Aneks:Język starogrecki - deklinacja II

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Deklinacja II (zwana też deklinacją -o) zawiera głównie rzeczowniki rodzaju męskiego, które w Nom. sg. mają zakończenie -ος oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego, które w Nom. sg. mają zakończenie -ον. Wszystkie rzeczowniki tej deklinacji w Gen. sg. mają zakończenie -ου.

Rzeczowniki rodzaju męskiego II deklinacji[edytuj]

Odmiana rzeczownika ἀδελφός, -οῦ, ὁ:

liczba pojedyncza
singularis
liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-ος
ἀδελφός
-οι
ἀδελφοί
dopełniacz
genetivus
-ου
ἀδελφοῦ
-ων
ἀδελφῶν
celownik
dativus
-ῳ
ἀδελφῷ
-οις
ἀδελφοῖς
biernik
accusativus
-ον
ἀδελφόν
-ους
ἀδελφούς
wołacz
vocativus

ἀδελφέ
-οι
ἀδελφοί

Voc. sg. ma zakończenie -ε, inaczej niż w innych deklinacjach, gdzie Nom. = Voc.

Rzeczowniki rodzaju nijakiego II deklinacji[edytuj]

Odmiana rzeczownika τέκνον, -ου, τό:

liczba pojedyncza
singularis
liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-ον
τέκνον

τέκνα
dopełniacz
genetivus
-ου
τέκνου
-ων
τέκνων
celownik
dativus
-ῳ
τἐκνῳ
-οις
τέκνοις
biernik
accusativus
-ον
τέκνον

τέκνα
wołacz
vocativus
-ον
τέκνον

τέκνα

W rzeczownikach rodzaju nijakiego, podobnie jak w łacinie, obowiązuje zasada Nom. = Acc. = Voc.

Nomina contracta (rzeczowniki ściągane) II deklinacji[edytuj]

Nieliczna grupa rzeczowników zakończonych na -οος lub -εον kontrahuje (ściąga) samogłoski według poniższych zasad:

  • ο + ε → ου
  • ο + ο → ου
  • ο + ου → ου
  • ο + οι → οι
  • ο + ω → ω
  • ε + ο → ου
  • ε + ου → ου
  • ε + οι → οι
  • ε + ω → ω

Akcent tych rzeczowników jest zawsze perispomenon, z wyjątkiem rzeczowników złożonych z przyimkiem (np. περι-, rzeczownik περίπλους), które mają akcent paroxytonon.

Odmiana rzeczownika πλοῦς, -οῦ, ὁ:

liczba pojedyncza
singularis
liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-oυς
πλοῦς
-οι
πλοῖ
dopełniacz
genetivus
-ου
πλοῦ
-ων
πλῶν
celownik
dativus
-ῳ
πλῷ
-οις
πλοῖς
biernik
accusativus
-ουν
πλοῦν
-ους
πλοῦς
wołacz
vocativus
-ου
πλοῦ
-οι
πλοῖ

Odmiana rzeczownika ὀστοῦν, -οῦ, τό:

liczba pojedyncza
singularis
liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-ουν
ὀστοῦν

ὀστᾶ
dopełniacz
genetivus
-ου
ὀστοῦ
-ων
ὀστῶν
celownik
dativus
-ῳ
ὀστῷ
-οις
ὀστοῖς
biernik
accusativus
-ουν
ὀστοῦν

ὀστᾶ
wołacz
vocativus
-ουν
ὀστοῦν

ὀστᾶ

Deklinacja attycka[edytuj]

Rzeczowniki zakończone na -ηος lub -ηον podlegają wymianie jakościowej -ηο- na -εω-, zatem rzeczowniki deklinacji attyckiej mają zakończenia -ως (rodzaj męski) lub -ων (rodzaj nijaki). Tematowe -ω- „pochłania” samogłoski wszystkich końcówek z wyjątkiem joty, która jest zapisywana jako jota subscriptum.

Akcent rzeczowników deklinacji attyckiej pozostaje na tej samej samogłosce, na której stał w Nom. sg. bez względu na zasady akcentowania.

Odmiana rzeczownika νεώς, -ώ, ὁ (temat νηο- przeszedł w νεω-, a potem νεω-ος w νεώς):

liczba pojedyncza
singularis
liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-ως
νεώς
-ῳ
νεῴ
dopełniacz
genetivus

νεώ
-ων
νεών
celownik
dativus
-ῳ
νεῴ
-ῳς
νεῴς
biernik
accusativus
-ων
νεών
-ως
νεώς
wołacz
vocativus
-ως
νεώς
-ῳ
νεῴ

Odmiana rzeczownika ἀνώγεων, -ω, τό (temat ανωγηο- przeszedł w ανωγεω-, a potem ανωγεω-ον w ἀνώγεων):

liczba pojedyncza
singularis
liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-ωv
ἀνώγεων

ἀνώγεω
dopełniacz
genetivus

ἀνώγεω
-ων
ἀνώγεων
celownik
dativus
-ῳ
ἀνώγεῳ
-ῳς
ἀνώγεῳς
biernik
accusativus
-ωv
ἀνώγεων

ἀνώγεω
wołacz
vocativus
-ωv
ἀνώγεων

ἀνώγεω