Indeks:Starogrecki - Najpopularniejsze słowa

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

524 najpopularniejszych starogreckich słów w opracowaniu Dickinson College pod przewodnictwem Christophera Francese w latach 2012–13, z dodatkiem polskiego tłumaczenia w 2014. Opublikowane na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-SA 3.0). Oryginalna lista znajduje się pod tym linkiem, komentarze odnośnie kompilacji listy oraz użytych źrodeł można przeczytać tutaj.

słowo miejsce część mowy grupa semantyczna
1 rodzajnik określony zaimki
αὐτός 2 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
καί 3 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
δέ 4 spójnik: współrzędny partykuły
τίς 5 zaimek zaimki
εἰμί 6 czasownik: nieregularny człowieczeństwo i istnienie
οὗτος 7 zaimek zaimki
8 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
ἐν 9 przyimek kierunek
μέν...δέ 10 spójnik: współrzędny partykuły
τις 11 zaimek zaimki
ὅς 12 zaimek zaimki
γάρ 13 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
οὐ 14 przysłówek spójniki/przysłówki
λέγω 15 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy pisanie i mówienie
ὡς 16 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
τε 17 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
εἰς 18 przyimek kierunek
ἐπί 19 przyimek kierunek
κατά 20 przyimek kierunek
ἐγώ 21 zaimek zaimki
πρός 22 przyimek kierunek
γίγνομαι 23 czasownik: deponens człowieczeństwo i istnienie
ἐάν 24 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
διά 25 przyimek przyimki bezkierunkowe
ἀλλά 26 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
πᾶς 27 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna miary i liczby
ἔχω 28 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy branie i dawanie
ἐκ 29 przyimek kierunek
πολύς 30 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna miary i liczby
περί 31 przyimek kierunek
μή 32 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
ὅστις 33 zaimek zaimki
ἄν 34 przysłówek partykuły
σύ 35 zaimek zaimki
ἀνά 36 przyimek kierunek
ὅτι 37 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
εἰ 38 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
ἄλλος 39 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
ἀπό 40 przyimek kierunek
φημί 41 czasownik: -μι pisanie i mówienie
ὑπό 42 przyimek kierunek
ποιέω 43 czasownik: kontrahowany praca i odpoczynek
οὖν 44 przysłówek partykuły
λόγος 45 rzeczownik: 2 deklinacja pisanie i mówienie
παρά 46 przyimek kierunek
οὕτως 47 przysłówek spójniki/przysłówki
πρότερος 48 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja czas
θεός 49 rzeczownik: 2 deklinacja religia
μετά 50 przyimek przyimki bezkierunkowe
ἑαυτοῦ 51 zaimek zaimki
μέγας 52 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
οὐδέ 53 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
ἐκεῖνος 54 zaimek zaimki
τοιοῦτος 55 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
οὐδείς 56 zaimek zaimki
εἶπον 57 czasownik: nieregularny pisanie i mówienie
ἀγαθός 58 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja etyka i moralność
γε 59 przysłówek partykuły
δή 60 przysłówek partykuły
πόλις 61 rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- państwo i społeczeństwo
εἷς 62 liczebnik: główny miary i liczby
ἵημι 63 czasownik: -μι praca i odpoczynek
δέω 64 czasownik: kontrahowany branie i dawanie
ἄνθρωπος 65 rzeczownik: 2 deklinacja człowieczeństwo i istnienie
ὁράω 66 czasownik: kontrahowany zmysły i uczucia
μόνος 67 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
οὔτε 68 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
οἷος 69 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
λαμβάνω 70 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną branie i dawanie
δοκέω 71 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy umysł, postrzeganie i uczenie się
ἕτερος 72 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
κακός 73 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ἀνήρ 74 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna człowieczeństwo i istnienie
ἐπεί 75 spójnik: podrzędny czas
ὅσος 76 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
καλέω 77 czasownik: kontrahowany pisanie i mówienie
σῶμα 78 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy części ciała
δεῖ 79 czasownik: bezosobowy etyka i moralność
