Wikisłownik:Dodawanie przykładów/dane/035

Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
Skocz do: nawigacja, szukaj

[

  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) jęz. składający się z dwóch zgłosek",
    "fetch_time": "2014-09-05T22:42:25Z",
    "title": "dwuzgłoskowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Dwuzgłoskowy, zawsze bardzo głęboki i głośny dźwięk kontaktu głosowego \", , , \" oznacza, że gęś w następnej chwili wzbije się w powietrze.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Dziennik Polski",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Co mówią zwierzęta",
          "id": "NNpA9p3",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "",
          "date": "24/12/1999"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "gdzie V= samogłoska, -= kontekst,#= granica wyrazu, tzn. redukcja samogłosek następuje przed akcentem w sylabach wewnętrznych dwuzgłoskowego wyrazu a po akcencie na końcu wyrazu.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Studia Paedagogica I",
          "channel": "#kanal_prasa_inne",
          "article_title": "Jeszcze o prozodii połabskiej",
          "id": "7D24p5o",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Kazimierz Polański",
          "date": "2008"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik nieprzechodni niedokonany\n: (1.1) zmieniać stan skupienia z ciekłego na stały\n: (1.2) stawać się sztywnym, nieruchomieć, drętwieć\n: (1.3) stawać się mocniejszym, solidniejszym, wzmagać, nabierać sił, potęgi",
    "fetch_time": "2017-04-27T04:57:24Z",
    "title": "tężeć",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Wiadomo, sushi jest ohydne, a Azjaci tężeją z byle powodu, ale teraz syn musi wszystko odkręcać.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Pudełko ze szpilkami",
          "id": "X7QRoPx",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Grażyna Plebanek",
          "date": "2006"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Mróz brał, zaprawa tężała w szafliku i murarze popędzali chłopców podręcznych zacierając ręce z chłodu.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Chleb rzucony umarłym",
          "id": "j7ro64X",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Bogdan Wojdowski",
          "date": "1975"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik relacyjny\n: (1.1) związany z neurochirurgią",
    "fetch_time": "2016-10-08T20:29:43Z",
    "title": "neurochirurgiczny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Teraz przyszedł czas na oddział neurochirurgiczny- wylicza dyrektor.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Echo Dnia",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Będą drudzy w województwie",
          "id": "e4VpJk3",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Agata Dziekan",
          "date": "27/10/2007"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W próbach stosowania metod neurochirurgicznych w psychiatrii trzeba jednak zachować daleko idącą ostrożność i krytycyzm.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Melancholia",
          "id": "r27pRxL",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Antoni Kępiński",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni\n: (1.1) aspekt dokonany od: przesądzać",
    "fetch_time": "2015-09-19T22:47:39Z",
    "title": "przesądzić",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Los republiki weimarskiej i niemieckiej demokracji został definitywnie przesądzony.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Noc i mgła : Niemcy w okresie hitlerowskim",
          "id": "Vnxk3Jq",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Franciszek Ryszka",
          "date": "1997"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W ten sposób żołnierska przyszłość Kazimierza przesądzona została z woli najwyższej - ostatecznie i nieodwołalnie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Kordian i cham",
          "id": "j7O73ea",
          "domain": "#typ_lit_proza",
          "authors": "Leon Kruczkowski",
          "date": "1979"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik\n: (1.1) aspekt dokonany od: wysiadać",
    "fetch_time": "2017-06-27T02:13:00Z",
    "title": "wysiąść",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Jarzęcki mógł gdzieś wysiąść po drodze, na przykład w Krakowie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Czarny mercedes",
          "id": "5Ql1mbV",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Zygmunt Zeydler-Zborowski",
          "date": "2005"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- Mogły wysiąść hamulce, mógł nawalić układ kierowniczy, instalacja elektryczna - wyliczał odginając palce - aha, mogła jeszcze strzelić guma.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Góralskie tango",
