Aneks:Język angielski - koniugacja

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego

Odmiana czasowników jest przeważnie regularna. Różnice występują w formach czasu przeszłego Past i Perfect. W słownikach podaje się 3 formy czasownika: bezokolicznik (INF), formę czasu przeszłego Past (PT) oraz formę imiesłowu przeszłego Perfect (PP). Przykładowo, dla czasownika go podaje się:

go, went, gone

Czasowniki regularne mają formy czasu przeszłego i imiesłowu utworzone z bezokolicznika z dodaniem końcówki "~ed" lub "~d" (jeśli bezokolicznik kończy się literą "e"). Czasowniki nieregularne tworzą swoje formy w inny sposób. Zobacz również Aneks:Język angielski - czasowniki nieregularne.

Dodatkowo, wyróżnia się również formę 3 osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego oraz formę imiesłowu czasu teraźniejszego (PRP).

Dla podkreślenia różnic między oboma rodzajami czasowników, podano przykłady dla dwóch z nich: regularnego open i nieregularnego take. Czasownik be odmienia się w inny sposób.

Forma Liczba pojedyncza
Singular
Liczba mnoga
Plural
1 os.
I
2 os.
you
3 os.
he, she, it
1 os.
we
2 os.
you
3 os.
they
Bezokolicznik
Infinitive
INF ~
open, take
Czas teraźniejszy
Present
~
open, take
~(e)s
opens, takes
~
open, take
Imiesłów czasu teraźniejszego
Present Participle
PRP ~ing
opening, taking
Czas teraźniejszy ciągły
Present Continuous
be + PRP ~ing
(I am) opening, taking
~ing
(you are) opening, taking
~ing
(he/she/it is) opening, taking
~ing
(we/you/they are) opening, taking
Czas przeszły
Past
PT ~
opened, took
Czas przeszły ciągły
Past Continuous
were + PRP ~ing
(I was) opening, taking
~ing
(you were) opening, taking
~ing
(he/she/it was) opening, taking
~ing
(we/you/they were) opening, taking
Czas przeszły dokonany
Present Perfect
have + PP ~
have opened, taken
~
has opened, taken
~
have opened, taken
Czas przeszły dokonany ciągły
Present Perfect Continuous
have been + PRP ~ing
have been opening, taking
~ing
has been opening, taking
~ing
have been opening, taking
Czas zaprzeszły
Past Perfect
had + PP ~
had opened, taken
Czas zaprzeszły ciągły
Past Perfect Continuous
had been + PRP ~ing
had been opening, taking
Czas przyszły
Future
will + INF ~
will open, take
Czas przyszły ciągły
Future Continuous
will be + PRP ~ing
will be opening, taking
Czas przyszły w czasie przeszłym
Future-in-the-Past-Continuous
would + INF ~
would open, take
Czas przyszły ciągły w czasie przeszłym
Future-in-the-Past-Continuous
would be + PRP ~ing
would be opening, taking
Czas przyszły dokonany
Future Perfect
will have + PP ~
will have opened, taken
Czas przyszły dokonany ciągły
Future Perfect Continuous
will have been + PRP ~ing
will have been opening, taking
Czas przyszły dokonany w czasie przeszłym
Future-Perfect-in-the-Past
would have + PP ~
would have opened, taken
Czas przyszły dokonany ciągły w czasie przeszłym
Future-Perfect-in-the-Past-Continuous
would have been + PRP ~ing
would have been opening, taking
Tryb rozkazujący
Imperative
- ~
open, take
~
let him/her/it open, take
~
let us open, take
~
open, take
~
let them open/take
Tryb przypuszczający
Subjunctive
would +INF ~
would open, take
Strona bierna, imiesłów przeszły*)
Passive, Past Participle
be +PP ~
(I am) opened, taken
~
(you are) opened, taken
~
(he/she/it is) opened, taken
~
(we/you/they are) opened, taken
Imiesłów teraźniejszy*)
Present Participle
be +PRP ~ing
(I am) opening, taking
~ing
(you are) opening, taking
~ing
(he/she/it is) opening, taking
~ing
(we/you/they are) opening, taking

*) - podany przykład strony biernej i imiesłowów w czasie teraźniejszym. Dla innych czasów odmienia się sam czasownik pomocniczy be.