ὥσπερ 80 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
δίδωμι 81 czasownik: -μι branie i dawanie
ἔτι 82 przysłówek czas
φύσις 83 rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- porządek świata
μικρός 84 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
δύναμαι 85 czasownik: bezosobowy praca i odpoczynek
ὥστε 86 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
ἀρχή 87 rzeczownik: 1 deklinacja czas
ἕκαστος 88 zaimek zaimki
ἡμέρα 89 rzeczownik: 1 deklinacja porządek świata
φύω 90 czasownik: -ω temat samogłoskowy porządek świata
ἅπας 91 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna miary i liczby
ὅμοιος 92 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
νῦν 93 przysłówek czas
γῆ 94 rzeczownik: 1 deklinacja ziemia
δύναμις 95 rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- wojna i pokój
καλός 96 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
κύριος 97 rzeczownik: 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
μᾶλλον 98 przysłówek spójniki/przysłówki
ὅδε 99 zaimek zaimki
ὅλος 100 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
μέρος 101 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- miary i liczby
ἄρα 102 przysłówek partykuły
ἐμός 103 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
χράομαι 104 czasownik: deponens państwo i społeczeństwo
δύο 105 liczebnik: główny miary i liczby
χρόνος 106 rzeczownik: 2 deklinacja czas
ἴσος 107 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
ὅταν 108 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
μόνον 109 przysłówek spójniki/przysłówki
οἶδα 110 czasownik: nieregularny umysł, postrzeganie i uczenie się
βασιλεύς 111 rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως państwo i społeczeństwo
112 wykrzyknik partykuły
βούλομαι 113 czasownik: deponens zmysły i uczucia
φαίνω 114 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną pokazywanie i znajdowanie
γράφω 115 czasownik: -ω temat wargowy pisanie i mówienie
φέρω 116 czasownik: nieregularny praca i odpoczynek
ψυχή 117 rzeczownik: 1 deklinacja człowieczeństwo i istnienie
μηδείς 118 zaimek zaimki
αἴτιος 119 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja prawo i sądownictwo
πάλιν 120 przysłówek kierunek
μάλιστα 121 przysłówek spójniki/przysłówki
ὑπάρχω 122 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy człowieczeństwo i istnienie
ἄρχω 123 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy czas
γυνή 124 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna człowieczeństwo i istnienie
ποτε 125 przysłówek czas
ἵνα 126 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
ὄνομα 127 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy pisanie i mówienie
ὑπέρ 128 przyimek przyimki bezkierunkowe
ἤδη 129 przysłówek czas
πατήρ 130 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna rodzina, przyjaźń, dom
ἀκούω 131 czasownik: -ω temat samogłoskowy zmysły i uczucia
γένος 132 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- rodzina, przyjaźń, dom
τόπος 133 rzeczownik: 2 deklinacja ziemia
πράσσω 134 czasownik: -ω temat zębowy praca i odpoczynek
πρῶτος 135 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
εὑρίσκω 136 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy pokazywanie i znajdowanie
παῖς 137 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy rodzina, przyjaźń, dom
ἔρχομαι 138 czasownik: deponens ruch
υἱός 139 rzeczownik: 2 deklinacja rodzina, przyjaźń, dom
ὕδωρ 140 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy porządek świata
ἴδιος 141 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
σός 142 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
γιγνώσκω 143 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy umysł, postrzeganie i uczenie się
τυγχάνω 144 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną człowieczeństwo i istnienie
ἵστημι 145 czasownik: -μι praca i odpoczynek
ἅμα 146 przysłówek czas
ἄγω 147 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy ruch
τρόπος 148 rzeczownik: 2 deklinacja charakterystyka
μήτε 149 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
μέσος 150 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
ἀλλήλων 151 zaimek zaimki
ἀεί 152 przysłówek czas
φίλος 153 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja rodzina, przyjaźń, dom
συμβαίνω 154 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną rodzina, przyjaźń, dom