          "id": "0X6oZlb",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Janusz Płoński, Maciej Rybiński",
          "date": "1978"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni niedokonany\n: (1.1) zdejmować koniowi podkowy",
    "fetch_time": "2015-06-27T23:06:10Z",
    "title": "rozkuwać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Lód na boisku rozkuwają żołnierze z Jednostek Nadwiślańskich.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "PIŁKA NOŻNA",
          "id": "9NXOyXd",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Tomasz Boenke",
          "date": "14/03/1996"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Nie rozkuwając pasażerów bandyci odjechali szarym mercedesem w kierunku Iwicznej.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Łupem bandytów padło ok. 200 tys. dolarów",
          "id": "e9B9LP8",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Jerzy Jachowicz; Katarzyna Kęsicka",
          "date": "06/03/1995"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) nierozłącznie z czymś związany, tkwiący w istocie, strukturze, naturze czegoś",
    "fetch_time": "2013-07-20T18:13:24Z",
    "title": "inherentny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Forma magiczna stanowiła inherentny składnik sposobów poznawania.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce",
          "id": "1ba05Or",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Zofia Mitosek (red.)",
          "date": "1992"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Jidam) oraz nad medytacją na brak inherentnej wrodzonej niezależnej egzystencji \".",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_internet",
          "article_title": "Dyskusja wikipedysty:Lalit/archiwum01",
          "pub_title": "Wikipedia.pl",
          "id": "X7Z5Vwx",
          "domain": "#typ_net_nieinterakt",
          "authors": "Lalit",
          "date": "02/04/2007"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) niemający równej, gładkiej, jednolitej powierzchni\n: (1.2) mający nieregularny kształt\n: (1.3) inny, różniący się pod względem wielkości, siły, natężenia\n: (1.4) mający zmienne tempo",
    "fetch_time": "2017-06-27T14:14:02Z",
    "title": "nierówny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Bo ciężkościom nierówne zmysłów mych krewkości, Jak słudzy od swych panów, pragną Twej lutości.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Renesans",
          "id": "X78L8lo",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Jerzy Ziomek",
          "date": "1995"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "W czasie nierównej walki plutonowy Pióro został ciężko ranny w głowę.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)",
          "id": "k9OoZwq",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Jerzy Przybylski",
          "date": "1999"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) przym. od kąt (w znaczeniu matematycznym)",
    "fetch_time": "2014-05-16T00:01:32Z",
    "title": "kątowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Liczbową wartość azymutu echa najczęściej określa się zliczając impulsy dostarczane przez specjalny przetwornik kątowo- cyfrowy sprzężony mechanicznie z wałem napędu anteny przekładnią 1: 1.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Parada radarów",
          "id": "936A7RD",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Zbigniew Czekała",
          "date": "1999"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Na tej podstawie szef Departamentu Piechoty, płk dypl. Józef Ćwiertniak, w piśmie skierowanym do szefa Departamentu Uzbrojenia, \"stwierdził celownik kątowy do ckm firmy",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej",
          "id": "R0j2EVm",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Piotr Matejuk",
          "date": "1997"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) o gruncie: taki, w którym się zapada, grzęźnie\n: (1.2) przen. o sprawie, problemie taki, w którym nie czujemy się pewnie i bezpiecznie",
    "fetch_time": "2016-10-25T14:42:33Z",
    "title": "grząski",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Brnąc przez chlupoczącą grząską łąkę zobaczyli profesora z dubeltówką na ramieniu i kierowcę, który triumfalnie podniósł pęk ubitego ptactwa.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Kamienne tablice",
          "id": "A9Vbxpy",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Wojciech Żukrowski",
          "date": "1994"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Ulica na wiosnę stanowiła jedną otchłań błota, i przez rzadką, grząską masę brnął nieszczęsny orszak.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Pożoga",
          "id": "g0QwXk8",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Zofia Kossak",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nzwiązek frazeologiczny\n: (1.1) mówić o kimś niepochlebnie",
