Moduł:odmiana

Z Wikisłownika – wolnego, wielojęzycznego słownika
Skocz do: nawigacja, szukaj
Moduł wykorzystywany przez szablon {{odmiana}}.
local key = {}
 
local Declension = {
	patt_ref    = '\127UNIQ[^\127]+QINU\127',
	patt_short  = '<span class="wordshort".*</span>',
	default_sep = '/',
	misc = {}
}
 
function Declension:new(data, misc, aliases, init)
	local myStringGSub, myTextGSplit, myTextTrim = mw.ustring.gsub, mw.text.gsplit, mw.text.trim
 
	for _, v in ipairs((type(misc) == 'table') and misc or { misc }) do
		self.misc[v] = data[v]
		data[v] = nil
	end
 
	local separators = self.separators
	separators = separators
		and ((type(separators) == 'table')
			and separators
			or { separators })
		or nil
	separators = (#separators ~= 0) and separators or nil
 
	local temp = {}
 
	for k, form in pairs(data or {}) do
		if form ~= '' then
			if self.patt_ref then form = (myStringGSub(form, self.patt_ref, '')) end
			if self.patt_short then form = (myStringGSub(form, self.patt_short, '')) end
 
			if separators then
				for _, sep in pairs(separators) do
					form = (myStringGSub(form, sep, self.default_sep or '/'))
				end
			end
 
			k = aliases and aliases[k] or k
			temp[k] = {}
 
			for w in myTextGSplit(form, '%s?'..self.default_sep..'%s?') do
				temp[k][#temp[k]+1] = (w ~= '') and myTextTrim(w) or nil
			end
 
			temp[k] = (#temp[k] ~= 0) and temp[k] or nil
		end
	end
 
	local o = init and init(temp) or {}
 
	o[key] = temp
	setmetatable(o, self)
	self.__index = self
 
	return o
end
 
function Declension:missingForm(...)
	local missing = false
	for _, form in ipairs(arg) do
		if not self[key][form] then
			missing = true
			break
		end
	end
	return missing
end
 
function Declension:endsWith(form, ...)
	local myUStringSub, myUStringLen = mw.ustring.sub, mw.ustring.len
 
	if not self[key][form] or #arg == 0 then return false end
 
	for _, case in pairs(self[key][form]) do
		for _, suffix in ipairs(arg) do
			if myUStringSub(case, -myUStringLen(suffix)) == suffix then
				return true
			end
		end
	end
 
	return false
end
 
function Declension:startsWith(form, ...)
	local myUStringSub, myUStringLen = mw.ustring.sub, mw.ustring.len
 
	if not self[key][form] or #arg == 0 then return false end
 
	for _, case in pairs(self[key][form]) do
		for _, prefix in ipairs(arg) do
			if myUStringSub(case, 1, myUStringLen(prefix)) == prefix then
				return true
			end
		end
	end
 
	return false
end
 
function Declension:equals(a, b)
	if not self[key][a] then return false end
 
	for _, va in pairs(self[key][b] or { b }) do
		for _, vb in pairs(self[key][a]) do
			if va == vb then return true end
		end
	end
 
	return false
end
 
function Declension:getForm(form)
	return self[key][form]
end
 
local p = {
	Declension = Declension
}
 
return p