarzeć",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Samotny mężczyzna, postarzały i z pobrużdżoną twarzą, musiał nająć cieślę do pomocy przy montażu urządzeń.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1998",
          "id": "93ENwRd",
          "pub_title": "W czerwieni",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Magdalena Tulli"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Chwalili sobie to miejsce dziękując bogom, że naczelnik postarzały stracił ochotę do dalszych wędrówek.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1996",
          "id": "JDggo7m",
          "pub_title": "Przymierze",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Zofia Kossak"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) przym. od kąpielisko",
    "fetch_time": "2014-02-16T19:30:06Z",
    "title": "kąpieliskowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Przyjacielskie kontakty Brzesko utrzymuje także z Sovatą, niewielką miejscowością kąpieliskową w Rumunii, którą zamieszkuje około dziewięciu tysięcy mieszkańców.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Wymiana doświadczeń",
          "journal_title": "Gazeta Krakowska",
          "date": "07/08/2001",
          "id": "6q4o2jN",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "(apol)"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Odradzamy oba jazy w Myślenicach na Rabie i miejsca kąpieliskowe w Lubniu, Pcimiu i Stróży.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "34 razy zakaz",
          "journal_title": "Gazeta Krakowska",
          "date": "27/05/2004",
          "id": "R0zneBy",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "(rtk)"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) taki, który ma siny zarost na brodzie",
    "fetch_time": "2015-10-12T22:16:34Z",
    "title": "sinobrody",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Mieczysław Sinobrody, Komes bractwa jest instruktorem żeglarstwa i pracownikiem jednej z hut.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Czarny Rycerz jedzie na Grunwald",
          "journal_title": "Trybuna Śląska",
          "date": "14/07/2001",
          "id": "e4a11j0",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Ryszard Parka"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Wymieńmy tylko kilka, jak: „Śniadanie mistrzów albo żegnaj czarny poniedziałku”, „Galapagos”, „ Sinobrody”, „Hokus Pokus” czy „Trzęsienie czasu”.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Życie jednego sceptyka",
          "journal_title": "Słowo Polskie Gazeta Wrocławska",
          "date": "14/04/2007",
          "id": "j7JN9eq",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Wachowiak Katarzyna, Kucharski Krzysztof"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) taki, który pracując bierze, nabiera coś pod siebie",
    "fetch_time": "2013-08-02T11:57:07Z",
    "title": "podsiębierny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Na rysunku 10. 27 jest przedstawiony schemat opracowanego osprzętu podsiębiernego koparki o masie 15000 kg.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2000",
          "id": "dqJNneE",
          "pub_title": "Koparki: teoria i projektowanie",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Andrzej Dudczak"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Została ona ustalona na podstawie analizy statystycznej tych parametrów, którą objęto ponad 100 łyżek podsiębiernych oferowanych przez czołowych producentów koparek.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2000",
          "id": "3qvXovq",
          "pub_title": "Koparki: teoria i projektowanie",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Andrzej Dudczak"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni niedokonany (dk. domalować)\n: (1.1) malując, dodawać coś do istniejącego już obrazu",
    "fetch_time": "2015-09-09T00:00:27Z",
    "title": "domalowywać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Najłatwiej zbanalizować domalowując do niej obrazki skąd - inąd z niej samej wywiedzione.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Dokąd zmierza teatr telewizji",
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "date": "07/03/1995",
          "id": "Yax587b",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Tadeusz Nyczek"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Księżyc srebrzył mur i domalowywał dziwne cienie na płaskorzeźbach.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "2004",
          "id": "nPLLgj3",
          "pub_title": "Tkacz iluzji",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Ewa Białołęcka"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik jakościowy\n: (1.1) pojawiający się, działający, występujący, w nierównych odstępach czasu\n: (1.2) mający kształt, wygląd lub formę inną, nietypową dla obiektów danegom typu\n: (1.3) jęz. gram. taki, który nie podlega danej regule, odbiega od niej\n: (1.4) wojsk. nienależący do wojsk stałych, formowany doraźnie",
    "fetch_time": "2018-02-28T10:57:08Z",
    "title": "nieregularny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Otrzymał wówczas kształt nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem, który otaczają arkadowe krużganki i loggie - nad bramą od strony dziedzińca zamkowego.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1997",
          "id": "j7Jl3yN",
          "pub_title": "Górny Śląsk",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_inf-por",
          "authors": "Lech Szaraniec"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Wjeżdżaliśmy na obszerny plac o nieregularnym kształcie, otoczony budynkami rozmaitej wielkości.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "date": "1995",
          "id": "lxkp15R",
          "pub_title": "Polska jesień",
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Jan Józef Szczepański"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) rzecz. odprzym. od: Pakość",
    "fetch_time": "2015-05-07T01:32:37Z",
    "title": "pakoski",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "We wtorek 16 lutego orszak przebierańców odwiedzi ratusz oraz pakoskie szkoły.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Inowrocław: Do Pakości przybędzie \"koza kujawska\" z Tuczna",
          "journal_title": "Gazeta Pomorska",
          "date": "15/02/2010",
          "id": "qeJREJq",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "(dan)"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Przypomnijmy, że barokowy zespół Kalwarii Pakoskiej zaliczany jest do najcenniejszych zabytków sakralnych środkowej Polski.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "article_title": "Inowrocław: Konkurs plastyczny dla uczniów promujący Kalwarię Pakoską",
          "journal_title": "Gazeta Pomorska",
          "date": "28/12/2009",
          "id": "D6XB5Ow",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "(X)"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  }

]