ἔργον 155 rzeczownik: 2 deklinacja praca i odpoczynek
πλέω 156 czasownik: kontrahowany państwo i społeczeństwo
τότε 157 przysłówek czas
μήν 158 przysłówek partykuły
χρή 159 czasownik: bezosobowy etyka i moralność
δείκνυμι 160 czasownik: -μι pokazywanie i znajdowanie
ζῷον 161 rzeczownik: 2 deklinacja zwierzęta i rośliny
πρᾶγμα 162 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy praca i odpoczynek
ἐναντίος 163 przyimek kierunek
τίθημι 164 czasownik: -μι praca i odpoczynek
εἶδον 165 czasownik: nieregularny zmysły i uczucia
χείρ 166 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy części ciała
μηδέ 167 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
ὀλίγος 168 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
νόμος 169 rzeczownik: 2 deklinacja prawo i sądownictwo
κοινός 170 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
οἴομαι 171 czasownik: deponens umysł, postrzeganie i uczenie się
κινέω 172 czasownik: kontrahowany ruch
πάσχω 173 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy życie i śmierć
πῶς 174 przysłówek zaimki
ὅσπερ 175 zaimek zaimki
τοσοῦτος 176 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
σύν 177 przyimek przyimki bezkierunkowe
εἶτα 178 przysłówek spójniki/przysłówki
ἀληθής 179 przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες etyka i moralność
δίκαιος 180 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja prawo i sądownictwo
μέλλω 181 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną zmysły i uczucia
ἐθέλω 182 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną zmysły i uczucia
λοιπός 183 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
ἀνάγκη 184 rzeczownik: 1 deklinacja porządek świata
ὅτε 185 spójnik: podrzędny czas
δεύτερος 186 liczebnik: główny miary i liczby
πόλεμος 187 rzeczownik: 2 deklinacja wojna i pokój
χώρα 188 rzeczownik: 1 deklinacja ziemia
ζάω 189 czasownik: kontrahowany życie i śmierć
πλῆθος 190 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- państwo i społeczeństwo
ἥλιος 191 rzeczownik: 2 deklinacja porządek świata
αἰτία 192 rzeczownik: 1 deklinacja prawo i sądownictwo
πείθω 193 czasownik: -ω temat zębowy pisanie i mówienie
πάρειμι 194 czasownik: nieregularny człowieczeństwo i istnienie
πλεῖστος 195 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
εἶδος 196 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- miary i liczby
ὅπως 197 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
τρεῖς 198 liczebnik: główny miary i liczby
βίος 199 rzeczownik: 2 deklinacja życie i śmierć
νομίζω 200 czasownik: -ω temat zębowy
κύκλος 201 rzeczownik: 2 deklinacja miary i liczby
πάθος 202 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- zmysły i uczucia
πρό 203 przyimek czas
ὀνομάζω 204 czasownik: -ω temat zębowy pisanie i mówienie
μέντοι 205 przysłówek partykuły
ἀρετή 206 rzeczownik: 1 deklinacja etyka i moralność
ὑμέτερος 207 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
ἔτος 208 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- czas
ἀντί 209 przyimek kierunek
ναῦς 210 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna praca i odpoczynek
τρίτος 211 liczebnik: główny miary i liczby
πνεῦμα 212 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy ziemia
ὀρθός 213 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
θάλασσα 214 rzeczownik: 1 deklinacja ziemia
διαφέρω 215 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną praca i odpoczynek
μέχρι 216 spójnik: podrzędny czas
δόξα 217 rzeczownik: 1 deklinacja etyka i moralność
κεφαλή 218 rzeczownik: 1 deklinacja części ciała
πῦρ 219 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy porządek świata
ἐλάσσων 220 przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον miary i liczby
πούς 221 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy części ciała
ἱερός 222 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja religia
εὐθύς 223 przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ miary i liczby
εἶμι 224 czasownik: -μι ruch
ταχύς 225 przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ charakterystyka
ποταμός 226 rzeczownik: 2 deklinacja ziemia
οὐσία 227 rzeczownik: 1 deklinacja rodzina, przyjaźń, dom
ἀριθμός 228 rzeczownik: 2 deklinacja miary i liczby
ὕστερος 229 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja kierunek
