Moduł:nagłówek języka

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Moduł wykorzystywany przez szablon {{nagłówek języka}}. Zobacz też: /dane.
local p = {

main = function( frame )
	local args = frame:getParent().args
	
	local myTitle, myString, myLanguage, anchorEncode = mw.title, string, mw.language.new( 'pl' ), mw.uri.anchorEncode
	
	local page = myTitle.getCurrentTitle() -- tworzy obiekt dla obecnej strony
	local ns = page:inNamespace( 0 )       -- strona znajduje się w głównej przestrzeni?
	local title = page.text
	local kat = ''
	local isDictPage = ((mw.ustring.find(title, 'Słownik ', 1, true)) == 1)
	
	if ns and not isDictPage then
		local pattern = "%({{" ..
			myString.gsub( args[ 'długa' ], "[()-]", "%%%1" ) ..
			".-}}%) ==.-{{znaczenia}}(.-)"
		
		-- następne pole po "znaczeniach"
		if args[ 'krótka' ] == "staroegipski" then
			pattern = pattern .. "{{determinatywy}}"
		elseif args[ 'krótka' ] == "znak chiński" then
			pattern = pattern .. "{{etymologia}}"
		else
			pattern = pattern .. "{{odmiana}}"
		end

		-- pobiera zawartość pola "znaczenia"
		local znaczenia = page.exists
			and myString.match( page:getContent() or '', pattern )
			or  nil
		
		local isFlex, notFlex = false, false
		local kat_table = {}

		if znaczenia then
			local headers
			
			-- wyłącznie nagłówki (wiersze nierozpoczynające się od znaku ":")
			for w in myString.gfind( znaczenia, "\n'*([^:]+)\n: %(%d%.1%)" ) do
				-- znaleziono szablon w postaci {{forma...}}
				if myString.sub( w, 1, 7 ) == '{{forma' then
					isFlex = true
				else
					notFlex = true
					
					-- zob. [[Module:nagłówek języka/dane]]
					headers = headers or require( 'Module:nagłówek języka/dane' )
					
					for _, v in ipairs( headers ) do
						-- nazwa kategorii dla danej części mowy
						local kat_name = myLanguage:ucfirst( args[ 'długa' ] or '' ) .. ' - ' .. v[ 2 ]
						
						if
							myString.match( w, v[ 1 ] ) and
							myTitle.new( kat_name, 'Kategoria' ).exists
						then
							kat_table[ #kat_table + 1 ] = '[[Kategoria:' .. kat_name .. ']]'
						end
					end
				end
			end
		end

		if isFlex and not notFlex then
			local flex_kat = args[ 'krótka' ] .. ' (formy fleksyjne)'
			
			kat = myTitle.new( flex_kat, 'Kategoria' ).exists
				and '[[Kategoria:' .. flex_kat .. ']]'
				or  ''
		else
			local aTergo = require 'Moduł:a tergo'
			
			kat = '[[Kategoria:' ..
				( args.kat_indeks or args[ 'krótka' ] .. ' (indeks)' ) ..
				']]' .. (
					( args.a_tergo ~= 'nie' )
						and aTergo.categorize( args[ 'krótka' ], title )
						or  ''
				) .. (
					( #kat_table ~= 0 )
						and table.concat( kat_table )
						or  ''
				)
		end
	end

	local span_k1, span_k2, span_k3, span_k4
	local span_a1, span_a2, span_a3
	
	span_k1 = mw.html.create( 'span' )
		:addClass(
			'lang-code primary-lang-code lang-code-' ..
			( args.kod or '' ) ..
			( ( args.termin_obcy == 'tak' )
				and ' no-headline-links'
				or  ''
			)
		)
		:attr( 'id', anchorEncode( args.kod or '' ) )
	
	if args.kod2 and args.kod2 ~= '' then
		span_k2 = span_k1:tag( 'span' )
			:addClass( 'lang-code' )
			:attr( 'id', anchorEncode( args.kod2 ) )
			
		if args.kod3 and args.kod3 ~= '' then
			span_k3 = span_k2:tag( 'span' )
				:addClass( 'lang-code' )
				:attr( 'id', anchorEncode( args.kod3 ) )
				
			if args.kod4 and args.kod4 ~= '' then
				span_k4 = span_k3:tag( 'span' )
					:addClass( 'lang-code' )
					:attr( 'id', anchorEncode( args.kod4 ) )
			end
		end
	end
	
	if args.alias and args.alias ~= '' then
		span_a1 = ( span_k4 or span_k3 or span_k2 or span_k1 )
			:tag( 'span' )
				:addClass( 'lang-alias' )
				:attr( 'id', anchorEncode( title .. ' (' .. args.alias .. ')' ) )
			
		if args.alias2 and args.alias2 ~= '' then
			span_a2 = span_a1:tag( 'span' )
				:addClass( 'lang-alias' )
				:attr( 'id', anchorEncode( title .. ' (' .. args.alias2 .. ')' ) )
				
			if args.alias3 and args.alias3 ~= '' then
				span_a3 = span_a2:tag( 'span' )
					:addClass( 'lang-alias' )
					:attr( 'id', anchorEncode( title .. ' (' .. args.alias3 .. ')' ) )
			end
		end
	end

	( span_a3 or span_a2 or span_a1 or span_k4 or span_k3 or span_k2 or span_k1 )
		:wikitext(
			'[[' ..
			( args.link or ':Kategoria:' .. myLanguage:ucfirst( args[ 'długa' ] or '' ) ) ..
			'|' ..
			( args[ 'tytuł' ] or args[ 'długa' ] or '' ) ..
			']]'
		)
	
	return tostring( span_k1 ) .. kat

end }

return p