Aneks:Język fiński - odmiana czasowników/5

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koniugacja typu 5.[edytuj]

Bez wymiany[edytuj]

zakończone na -staa, -tkaa, -laa, -vaa

Przykład poniżej: bezokolicznik kasvaa, temat kasv-.

tryb oznajmujący
czas teraźniejszy perfekt
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. kasv‧an kasv‧amme en kasv‧a emme kasv‧a 1. olen kasv‧anut olemme kasv‧aneet en ole kasv‧anut emme ole kasv‧aneet
2. kasv‧at kasv‧atte et kasv‧a ette kasv‧a 2. olet kasv‧anut olette kasv‧aneet et ole kasv‧anut ette ole kasv‧aneet
3. kasv‧aa kasv‧avat ei kasv‧a eivät kasv‧a 3. on kasv‧anut ovat kasv‧aneet ei ole kasv‧anut eivät ole kasv‧aneet
str. bierna kasv‧etaan ei kasv‧eta str. bierna on kasv‧ettu ei ole kasv‧ettu
imperfekt czas zaprzeszły
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. kasv‧oin kasv‧oimme en kasv‧anut emme kasv‧aneet 1. olin kasv‧anut olimme kasv‧aneet en ollut kasv‧anut emme olleet kasv‧aneet
2. kasv‧oit kasv‧oitte et kasv‧anut ette kasv‧aneet 2. olit kasv‧anut olitte kasv‧aneet et ollut kasv‧anut ette olleet kasv‧aneet
3. kasv‧oi kasv‧oivat ei kasv‧anut eivät kasv‧aneet 3. oli kasv‧anut olivat kasv‧aneet ei ollut kasv‧anut eivät olleet kasv‧aneet
str. bierna kasv‧ettiin ei kasv‧ettu str. bierna oli kasv‧ettu ei ollut kasv‧ettu
tryb warunkowy
czas teraźniejszy perfekt
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. kasv‧aisin kasv‧aisimme en kasv‧aisi emme kasv‧aisi 1. olisin kasv‧anut olisimme kasv‧aneet en olisi kasv‧anut emme olisi kasv‧aneet
2. kasv‧aisit kasv‧aisitte et kasv‧aisi ette kasv‧aisi 2. olisit kasv‧anut olisitte kasv‧aneet et olisi kasv‧anut ette olisi kasv‧aneet
3. kasv‧aisi kasv‧aisivat ei kasv‧aisi eivät kasv‧aisi 3. olisi kasv‧anut olisivat kasv‧aneet ei olisi kasv‧anut eivät olisi kasv‧aneet
str. bierna kasv‧ettaisiin ei kasv‧ettaisi str. bierna olisi kasv‧ettu ei olisi kasv‧ettu
tryb rozkazujący
czas teraźniejszy perfekt
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. kasv‧akaamme älkäämme kasv‧ako 1. olkaamme kasv‧aneet älkäämme olko kasv‧aneet
2. kasv‧a kasv‧akaa älä kasv‧a älkää kasv‧ako 2. ole kasv‧anut olkaa kasv‧aneet älä ole kasv‧anut älkää olko kasv‧aneet
3. kasv‧akoon kasv‧akoot älköön kasv‧ako älkööt kasv‧ako 3. olkoon kasv‧anut olkoot kasv‧aneet älköön olko kasv‧anut älkööt ole kasv‧aneet
str. bierna kasv‧ettakoon älköön kasv‧ettako str. bierna olkoon kasv‧ettu älköön olko kasv‧ettu
tryb potencjalny
czas teraźniejszy perfekt
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. kasv‧anen kasv‧anemme en kasv‧ane emme kasv‧ane 1. lienen kasv‧anut lienemme kasv‧aneet en liene kasv‧anut emme liene kasv‧aneet
2. kasv‧anet kasv‧anette et kasv‧ane ette kasv‧ane 2. lienet kasv‧anut lienette kasv‧aneet et liene kasv‧anut ette liene kasv‧aneet
3. kasv‧anee kasv‧anevat ei kasv‧ane eivät kasv‧ane 3. lienee kasv‧anut lienevät kasv‧aneet ei liene kasv‧anut eivät liene kasv‧aneet
str. bierna kasv‧ettaneen ei kasv‧ettane str. bierna lienee kasv‧ettu ei liene kasv‧ettu


Formy odczasownikowe
bezokoliczniki/odsłownik imiesłowy
str. czynna str. bierna str. czynna str. bierna
I kasv‧aa cz. teraźniejszego kasv‧ava kasv‧ettava
rozszerzony I kasv‧aakseen2 cz. przeszłego kasv‧anut kasv‧ettu
II inessivus kasv‧aessa1 kasv‧ettaessa sprawcy kasv‧ama1, 3
instructivus kasv‧aen przeczący kasv‧amaton
III inessivus kasv‧amassa 1) Może być połączony z przyrostkiem dzierżawczym.

2) Używany wyłącznie z przyrostkiem dzierżawczym; to jest forma dla 3. osoby liczby pojedynczej i mnogiej.
3) Tylko czasowniki przechodnie mają tę formę.

elativus kasv‧amasta
illativus kasv‧amaan
adessivus kasv‧amalla
abessivus kasv‧amatta
instructivus kasv‧aman kasv‧ettaman
IV mianownik kasv‧aminen
partitivus kasv‧amista
V kasv‧amaisillan2B, C, D[edytuj]

zobacz

F, J[edytuj]

zobacz