φυλάσσω 230 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy wojna i pokój
καιρός 231 rzeczownik: 2 deklinacja czas
οἰκέω 232 czasownik: kontrahowany rodzina, przyjaźń, dom
ἀμφότερος 233 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
σημεῖον 234 rzeczownik: 2 deklinacja pokazywanie i znajdowanie
παρέχω 235 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy branie i dawanie
ἑκάτερος 236 zaimek zaimki
δηλόω 237 czasownik: kontrahowany pokazywanie i znajdowanie
οἰκεῖος 238 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja rodzina, przyjaźń, dom
κελεύω 239 czasownik: -ω temat samogłoskowy prawo i sądownictwo
τέλος 240 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- życie i śmierć
ἡγέομαι 241 czasownik: deponens umysł, postrzeganie i uczenie się
ἄξιος 242 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja etyka i moralność
243 przysłówek partykuły
δῆλος 244 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja pokazywanie i znajdowanie
τοίνυν 245 przysłówek partykuły
πολέμιος 246 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja wojna i pokój
ἔρομαι 247 czasownik: deponens pisanie i mówienie
ἀδελφός 248 rzeczownik: 2 deklinacja rodzina, przyjaźń, dom
μέγεθος 249 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- miary i liczby
εἴτε 250 spójnik: współrzędny spójniki/przysłówki
κεῖμαι 251 czasownik: deponens praca i odpoczynek
πολλάκις 252 przysłówek czas
πίνω 253 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną zmysły i uczucia
χάρις 254 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy etyka i moralność
ἔπειτα 255 przysłówek czas
ζητέω 256 czasownik: kontrahowany pokazywanie i znajdowanie
σχῆμα 257 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy miary i liczby
τροφή 258 rzeczownik: 1 deklinacja życie i śmierć
μανθάνω 259 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną umysł, postrzeganie i uczenie się
ἐνταῦθα 260 przysłówek kierunek
φεύγω 261 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy ruch
ἵππος 262 rzeczownik: 2 deklinacja zwierzęta i rośliny
κόσμος 263 rzeczownik: 2 deklinacja porządek świata
αἷμα 264 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy części ciała
αἱρέω 265 czasownik: kontrahowany branie i dawanie
προστίθημι 266 czasownik: -μι branie i dawanie
ἀξιόω 267 czasownik: kontrahowany etyka i moralność
ἕως 268 spójnik: podrzędny czas
νέος 269 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ἔοικα 270 czasownik: nieregularny charakterystyka
κἄν 271 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
καθίστημι 272 czasownik: -μι praca i odpoczynek
τέχνη 273 rzeczownik: 1 deklinacja państwo i społeczeństwo
χρῆμα 274 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy państwo i społeczeństwo
σῴζω 275 czasownik: -ω temat zębowy pomoc i bezpieczeństwo
πέμπω 276 czasownik: -ω temat wargowy ruch
φωνή 277 rzeczownik: 1 deklinacja zmysły i uczucia
ἕνεκα 278 przyimek przyimki bezkierunkowe
ἀπόλλυμι 279 czasownik: -μι życie i śmierć
θάνατος 280 rzeczownik: 2 deklinacja życie i śmierć
νύξ 281 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy porządek świata
ὁδός 282 rzeczownik: 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
ἔθνος 283 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- państwo i społeczeństwo
ἀποδίδωμι 284 czasownik: -μι branie i dawanie
νοῦς 285 rzeczownik: 2 deklinacja umysł, postrzeganie i uczenie się
μένω 286 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną ruch
ἀποθνῄσκω 287 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy życie i śmierć
πάνυ 288 przysłówek spójniki/przysłówki
εὖ 289 przysłówek spójniki/przysłówki
κρίνω 290 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną prawo i sądownictwo
ἀναιρέω 291 czasownik: kontrahowany wojna i pokój
μακρός 292 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
ἥκω 293 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy ruch
ἡδονή 294 rzeczownik: 1 deklinacja praca i odpoczynek
μήτηρ 295 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna rodzina, przyjaźń, dom
δεινός 296 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
διαφορά 297 rzeczownik: 1 deklinacja prawo i sądownictwo
κρατέω 298 czasownik: kontrahowany państwo i społeczeństwo
δῆμος 299 rzeczownik: 2 deklinacja człowieczeństwo i istnienie
οὐρανός 300 rzeczownik: 2 deklinacja porządek świata
