Aneks:Język angielski - Liczebniki

Z Wikisłownika – wolnego słownika wielojęzycznego
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Liczebniki główne (Cardinal numbers)[edytuj]

 • 0-12
Cyfra Polski odpowiednik Angielski odpowiednik
0 zero zero
1 jeden one
2 dwa two
3 trzy three
4 cztery four
5 pięć five
6 sześć six
7 siedem seven
8 osiem eight
9 dziewięć nine
10 dziesięć ten
11 jedenaście eleven
12 dwanaście twelve
 • 13-19

Mają końcówki -teen (pol. -naście)

Cyfra Polski odpowiednik Angielski odpowiednik
13 trzynaście thirteen
14 czternaście fourteen
15 piętnaście fifteen
16 szesnaście sixteen
17 siedemnaście seventeen
18 osiemnaście eighteen
19 dziewiętnaście nineteen
 • dziesiątki mają końcówkę -ty (pol. -dziesiąt)
Cyfra Polski odpowiednik Angielski odpowiednik
20 dwadzieścia twenty
30 trzydzieści thirty
40 czterdzieści forty
50 pięćdziesiąt fifty
60 sześćdziesiąt sixty
70 siedemdziesiąt seventy
80 osiemdziesiąt eighty
90 dziewięćdziesiąt ninety

Te liczebniki poprzedzamy przedimkiem a lub liczebnikiem głównym:

 • 100 – a hundred lub one hundred
 • 6000 – six thousand
 • 2000000000 – two billion

Liczebniki główne w funkcji rzeczownika[edytuj]

Jeśli te liczebniki pełnią rolę rzeczownika, w liczbie mnogiej przybierają końcówkę -s, np.:

Hundreds of people looked after the wounded. → Setki ludzi doglądały rannych.

Liczebniki główne w funkcji przymiotnika[edytuj]

Stoją pomiędzy określnikiem (np. rodzajnikiem) a rzeczownikiem, np.:

 • a fifteen-year clinical trial – piętnastoletnie badanie kliniczne

Odczytywanie[edytuj]

 • 1100 – eleven hundred / one thousand and hundred
 • 68344 – bryt. sixty eight thousand three hundred and forty four; amer. sixty eight thousand three hundred forty four

Liczebniki porządkowe (Ordinal numbers)[edytuj]

Tworzymy poprzez dodanie końcówki -th do liczebnika głównego. Liczebniki dziesiętne kończące się na -y, po dodaniu -th, zmieniają końcówkę na -ieth. Przykłady: sześć, szósty – six, sixth (skrót: 6th); dwadzieścia, dwudziesty – twenty, twentieth (skrót: 20th); sto, setny – hundred, hundredth (skrót: 100th). Wyjątkami są:

 • 1: one → first (skrót: 1st)
 • 2: two → second (skrót: 2nd)
 • 3: three → third (skrót: 3rd)
 • 5: five → fifth (skrót: 5th)
 • 8: eight → eighth (skrót: 8th)
 • 9: nine → ninth (skrót: 9th)
 • 12: twelve → twelfth (skrót: 12th)

Liczebniki porządkowe wielowyrazowe[edytuj]

Odczytujemy ostatnią cyfrę/liczbę elementarną jako liczebnik porządkowy. Przykłady:

 • 31 – thirty first
 • 82 – eighty second
 • 101 – hundred and first
 • 2454 – two thousand four hundred and fifty fourth

Liczebniki powtórzenia (Repeating numerals)[edytuj]

 • formy mniej popularne, dawne: raz – once, dwa razy – twice, trzy razy – thrice
 • z liczebnikiem głównym stawiamy słowo time/times: (jeden) raz – one time; dwa razy – two times, 18 razy – eighteen times itp.

Liczebniki wielorakie/wielokrotne (Multiplicative numbers)[edytuj]

Wyrażane za pomocą nazw tradycyjnych (patrz przykłady) lub z pomocą słowa fold (krotny), pisanego łącznie z liczebnikiem głównym:

itp.

Ułamki (Fractions)[edytuj]

Ułamki zwykłe (Vulgar fractions)[edytuj]

W liczniku używamy liczebnika głównego, a w mianowniku liczebnika porządkowego. Jeśli licznik to liczba większa od 1, to w mianowniku do liczebnika porządkowego dodaje się końcówkę -s. Szczególny ułamek to ½ czytany jako a half lub one half. Jeśli natomiast w liczniku jest liczba 4, to możemy czytać ten ułamek z użyciem słowa quarter(s) lub tradycyjnie jako fourth(s) Przykłady odczytywania ułamków zwykłych: ⅛ – one eighth, ¾ – three fourths (albo: three quarters)

Ułamki w liczbach mieszanych[edytuj]

Czytamy liczbę główną, następnie spójnik "and" i ułamek. Przykłady:

 • 9⅝ – nine and five eighths
 • 22⅓ – twenty two and one third

Ułamki dziesiętne (Decimal fractions)[edytuj]

Najpierw czytamy liczbę główną – przed przecinkiem (jeśli jest to 0, to w takim przypadku czytamy jak "nought" [no:t] lub "owe" [ou:]). Przecinek (lub kropkę) czytamy jako "point". Liczby ułamkowe, czyli te po przecinku, czyta się jako oddzielne cyfry. Tu znowu zero czytamy jak 'nought' [no:t] lub 'owe' [ou:]. Przykłady: 0,33 – nought-point-three-three; 3,5603 – three-point-five-six-owe(nought)-three