    "fetch_time": "2013-07-31T17:13:01Z",
    "title": "źle mówić",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Źle mówi o publiczności Zachodniego Berlina, gdzie wystawił Marata/ Sada (po raz pierwszy na świecie, co mu dało światowy rozgłos).",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Raptularz (1965-67)",
          "id": "YxDY7vE",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Zbigniew Raszewski",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Maria Nitkowa źle mówiła o swoim mężu inżynierze, bo umarł zbyt wcześnie.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "REPORTAŻ",
          "id": "Oqoz9pE",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Wojciech Tochman",
          "date": "20/05/1994"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) trwający wiele miesięcy",
    "fetch_time": "2016-06-12T09:27:47Z",
    "title": "wielomiesięczny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Impreza w Cleveland jest wielkim finałem tej wielomiesięcznej fety.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "KOSZYKÓWKA. NBA All-Star Weekend 1997",
          "id": "BOaBYEZ",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Wojciech Michałowicz",
          "date": "10/02/1997"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Rozporządzenie podpisano po wielomiesięcznej dyskusji międzyresortowej.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Olej ze sklepobusa",
          "id": "olV9QaZ",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "",
          "date": "13/06/1992"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzysłówek\n: (1.1) mocno, bardzo, istotnie, żywo",
    "fetch_time": "2016-10-05T22:22:03Z",
    "title": "żywotnie",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "na temat pracy, płacy, budżetu, cen i ceł, czyli to wszystko, co żywotnie obchodzi obywateli.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "DYNAMITARDZI",
          "id": "dO438Jn",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Ernest Skalski",
          "date": "24/09/1992"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- Stany Zjednoczone zaczynają rozumieć, że stosunki z Ukrainą żywotnie ważne[ Ukraina - USA].",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Gazeta Wyborcza",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "USA WOBEC POLSKI I ŚWIATA",
          "id": "x7y0lxv",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Leszek Jesień",
          "date": "29/07/1993"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik przechodni\n: (1.1) aspekt dokonany od: owijać\nczasownik zwrotny owinąć się\n: (2.1) aspekt dokonany od: owijać się",
    "fetch_time": "2017-05-04T22:53:21Z",
    "title": "owinąć",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Każdego oddzielnie owinąć plasterkiem słoniny i kawałkiem ciasta.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "O obrotach losów i ciał",
          "id": "oozA5oR",
          "domain": "#typ_nklas",
          "authors": "Komar Michał",
          "date": "1998"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Kiedyś spotkałem w autobusie jadącym ze Lwowa do Warszawy dwie kobiety z Doniecka; przez całą Ukrainę wiozły one do Polski pięćdziesiąt emaliowanych garnków owiniętych w szary papier.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Pomarańczowy majdan",
          "id": "7D901wk",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Marcin Wojciechowski",
          "date": "2006"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) znajdujący się wokół teatru, odbywający się wokół teatru",
    "fetch_time": "2014-10-21T04:51:15Z",
    "title": "wokółteatralny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Co piszę gwoli przywrócenia proporcji, a nie negowania wartości zapisu Janickich, jednej z najciekawszych książek wokółteatralnych, jakie się ostatnio ukazały.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Polityka",
          "channel": "#kanal_prasa_tygodnik",
          "article_title": "Potwór z Wielopola",
          "id": "RXqE31a",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Jacek Sieradzki",
          "date": "14/10/2000"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) taki, który odnosi się do czegoś ogólnego, powszechnie obowiązującego\n: (1.2) taki, który odnosi się do czegoś zasadniczego, naczelnego",
    "fetch_time": "2017-04-26T04:32:46Z",
    "title": "generalny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Za głównego teoretyka strajku generalnego, a w niektórych interpretacjach nawet całego syndykalizmu rewolucyjnego, uchodzi bezpodstawnie Georges Sorel.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej : 1870-1914",