ἕπομαι 301 czasownik: deponens ruch
ἥσσων 302 przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον charakterystyka
ὄρος 303 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- ziemia
πλήν 304 przyimek przyimki bezkierunkowe
τέτταρες 305 liczebnik: główny miary i liczby
δυνατός 306 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
οἶκος 307 rzeczownik: 2 deklinacja rodzina, przyjaźń, dom
ἄριστος 308 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja etyka i moralność
ῥᾴδιος 309 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ἀφαιρέω 310 czasownik: kontrahowany branie i dawanie
τύχη 311 rzeczownik: 1 deklinacja życie i śmierć
φανερός 312 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zmysły i uczucia
πρόσωπον 313 rzeczownik: 2 deklinacja części ciała
πιστεύω 314 czasownik: -ω temat samogłoskowy zmysły i uczucia
διδάσκω 315 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy umysł, postrzeganie i uczenie się
ἄνω 316
τάσσω 317 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy państwo i społeczeństwo
ὀφθαλμός 318 rzeczownik: 2 deklinacja części ciała
δέχομαι 319 czasownik: deponens rodzina, przyjaźń, dom
ἀφικνέομαι 320 czasownik: deponens ruch
ἱκανός 321 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja pomoc i bezpieczeństwo
ἐργάζομαι 322 czasownik: deponens praca i odpoczynek
μάχη 323 rzeczownik: 1 deklinacja wojna i pokój
τρέφω 324 czasownik: -ω temat wargowy życie i śmierć
ἀδύνατος 325 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
ἀκριβής 326 przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες miary i liczby
που 327 przysłówek partykuły
ὅθεν 328 przysłówek kierunek
στόμα 329
χωρίς 330 przysłówek kierunek
κρείσσων 331 przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον charakterystyka
βραχύς 332 przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ charakterystyka
ἰσχυρός 333 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ἀλήθεια 334 rzeczownik: 1 deklinacja etyka i moralność
δίκη 335 rzeczownik: 1 deklinacja prawo i sądownictwo
χωρίον 336 rzeczownik: 2 deklinacja ziemia
ἡδύς 337 przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ charakterystyka
νόσος 338 rzeczownik: 2 deklinacja życie i śmierć
λίθος 339 rzeczownik: 2 deklinacja ziemia
παλαιός 340 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ἀφίημι 341 czasownik: -μι branie i dawanie
ἄλλως 342 przysłówek zaimki
πρᾶξις 343 rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- praca i odpoczynek
σαφής 344 przymiotnik: 3 deklinacja -ης, -ες pokazywanie i znajdowanie
σοφός 345 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
νικάω 346 czasownik: kontrahowany wojna i pokój
ὁμολογέω 347 czasownik: kontrahowany prawo i sądownictwo
ναός 348 rzeczownik: 2 deklinacja religia
αὖ 349 przysłówek partykuły
πατρίς 350 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy państwo i społeczeństwo
ὀξύς 351 przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ charakterystyka
καίτοι 352 przysłówek partykuły
πλέον 353 przysłówek miary i liczby
πλέων 354 przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον miary i liczby
γνώμη 355 rzeczownik: 1 deklinacja umysł, postrzeganie i uczenie się
τιμή 356 rzeczownik: 1 deklinacja etyka i moralność
μεταξύ 357 przysłówek kierunek
προσήκω 358 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy etyka i moralność
πρίν 359 spójnik: podrzędny czas
ἀδικέω 360 czasownik: kontrahowany etyka i moralność
στρατηγός 361 rzeczownik: 2 deklinacja wojna i pokój
οὐκέτι 362 przysłówek czas
πρέσβυς 363 rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως państwo i społeczeństwo
παύω 364 czasownik: -ω temat samogłoskowy ruch
τελευτάω 365 czasownik: kontrahowany życie i śmierć
μίγνυμι 366 czasownik: -μι praca i odpoczynek
λαός 367 rzeczownik: 2 deklinacja człowieczeństwo i istnienie
θυγάτηρ 368 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna rodzina, przyjaźń, dom
οἰκία 369 rzeczownik: 1 deklinacja rodzina, przyjaźń, dom
παραδίδωμι 370 czasownik: -μι branie i dawanie
ἔξω 371 przysłówek kierunek
νῆσος 372 rzeczownik: 2 deklinacja ziemia
ἐκεῖ 373 przysłówek kierunek
ἐπιστήμη 374 rzeczownik: 1 deklinacja umysł, postrzeganie i uczenie się
ἐάω 375 czasownik: kontrahowany prawo i sądownictwo
θαυμάζω 376 czasownik: -ω temat zębowy zmysły i uczucia
αἰσθάνομαι 377 czasownik: deponens umysł, postrzeganie i uczenie się
