Indeks:Angielski - Podstawowe czasowniki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Podstawowe czasowniki w języku angielskim (English).

A[edytuj]

A
add dodawać
admire podziwiać
admit przyznawać
adore uwielbiać
agree zgadzać się
amble kłusować, spacerować
ameliorate poprawiać, ulepszać
amplify powiększyć, rozszerzyć, wzmocnić
analyse analizować
announce ogłaszać, zawiadamiać
answer odpowiadać
append dodać, dołączyć
apply aplikować, składać podanie
ask pytać
attempt usiłować
avoid unikać

B[edytuj]

B
bake piec
bark szczekać
be być
beat bić, uderzać, pokonywać
believe wierzyć
bite gryźć
buy kupować
blow dmuchać
break złamać, zepsuć
breathe oddychać
broaden poszerzać
burn palić
bomb bombardować, zbombardować

C[edytuj]

C
can móc
carry nosić
catch łapać, chwytać
change zmienić
charge pobrać, obciążyć
check sprawdzać
chop rąbać
choose wybierać
close zamykać
climb wspinać się
clutch ściskać
come przychodzić
complain narzekać
consider rozważać
contain zawierać, pomieścić
convince przekonywać
cook gotować
cry płakać
cuddle przytulać
cut ciąć, kroić

D[edytuj]

D
dance tańczyć
dangle dyndać
delay opóźniać, odkładać
delete usuwać, kasować
devote poświęcić się
die umierać
dig kopać
dive nurkować
divide dzielić
do robić
draw rysować
dream marzyć, śnić
dress ubierać
drive prowadzić (samochód)
drop upuścić, zrzucić
dry suszyć
dye farbować

E[edytuj]

E
earn zarabiać
eat jeść
emerge pojawić się
enable umożliwiać, uaktywniać
envy zazdrościć
enter wejść, zacząć działać
estimate szacować, oceniać
explain tłumaczyć, wyjaśniać
exit wychodzić

F[edytuj]

F
faint zemdleć
feel czuć
fight walczyć
find znajdować
fly latać
fold składać
forget zapominać
forgive wybaczać

G[edytuj]

G
gain zdobywać
get dostawać, otrzymywać
give dawać
glimpse mignąć, rzucić okiem
go iść
grab chwytać
grow rosnąć, dorastać

H[edytuj]

H
hate
noicon
nienawidzić
have
noicon
mieć
heal
noicon
leczyć
hold
noicon
trzymać
hurt
noicon
ranić

I[edytuj]

I
include zawierać
indicate wskazywać, oznaczać
inhibit hamować, zakazywać
initiate zapoczątkowywać, inicjować
insist nalegać
insert wkładać, wstawiać
invite zapraszać
involve dotyczyć

J[edytuj]

J
jump skakać

K[edytuj]

K
keen on gorąco czegoś chcieć
keep dotrzymywać, trzymać, prowadzić, kontynuować
kick kopać
kidnap uprowadzić
kill zabijać

L[edytuj]

L
land lądować, spadać
lead prowadzić
learn uczyć się
lend pożyczyć
let pozwalać
like lubić
listen słuchać
live żyć
load ładować
lock zamknąć
look patrzeć
lose gubić, przegrywać
love kochać

M[edytuj]

M
make produkować, robić
mark zaznaczać
marry poślubić
mean znaczyć
meet spotykać
miss tęsknić
move ruszać
must musieć

O[edytuj]

O
open
noicon
otwierać
order
noicon
zamawiać
own
noicon
posiadać

P[edytuj]

P
paint malować
paste kleić, wklejać
pay płacić
persuade przekonywać
plan planować
play bawić się, grać
please zadowalać
plug zatykać, tamować
pray modlić się
promise obiecywać
pull ciągnąć
push pchać
put postawić, położyć

R[edytuj]

R
read czytać
refuse odmawiać
remain pozostawać
remember pamiętać
remind przypominać
remove usuwać
repeat powtarzać
require wymagać
rest spoczywać
ride jeździć (np. konno)
run biegać

S[edytuj]

S
sail żeglować
say powiedzieć
scratch drapać
scream krzyczeć
search szukać
see widzieć
seduce kusić
sell sprzedawać
shake trząść
share współdzielić, podzielić się
shout krzyczeć
shoot strzelać
shut zamykać
sing śpiewać
sink tonąć
sit siedzieć
speak mówić
spell literować
spit pluć
stand stać
stay zostać, zatrzymać się
study studiować
swim pływać

T[edytuj]

T
take brać
talk rozmawiać
taste smakować, próbować
teach uczyć (kogoś)
tease droczyć się, kpić
tell powiedzieć
thank dziękować
think myśleć
train trenować
translate tłumaczyć
travel podróżować
treat leczyć, traktować
trust ufać
try próbować

U[edytuj]

U
understand rozumieć

V[edytuj]

V
vacuum odkurzać
visit odwiedzać

W[edytuj]

W
walk chodzić
wake budzić
want chcieć
watch oglądać
wash myć
welcome witać
whistle gwizdać
win wygrywać
wish życzyć
work pracować
write pisać

X[edytuj]

X
xerox kserować
X-ray prześwietlać

Y[edytuj]

Y
yawn ziewać

Z[edytuj]

Z
zip zasuwać
zoom przybliżać