          "id": "lxk75ga",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Daniel Grinberg",
          "date": "1994"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Kryzys, który zrodził Treny, podważył optymistyczną wizję świata, ale nie zmienił generalnych zasad humanistycznej religijności Kochanowskiego.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Renesans",
          "id": "A97Z7k7",
          "domain": "#typ_nd",
          "authors": "Jerzy Ziomek",
          "date": "1995"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nczasownik\n: (1.1) wyciągać coś z określonego miejsca, tocząc to\n: (1.2) formować okrągły przedmiot na tokarce lub kole garncarskim\nczasownik zwrotny wytaczać się\n: (2.1) samodzielnie wyjeżdżać z określonego miejsca\n: (2.2) wychodzić skądś po pijanemu zataczając się",
    "fetch_time": "2015-05-16T14:21:32Z",
    "title": "wytaczać",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Ostrożnie sięga pod poduszkę i wyjmuje szklaną ampułkę, z której wytacza na dłoń białą tabletkę.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Dziura w niebie",
          "id": "ON5lY90",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Tadeusz Konwicki",
          "date": "1995"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Mowa o różnych bataliach wytaczanych prezydentowi Clintonowi.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Polityka po amerykańsku",
          "id": "3q6BgBq",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "Stanisław Głąbiński",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) mało inteligentny, głupi; naiwny, mało rozsądny\n: (1.2) daw. hardy, zuchwały\n: (1.3) daw. zbrojny\n: (1.4) reg. gw. gór. dumny, pyszny",
    "fetch_time": "2017-04-26T00:39:33Z",
    "title": "durny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "A pszczoły uciekają przed dymem, durne one, miast wbić żądło w wiedźmińską rzyć, która spuchnie naonczas jak każda inna.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Miecz przeznaczenia",
          "id": "y6oLR78",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Andrzej Sapkowski",
          "date": "1992"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "- Czyż w inny sposób mogłem zmusić tych cywilnych durni do podporządkowania się nakazom racji stanu?",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Rozmowy z katem",
          "id": "aErBjLd",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Kazimierz Moczarski",
          "date": "1996"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) związany z kardamonem, dotyczący kardamonu\n: (1.2) kulin. przyprawiony kardamonem, o smaku kardamonu",
    "fetch_time": "2014-03-02T09:57:46Z",
    "title": "kardamonowy",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Orzeźwiający krem do ciała dodaje energii i rześkości, dzięki olejkom eterycznym: pomarańczowemu, kardamonowemu, rumiankowemu, goździkowemu, grejpfrutowemu, cytrynowemu i eukaliptusowemu.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Dziennik Polski",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Konkurs z Oriflame",
          "id": "3lqwPgN",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "",
          "date": "20/01/2005"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Jemy ciapaty z dhalem i jest oczywiście czaj pełen mocnego kardamonowego zapachu.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "journal_title": "Dziennik Polski",
          "channel": "#kanal_prasa_dziennik",
          "article_title": "Płaczące kozy",
          "id": "6LYyOgD",
          "domain": "#typ_publ",
          "authors": "",
          "date": "21/04/2001"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  },
  {
    "definitions": "\nprzymiotnik\n: (1.1) med. taki, który jest niemożliwy do wyleczenia\n: (1.2) przen. książk. taki, którego nie można zmienić lub przezwyciężyć",
    "fetch_time": "2016-06-05T18:40:22Z",
    "title": "nieuleczalny",
    "examples": [
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Władimir zmarł w styczniu 1916 roku na nieuleczalną jeszcze wówczas gruźlicę.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Saga rodu Słonimskich",
          "id": "Vn2kbaj",
          "domain": "#typ_fakt",
          "authors": "Janina Kumaniecka",
          "date": "2003"
        },
        "verificator": "None"
      },
      {
        "bad_example": false,
        "correct_num": "None",
        "example": "Choć z drugiej strony, bywają przypadłości i w dotyku nieuleczalne.",
        "good_example": false,
        "orphan": null,
        "source": {
          "channel": "#kanal_ksiazka",
          "pub_title": "Na lądach i morzach : opisy i opowiadania",
          "id": "A943Rjy",
          "domain": "#typ_lit",
          "authors": "Zbigniew Kruszyński",
          "date": "1999"
        },
        "verificator": "None"
      }
    ]
  }

]