χαίρω 378 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną zmysły i uczucia
χαλεπός 379 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
τέκνον 380 rzeczownik: 2 deklinacja rodzina, przyjaźń, dom
καταλαμβάνω 381 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną wojna i pokój
μάχομαι 382 czasownik: deponens wojna i pokój
μιμνήσκω 383 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy umysł, postrzeganie i uczenie się
θνῄσκω 384 czasownik: -ω temat samogłoskowy wojna i pokój
λύω 385 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy życie i śmierć
τιμάω 386 czasownik: kontrahowany etyka i moralność
τεῖχος 387 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- państwo i społeczeństwo
ἴσως 388 przysłówek spójniki/przysłówki
αἴρω 389 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy ruch
ἀποκτείνω 390
στρατιώτης 391 rzeczownik: 2 deklinacja wojna i pokój
ἄνευ 392 przyimek przyimki bezkierunkowe
πότερος 393 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
ἁπλῶς 394 przysłówek miary i liczby
πίπτω 395 czasownik: -ω temat zębowy wojna i pokój
τέταρτος 396 liczebnik: główny miary i liczby
κατασκευάζω 397 czasownik: -ω temat zębowy praca i odpoczynek
ἐχθρός 398 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ἀγών 399 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy państwo i społeczeństwo
κωλύω 400 czasownik: -ω temat samogłoskowy wojna i pokój
ἁμαρτάνω 401 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną etyka i moralność
διαφθείρω 402 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną wojna i pokój
πως 403 przysłówek partykuły
πόνος 404 rzeczownik: 2 deklinacja praca i odpoczynek
ἔνθα 405 przysłówek kierunek
τάξις 406 rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- wojna i pokój
πειράω 407 czasownik: kontrahowany praca i odpoczynek
φοβέω 408 czasownik: kontrahowany zmysły i uczucia
βάλλω 409 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną ruch
πονηρός 410 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ξένος 411 rzeczownik: 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
βάρβαρος 412 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
ὅπου 413 spójnik: podrzędny spójniki/przysłówki
συμφέρω 414 czasownik: nieregularny pomoc i bezpieczeństwo
πυνθάνομαι 415 czasownik: deponens umysł, postrzeganie i uczenie się
δοῦλος 416 rzeczownik: 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
τέμνω 417 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną wojna i pokój
χρήσιμος 418 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ποῖος 419 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
ὅπλον 420 rzeczownik: 2 deklinacja wojna i pokój
πίστις 421 rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι- zmysły i uczucia
ὑπολαμβάνω 422 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną umysł, postrzeganie i uczenie się
ποιητής 423 rzeczownik: 2 deklinacja pisanie i mówienie
λανθάνω 424 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną państwo i społeczeństwo
βελτίων 425 przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον etyka i moralność
πάντως 426 przysłówek spójniki/przysłówki
πορεύω 427 czasownik: -ω temat samogłoskowy praca i odpoczynek
ἀποκρίνω 428 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną pisanie i mówienie
πέντε 429 liczebnik: główny miary i liczby
κίνδυνος 430 rzeczownik: 2 deklinacja wojna i pokój
κατηγορέω 431 czasownik: kontrahowany prawo i sądownictwo
τρέπω 432 czasownik: -ω temat wargowy ruch
ὅμως 433 przysłówek spójniki/przysłówki
θεῖος 434 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja religia
ἱππεύς 435 rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως wojna i pokój
κτάομαι 436 czasownik: deponens branie i dawanie
λείπω 437 czasownik: -ω temat wargowy ruch
βουλή 438 rzeczownik: 1 deklinacja państwo i społeczeństwo
ἐλπίς 439 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy zmysły i uczucia
γραφή 440 rzeczownik: 1 deklinacja pisanie i mówienie
τίκτω 441 czasownik: -ω temat zębowy rodzina, przyjaźń, dom
κομίζω 442 czasownik: -ω temat zębowy pomoc i bezpieczeństwo
θυμός 443 rzeczownik: 2 deklinacja religia
βλέπω 444 czasownik: -ω temat wargowy zmysły i uczucia
φόβος 445 rzeczownik: 2 deklinacja zmysły i uczucia
πολιτεία 446 rzeczownik: 1 deklinacja państwo i społeczeństwo
στάδιον 447 rzeczownik: 2 deklinacja miary i liczby
