Wikisłownik:Narzędzia/Edytor tłumaczeń: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Uruchomienie narzędzia następuje po kliknięciu na przycisk „(edytuj)” umieszczony obok napisu '''tłumaczenia''' w hasłach polskich. Jeżeli takiego przycisku nie ma, może to oznaczać, że hasło zawiera błędy w wikiskładni, które należy naprawić w zwyczajnym trybie edycji (zakładka „Edytuj” u góry strony). Upewnij się, że istnieją pola {{s|tłumaczenia}} i {{s|znaczenia}}, oraz że w polu znaczeń znajduje się co najmniej jedna definicja i że wszystkie definicje rozpoczyna numeracja w postaci „(1.1)”. Bardziej szczegółowo w [[WS:Zasady tworzenia haseł]].
 
Narzędzie analizuje wikikod strony w trakcie uruchamiania. Jeżeli zostaną wykryte problemy dot. nieprawidłowej składni, użytkownik zostanie ostrzeżony i dalsze ładowanie edytora wstrzymane. Innym czynnikiem prowadzącym do przerwania jego pracy jest wykonanie edycji na tej samej stronie w międzyczasie przez innego użytkownika. W tym wypadku narzędzie ostrzega, że aktualna wersja wyświetlona na ekranie nie jest ostatnią i należy przeładować stronę.
 
W wypadku pomyślnego załadowania edytor umieszcza listę tłumaczeń (o ile nie była pusta) wewnątrz formularza wraz z pozostałymi elementami, które szerzej opisano w poniższych sekcjach. Każdy przycisk w interfejsie głównym ma dołączony dymek informacyjny – wyświetlany po najechaniu kursorem na element i odczekaniu krótkiej chwili – krótko objaśniający jego przeznaczenie.
{{clear}}
 
; Selektor językajęzyków
 
[[Plik:Edytor tłumaczeń (selektor).png|thumb|Wybór języka]]
[[Plik:Edytor tłumaczeń (składnia).png|thumb|Wprowadzanie tłumaczeń]]
 
W tym obszarze pojawiają się pary pól w poziomie – po jednej parze na każde znaczenie opisane w haśle. Dłuższe przechowuje poszczególne tłumaczenia oddzielone przecinkami jedne od drugich. Krótsze odwzorowuje odpowiadające im [[:Kategoria:Szablony skrótów - gramatyka|kwalifikatory gramatyczne]], typowo określenia rodzajów: „m” – męski; „ż” – żeński; „n” – nijaki („f” jest aliasem dla „ż”). Po przetworzeniu przez narzędzie każde tłumaczenie staje się linkiem do odpowiadającej mu strony w Wikisłowniku, przykładowo:
 
* Pierwsze pole: <code>[[gato]], [[casa]], [[perro]]</code>
* Drugie pole: <code>,m,</code> (zauważ, że są tu trzy elementy, jednak pierwszy i ostatni to puste ciągi znaków)
* Wynik (wikikod): <code><nowiki>[[por qué]], [[avión]] {{m}}, [[de]] [[vidrio]]</nowiki></code>
 
Edytor automatycznie wnioskuje wybranie tryby wprowadzania wikikodu, gdy dane tłumaczenie zawiera nawiasy kwadratowe („[]” – dla linków), nawiasy okrągłe („{}” – dla transliteracji lub dookreśleń), nawiasy ostrokątne („<>” – dla przypisów) lub klamry („{}” – dla szablonów).
 
Szczególny przypadek stanowią istniejące tłumaczenia zawierające błędy składniowe. Po przejściu na ich tryb edycji narzędzie generuje jedno większe pole, bez rozróżnienia względem poszczególnych znaczeń. Doświadczony użytkownik może naprawić w ten sposób felernie sformatowane tłumaczenie, zwracając uwagę na właściwe rozmieszczenie średników oraz numeracji.
 
Przycisk „(klawiatura ekranowa)” otwiera okno z zestawem znaków odpowiadających różnym systemom pisma. Kliknięcie na wybrany znak skutkuje wstawieniem go w miejscu kursora w ostatnio aktywnym polu wprowadzania tekstu.
 
[[Plik:Edytor tłumaczeń (podgląd).png|thumb|Obszar podglądu tłumaczeń]]
 
W następstwie wprowadzenia zmian w obszarze edycji należy kliknąć „Pokaż podgląd”. Edytor wygeneruje podgląd na podstawie wynikowego wikikodu (zob. poprzednią sekcję). Podgląd odwzorowuje ostateczny stan pola tłumaczeń po zapisaniu zmian. Zmienione pozycje na liście tłumaczeń odznaczają się symbolem widocznym w lewym marginesie, odpowiednio: „'''+'''” – tłumaczenie dodane; „m” – tłumaczenie zmodyfikowane; „'''✕'''” – tłumaczenie usunięte; „'''{{red|!}}'''” – tłumaczenie z błędami składni lub dot. niewspieranego języka.
 
Przy każdym tłumaczeniu w podglądzie widnieją przyciski:
 
* „(edytuj)”: przejdź w tryb edycji tego języka
* „(usuń)”: usuń ten język z listy tłumaczeń
* „(przywróć)” (domyślnie ukryty): nie usuwaj języka uprzednio oznaczonego do usunięcia
* „(język)”: zmień nazwę języka, zachowując istniejące tłumaczenia (otwiera okno dialogowe z selektorem języka)
* „(wstrzymaj)” (domyślnie ukryty): anuluj generowanie podglądu; zamiast niego zostanie umieszczony wikikod
 
{{clear}}
; Zapisywanie zmian
 
[[Plik:Edytor tłumaczeń (zapisywanie).png|thumb|OpisZapisywanie zmian]]
 
Wykonanie dowolnych zmian zmieniających stan listy tłumaczeń skutkuje aktywowaniem przycisków „Wykaz zmian”, „Zapisz” oraz „Wyczyść”. Pierwszy otwiera w nowym oknie porównanie strony przed i po ewentualnym zapisaniu zmian. Ostatni anuluje wszystkie wprowadzone zmiany i sprowadza formularz do stanu początkowego; wymaga potwierdzenia od użytkownika. Przycisk „Zapisz” ostatecznie zatwierdza i wprowadza zmiany do hasła, następnie przeładowując stronę. Typowym problemem napotkanym w tej fazie jest wystąpienie konfliktu edycji z innym użytkownikiem zmieniającym treść strony w tym samym czasie.
 
Narzędzie automatycznie uzupełnia opis zmian na podstawie wykonanych działań. Mogą to być działania zarówno zatwierdzone przez użytkownika, jak i wykonane automatycznie przez narzędzie wskutek przeglądu i naprawy typowych błędów (w tym nieprawidłowe sortowanie tłumaczeń). Przycisk „(edytuj)” udostępnia dodatkowe pole wprowadzania tekstu, w którym można podać własny opis zmian. Ten opis zostanie dołączony do automatycznie wygenerowanego opisu.
 
{{clear}}

Menu nawigacyjne