Indeks:Ido - Pierwiastki chemiczne

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I II III IV V VI VII VIII
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57-71 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89-103 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og


57-71 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
89-103 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr


Legenda
metale alkaliczne metale ziem alkalicznych lantanowce aktynowce metale przejściowe
metale grup głównych metaloidy niemetale halogeny gazy szlachetne


liczba atomowa symbol pierwiastek
89 Ac (aktyn) aktiniumo
47 Ag (srebro) arjento
13 Al (glin) aluminio
95 Am (ameryk) americio
18 Ar (argon) argono
33 As (arsen) arseno
85 At (astat) astato
79 Au (złoto) oro
5 B (bor) borono
56 Ba (bar) bario
4 Be (beryl) berilio
107 Bh (bohr) boriumo
83 Bi (bizmut) bismuto
97 Bk (berkel) berkelio
35 Br (brom) bromo
6 C (węgiel)
20 Ca (wapń)
48 Cd (kadm)
58 Ce (cer) cerio
98 Cf (kaliforn)
17 Cl (chlor)
96 Cm (kiur)
112 Cn (kopernik)
27 Co (kobalt)
24 Cr (chrom)
55 Cs (cez) cesio
29 Cu (miedź)
105 Db (dubn) dubnio
110 Ds (darmsztadt) darmstatio
66 Dy (dysproz) disprozio
68 Er (erb) erbio
99 Es (einstein) einsteinio
63 Eu (europ) europio
9 F (fluor) fluoro
26 Fe (żelazo) fero
114 Fl (flerow)
100 Fm (ferm) fermio
87 Fr (frans) francio
31 Ga (gal) galio
64 Gd (gadolin) gadolinio
32 Ge (german) germanio
1 H (wodór) hidrogenio
2 He (hel) helio
72 Hf (hafn) hafnio
80 Hg (rtęć)
67 Ho (holm) holmio
108 Hs (has) hasio
53 I (jod) iodo
49 In (ind) indio
77 Ir (iryd) iridio
19 K (potas) kalio
36 Kr (krypton) kriptono
57 La (lantan) lantano
3 Li (lit) litio
103 Lr (lorens)
71 Lu (lutet)
116 Lv (liwermor)
115 Mc (moskow)
101 Md (mendelew)
12 Mg (magnez)
25 Mn (mangan)
42 Mo (molibden)
109 Mt (meitner)
7 N (azot) azoto
11 Na (sód)
41 Nb (niob)
60 Nd (neodym)
10 Ne (neon)
113 Nh (nihon)
28 Ni (nikiel)
102 No (nobel)
93 Np (neptun)
8 O (tlen)
118 Og (oganeson)
76 Os (osm)
15 P (fosfor)
91 Pa (protaktyn)
82 Pb (ołów)
46 Pd (pallad)
61 Pm (promet)
84 Po (polon)
59 Pr (prazeodym)
78 Pt (platyna)
94 Pu (pluton)
88 Ra (rad)
37 Rb (rubid)
75 Re (ren)
104 Rf (rutherford)
111 Rg (roentgen)
45 Rh (rod)
86 Rn (radon)
44 Ru (ruten)
16 S (siarka)
51 Sb (antymon)
21 Sc (skand)
34 Se (selen)
106 Sg (seaborg)
14 Si (krzem)
62 Sm (samar)
50 Sn (cyna)
38 Sr (stront)
73 Ta (tantal)
65 Tb (terb)
43 Tc (technet)
52 Te (tellur)
90 Th (tor)
22 Ti (tytan)
81 Tl (tal)
69 Tm (tul)
117 Ts (tenes)
92 U (uran)
23 V (wanad)
74 W (wolfram)
54 Xe (ksenon)
39 Y (itr)
70 Yb (iterb)
30 Zn (cynk)
40 Zr (cyrkon)