φρονέω 448 czasownik: kontrahowany umysł, postrzeganie i uczenie się
τοιόσδε 449 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
ὁρμάω 450 czasownik: kontrahowany ruch
παρασκευάζω 451 czasownik: -ω temat zębowy praca i odpoczynek
λαλέω 452 czasownik: kontrahowany pisanie i mówienie
δράω 453 czasownik: kontrahowany praca i odpoczynek
σκοπέω 454 czasownik: kontrahowany zmysły i uczucia
βοῦς 455 rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna zwierzęta i rośliny
ἡμέτερος 456 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja zaimki
γράμμα 457 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy pisanie i mówienie
ἐρωτάω 458 czasownik: kontrahowany pisanie i mówienie
πολεμέω 459 czasownik: kontrahowany wojna i pokój
θύω 460 czasownik: -ω temat samogłoskowy religia
ἐλαύνω 461 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną ruch
δέδοικα 462 czasownik: -ω temat zębowy zmysły i uczucia
σύμμαχος 463 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja wojna i pokój
ἡγεμών 464 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy państwo i społeczeństwo
βαρύς 465 przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ charakterystyka
ὧδε 466 przysłówek kierunek
αἰσχρός 467 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
εἰρήνη 468 rzeczownik: 1 deklinacja wojna i pokój
ἁλίσκομαι 469 czasownik: deponens wojna i pokój
δέκα 470 liczebnik: główny miary i liczby
ἀμείνων 471 przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον etyka i moralność
χείρων 472 przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον etyka i moralność
βοηθέω 473 czasownik: kontrahowany pomoc i bezpieczeństwo
λαμπρός 474 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja charakterystyka
ἀπαλλάσσω 475 czasownik: -ω temat zębowy pomoc i bezpieczeństwo
βουλεύω 476 czasownik: -ω temat samogłoskowy wojna i pokój
μάλα 477 przysłówek spójniki/przysłówki
αἰτέω 478 czasownik: kontrahowany pisanie i mówienie
σωτηρία 479 rzeczownik: 1 deklinacja pomoc i bezpieczeństwo
ἆρα 480 przysłówek partykuły
διώκω 481 czasownik: -ω temat tylnojęzykowy ruch
δαίμων 482 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy religia
οὐκοῦν 483 przysłówek partykuły
γλῶσσα 484 rzeczownik: 1 deklinacja części ciała
ἑπτά 485 liczebnik: główny miary i liczby
τολμάω 486 czasownik: kontrahowany zmysły i uczucia
δεσπότης 487 rzeczownik: 1 deklinacja państwo i społeczeństwo
εἰκός 488 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy umysł, postrzeganie i uczenie się
ἄδικος 489 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja etyka i moralność
εἴκοσι(ν) 490 liczebnik: główny miary i liczby
μυρίος 491 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja miary i liczby
αὐτίκα 492 przysłówek czas
δέκατος 493 liczebnik: główny miary i liczby
βαίνω 494 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną ruch
περ 495 przysłówek partykuły
ἐλεύθερος 496 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
στρατιά 497 rzeczownik: 1 deklinacja wojna i pokój
ἀμφί 498 przyimek kierunek
συμφορά 499 rzeczownik: 1 deklinacja życie i śmierć
ἑκατόν 500 liczebnik: główny miary i liczby
νίκη 501 rzeczownik: 1 deklinacja wojna i pokój
ἔπος 502 rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ- pisanie i mówienie
στρατός 503 rzeczownik: 2 deklinacja wojna i pokój
φράζω 504 czasownik: -ω temat zębowy pisanie i mówienie
ἀργύριον 505 rzeczownik: 2 deklinacja państwo i społeczeństwo
τριάκοντα 506 liczebnik: główny miary i liczby
ἕξ 507 liczebnik: główny miary i liczby
πεμπτός 508 liczebnik: główny miary i liczby
μάρτυς 509 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy prawo i sądownictwo
χαλκοῦς 510 przymiotnik: 1 i 2 deklinacja ziemia
ἕβδομος 511 liczebnik: główny miary i liczby
ποῦ 512 zaimek zaimki
ναί 513 przysłówek partykuły
φῶς 514 rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy porządek świata
ὀκτώ 515 liczebnik: główny miary i liczby
ἕκτος 516 liczebnik: główny miary i liczby
τριακοστός 517 liczebnik: główny miary i liczby
ἐννέα 518 liczebnik: główny miary i liczby
πότε 519 przysłówek czas
ὄγδοος 520 liczebnik: główny miary i liczby
ἔνατος 521 liczebnik: główny miary i liczby
εἰκοστός 522 liczebnik: główny miary i liczby
ἀγγέλλω 523 czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną pisanie i mówienie
ἑκατοστός 524 liczebnik: główny miary i liczby