Przejdź do zawartości

Aneks:Transliteracja języka koreańskiego

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Spis treści aneksu | Język koreański

Transkrypcja poprawiona jest oficjalną transkrypcją języka koreańskiego wykorzystywaną w Korei Południowej. System ten został zatwierdzony w roku 2000 przez Ministerstwo Kultury i Turystyki zastępując latynizację McCune'a-Reischauera (i jej pochodne) z 1984 roku. Nowy system umożliwia prostszą transkrypcję słów, ponieważ w przeciwieństwie do McCune'a-Reischauera zawiera tylko znaki występujące w alfabecie łacińskim.

Główne cechy transkrypcji poprawionej:

  • 어 i 으 są zapisywane jako dwuznaki złożone z dwóch samogłosek: eo i eu, zastępując odpowiednio ŏ i ŭ z transkrypcji McCune'a-Reischauera.
    • Aczkolwiek, ㅝ zapisuje się jako wo, a ㅢ jako ui.
  • W przeciwieństwie do McCune'a-Reischauera, spółgłoski przydechowe (ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ) nie posiadają apostrofów: k, t, p, ch. Ich nieprzydechowe odpowiedniki (ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ) są zapisywane jako: g, d, b, j.
    • Kiedy (ㄱ, ㄷ, ㅂ) stoją przed samogłoską, zapisuje się je jako g, d, b, a jeśli stoją przed spółgłoską, jako k, t, p.
  • ㄹ to r przed samogłoską, a l w pozostałych przypadkach.

Zasady transkrypcji

[edytuj]

Samogłoski

[edytuj]
a eo o u eu i ae
e oe wi ya yeo yo yu
yae ye wa wae wo we ui

Spółgłoski

[edytuj]
g, k kk k d, t tt t b, p pp p
j jj ch s ss h n m ng r, l

Transkrypcja poprawiona obejmuje również zmiany fonetyczne między końcową spółgłoską jednej sylaby i początkową drugiej:

pocz. →
końc. ↓ g n d r m b s j ch k t p h
k g kg ngn kd ngn ngm kb ks kj kch k-k kt kp kh, k
n n n-g nn nd ll, nn nm nb ns nj nch nk nt np nh
t d, j tg nn td nn nm tb ts tj tch tk t-t tp th, t, ch
l r lg ll, nn ld ll lm lb ls lj lch lk lt lp lh
m m mg mn md mn mm mb ms mj mch mk mt mp mh
p b pg mn pd mn mm pb ps pj pch pk pt p-p ph, p
ng ng- ngg ngn ngd ngn ngm ngb ngs ngj ngch ngk ngt ngp ngh