Aneks:Język kaszubski - zaimki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Aneks:Język kaszubskizaimki

Zaimki osobowe[edytuj]

Deklinacja:

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. os. 2. os. 3 os. 1. os. 2. os. 3 os.
m f n m nm
M,

W

òn òna/na òno/no /ma /wa òni/ni òne/ne
D mnie/mie cebie/ce jegò/niegò/gò ji/jé/ni jegò/niegò/gò nas/nôs/naju/naji was/wôs/waju/waji jich/jejich/nich
C mnie/mie tobie/ce/cë jemù/mù ji jemù/mù nóm/nama/nami wóm/wama/wami jim/jima
B mnie/mie/miã cebie/ce/cã jegò/jen/gò jã/niã je/nie nas/nôs was/wôs jich je
N mną tobą nim nią nim nami/nama wami/wama nimi/nima/jima
Ms mnie/mie cebie/tobie nim ni nim nas/nôs was/wôs nich

W języku kaszubskim, podobnie jak i w polskim, używa się form krótkich zaimków osobowych, gdy nie są one akcentowane.

Ni ma doma. → Nie ma go w domu.

pełni funcję formy grzecznościowej.

jesce...Pan/Pani/Państwo są ...

Zaimki dzierżawcze[edytuj]

naj/naji, waj/waji[edytuj]

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
m f n m nm
M, W naj/naji, waj/waji naja/najô, waja/wajô naje, waje naji, waji naje, waje
D najégò, wajégò naji, waji najégò, wajégò najich, wajich
C najému, wajému naji, waji najémù, wajémù najim, wajim
B naj/naji/najégò, waj/waji/wajégò najã, wajã naje, waje naji/najich, waji/wajich naje, waje
N najim, wajim nają, wają najim, wajim najimi/najima, wajimi/wajima
Ms najim, wajim naji, waji najim, wajim najich, wajich