Aneks:Język niemiecki - koniugacja mocna

Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści aneksu | Język niemiecki | hasła w języku niemieckim

Odmiana czasowników "mocnych", czyli zmieniających temat w czasie teraźniejszym i w czasie przeszłym. W przypadku, gdy temat czasownika kończy się na literę "t" lub "d", przed końcówkę zaczynającą się spółgłoską należy dodać literę "e", np. bitt-e-st. Analogicznie, jeśli temat kończy się na "e", a dodawana końcówka zaczyna się od tej litery, to używamy tylko jednej z nich.

Uwaga: w słownikach podaje się 3 formy czasownika: bezokolicznik ("INF"), w nawiasie formę trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, formę czasu przeszłego Imperfekt 1 osoby liczby pojedynczej ("IMP") oraz formę imiesłowu przeszłego Partizip II ("PP") oraz słówko posiłkowe haben lub sein. Przykładowo, dla czasownika schlafen podaje się:

schlafen (schläft), schlief, (haben) geschlafen

Niekiedy, dla uproszczenia, zamiast haben pojawia się tylko h, a zamiast sein - s. W Wikisłowniku piszemy zawsze pełny czasownik posiłkowy.

Taki zapis pozwala na jednoznaczne określenie form czasownika we wszystkich przypadkach i czasach.

Odmiana tej grupy czasowników jest zbliżona do odmiany czasowników mieszanych, różnice występują w czasie teraźniejszym dla 2 i 3 osoby liczby pojedynczej oraz w czasie przeszłym Imperfekt trybu przypuszczającego, gdzie stosuje się zawsze formę IMP z przegłosem.


Forma Liczba pojedyncza
Singular
Liczba mnoga
Plural
1 os.
ich
2 os.
du
3 os.
er, sie, es
1 os.
wir
2 os.
ihr
3 os.
sie, Sie
Bezokolicznik
Infinitiv
INF ~en
(zu) schlafen
Czas teraźniejszy
Präsens
~e
schlafe
~st
schläfst
~t
schläft
~en
schlafen
~t
schlaft
~en
schlafen
Czas przeszły
Imperfekt
IMP + ~
schlief
~st
schliefst
~
schlief
~en
schliefen
~t
schlieft
~en
schliefen
Czas przeszły
Perfekt
haben / sein + PP ~
habe geschlafen
~
hast geschlafen
~
hat geschlafen
~
haben geschlafen
~
habt geschlafen
~
haben geschlafen
Czas zaprzeszły
Plusquamperfekt
hatte / war + PP ~
hatte geschlafen
~
hattest geschlafen
~
hatte geschlafen
~
hatten geschlafen
~
hattet geschlafen
~
hatten geschlafen
Czas przyszły niedokonany
Futur I
werden + INF ~en
werde schlafen
~en
wirst schlafen
~en
wird schlafen
~en
werden schlafen
~en
werdet schlafen
~en
werden schlafen
Czas przyszły dokonany
Futur II
werden + PP + haben / sein ~
werde geschlafen haben
~
wirst geschlafen haben
~
wird geschlafen haben
~
werden geschlafen haben
~
werdet geschlafen haben
~
werden geschlafen haben
Tryb rozkazujący
Imperativ
- ~(e)
schlaf, schlafe
- ~en
schlafen (wir)
~t
schlaft
~en
schlafen (Sie)
Tryb przypuszczający, czas teraźniejszy
Konjunktiv, Präsens
~e
schlafe
~est
schlafest
~e
schlafe
~en
schlafen
~et
schlafet
~en
schlafen
Tryb przypuszczający, czas przeszły
Konjunktiv, Imperfekt
IMP: + ~e
schliefe
~est
schliefest
~e
schliefe
~en
schliefen
~et
schliefet
~en
schliefen
Tryb przypuszczający, czas przeszły
Konjunktiv, Perfekt
habe / sei + PP ~
habe geschlafen
~
habest geschlafen
~
habe geschlafen
~
haben geschlafen
~
habet geschlafen
~
haben geschlafen
Tryb przypuszczający, czas zaprzeszły
Konjunktiv, Plusquamperfekt
hätte / wäre + PP ~
hätte geschlafen
~
hättest geschlafen
~
hätte geschlafen
~
hätten geschlafen
~
hättet geschlafen
~
hätten geschlafen
Tryb przypuszczający, czas przyszły niedokonany
Konjunktiv, Futur I
werde + INF ~en
werde schlafen
~en
werdest schlafen
~en
werde schlafen
~en
werden schlafen
~en
werdet schlafen
~en
werden schlafen
Tryb przypuszczający, czas przyszły dokonany
Konjunktiv, Futur II
werde + PP + haben / sein ~
werde geschlafen haben
~
werdest geschlafen haben
~
werde geschlafen haben
~
werden geschlafen haben
~
werdet geschlafen haben
~
werden geschlafen haben
Imiesłów czynny*
Partizip I
m ~end
schlafend
~ende
schlafende
f ~ende
schlafende
n ~end(es)
schlafend(es)
Imiesłów bierny*
Partizip II
m, PP ~
geschlafen
~e
geschlafene
f ~e
geschlafene
n ~(es)
geschlafen(es)